iZettle E-commerce

Handelsbetingelser for izettle e-commerce (erhverskunder)

HANDELSBETINGELSER FOR IZETTLE E-COMMERCE (ERHVERSKUNDER)

Senest opdateret: 24 september 2019

Disse handelsbetingelser, inklusiv de vilkår, politikker, retningslinjer og instruktioner, der henvises til heri (“Handelsbetingelser for iZettle E-commerce”), udgør en juridisk bindende aftale mellem iZettle Merchant Services AB, registreringsnummer 556812-2674, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige (“iZettle”, “vi”, “vores” eller “os”) og dig, som enkeltmandsvirksomhed, selskab eller anden juridisk person, som har oprettet en konto hos os (den ”Forretningsdrivende”, ”dig”, ”din”), der regulerer din adgang til og brug af vores netbutik tjeneste (”iZettle E-commerce”).

Ved din accept af disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce bekræfter du at have læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce. Hvis du ikke kan tiltræde disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce (eller hvis du ikke er bemyndiget til at tegne selskabet eller den juridiske person, du repræsenterer), er du ikke berettiget til at tilgå eller benytte iZettle E-commerce og skal i så fald ikke acceptere disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce.

De generelle handelsbetingelser som du har accepteret i forbindelse med oprettelsen af dig som iZettle bruger og som gælder for din adgang til iZettle tjenesterne (de ”Almindelige Handelsbetingelser”), skal anses som en integreret del af disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce i det omfang disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce specifikt henviser til de Almindelige Handelsbetingelser samt de steder, hvor bestemmelserne i de Almindelige Handelsbetingelser henviser til ”Tillægsbetingelser” for specifikke tjenester (inklusiv disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce).

Du vil være i stand til at modtage betalinger fra dine kunder i din Netbutik (som defineret nedenfor) gennem de forskellige betalingsmetoder, der tilbydes af iZettle i din jurisdiktion, så som betalinger med Kort, på faktura og alternative betalingsmetoder (”Betalingstjenesten”). Din adgang til og brug af Betalingstjenesten er underlagt iZettles betalingsbetingelser (”Betalingsbetingelser”). For yderligere information besøg da venligst vores Hjemmeside.

Definerede begreber anvendt i disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce skal have samme betydning som i de Almindelige Handelsbetingelser eller Betalingsbetingelserne, medmindre andet fremgår af disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce.

Oprettelse

For at tilgå og benytte iZettle E-commerce skal du oprette en iZettle-konto som nærmere beskrevet i afsnit 1 i de Almindelige Handelsbetingelser.

Foruden garantierne givet i afsnit 1 i de Almindelige Handelsbetingelser garanterer du os, at: a) du vil bruge iZettle E-commerce udelukkende i din erhvervsvirksomhed, b) du vil overholde alle gældende love, regler og forskrifter, herunder forbrugerrettigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere, Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF om visse retslige aspekter af informationssamfundstjenester som implementeret i national lovgivning, c) du ikke vil bruge iZettle E-commerce til ulovlige eller uautoriserede formål, inklusiv alle aktiviteterne listet under Forbudte Segmenter), d) såfremt du ikke bruger et domænenavn, der er stillet til rådighed af os, du er ejer af det domænenavn, som du anvender til opsætningen af din Netbutik og at dette domænenavn er funktionsdygtigt i enhver henseende og er online tilgængeligt, og e) du ikke vil udføre handlinger, der udgør eller kan udgøre (efter vores eget skøn) en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning af vores tekniske infrastruktur.

Vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til og benyttelse af iZettle E-commerce og til at opsige og lukke din Netbutik, hvis de oplysninger du giver os, er fejlagtige, usande eller ufuldstændige.

Vores rolle

iZettle E-commerce giver dig en online platform, hvor du kan sætte dine produkter og tjenesteydelser til salg til kunder gennem din egen netbutik (”Netbutikken”) og håndtere sådanne salg.

Vi har ikke ansvar for, eller for kontrol af, det indhold, du uploader, når du bruger iZettle E-commerce. Du er selv ansvarlig for alle beskrivelser, oplysninger eller indhold uploadet, indsamlet, genereret, lagret, distribueret eller forevist i forbindelse med din benyttelse af iZettle E-commerce, så som foto, billeder, skriftligt indhold etc. og for at sådant materiale ikke er fejlbehæftet eller vildledende. Vi kan, men er på igen måde forpligtet til at, fjerne indhold du uploader i din Netbutik, hvis vi, efter vores eget skøn, anser det for at være ulovligt, krænkende, vildledende, i strid med en tredjeparts privatlivsbeskyttelse eller immaterielle rettigheder eller ikke overholder disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce.

Du accepterer, at vi til enhver tid kan opdatere og tilpasse iZettle E-commerce. Vi vil altid bestræbe os på at orientere dig om sådanne eventuelle opdateringer og tilpasninger med rimeligt varsel i overensstemmelse med afsnit 19 i de Almindelige Handelsbetingelser. Vi forbeholder os dog ret til at implementere og tilpasse med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel, når det er nødvendigt for at opretholde sikkerheden af vores systemer eller for at overholde gældende love, regler og forskrifter.

Din rolle

Du er selv ansvarlig for Netbutikken, produkterne og/eller tjenesteydelser, der tilbydes i Netbutikken samt kvaliteten og markedsføring af sådanne produkter og/eller tjenesteydelser. Ethvert salg af produkter og/eller tjenesteydelser gennem Netbutikken vil være en transaktion mellem dig og din kunde og skal være dækket af en aftale mellem dig og kunden. Vi er ikke en del af transaktionen mellem dig og din kunde, og vi har intet ansvar for, eller kontrol over, opfyldelsen af sådanne transaktioner på vegne af nogle af parterne eller for kvaliteten, lovligheden eller virkningen af et produkt eller en tjenesteydelse. Du er ansvarlig for at give nøjagtige beskrivelser og oplysninger om produkterne og/eller tjenesteydelserne, som du tilbyder i Netbutikken.

Du påtager dig, uden at begrænse dine garantier under afsnit 1 (Oprettelse): a) at præsentere dine produkter og/eller tjenesteydelser på en fuldstændig og nøjagtig måde, inklusiv detaljerede beskrivelser deraf i Netbutikken, b) at vise priser inklusiv eventuelle skatter og afgifter, for de produkter og/eller tjenesteydelser du tilbyder i Netbutikken i den valuta, som de sælges i, c) at oplyse dine kunder i Netbutikken om alle vilkår for levering, herunder leveringstidspunkt, før opstart af bestillingsprocessen, og at behandle returneringer omgående, d) at holde dine kunder informeret om status på deres ordre, e) at besvare spørgsmål fra kunder inden for rimelig tid, f) at oplyse dine kunder om dine procedurer for levering, hævning af penge og returnering i Netbutikken, g) at opgøre, udregne, opkræve og indberette potentielle skatter og afgifter som skal pålægges salg af dine produkter og/eller tjenesteydelser, h) ikke at distribuere eller sende spam, uopfordret elektronisk kommunikation, kædebreve, virusser, pyramideordninger eller noget der vores rimelige skøn kan skade, chikanere eller genere iZettle eller vores brugere, i) at vise Kortordningsudbyderes kendetegn på din hjemmeside og i Netbutikken som en mulig betalingsmetode for dine kunder og oplyse om alle betalingsmetoder før opstart af bestillingsprocessen, j) på en iøjnefaldende måde, at vise dine kontaktinformationer, inklusiv det firmanavn under hvilket du driver forretning, momsnummer (hvis relevant), CVR-nummer, adresse, oplysninger om eventuelle medlemskaber af brancheorganisationer samt registreringsdetaljer (hvis nogle), telefonnummer og/eller e-mailadresse til kundeservice, i Netbutikken så vel som på enten check-out siden (hvor den totale købesum vises) eller på en af de andre sider, der præsenteres for kunden under processen for check-out, k) at give kunder oplysninger om de forskellige tekniske trin involveret i en bestilling, samt de tekniske midler til at identificere og korrigere eventuelle fejl før bestillingen gennemføres, l) før en kunde foretager en bestilling, at vise (i check-out siden) hovedkarakteristika for produkterne og/eller tjenesteydelserne, den totale pris på produkterne og/eller tjenesteydelserne, inklusiv skatter og afgifter (f.eks. moms), alle leveringsomkostninger og eventuelle andre omkostninger, samt for abonnementsordninger (hvis relevant) den totale pris per faktureringsperiode eller de totale månedlige omkostninger og hvis kontrakten er af ubestemt varighed eller automatisk bliver forlænget, betingelserne for opsigelse af kontrakten, og hvor relevant, minimumsvarigheden af kundens forpligtelser under kontrakten, m) at bekræfte modtagelsen af hver bestilling uden ugrundet ophold, n) at bekræfte enhver kontrakt på et varigt medium, o) at inkludere betingelserne for køb af produkter og/eller tjenesteydelser i din Netbutik, herunder betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, detaljer om hævning af penge, opsigelse, returnering, ombytning, annullation eller tilbagebetalinger, eksport eller juridiske begrænsninger på produkter og/eller tjenesteydelser så vel som en privatlivspolitik, der beskriver hvordan du behandler de personoplysninger, som du modtager fra dine kunder, p) først at gennemføre betalingen fra kunden, når produkterne er klar til at blive afsendt eller leveringsdatoen er blevet bekræftet, q) at afsende produkterne inden for 3 hverdage efter transaktionens gennemførsel, r) at afsende dine produkter med et pakke-ID og efter anmodning at fremvise et sådant pakke-ID til os og s) at sikre at det ikke er muligt at købe produkter og/eller tjenesteydelser fra din Netbutik fra et land, hvor sådanne produkter og/eller tjenesteydelser er ulovlige.

Licens

Den personlige, begrænsede, reversible, ikke-eksklusive, uoverdragelige, ikke-underlicensérbare licens til at anvende Tjenesterne der er inkluderet i afsnit 20 i de Almindelige Handelsbetingelser, skal anses for at inkludere en licens til iZettle E-commerce.

Restriktioner og begrænsninger

Ved at acceptere disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce bekræfter du, samt erklærer dig enig i, at du ikke vil bruge iZettle E-commerce til transaktioner i forbindelse med de forretninger eller aktiviteter, der er inkluderet på listen over Forbudte Segmenter.

iZettle E-commerce er tilgængelig for virksomheder, der er registrerede inden for den Europæiske Union (som skal anses for at omfatte Storbritannien, selv om Storbritannien efterfølgende skulle ophøre med at være medlem af den Europæiske Union). Til trods for restriktionerne i Betalingsbetingelserne vil iZettle E-commerce være tilgængelig for slutbrugere i alle jurisdiktioner og du er berettiget til at gennemføre transaktioner fra alle jurisdiktioner, hvor Netbutikken er tilgængelig.

Vores vederlag

Ved at tilmelde dig iZettle E-commerce, inklusiv efter udløbet af en eventuel gratis prøveperiode, accepterer du at betale det vederlag og eventuelle relevante skatter og afgifter som er anført på vores hjemmeside og/eller i indstillingerne for din iZettle-konto eller på anden måde skriftligt aftalt, når de forfalder i overensstemmelse med de Almindelige Handelsbetingelser.

For behandlingen af transaktioner i Netbutikken, accepterer du at betale vederlaget for Betalingstjenesten som anført i Betalingsbetingelserne.

Privatliv

De personoplysninger som vi indsamler om dig, vil blive behandlet i overensstemmelse med afsnit 12 i de Almindelige Handelsbetingelser.

Du er ansvarlig for at sikre at al indsamling, lagring og behandling af personoplysninger angående dine kunder overholder gældende lovgivning og din privatlivspolitik. Du må ikke anvende personoplysninger behandlet og/eller opnået adgang til gennem benyttelsen af iZettle E-commerce til andre formål end det at iZettle E-commerce i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce.

iZettle E-commerce inkluderer tredjepartshosting uden for EØS. I denne forbindelse har vi truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre passende beskyttelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Immaterielle rettigheder

iZettle modtager en begrænset, ikke-eksklusiv ret og licens til at fremvise og bruge ethvert firmanavn, varemærke, servicemærke, logo, billede og andet indhold forbundet med din Netbutik for at kunne yde iZettle E-commerce så vel som promovere iZettle E-commerce.

Dine yderligere forpligtelser og skadesløsholdelse

Foruden det der er anført i afsnit 16 i de Almindelige Handelsbetingelser, er du ansvarlig for alle forpligtelser, som en tredjepart eller vi pådrager os og som er forårsaget af din adgang til og benyttelse af iZettle E-commerce og/eller udspringer fra dit brud på en af bestemmelserne i disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce. Du accepterer at kompensere en sådan tredjepart eller os for alle sådanne forpligtelser.

Til trods for det ovenstående, eller andre bestemmelser i disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce, og foruden det der er anført i afsnit 16 i de Almindelige Handelsbetingelser, indvilliger du i at forsvare, erstatte og holde os og enhver af vores respektive direktører, agenter, associerede selskaber og repræsentanter skadesløse fra og mod ethvert krav, omkostning, retssag, fordring, tab, forpligtelse, skade, handling, efterfølgende dom, straf, rente og udgift (inklusiv, og ikke begrænset til, rimelige udgifter til advokater), der udspringer af eller er relaterede til: a) enhver af dine faktiske eller påståede overtrædelser af bestemmelserne i disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce, b) din uretmæssige og ukorrekte brug af iZettle E-commerce, c) tredjeparters ansvars- eller erstatningsforpligtelser som vi direkte eller indirekte afholder som følge af dine handlinger eller undladelser.

I tilfælde af at du er ansvarlig for eventuelle skyldige beløb til os, kan vi straks opkræve sådanne beløb fra midler tilskrevet din iZettle-konto. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til dækning af din forpligtelse, indvilliger du i på anden måde at kompensere os straks efter påkrav.

Vores forpligtelse

Vores forpligtelse for iZettle E-commerce er underlagt afsnit 5 (Servicemål), 17 (Ingen garantier) og 18 (Ansvarsbegrænsning) i de Almindelige Handelsbetingelser.

Ophør og opsigelse

Disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce træder i kraft på datoen for din tiltrædelse af dem og vil forblive i kraft indtil de opsiges af dig eller af os i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce eller de Almindelige Handelsbetingelser.

Foruden det anførte i afsnit 23 i de Almindelige Handelsbetingelser, kan vi opsige disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce eller lukke din Netbutik uden forudgående varsel: a) hvis produkterne og/eller tjenesteydelserne, der sættes til salg i din Netbutik eller indhold uploadet via iZettle E-commerce, strider mod listen over Forbudte Segmenter eller disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce, b) hvis, efter vores skøn, dine aktiviteter eller handlinger er skadende eller kan skade vores, en Kortordnings eller en Erhververs image eller omdømme.

Ved opsigelsen af disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce eller lukning eller suspension af din Netbutik, vil din Netbutik ikke længere være tilgængelig online. Medmindre andet er fastsat i disse Handelsbetingelser for iZettle E-commerce er du ikke berettiget til tilbagebetaling af allerede betalte vederlag.