Sådan tilslutter du en kortlæser via Bluetooth

Indhold i artiklen:
Tilslut iZettle Reader via Bluetooth
Tilslut Kortlæser Pro Contactless via Bluetooth
Tilslut Kortlæser Pro via Bluetooth
Problemer med at tilslutte en kortlæser via Bluetooth

Tilslut iZettle Reader via Bluetooth

1. Parring i appen

For at slutte din iZettle Reader til din smartphone eller tablet, skal du åbne iZettle-appen og gå til Indstillinger > Kortlæsere > Tilslut kortlæser. Derefter følger du blot instruktionerne på skærmen.

Tilslut Kortlæser Pro Contactless via Bluetooth

1. Tænd for Bluetooth på Pro Contactless
Første gang du starter kortlæseren, går den automatisk i parrings-tilstand. Efter første gang:
- Tryk på Bluetooth-knappen og slip den igen når parringssymbolet for Bluetooth vises.

2. Tænd for Bluetooth på smartphone/tablet
- Åbn “Indstillinger” på din smartphone/tablet.
- Tænd for Bluetooth.
- Vent, indtil “iZettle ###” vises, og tryk for at forbinde. (### er de sidste tre tal i kortlæserens serienummer, som du finder på enhedens bagside.)

3. Bekræft tilslutning
Der vises en kode på seks cifre på din smartphone/tablet. Den samme kode bør vises på kortlæseren.
- Bekræft på begge enheder for at parre dem.

4. Åbn appen
- Åbn iZettle-appen og vent (op til 15 sek.) på, at enheden parres. Når læseren viser “Indsæt kortet”, er du klar.

Læs mere om hvordan du modtager betaling med Kortlæser Pro Contactless.

Tilslut Kortlæser Pro via Bluetooth


 

1. Tænd for kortlæseren
- Tænd for kortlæseren ved at trykke på den lille sort tænd/sluk-knap på venstre side af kortlæseren. Det tager op til 45 sekunder at starte kortlæseren op.

2. Tænd for Bluetooth på Kortlæser Pro

- Tryk og hold kortlæserens OK-knap nede i fem sekunder.
- Slip knappen når Bluetooth-symbolet begynder at blinke.

3. Tænd for Bluetooth på din smartphone eller tablet

- Åbn ”Indstillinger” på din smartphone eller tablet, og tænd for Bluetooth.
- Vent, indtil ”iZettle ###” vises, og tryk derefter på ”Dan par/Tilslut” (### er de sidste tre cifre i serienummeret [S/N], som du kan se på bag på Kortlæser Pro).

4. Bekræft forbindelsen på Kortlæser Pro

- Bekræft Bluetooth-forbindelsen på Kortlæser Pro ved at trykke på OK-knappen.


5. Bekræft forbindelsen på din smartphone/tablet

- Vent nogle få sekunder, og tryk derefter for at bekræfte på din smartphone eller tablet. Dette skal ske inden for 30 sekunder.

6. Åbn appen

- Åbn iZettle-appen. Når displayet viser "Indsæt kortet", kan du gå i gang med at modtage betalinger med din Kortlæser Pro!

Læs mere om hvordan du modtager betaling med Kortlæser Pro.

Hvordan ved jeg, om Kortlæser Pro er tilsluttet?

- Gå til Bluetooth-indstillingerne på din smartphone eller tablet. Når Kortlæser Pro er forbundet, skal der stå “iZettle ### Tilsluttet”.

- Åbn iZettle-appen. Både appen og Kortlæser Pro skal vise “Indsæt kortet”.

- Husk at trykke på “Dan par/Tilslut” på både din smartphone eller tablet og Kortlæser Pro.

Problemer med at tilslutte en kortlæser via Bluetooth

Du skal først sikre, at du har den seneste version af iZettle-appen.

Kortlæseren byder “Velkommen!”, når jeg åbner iZettle-appen.
- Gå til Bluetooth-indstillingerne på din smartphone eller tablet, og tryk på “iZettle ###” for at oprette forbindelse.
- Gå tilbage til iZettle-appen, og vent 15 sekunder.


Min smartphone eller tablet siger “iZettle har mistet forbindelse til din kortlæser”.
- Gå til Bluetooth-indstillingerne på din smartphone eller tablet, og tryk på “iZettle ###” for at oprette forbindelse.
- Åbn iZettle-appen, og vent 15 sekunder.

Kortlæseren vises ikke på listen over tilgængelige enheder under Bluetooth-indstillingerne på min smartphone eller tablet.

- Sluk for kortlæseren: Tryk på den lille, sorte knap på venstre siden af kortlæseren, og hold den inde.
- Genstart kortlæseren, og følg disse trin for at oprette forbindelse.

Bluetooth-symbolet på kortlæseren holder ikke op med at blinke.
- Sluk for kortlæseren: Tryk på den lille, sorte knap på venstre siden af kortlæseren, og hold den inde.
- Genstart kortlæseren, og følg disse trin for at oprette forbindelse.

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 32 72 04 70