Beløb, der er reserveret på kundens bankkonto

Hvis en transaktion annulleres eller afbrydes, kan pengene stadig være reserveret på kundens konto i nogle få dage.

En reservation betyder ikke at pengene hæves på kontoen. De blev reserverede af banken på købstidspunktet for at sikre, at der var tilstrækkeligt med midler til at gennemføre betalingen.

Reservationen ophæves efter nogle få hverdage, og pengene vil herefter kunne ses på kontoen igen

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 32 72 04 70