Artikler
iZettle.com

Integrerer med Shopify (beta)

Når du integrerer med Shopify, kan du:

 • Importere alle dine Shopify-produkter til dit iZettle-bibliotek
 • Automatisk synkronisere de ændringer, du foretager i Shopify, med dine produkter i iZettle
 • Automatisk synkronisere lagerændringer

Før du går i gang

For at få optimalt udbytte af denne integration anbefaler vi, at du:

 • Kontrollerer, at dine konti hos Shopify og iZettle har samme momssatser for butik
 • Sørger for, at din lagermængder i Shopify er opdaterede

Hvordan konfigurerer jeg min Shopify-integration?

 1. Log på din iZettle-konto på my.izettle.com
 2. Gå til din side med applikationer (Menu > Indstillinger > Applikationer)
 3. Klik på Shopify-knappen, og derefter på "Tilslut”. Der åbnes en ny side, hvor du skal indtaste din Shopify-butik og derefter klikke på “Find butik”.

  Vi kan på nuværende tidspunkt kun tilslutte til én Shopify-butik.
   
 4. Du bliver sendt videre til din Shopify-butik, hvor du skal indtaste dine adgangsoplysninger og derefter klikke på “Installer app”. Du sendes tilbage til iZettle.
 5. Når du importerer dine Shopify-produkter, kan du gøre det på to måder. Du kan vælge enten at føje dem til dit eksisterende iZettle-produktbibliotek, eller at erstatte alle dine produkter i iZettle med dine Shopify-produkter.
  Hvis dit produktbibliotek i iZettle er tomt, får du ikke vist denne mulighed, og alle dine produkter importeres fra Shopify.
 6. Hvis din Shopify-butik og iZettle-butik har samme standard-momssats og samme valuta, kan du vælge at importere priser for dine produkter.
  Hvis momssats eller valuta ikke stemmer overens, importeres dine produkter med en pris på 0.

  Eksempel: Hvis din standard-momssats i iZettle er 20 %, men din Shopify-butik har den sat til 5 %, vil du ikke kunne importere priser. Du skal indstille samme momssats og valuta for at kunne importere priser.

 7. Klik på synkroniseringsknappen, hvorefter importen af dit lager vil begynde. Du kan følge med i forløbet, annullere importen eller fortryde en import på siden med din produktliste.
 8. Så er du klar!

  Vigtigt: Sørg for altid at opdatere dine produkter i Shopify, eftersom eventuelle opdateringer du foretager i iZettle vil blive overskrevet.

  Der er to undtagelser: Eventuelle opdateringer af moms i iZettle overskrives ikke. Hvis du vælger ikke at importere priser fra Shopify, vil du kunne angive prisen i iZettle uden at den overskrives.

Hvordan fortryder jeg mine ændringer?
Hvis du udskifter dit produktbibliotek og senere fortryder eller gerne vil fjerne de importerede produkter, skal du blot afbryde forbindelsen til Shopify-applikationen og derefter nulstille dit produktbibliotek, så det er som før importen.

Hvad er forskellen mellem at udskifte og tilføje produkter?
Hvis du vælger at udskifte dit produktbibliotek, overskrives produkterne i dit iZettle-bibliotek med de produkter, du importerer fra Shopify. Hvis du tilføjer produkter, føjes produkterne fra dit Shopify-bibliotek til produkterne i dit iZettle-bibliotek.

Kan jeg deaktivere lagerstyring?
Nej. Med denne integration synkroniseres lageret altid mellem platformene.

Hvilke produkter importeres?
Alle dine produkter fra Shopify tilføjes. Det er dog kun lagerniveauerne fra din standardplacering på Shopify, som importeres og synkroniseres.

Hvorfor kan jeg ikke importere produkter med priser / Hvordan kan jeg importere produkter med priser?
Din Shopify-butik skal have samme standard-momssats og valuta som din iZettle-butik. Hvis de ikke er ens, indstilles alle priser til 0.

Hvis du ikke vil indstille samme moms og valuta, og derfor ikke kan importere priser, kan du indstille priser for hvert produkt i iZettle.

Hvilke produktinformationer importeres og synkroniseres, og hvilke gør ikke?

Shopify
Produktnavn
Produktbeskrivelse
Pris*
Navn
Variantmuligheder
Produktbilleder
Lagerniveau**
SKU
Stregkode
Vægt
Kollektioner x
Sælger x
Produkttype x
Tags x
Prissammenligning x

*Prisimport er kun mulig, hvis begge platforme har samme momssats og valuta
**Lager importeres kun, hvis lagerstyring er aktiveret i Shopify

Hvad er forskellen mellem ‘Importér fra Shopify’ i produktlisten, og denne integration?
Med ‘Importér fra Shopify’ kan du importere dine produkter én gang, men de opdateres ikke. Integrationen importerer både produkter og lagerniveauer, og holder dem opdateret baseret på salg på begge platforme.

Du kan finde mere information om importfunktionen i Shopifyher .

Hvordan håndteres min moms?

iZettle anvender standard-momssatsen i din iZettle-butik på alle produkter, der importeres fra Shopify. Hvis du sælger produkter med andre momssatser, skal du huske at opdatere deres moms, når importen er afsluttet.

Hvilken produktinformation skal jeg administrere i Shopify?
Du kan administrere al din produktinformation i Shopify som normalt. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ændrer momsen på dine produkter i Shopify, skal du gøre det samme i iZettle.

Hvilken produktinformation skal jeg administrere i iZettle?
Vi anbefaler, at du administrerer al den produktinformation, der importeres fra Shopify, i Shopify. Undtagelserne er redigering af moms, produkttilgængelighed og pris (hvis du har importeret dine produkter med pris).

Hvordan tilføjer jeg et produkt, som jeg ikke vil sælge gennem Shopify?
Tilføj produktet i iZettle, så synkroniseres det ikke med Shopify.

Hvad sker der, hvis jeg tilføjer et nyt produkt i iZettle?
Hvis du tilføjer et nyt produkt i iZettle, føjes produktet ikke til Shopify. Derfor anbefaler vi, at du tilføjer nye produkter i Shopify, når du bruger denne integration.

Hvad sker der, hvis jeg opdaterer et produkt i iZettle?
Produktopdateringer, der foretages i iZettle, vil ikke opdatere din Shopify-butik. Det gælder alle produkter, uanset om de er importeret fra Shopify eller ikke.

Hvad sker der, hvis jeg opdaterer et produkt i Shopify?
Hvis du opdaterer et produkt i Shopify, opdateres produktet automatisk i iZettle.

Kan jeg eksportere produkter fra iZettle til Shopify?
Nej, vi understøtter ikke på nuværende tidspunkt denne funktion .

Hvordan ved jeg, hvilke produkter der importeres fra Shopify?
Hvis du forsøger at redigere et produkt i din iZettle-app eller på my.izettle.com, vises der et banner, der minder dig om at redigere produktet i Shopify.

Opdateres lageret i iZettle hvis jeg sælger i Shopify?
Ja. En ordre i Shopify vil også opdatere lagerantallet i iZettle.

Opdateres lageret i Shopify hvis jeg sælger i iZettle?
Ja. Et salg eller en refundering i iZettle opdaterer også lagerantallet i Shopify. Bemærk, at lageret opdateres på din standardplacering i Shopify.

Opkræver Shopify en procentsats af mine salg i iZettle?
Nej. Salg i iZettle vil kun opdatere dit lager i Shopify, det vil ikke betragtes som et salg.

Hvad sker der, hvis jeg manuelt opdaterer lageret i Shopify/iZettle?
Uanset hvor du opdaterer dit lager, vil opdateringen afspejles på den anden platform

Hvordan håndterer integrationen flere lagerplaceringer fra Shopify?
Det er aktuelt kun din standardplacering, der synkroniseres.

Kan jeg opdatere min standardplacering i iZettle?
Ja, men du skal opdatere standardplaceringen i Shopify først. Når den er opdateret, skal du afbryde forbindelsen til din Shopify-butik fra iZettle og derefter genoptage den igen.

Jeg har opdateret mit produkt i Shopify. Hvornår kan jeg se mine ændringer i iZettle? Hvornår finder synkroniseringen sted?
Ændringer i Shopify vil opdatere i iZettle stort set med det samme.

Kan jeg synkronisere flere Shopify-konti?
Vi understøtter på nuværende tidspunkt ikke flere Shopify-konti.

Nogle af mine produkter er ikke blevet vist i mit bibliotek, hvad kan jeg gøre?
Find produktet i Shopify, og foretag en mindre redigering (f.eks. af navnet) for at starte synkroniseringen igen, og tjek derefter dit iZettle-bibliotek for at se, om produktet vises.

Hvis produktet stadig ikke vises i dit iZettle-bibliotek, skal du kontakte support.

Integrationen meddeler at opsætningen ikke blev afsluttet – hvad skal jeg gøre?

Du har muligvis ikke afsluttet hvert trin i importen af dine produkter. Klik på integrationen for at afslutte opsætningen.

Hvordan afbryder jeg forbindelsen?

 1. Log på din iZettle-konto på my.izettle.com
 2. Gå til siden Applikationer (Menu > Indstillinger > Applikationer), og klik på Shopify-integrationen
 3. Klik på knappen til højre for at afbryde, hvorefter der åbnes et nyt vindue, hvor du kan vælge enten at slette eller beholde de produkter, du har importeret fra Shopify.
 4. Når du har truffet dit valg, afbrydes forbindelsen til din iZettle-konto fra Shopify

Kan jeg tilslutte flere iZettle-konti til min Shopify-butik?
På nuværende tidspunkt kan du kun tilslutte én iZettle-konto til én Shopify-butik.
 

Kan du ikke finde det, du søger?

Kontakt vores supportteam