Betingelser

ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Sidst opdateret: 6 jul 2015

1. Vores forpligtelse og ansvar

iZettle AB, 556806-0734, ("iZettle", "vi", "vores" eller "os") ønsker at beskytte og respektere de oplysninger om alle personer, hvis oplysninger vi behandler som en del af, at vi leverer vores produkter og tjenester (samlet benævnt "tjenester" nedenfor, og dette inkluderer også produkter og tjenester, der leveres af associerede virksomheder i iZettle-koncernen). Nedenfor beskrives de personlige data, vi behandler og til hvilke formål, samt de valgmuligheder, du har.

I denne erklæring beskrives databehandling, hvor iZettle er ansvarlig for de personlige oplysninger. Vores websteder og tjenester kan fra tid til anden indeholde links til tredjeparters websteder, som ikke er under vores kontrol. Hvis du besøger sådanne websteder eller benytter sådanne tjenester, skal du være opmærksom på, at denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ikke gælder for sådanne tredjeparters behandling af dine data. Derfor anbefaler vi, at du nøje gennemgår, hvordan sådanne tredjeparter anvender personlige oplysninger, før brug af deres websteder eller tjenester.

2. Personlige oplysninger, vi behandler

Vi behandler personlige oplysninger, som indhentes via din registrering i forbindelse med vores tjenester og via din kontakt med os, vores associerede virksomheder eller tredjeparter, der handler på vores vegne, og når du deltager i konkurrencer, undersøgelser, meningsmålinger eller lignende og på anden vis via din brug af vores websteder og tjenester. Eksempler på personlige oplysninger, vi behandler, er dit navn, personnummer eller din fødselsdato, din hjemmeadresse, e-mailadresse, IP-adresse, et entydigt id for enheder, du bruger til at få adgang til og bruge tjenesterne og vores websteder, oplysninger om bankkonto og transaktionshistorik (inklusive oplysninger om geografisk placering).

Vi kan også behandle personlige oplysninger indhentet fra udvalgte tredjeparter som f.eks. kreditbureauer, andre økonomiske institutioner og offentligt tilgængelige kilder. Tredjeparter, vi indhenter personlige oplysninger fra, kan også være f.eks. sociale medier eller lignende, som du har tilknyttet din iZettle-konto. 3. Sådan behandler vi de personlige oplysninger Vi behandler altid personlige oplysninger iht. gældende lovgivning, og vi har etableret sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge, at dine personlige oplysninger bruges til ulovlige formål eller formidles til uautoriserede tredjeparter.

Vi behandler dine personlige oplysninger til at levere vores tjenester, opfylde relevante aftaler med dig og på anden vis administrere vores forretningsmæssige forhold med dig. De personlige oplysninger behandles desuden til at tilbyde dig nyheder, information og marketing i forbindelse med vores og andre lignende tjenester. Vi kan også bruge de personlige oplysninger til at forbedre og udvikle vores websider og tjenester.

Ud over ovenstående kan vi anvende dine personlige oplysninger til lovlig kreditevaluering og risikostyring, til at forhindre misbrug af vores tjenester og overtrædelse af relevante vilkår og betingelser og til at opfylde vores forpligtelser iht. lovgivningen og regler udfærdiget af vores bankforbindelse og relevante kortudbydere.

Vi vil muligvis dele dine personlige oplysninger med associerede virksomheder og tredjeparter som led i de ovenfor beskrevne formål, herunder parter, som er placeret uden for EU/EØS. Vores bankforbindelser og relevante kortudbydere kan også få adgang til dine personlige oplysninger i forbindelse med deres egen kriminalitetsforebyggelse og risikostyring. Udvalgte serviceudbydere såsom visse kreditbureauer kan også få adgang til dine personlige oplysninger med henblik på at forbedre og udvikle deres egne tjenester.

Hvis du har tilknyttet din iZettle-konto til et socialt medie, vil vi muligvis også dele visse personlige oplysninger med andre brugere af det pågældende sociale medie. Personlige oplysninger, som vi eventuelt vil dele med andre på denne måde, er begrænset til oplysninger, som du har givet os tilladelse til at indhente via det sociale medie, f.eks. dit profilbillede og andre lignende oplysninger relateret til din profil.

4. Dit samtykke og dine valgmuligheder

Ved at tilmelde dig til og/eller bruge nogen af tjenesterne giver du dit samtykke til den behandling af dine data, der beskrives i denne erklæring, herunder overførsel af dine personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS og elektronisk modtagelse af marketingmateriale fra os og vores associerede virksomheder og partnere. Du kan når som helst trække dit samtykke til at modtage marketingmateriale fra os tilbage.

Vi vil rette og opdatere dine personlige oplysninger på din anmodning, samt hvis vi bliver opmærksomme på, at visse data ikke længere er korrekte.

Hvis du ønsker at rette eller opdatere visse personlige oplysninger eller trække dit samtykke om at modtage yderligere marketingmateriale fra os tilbage, er du velkommen til at kontakte os på dataprotection@izettle.com.

Du har ret til gratis og én gang om året at indhente et uddrag af de personlige oplysninger, vi har registreret om dig, for at sikre, at vi behandler opdaterede og korrekte oplysninger. En sådan anmodning skal underskrives af dig personligt og sendes pr. post til nedenstående adresse.

iZettle AB

Data Protection

Regeringsgatan 59

SE-111 56 Stockholm

Sverige

Hvis du trækker dit samtykke til vores behandling som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger tilbage, skal du være opmærksom på, at vi muligvis ikke længere kan levere de tjenester, du har anmodet om, og det derfor kan blive nødvendigt at opsige relevante aftaler med dig. Se de relevante vilkår og betingelser for at få yderligere oplysninger herom. Desuden kan vi fortsætte med at behandle dine personlige oplysninger til lovlige formål, f.eks. opfyldelse af en aftale med dig, beskyttelse af interesser i forbindelse med retssager og opfyldelse af juridiske forpligtelser.