izettle

Privatlivspolitik for servicen Advance

Velkommen til vores Privatlivspolitik for servicen Advance

Sidst opdateret: 1. oktober 2020

Personlig integritet er vigtigt for os, og vi tager dit privatliv alvorligt.

Her kan du eksempelvis lære:

 • hvilke personoplysninger vi behandler om dig,
 • hvorfor og hvordan vi gør det,
 • hvor de kommer fra,
 • hvem der er involveret og
 • hvordan det er lovligt for os at gøre det.

Det er her, vi forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvad vi gør for at respektere din integritet, når du benytter servicen Advance! Vi opfordrer dig til at læse denne Privatlivspolitik og til at bruge den som hjælp til at træffe kvalificerede beslutninger.

Læs venligst denne Privatlivspolitik grundigt… Ved at læse denne Privatlivspolitik håber vi, at du føler dig tryg ved, at vi arbejder hårdt for at leve op til dine forventninger.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller generelt har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger.

Du kan altid kontakte os ved at sende en e-mail til dataprotection@izettle.com.

iZettle Capital AB, reg.nr. 559068-5433, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige en finansiel institution registreret hos det svenske finanstilsyn (“iZettle”, “vi”, ”vores” or “os”), herunder vores associerede selskaber, bestræber os på at beskytte og respektere privatlivet hos alle personer, hvis personoplysninger vi behandler som led i leveringen af vores kredittjeneste kaldet Advance (“Advance Service” eller “Service” nedenfor).

Enhver henvisning til ”PayPal” eller ”PayPal-gruppen” i denne Privatlivspolitik skal forstås som gruppen af virksomheder, som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med os.

Denne Privatlivspolitik har til formål at give dig den fornødne information om vores brug af dine personoplysninger, herunder at give dig svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad er personoplysninger?
 • Hvad er behandling af personoplysninger?
 • Hvem bør læse denne Privatlivspolitik?
 • Dækker denne Privatlivspolitik alle vores behandlingsaktiviteter?
 • Hvad hvis jeg har brugt eller bruger andre tjenester end Advance Service og har spørgsmål?
 • I forhold til hvem er iZettle dataansvarlig?
 • Hvilke informationer behandler vi om dig, med hvilke formål, og hvordan er det lovligt for os at gøre det?
 • Hvilke personoplysninger indsamler vi fra tredjeparter, når du bruger Advance Service?
 • Hvordan vil vi ikke bruge oplysninger om dig, når du bruger Advance Service?
 • Hvad med automatiske afgørelser og profilering, når du bruger Advance Service?
 • Vil du vide mere om vores politik vedrørende deling af oplysninger med tredjeparter, når du bruger Advance Service?
 • Hvad med overførsler til tredjelande, når du bruger Advance Service?
 • Sikkerhed og integritet – hvordan beskytter vi dine personoplysninger, når du bruger Advance Service?
 • Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger, når du bruger Advance Service?
 • Hvilken indflydelse har du på, hvordan vi behandler dine oplysninger (også kendt som dine rettigheder)?
 • Hvordan gør du brug af dine rettigheder, og hvordan kan du kontakte os eller datatilsynsmyndigheden?
 • Hvad med cookies?
 • Hvad med andre tredjepartshjemmesider og tjenester?
 • Hvordan kan vi ændre denne Privatlivspolitik?

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle former for information, der direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person. Det betyder f.eks. navn, adresse, telefonnummer, men også logningsdata og krypteret data og andre former for elektronisk ID (f.eks. IP-adresser) er personoplysninger, såfremt de kan forbindes til en fysisk person.

Hvad er behandling af personoplysninger?

Behandling af personoplysninger er enhver handling, som foretages i relation til personoplysninger, uanset om den foretages automatisk eller ej. Ofte forekommende eksempler på behandling er indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning, overførsel og sletning.

Hvem bør læse denne Privatlivspolitik?

Denne Privatlivspolitik er relevant for alle, der benytter Advance Service eller på anden måde interagerer med os.

Dækker denne Privatlivspolitik alle vores behandlingsaktiviteter?

Nej, den vedrører kun behandling af personoplysninger for hvilke, vi er den dataansvarlige – med andre ord, hvor vi bestemmer formålene (altså hvorfor personoplysningerne indsamles) og metoden (hvilke personoplysninger der indsamles, hvor længe de opbevares, etc.) for behandlingen.

Hvad hvis jeg har brugt eller bruger andre tjenester end Advance Service og har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål angående i iZettle tjenesterne, bedes du rette dine spørgsmål og/eller anmode her.

Hvis du har spørgsmål angående andre tjenester leveret af et firma i PayPal-gruppen, bedes du rette dine spørgsmål og/eller anmode her.

I forhold til hvem er iZettle dataansvarlig?

Forretningsdrivende

iZettle er dataansvarlig for personoplysninger, der behandles, når vores kunder benytter sig af Advance Service, hvis de er fysiske personer (”Forretningsdrivende”).

Det betyder, at vi er dataansvarlige for enhver personoplysning, som vi behandler om dig som enkeltmandsvirksomhed eller fysisk person når du benytter Advance Service.

Direktører, bestyrelsesmedlemmer, reelle ejere og bemyndigede underskrivere hos vores kunder

iZettle er den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles, når vores kunder, bortset fra enkeltmandsvirksomheder, giver oplysninger om deres virksomhedsstruktur, der kan indeholde personoplysninger i relation til brugen af Advance Service.

Dette betyder, at iZettle er den dataansvarlige i forhold til personoplysninger i forhold til direktøren og bestyrelsesmedlemmer hos alle vores kunder, der er kapitalselskaber eller lignende, samt i forhold til personoplysninger om de reelle ejere hos vores kunder, hvis disse er fysiske personer.

iZettle er også den dataansvarlige i forhold til de bemyndigede underskrivere hos vores kunder.

Kunders repræsentanter

iZettle er også den dataansvarlige for personoplysninger i forhold til kunderepræsentanter, der er repræsentanter for vores kunder.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig, med hvilke formål, og hvordan er det lovligt for os at gøre det?

Forretningsdrivende

Kategorier af personoplysninger vi behandler

 • Identifikationsoplysninger: f.eks. identifikationsnummer, ID, passwords eller lignende
 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende
 • Finansielle oplysninger: f.eks. bankoplysninger, kortoplysninger, finansielle transaktioner eller lignende, kredithistorie (inklusive kreditværdighed), oplysninger i forhold til fakturaer vi har udstedt.
 • Oplysninger i forhold til lovmæssige krav: f.eks. kundelegitimation og krav i henhold til hvidvasklovgivningen, bogføring.
 • Adfærds- og sporingsdetaljer: f.eks. geografiske oplysninger, adfærdsmønstre, personlige præferencer, IP-nummer, cookieidentifikatorer, unikke identifikatorer af enheder du bruger til at tilgå og bruge Tjenesterne og vores hjemmesider.
Hvordan bruger vi dem (Formål med behandlingen) Juridisk grundlag for behandlingen (Hvorfor databehandlingen er nødvendig)
For at levere Advance Service, for at opfylde relevante aftaler med dig og for på anden måde at forvalte vores forretningsforhold med dig. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at bekræfte din identitet og bekræfte dine personoplysninger såvel som dine kontaktoplysninger. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og overholde gældende lovgivning.
For at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav eller gældsinddrivelse. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at overholde interne procedurer. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og overholde gældende lovgivning.
For at forvalte dine betalinger for Advance Service og kundeforholdet, dvs. udføre vores forpligtelser der udspringer af enhver kontrakt indgået mellem dig og os og for at stille oplysninger, produkter og tjenester til rådighed, som du beder os om. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at vurdere din evne til at tilbagebetale forskuddet i overensstemmelse med din brug af Advance Service, for eksempel ved at udføre interne og eksterne kreditvurderinger. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For kundeanalyser, til forvaltningen af Advance Service, og for intern drift, herunder problemløsning, dataanalyse, testning, undersøgelser og statistiske formål. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og forfølge iZettles legitime interesser.
For at sikre at indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og din enhed. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og forfølge iZettles legitime interesser.
For at forhindre misbrug af Advance Service som en del af vores bestræbelser på at holde vores tjenester trygge og sikre. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at forhindre misbrug af Advance Service som en del af vores bestræbelser på at holde vores tjenester trygge og sikre. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at udføre risikoanalyse, forebygge bedrageri og risikohåndtering. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at forbedre vores Advance Service og generelle forretningsudviklingsformål såsom at forbedre kreditrisikomodeller for f.eks. at minimere bedrageri, udvikle nye produkter og funktioner og undersøge nye forretningsmuligheder. Forfølge iZettles legitime interesser.
Markedsførings-, produkt- og kundeanalyse. Denne behandling udgør basis for markedsførings-, proces- og systemudvikling, herunder testning. Dette er for at forbedre vores produktsortiment og for at optimere vores kundetilbud. Pursue the legitimate interests of iZettle
For at overholde gældende lovgivning, såsom hvidvask- og bogføringslove og regler udstedt af vores udpegede banker og relevante kortnetværk. Det betyder, at vi behandler personoplysninger for ”kend-din-kunde ”-krav, for at forhindre, opdage og efterforske hvidvask af penge, terrorfinansiering og bedrageri. Vi udfører også sanktionsscreening, rapportering til skattemyndigheder, politimyndigheder, fogedmyndigheder og tilsynsmyndigheder. Comply with applicable laws and to pursue the legitimate interests of iZettle
Risikostyringsforpligtelser såsom kreditværdighed og kvalitet, forsikringsrisiko og overholdelse af kapitalkrav i henhold til gældende lovgivning. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at forvalte betalinger gennemført ved brug af Advance Service. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at kommunikere med dig i forhold til Advance Service. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og forfølge iZettles legitime interesser.

Andre end Forretningsdrivende

Direktører, bestyrelsesmedlemmer, reelle ejere og bemyndigede underskrivere hos vores kunder

Kategorier af personoplysninger vi behandler

 • Identifikationsoplysninger: f.eks. identifikationsnummer, ID eller lignende
 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende
 • Oplysninger i forhold til lovmæssige krav: f.eks. kundelegitimation og krav i henhold til hvidvasklovgivningen.
Hvordan bruger vi dem (Formål med behandlingen) Juridisk grundlag for behandlingen (Hvorfor databehandlingen er nødvendig)
For at levere Advance Service. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at bekræfte din identitet og bekræfte dine personlige kontaktoplysninger. Overholde gældende lovgivning.
For at fastslå, udøve og forsvare juridiske krav eller gældsinddrivelse. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at overholde interne procedurer. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at forhindre misbrug af Advance Service som del af vores bestræbelser på at holde Advance Service tryg og sikker. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at udføre risikoanalyse, forebyggelse af bedrageri og risikostyringsforpligtelser såsom kreditværdighed og kvalitet, forsikringsrisiko og for at overholde kapitalkrav i henhold til gældende lovgivning. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvask- og bogføringslovgivning og bestemmelser udstedt af vores udpegede banker og relevante kortnetværk. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.

Kunderepræsentanter

Kategorier af personoplysninger vi behandler

 • Identifikationsoplysninger: f.eks. identifikationsnummer, ID eller lignende.
 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende Repræsentanter

For eksisterende kunder:

 • Adfærds- og sporingsdetaljer: f.eks. geografiske oplysninger, adfærdsmønstre, personlige præferencer, IP-nummer, cookieidentifikatorer, unikke identifikatorer af enheder du bruger til at tilgå og bruge Tjenesterne og vores hjemmesider.
Hvordan bruger vi dem (Formål med behandlingen) Juridisk grundlag for behandlingen (Hvorfor databehandlingen er nødvendig)
For at levere Advance Service. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at bekræfte din identitet og bekræfte dine personlige oplysninger samt kontaktoplysninger. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at fastslå, udøve og forsvare juridiske krav eller gældsinddrivelse. Overholde gældende lovgivning og forfølge iZettles legitime interesser.
For at overholde interne procedurer. Forfølge iZettles legitime interesser.
For kundeanalyser, til forvaltningen af Advance Service, og for intern drift, inklusive problemløsning, dataanalyse, testning, undersøgelser og statistiske formål. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at sikre at indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og din enhed. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at forhindre misbrug af Advance Service som del af vores bestræbelser på at holde vores tjenester trygge og sikre. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at udføre risikoanalyse, bedrageri forebyggelse og risikohåndtering. Forfølge iZettles legitime interesser.
For at give dig information, nyheder og markedsføring om vores og lignende tjenester. Forfølge iZettles legitime interesser.

Hvilke personoplysninger indsamler vi fra tredjeparter, når du bruger Advance Service?

Vi behandler personoplysninger indhentet fra bestemte tredjeparter såsom kreditbureauer, bureauer beskæftiget med afsløring af bedrageri, andre finansielle institutioner og andre informationsudbydere samt fra offentligt tilgængelige kilder (såsom befolkningsregistre og registre hos skattemyndigheder, virksomhedsregistre, retshåndhævende myndigheder etc.).

Andre eksterne ressourcer, hvorfra vi kan hente oplysninger, er sanktionslister (fra internationale organisationer såsom EU og FN samt andre nationale organisationer såsom registre fra kreditvurderingsbureauer og andre kommercielle informationsudbydere, der giver oplysninger om f.eks. reelle ejere og politisk eksponerede personer.

Hvordan vil vi ikke bruge oplysninger om dig, når du bruger Advance Service?

Vi vil aldrig bruge dine personoplysninger til nogen andre formål end dem, der er anført i denne Privatlivspolitik, medmindre vi indhenter dit skriftlige samtykke eller informerer dig forud for igangsættelse af en behandling til nye formål eller et formål, der er foreneligt med det formål, vi indsamlede personoplysningerne på baggrund af, alt sammen i overensstemmelse med gældende love og regler.

Hvad vi ikke vil gøre med dine personoplysninger:

Vi vil ikke dele dine personoplysninger med tredjeparter, så de kan bruge dem til deres egne markedsføringsformål, uden at sikre at der er en lovlig grund til at gøre det.

Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjeparter.

Hvad med automatiske afgørelser og profilering, når du bruger Advance Service?

Automatiske afgørelser er en afgørelse, som træffes automatisk uden menneskelig involvering. Profilering betyder analyse af en persons personlighed, adfærd, interesser og vaner med henblik på at komme med forudsigelser eller træffe afgørelser om dem. Du skal vide, at vi foretager sådanne rent automatiske afgørelser, som kan have retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirke dig som enkeltperson. Vi kan i nogle tilfælde bruge automatiske afgørelser til at træffe afgørelser, hvis vi har dit samtykke, hvis det er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstatslovgivning, eller hvor det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Du kan altid bede om en manuel beslutningsproces i stedet, udtrykke din mening eller bestride afgørelser truffet alene på baggrund af automatisk behandling, herunder profilering, hvis en sådan afgørelse ville have retsvirkninger eller på tilsvarende vis betydeligt påvirke dig.

Kontakt os venligst, hvis du har brug for flere oplysninger om automatiske afgørelser.

Vil du vide mere om vores politik vedrørende deling af oplysninger med tredjeparter, når du bruger Advance Service?

PayPal-gruppen. Vi kan dele personoplysninger med medlemmer af PayPal-gruppen med de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Tredjepartstjenesteudbydere. For at levere vores tjenester, videregiver vi personoplysninger om dig, der er nødvendige for at identificere dig og udføre en opgave eller aftale med virksomheder, vi samarbejder med for at levere vores ydelser. Disse tjenester inkluderer, men er ikke begrænset til, sikre identifikationsløsninger og kreditbureauer i det relevante land og mellem parter i det finansielle system såsom banker.

Vores udpegede banker kan også komme til at behandle dine personoplysninger med henblik på deres egen forebyggelse af bedrageri og risikohåndtering. Udvalgte tjenesteudbydere, såsom kreditbureauer, kan også behandle dine personoplysninger for at forbedre og udvikle deres egne tjenester.

Kreditoplysningsbureauer. Vi vil videregive dine personoplysninger til kreditvurderingsbureauer, og de vil give os oplysninger om dig såsom din regnskabshistorik. Vi gør dette for at vurdere kreditværdighed og produktegnethed, kontrollere din identitet, administrere din konto, spore og inddrive gæld og forebygge kriminel aktivitet.

Vi bruger følgende kreditoplysningsbureauer:

Bisnode www.bisnode.se Creditsafe www.creditsafe.se

Tredjeparter der er databehandlere. Nogle af de tredjeparter, vi deler personoplysninger med, er databehandlere. En databehandler er en part, der behandler personoplysninger efter vores instruks og på vores vegne.

Vi samarbejder med udvalgte leverandører, hvilket omfatter behandling af personoplysninger på vores vegne. Eksempler på dette er leverandører af IT-udvikling, vedligeholdelse, hosting og support, men også leverandører, der hjælper os med markedsføring.

Når vi deler dine personoplysninger med databehandlere, deler vi dem kun med formål, der er forenelige med de formål, vi har indsamlet oplysningerne på baggrund af (såsom opfyldelse af en kontrakt). Vi kontrollerer altid alle databehandlere og sikrer, at de kan sørge for tilstrækkelige garantier i relation til sikkerhed og fortrolighed for personoplysninger. Vi har skriftlige aftaler med alle databehandlere, hvor de garanterer sikkerhed og fortrolighed for personoplysninger, de behandler på vores vegne, og begrænsninger i forhold til overførsler til tredjelande.

Tredjeparter der er dataansvarlige. Nogle af de tredjeparter, vi deler personoplysninger med, er selvstændige dataansvarlige. Det betyder, at det ikke er os, der bestemmer, hvordan den data, vi stiller til rådighed, skal behandles. Det gælder eksempelvis myndigheder, kreditbureauer, erhververe og andre finansielle institutioner. Når dine oplysninger deles med uafhængige dataansvarlige, gælder deres privatlivspolitikker og principper for disses behandling af personoplysninger.

Myndigheder. Vi videregiver også personoplysninger til myndigheder i det omfang, vi lovgivningsmæssigt er forpligtede til det. Sådanne myndigheder omfatter skattemyndigheder, politimyndigheder, inddrivelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder i relevante lande. Vi kan også blive pålagt at give kompetente myndigheder oplysninger om din brug af vores tjenester, f.eks. skattemyndigheder i medfør af lov, hvilket kan indeholde personoplysninger så som dit navn, adresse og information om transaktioner med kort behandlet af os på dine vegne ved brug af vores tjenester.

Hvad med overførsler til tredjelande, når du bruger Advance Service?

Hvis vi overfører dine personoplysninger til et tredjeland, hvilket vil sige et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (”EØS”), vil vi overholde alle gældende lovregler i forhold til en sådan overførsel, herunder ved at sikre, at dine personoplysninger opbevares sikkert, og at passende sikkerhedsforanstaltninger er gennemført for at sikre det fornødne beskyttelsesniveau, eksempelvis ved at indgå kontrakter i den form, der er godkendt af EU-Kommissionen.

Vores foretrukne grundlag for tredjelandsoverførsler er EU’s standardbestemmelser. Du kan tilgå en kopi af de relevante standardbestemmelser, som vi anvender til vores overførsler, ved at besøge www.eur-lex.europa.eu og søge på 32010D0087.

Vi overfører dine personoplysninger til udbydere af tjenesteydelser i USA og baserer disse overførsler på EU’s standardbestemmelser.

Hvis vi har brug for at overføre dine personoplysninger inden for PayPal-gruppen, sker dette i henhold til bindende virksomhedsregler, der er godkendt af kompetente tilsynsmyndigheder (tilgængelige her).

Sikkerhed og integritet – hvordan beskytter vi dine personoplysninger, når du bruger Advance Service?

Vi tager sikkerhed alvorligt.

Vi behandler altid personoplysninger i overensstemmelse med gældende love og regler, og vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger bruges til ikke-legitime formål eller offentliggøres til uautoriserede tredjeparter og på anden vis beskyttes mod misbrug, tab, ændring eller destruktion.

De tekniske og organisatoriske foranstaltninger, vi har implementeret, er designet til at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende til den risiko, der er forbundet med vores databehandlingsaktiviteter, især utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til dine personoplysninger, herunder adgangskontrol til lokaliteter, faciliteter, systemer og data, offentliggørelseskontrol, inputkontrol, jobkontrol, rådighedskontrol og adskillelseskontrol.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger, når du bruger Advance Service?

Vi vil ikke behandle personoplysninger i en længere periode end nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen som reguleret i denne Privatlivspolitik. Vi beholder kun dine personoplysninger for at sikre opfyldelse af vores juridiske og regulatoriske krav. Dine personoplysninger bliver anonymiseret eller slettet, når de ikke længere er relevante for de formål, de blev indsamlet for.

Det betyder, at vi som et eksempel kun opbevarer dine oplysninger så længe, som det er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt eller som påkrævet efter gældende lovgivning. Hvis vi bevarer dine data af andre grunde end opfyldelse af en kontrakt såsom hvidvaskformål og bogføring, opbevarer vi kun oplysningerne, hvis det er nødvendigt og/eller krævet af love eller regler med det respektive formål.

Vores pligt til opbevaring af data vil variere inden for PayPal-gruppen afhængig af den gældende lokale lovgivning.

Se nedenfor for eksempler på lagringsforpligtelser, vi efterlever:

 • Forebyggelse, opdagelse og efterforskning af hvidvask, terrorfinansiering og bedrageri: minimum fem (5) år efter afslutning af forretningsforbindelsen.
 • Bogføringslovgivning: syv (7) år.
 • Detaljer om gennemførelse af en aftale: op til ti (10) år efter afsluttet kundeforhold til at forsvare mod mulige krav.
 • Optagede telefonopkald til vores support: op til halvfems (90) dage fra telefonopkald til vores support, men vi kan opbevares i op til to (2) år med henblik på undersøgelser af bedrageri.

Det ovenstående er blot til forklarende formål, og opbevaringstiden kan variere fra land til land.

Hvilken indflydelse har du på, hvordan vi behandler dine oplysninger (også kendt som dine rettigheder)?

Vi er muligvis i førersædet ved behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmesider og tjenester. Men det betyder ikke, at du ikke kan gøre noget ved det. Du har rettigheder, og de er vigtige for os!

Overordnet mener vi, at du har ret til at få behandlet dine oplysninger i overensstemmelse med dine forventninger. Men du har også rettigheder, der er fastsat i gældende lovgivning. Herunder kan du læse mere om dine rettigheder i den rækkefølge, vi mener, er mest relevante for dig.

De rettigheder, vi mener, er mest relevante for dig

 • Du har ret til at blive informeret om bestemte detaljer om behandlingen af dine personoplysninger. Vi giver denne information gennem denne Privatlivspolitik.
 • Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan modtage disse oplysninger ved at henvende dig til os.
 • Du har ret til at få berigtiget personoplysninger vi behandler om dig hvis du oplever, at de er forkerte.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at der er undtagelser til rettighederne nedenfor, så adgangen kan blive benægtet, for eksempel hvor vi juridisk er forhindret i at udlevere visse oplysninger.

Dine rettigheder vedrørende til dine personoplysninger

Retten til at blive informeret

Du har retten til at blive informeret om hvordan, vi behandler personoplysninger om dig. Det gør vi i denne Privatlivspolitik. Du kan dog altid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Ret til adgang

Du har ret til at få adgang til de Personoplysninger, vi har om dig. I den sammenhæng kan du modtage en kopi af de Personoplysninger, vi har om dig. For yderligere kopier forbeholder vi os retten til at afkræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrationsomkostninger. For at udøve denne ret, kontakt os venligst som anført nedenfor. Bemærk venligst, at mange af de Personoplysninger, vi behandler om dig, er tilgængelige og synlige for dig på din iZettle-konto.

Denne ret betyder, at du har ret til at:

 • modtage bekræftelse på hvilke Personoplysninger, vi behandler om dig,
 • få adgang til dine Personoplysninger, og
 • modtage supplerende information (der svarer til den information, der gives i denne Privatlivspolitik).

Bemærk venligst, at vi kan være nødt til at bede dig om at fremlægge yderligere information om dig for, at vi kan identificere dig og håndtere forespørgslen på en effektiv og sikker måde. Det kan betyde, at vi vil bede dig om at sende os en kopi af et gyldigt ID, som vi også vil kræve, at du underskriver.

Ret til berigtigelse

Vi sikrer, at forkerte eller ufuldstændige Personoplysninger slettes eller berigtiges. Du har ret til berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige Personoplysninger, vi har om dig.

Ret til sletning af dine personoplysninger (”Retten til at blive glemt”)

Du har ret til sletning, hvis:

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, de blev indsamlet eller behandlet med (og ingen nye lovlige formål findes),
 • din pågældende situation giver dig ret til at gøre indsigelse mod behandling på grundlag af legitime interesser (se nedenfor), og der ikke er en berettiget grund til fortsat behandling,
 • det lovlige grundlag for behandlingen er dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage, og ingen andre lovlige grundlag findes,
 • behandling af personoplysningerne har været ulovlig, eller
 • der er en juridisk forpligtelse for os til at slette oplysningerne.

Bemærk venligst, at vi på baggrund af lovgivningen i den finansielle sektor i mange tilfælde er forpligtet til at opbevare Personoplysninger om dig under dit kundeforhold, og også efter det, f.eks. for at overholde en lovmæssig forpligtelse eller hvor behandling foretages for at håndtere juridiske krav. Det betyder, at vi beholder alle ”kend-din-kunde ”-oplysninger, vi har om dig, i den periode hvor relevante regler om bekæmpelse af hvidvask foreskriver det.

Retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Du har retten til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger (som betyder, at personoplysningerne kun må opbevares af os og kun må bruges til begrænsede formål), hvis:

 • personoplysningerne, vi har om dig, er unøjagtige,
 • behandlingen er ulovlig, og du beder os om at begrænse brugen af dine personoplysninger i stedet for at slette dem,
 • vi ikke længere har behov for personoplysningerne til behandling i overensstemmelse med det oprindelige formål, men hvis vi stadig har behov for dem for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav, eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen under henvisning til, at det juridiske grundlag for den legitime interesse er ugyldigt, og vi afventer afklaring af dette forhold.

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Hvor det lovlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger er vores legitime interesse i at foretage behandlingen, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, hvis:

 • du kan vise, at dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder i forhold til dine personoplysninger vejer tungere end vores interesse i at behandle dine personoplysninger, eller
 • vi behandler dine personoplysninger med direkte markedsføringsformål, herunder men ikke begrænset til profilering.

Det betyder, at vi vil ophøre med en sådan behandling, medmindre vi

 • påviser tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller
 • kræver personoplysningerne for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske rettigheder.

Hvis du vælger at gøre indsigelse mod videre behandling af dine personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik, beder vi dig være opmærksom på, at vi muligvis ikke kan levere tjenesterne, du har bedt om, og derfor muligvis må opsige relevante aftaler med dig. Se de relevante vilkår og betingelser for mere information. Desuden kan vi muligvis fortsætte med at behandle dine personoplysninger af andre legitime grunde, så som at opfylde en aftale med dig, for at beskytte vores interesser i relation til juridiske retlige anliggender og for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Dine personlige indstillinger vedrørende modtagelse af kommunikation og markedsføring

Hvis du har modtaget markedsføring fra os, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod markedsføringen. Den nemmeste måde at gøre det på, er ved at fravælge markedsføringen ved at følge vejledningen i det markedsføringsmateriale, du har modtaget.

Hvis du har en PayPal-erhvervskonto for forretningsdrivende eller en konto som forbruger, der bruger PayPal som betalingsmetode, hvilket vil sige andre tjenester end Advance Service, kan du også justere dine kommunikationspræferencer for sådanne tjenester i dine kontoindstillinger. For så vidt angår meddelelser sendt via push-notifikationer, kan du håndtere dine præferencer på din enhed.

Bemærk venligst, at vi kan blive ved med at sende dig kommunikation, der er påkrævet eller nødvendig for brugere af vores tjenester, herunder at give sådanne meddelelser, der indeholder vigtig information, og anden kommunikation som du efterspørger fra os. Denne kommunikation kan ikke fravælges.

Retten til dataportabilitet

Du har retten til dataportabilitet:

 • for personoplysninger, du har givet til os, og
 • hvis det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er opfyldelsen af en kontrakt eller samtykke.

Vi sender en kopi af dine oplysninger i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format til dig eller en person/organisation anvist af dig, hvor det er teknisk muligt, og hvor din udøvelse af denne ret ikke påvirker andres rettigheder eller frihedsrettigheder på en negativ måde.

Hvordan udøver du dine rettigheder, og hvordan kan du kontakte os eller datatilsynsmyndigheden?

Send en forespørgsel via vores webformular her, så vi kan finde en løsning sammen.

Du kan også altid kontakte os ved at sende en e-mail til dataprotection@izettle.com eller sende et brev til iZettle Capital AB, Att. Privacy Funktion, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage hos datatilsynsmyndigheden i dit land.

Du kan også anlægge en sag ved de lokale domstole, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet tilsidesat.

Hvad med cookies?

Cookies er tekstfiler lagret på din computer for at indsamle standardinternetloginformation og gæsters brug af hjemmesiden og for at samle statistiske rapporter om hjemmesideaktiviteter. Du kan sætte din browser til ikke at acceptere cookies. Dog vil hjemmesidens funktioner i nogle få tilfælde ikke virke som et resultat heraf.

Vores hjemmeside bruger således cookies til at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Dette hjælper os med at levere en god oplevelse til dig, når du browser vores hjemmeside, og giver os også mulighed for at forbedre vores hjemmeside. For detaljeret information om de cookies, vi bruger, og formålet vi bruger dem med, se vores Cookie policy.

Hvad med andre tredjepartshjemmesider og -tjenester?

Vores hjemmesider og tjenester kan fra tid til anden indeholde links til tredjepartshjemmesider, der ikke kontrolleres af os. Hvis du besøger disse hjemmesider eller bruger disse tjenester, vær da venligst opmærksom på, at denne Privatlivspolitik ikke gælder for sådanne tredjeparters behandling af dine oplysninger, og vi opfordrer dig til grundigt at undersøge, hvordan disse tredjeparter behandler personoplysninger, før du bruger deres hjemmesider og tjenester.

Hvordan kan vi ændre denne Privatlivspolitik?

Vi arbejder konstant på at forbedre og udvikle vores tjenester, produkter og websites, så vi kan ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil ikke forringe eller begrænse dine rettigheder i henhold til denne Privatlivspolitik eller gældende databeskyttelseslove i de jurisdiktioner, vi opererer i. Hvis ændringerne er væsentlige, vil vi sørge for en mere fremtrædende meddelelse, når vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lovgivning. Gennemgå venligst denne Privatlivspolitik fra tid til anden for at holde dig opdateret om ændringer.