izettle

Ehdot ja edellytykset

YLEISET EHDOT

Päivitetty viimeksi: 08.04.2016

iZettle AB, yritystunnus: 556806-0734, (”iZettle”), Regeringsgatan 59, 111 56 Tukholma, Ruotsi, tarjoaa palveluita, jotka mahdollistavat tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä (”Palvelu”). Nämä yleiset ehdot, joihin kuuluvat mitkä tahansa tässä Sopimuksessa viitatut lait, säännökset ja ohjeet (yhdessä "Sopimus"), muodostavat sopimuksen iZettlellä tilin ("Tili") rekisteröineen maksupalveluiden käyttäjän (”Käyttäjä”) ja iZettlen välillä edellyttäen, että iZettle on antanut alla kohdassa 3.5 lähemmin kuvatun hyväksynnän. Sopimus koskee Käyttäjän pääsyä Palveluun ja oikeutta käyttää Palvelua.

iZettle on Ruotsin Sähköisestä rahasta annetun lain (lagen om elektroniska pengar, 2011:755) ja Maksupalvelulain (lagen om betaltjänster, 2010:751) (yhdessä "Säännökset") mukaisesti lisensoitu sähköisen rahan ja maksupalveluiden tarjoaja, jonka on rekisteröinyt Ruotsin finanssialan valvova viranomainen (Finansinspektionen). Voidakseen tarjota Palvelua, iZettle on solminut sopimukset palveluita hankkivien korttitapahtumien tilittäjien (Acquirer) ("Tilittäjät") kanssa korttitapahtumien tilittämisestä sekä aineiston vastaanottamisesta ja käsittelystä. Säännösten lisäksi Palveluun soveltuvat Tilittäjien julkaisemat säännöt, säännökset ja ohjeet sekä säännöt, säännökset ja ohjeet (yhdessä "Korttiohjelman Säännöt"), joita ovat antaneet sellaiset korttiohjelmat, joiden kortit voidaan ajoittain hyväksyä Palvelun mukaiseksi maksuvälineeksi ja joihin kuuluvat Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SPRL, American Express sekä muut soveltuvat korttiohjelmat (yhdessä "Korttiohjelmat").

Rekisteröinnin aikana tietyssä paikassa annetulla ilmoituksella Käyttäjä hyväksyy, että hän on lukenut ja hyväksynyt tämän Sopimuksen ja hyväksyy, että hänen Palvelua koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa säädellään Sopimuksessa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Sopimusta. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän työntekijät tai muut Käyttäjän puolesta Palvelua käyttävät henkilöt lukevat Sopimuksen, hyväksyvät sen ja noudattavat sitä. Käyttäjä kuitenkin vastaa täysin kaikesta Tiliin liittyvästä Palvelun käytöstä huolimatta siitä, kuka tosiasiassa käyttää Palvelua. Soveltuvat lait vaativat, että tiettyjen iZettlen Käyttäjälle lähettämien tietojen ja viestien tulee olla kirjallisia. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy samalla myös sen, että lakien edellyttämät ilmoitukset ja muut tiedot Käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan lähettää Käyttäjälle sähköisesti ja että Käyttäjän sähköisellä allekirjoituksella on sopimuksissa ja muissa asiakirjoissa sama vaikutus kuin jos allekirjoitus olisi allekirjoitettu käsin.

PALVELU

1. Yleistä

1.1 Käyttäjä voi kohdan 15.1 mukaisesti ottaa vastaan Palvelun avulla pankki- ja luottokorteilla (”Kortit”) tehtyjä maksuja matkapuhelimen ja tabletin välityksellä. iZettle rekisteröi tämän Sopimuksen mukaisesti ja kohdassa 22 kuvatulla tavalla Käyttäjän osoittamalle Tilille iZettlen maksutapahtumien yhteydessä vastaanottamat ja Palvelun välityksellä suoritetut summat, ja maksaa summat edelleen Käyttäjän osoittamalle pankkitilille (vähennettynä alla kohdassa 9 mainituilla kuluilla). Tiliä ylläpidetään iZettlen keskuspalvelimella. Tilin saldoa vastaava summa säilytetään Käyttäjän lukuun erillään iZettlen varoista (mutta yhdessä muiden Käyttäjien puolesta säilytettyjen summien kanssa) nimetyllä asiakastilillä pankissa Säännösten mukaisesti.

1.2 Käyttäjä voi käyttää Palvelua ja Tiliä iZettlen mobiilisovelluksen (”Sovellus”) ja kotisivujen www.izettle.com/fi (”Kotisivut”) kautta. Palvelua voi käyttää yhteensopivalla pankki- ja luottokortinlukijalla.

1.3 iZettle voi milloin tahansa uudistaa tai muuttaa Palvelua. iZettle pyrkii aina ilmoittamaan Käyttäjälle mahdollisista muutoksista kohtuullisella ennakkoilmoituksella Kotisivuilla, sähköpostin välityksellä Käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen tai Sovelluksen kautta. iZettle pidättää kuitenkin oikeuden tehdä sellaisia välittömästi voimaan tulevia muutoksia, jotka ovat tarpeen sen järjestelmän turvallisuuden ylläpitämiseksi tai lakien, asetusten tai Tilittäjien tai Korttiohjelmien määräämien sääntöjen noudattamiseksi.

1.4 Palvelun käyttöön soveltuvat tietyt rajoitukset. Kuten Kotisivuilla tarkemmin kuvataan, nämä rajoitukset koskevat päivittäisten korttitapahtumien määrää ja Käyttäjän pankkitilille suoritettuja maksuja. Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun osoitteeseen tuki@izettle.com, jos näitä rajoituksia koskevia kysymyksiä ilmenee.

2. Palvelun käytön edellytykset ja rajoitukset

2.1 Hyväksymällä tämän Sopimuksen Käyttäjä vahvistaa, että: (i) Käyttäjä – jos hän on luonnollinen henkilö – ja kuka tahansa Palvelua Käyttäjän puolesta käyttävä henkilö on vähintään 18-vuotias, ja että Käyttäjällä on kotipaikka Suomessa ja (ii) Palvelun välityksellä suoritettavat maksut ovat soveltuvien lakien ja määräysten mukaisia.

2.2 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua saadakseen maksun tavaroista ja palveluista, jotka (i) sisältävät internetin kautta hankittua tupakkaa, (ii) sisältävät pornografiaa, mukaan lukien pornografiaa sisältävät seksiklubit, seuralaispalvelut, prostituutio, lehdet, filmit tai kuvat, sekä seksivälineet, silloin kun ne ovat ainoat markkinoidut tuotteet, (iii) sisältävät ns. time sharing palveluja, (iv) sisältävät reseptilääkkeitä (ellei myyjälle ei ole myönnetty sellaisten lääkkeiden myyntiin kaikkia vaadittavia lupia ja ellei kyseinen myynti ole soveltuvien lakien ja määräysten mukaista) tai huumeita, (v) liittyvät deittailuun (mukaan lukien seksideittailua), (vi) sisältävät aseita, (vii) sisältävät uhkapelejä, vedonlyöntiä, arpajaisia, bingoa tai muita kasinopalveluja (tämä ei kuitenkaan koske sellaista uhkapeli- ja arpajaistoimintaa, joka tapahtuu kaikkien soveltuvien lakien mukaisesti ja soveltuvien viranomaisten antamalla luvalla), (viii) sisältävät ns. anonymiteettipalveluja, (ix) sisältävät arvoseteleitä, jotka ovat voimassa pidempään kuin 36 kuukautta, (x) sisältävät virtuaalirahaa, (xi) sisältävät eroottista tanssia tai vastaavia palveluita, (xii) käsittävät rahoituspalveluita tai (xiii) ovat lailla kiellettyjä tai iZettlen yksinomaisen harkinnan mukaan muuten arveluttavia riski-, valitus- tai mainenäkökulmasta. iZettlellä on yksinomainen oikeus määritellä, sisältyykö Käyttäjän Palvelun käyttöön jokin edellä esitetyistä tavaroista tai palveluista, jolloin Palvelun käyttö ei ole tämän Sopimuksen mukaista.

2.3 Käyttäjä ei saa (i) asettaa summarajoja Kortin hyväksymiselle, (ii) asettaa korkeampia hintoja tai lisämaksuja käytettäessä Korttia maksutapahtuman yhteydessä, (iii) tehdä käteisvähennyksiä maksutapahtuman yhteydessä, (iv) suorittaa maksutapahtumia muilla alueilla kuin Suomessa tai muussa valuutassa kuin euroissa, (v) asettaa eri Kortteja eriarvoiseen asemaan mistään syystä, (vi) tarjota käsiteltäväksi tai luotolle, suoraan tai epäsuorasti, mitään maksutapahtumaa, joka ei johdu Käyttäjän ja kortinhaltijan välisestä maksutapahtumasta, tai mitään maksutapahtumaa, jonka Käyttäjä tiesi tai olisi pitänyt tietää petolliseksi tai jolle ei ole kortinhaltijan lupaa, (vii) tarjota käsiteltäväksi mitään maksutapahtumaa, joka vastaa kortinhaltijan olemassa olevan velvoitteen uudelleenrahoittamista, (viii) edellyttää kortinhaltijaa luopumaan oikeudesta riitauttaa maksutapahtuma, (ix) edellyttää kortinhaltijaa paljastamaan PIN-koodinsa missään maksutapahtuman vaiheessa, (x) kortinhaltijan käyttäessä sirua ja PIN-koodia käyttävää Korttia, tulostaa kuitille PIN-koodiin viittaavia tietoja, tai (xi) käsitellä yhden tavaran tai palvelun ostotapahtumaa useina maksutapahtumina.

2.4 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua maksutapahtumiin sellaisella Kortilla, joka on myönnetty Käyttäjälle tai rekisteröity Käyttäjän nimiin.

2.5 Tarjotakseen Palvelua iZettle on sopinut tietyistä järjestelyistä Tilittäjien ja Korttiohjelmien kanssa. Tilittäjät ja Korttiohjelmat asettavat tiettyjä rajoituksia Käyttäjän vuotuiselle korttitransaktioiden volyymille liittyen MasterCard ja Visa -merkkisten Korttien käyttöön Palvelun kautta. Sekä MasterCardin että Visa:n ilmoittama käyttöraja on 100.000 USA:n dollaria. Jos Käyttäjän vuosittainen kortilla tehtyjen maksutapahtumien määrä ylittää Palvelun käytössä joko MasterCard tai Visa - merkkisten Korttien osalta 100.000 USA:n dollaria tai vastaavan summan euroina, iZettle ilmoittaa asiasta Käyttäjälle, ja antaa Käyttäjälle mahdollisuuden sopia laajennetusta sopimuksesta ("Premium iZettle Kauppasopimus"), jossa iZettlen Tilittäjä on myös osapuolena, jotta Käyttäjä voi jatkaa Palvelun käyttöä. Jos Käyttäjää ei voida hyväksyä Premium iZettle Kauppasopimuksen osapuoleksi, iZettle ei voi hyväksyä yllä kuvatun käyttörajan ylittäviä transaktioita. Tällaisissa tilanteissa iZettle saattaa myös joutua pidättäytymään Palvelun tarjoamisesta ja päättämään tämän Sopimuksen kohdan 26.3 mukaisesti. Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa iZettlelle, jos tämä epäilee, että vuosittainen kortilla tehtyjen maksutapahtumien määrä ylittää edellä mainitun käyttörajan.

2.6 Jos Käyttäjä on rekisteröitynyt iZettleen luonnollisena henkilönä, ja Käyttäjän Tiliin liittyvä vuotuinen liikevaihto, Käyttäjän hyväksymien maksujen lukumäärä tai Käyttäjän Palvelun käyttö muutoin antaa aiheen ymmärtää, että Käyttäjän toiminnot viittaavat tosiasiallisesti liiketoimintaan, iZettle voi päättää Sopimuksen. iZettle antaa tällöin Käyttäjälle mahdollisuuden solmia tämän Sopimuksen yrityksenä. Jos Käyttäjä ei noudata tätä kehotusta, iZettle voi päättää Sopimuksen kohdan 26.3 mukaisesti.

2.7 Käyttäjä ei saa käyttää iZettleä, Tilittäjiä tai Korttiohjelmia referensseinä osoittaakseen tavaroidensa tai palvelujensa asianmukaisuutta, laatua tai muita vastaavia seikkoja.

3. Tili ja Palveluun liittyminen

3.1 Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän tulee luoda Tili. Tilin rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjän tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot. Niin kauan kuin Käyttäjällä on voimassaoleva sopimus käyttää Palvelua, hän on velvollinen viivytyksettä päivittämään mahdollisesti muuttuneet tietonsa. Jos Käyttäjä ei anna iZettlelle oikeita, täydellisiä ja päivitettyjä tietoja, iZettlen voi olla mahdoton tarjota Palvelua tai muuten täyttää Sopimuksen ehtoja. Käyttäjä hyväksyy, että iZettle voi myös estää pääsyn Käyttäjän Tilille, evätä pääsyn Palveluun ja/tai päättää Sopimuksen kohdan 26.3 mukaisesti, mikäli Käyttäjä ei ole antanut oikeita, täydellisiä ja päivitettyjä tietoja.

3.2 Varmistaakseen, että Käyttäjä on kohdassa 7.1 viitatun pankkitilin haltija, iZettlellä on tässä tarkoituksessa oikeus tiedustella asiaa asiaankuuluvalta pankilta. Käyttäjä hyväksyy, että iZettlellä on tämä oikeus, ja suostuu kohtuullisin keinoin avustamaan iZettleä tällaisessa asiassa.

3.3 Jos iZettlen tietoon kohdassa 3.2 esitettyjen toimien tuloksena tai muuten tulee, että kohdassa 7.1 viitattuun pankkitiliin liittyvät tiedot ovat jossain suhteessa vääriä tai epätäydellisiä, iZettle varaa oikeuden olla maksamatta rahoja kyseiselle pankkitilille kunnes Käyttäjä on korjannut ja täydentänyt tietonsa ja iZettle on varmentanut (kohdan 3.2 mukaisesti) kyseiset tiedot. Epätietoisuuden välttämiseksi ja riippumatta siitä, onko kyseinen varmistus suoritettu vai ei, iZettle ei vastaa mistään rahoista, jotka ovat Käyttäjän antamien väärien tai epätäydellisten tietojen vuoksi maksettu pankkitilille, joka ei kuulu Käyttäjälle.

3.4 Kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt tämän Sopimuksen, iZettle voi suorittaa Käyttäjän luottotietojen tarkistuksen sekä vaatia Käyttäjää antamaan kaikki iZettlen kohtuullisesti pyytämät asiakirjat ja muun näytön, jotta iZettle voi suorittaa tarvittavat tarkistukset ja todeta noudattaneensa kaikkia tarkistuksia koskevia vaatimuksia EU:n Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY ja Ruotsin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisista toimenpiteistä annetun lain (2009:62) sekä siihen liittyvien säännösten ja yleisten ohjausten mukaisesti, ja jotta iZettle ja/tai Tilittäjät voivat noudattaa soveltuvia lakeja ja sääntöjä. Käyttäjä hyväksyy, että iZettle voi tarkistaa Käyttäjän luottotiedot, ja sitoutuu avustamaan iZettleä tarvittavassa määrin tarkastuksen toteuttamiseksi. Katso lisätietoja kohdasta 27.

3.5 iZettle päättää yksinomaisen harkintansa mukaan, antaako se Käyttäjälle pääsyn Palveluun Palvelun käyttämiseksi. Tämä Sopimus sitoo iZettleä vasta sen jälkeen, kun iZettle on päättänyt antaa Käyttäjälle pääsyn Palveluun.

3.6 Tekniset vaatimukset, jotka iZettle asettaa Käyttäjän matkapuhelimelle ja tabletille, on annettu Kotisivuilla. Palvelun käyttäminen matkapuhelimella tai tabletilla, jonka tekniset suojaustoimenpiteet on kierretty esimerkiksi niin kutsutulla jailbreak -menetelmällä, on kielletty.

3.7 Käyttäjän pääsy Palveluun matkapuhelimen tai tabletin välityksellä on riippuvainen Käyttäjän kolmansilta osapuolilta hankkimista palveluista. Nämä kolmannet osapuolet saattavat veloittaa Käyttäjältä maksuja pääsystä Palveluun (esim. pääsystä internetiin ja internetissä tapahtuvasta tiedonsiirrosta). Käyttäjä on yksin vastuussa näiden maksujen maksamisesta. Käyttäjän Palvelun käyttö voi myös kuulua hänen ja hänen matkapuhelinpalvelujensa tarjoajan välillä solmitun sopimuksen ehtojen alaisuuteen.

3.8 Jos Käyttäjä solmii Sopimuksen kuluttajana, hän voi peruuttaa tämän Sopimuksen kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä lähtien, kun Sopimus on tämän Sopimuksen mukaisesti solmittu. Jos Käyttäjä pätevästi peruuttaa Sopimuksen yllä kuvatulla tavalla, iZettle käsittelee Käyttäjälle mahdollisesti kuuluvan hyvityksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, kun Käyttäjä ilmoitti peruutuksesta iZettlelle. Tässä tapauksessa iZettle palauttaa Palveluun maksetun summan kokonaisuudessaan. Yleensä iZettle palauttaa Käyttäjältä saadut rahat samalla menetelmällä kuin mitä Käyttäjä käyttänyt maksaessaan Palvelusta. iZettle ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan Käyttäjälle palkkioita, jotka on maksettu Palvelun käytön yhteydessä suoritetuista maksutapahtumista ennen peruutusta.

4. Kirjautumistietojen jne. muotoilu ja suoja

4.1 Käyttäjän tulee noudattaa iZettlen kulloinkin voimassa olevia, Kotisivuilta löytyviä salasanoihin ja muihin kirjautumistietoihin liittyviä käytäntöjä ja turvallisuusohjeita.

4.2 Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että hänen tilinumeronsa ja salasanansa sekä hänen muut kirjautumistietonsa Palveluun (”Tilitiedot”) säilytetään turvallisesti ja että muilla ei ole pääsyä niihin. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Tilitiedot siten, että ne eivät ole asiattomien saatavilla. Tilitiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kenellekään muulle tai käyttää kukaan muu kuin Käyttäjä.

4.3 iZettle olettaa, että maksumääräyksen ja muiden ohjeiden lähettäjä on Käyttäjä, kun ne on lähetetty Käyttäjän kirjautumistietojen ja salasanan avulla. Käyttäjän on siksi välittömästi joko ilmoitettava iZettlelle Kotisivujen kautta tai muutettava kirjautumistiedot, jos on aihetta olettaa, että asiattomalla henkilöllä on pääsy kirjautumistietoihin tai salasanaan tai tieto niistä.

5. Palvelun käyttöä koskevat Käyttäjän velvollisuudet

5.1 Sen lisäksi, mitä yllä kohdassa 3.1 mainitaan, Käyttäjä on velvollinen – ellei hän käytä Palvelua kuluttajana – antamaan iZettlelle kaikkien toimistojensa ja toimipaikkojensa osoitteet, kaikki käyttämänsä toiminimet sekä täydellisen kuvauksen niistä tuotteista ja palveluista, joita Käyttäjä tarjoaa. Niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua, on hän velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa iZettlelle päivittämällä Tilinsä ilman aiheetonta viivytystä. Jos jokin tieto on virheellinen tai puutteellinen, on iZettlellä oikeus sulkea Tili sekä estää Käyttäjän pääsy Palveluun.

5.2 Käyttäjän on noudatettava soveltuvaa lakia ja iZettlen pyynnöstä kohtuullisessa ja tarpeellisin määrin avustettava iZettleä noudattamaan soveltuvaa lakia, Tilittäjien tai Korttiohjelmien antamia sääntöjä ja muita iZettlelle asetettuja velvoitteita. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia iZettlen antamia kulloinkin voimassaolevia Palveluun liittyviä ohjeita.

5.3 Käyttäjä vastaa vahingosta, joka johtuu kolmannen osapuolen iZettleä kohtaan esittämästä vaatimuksesta siitä syystä, että Käyttäjä on käyttänyt Palvelua Sopimuksen, soveltuvan lain tai määräysten tai Tilittäjien tai Korttiohjelmien antamien tai niiden muuten soveltamien sääntöjen vastaisesti.

5.4 Käyttäjän on ilmoitettava iZettlelle välittömästi Käyttäjää tai jotain sen omistajaa koskevasta maksukyvyttömyydestä tai niitä vastaan aloitetusta maksukyvyttömyysmenettelystä, selvitystilasta, konkurssista tai muusta vastaavasta kanteesta tai menettelystä. Käyttäjän on myös ilmoitettava iZettlelle välittömästi, jos Käyttäjä saa tietää tähän Sopimukseen tai Palveluun liittyvästä lain rikkomisesta.

5.5 Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki maksutapahtumat suoritetaan vilpittömässä mielessä.

6. Lisenssi

6.1 iZettle myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin Sovellukseen sekä oikeuden käyttää sellaisia muita ohjelmistoja ja Internet-pohjaisia palveluja, jotka vaaditaan Palvelun käyttämiseen. iZettle myöntää Käyttäjälle myös oikeuden ladata ja asentaa iZettlen ajoittain Käyttäjän saataville julkaisemia Palvelun päivityksiä erikseen päivitysten yhteydessä ilmoitetuin ehdoin.

6.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta (i) luovuttaa, alilisensoida, kopioida, julkaista tai jakaa Palvelua; (ii) sallia kolmannen osapuolen käyttää Palvelua; (iii) edelleenluovuttaa oikeuksia, jotka Sopimuksen mukaan kuuluvat Käyttäjälle; tai (iv) kiertää Palvelun teknisiä suojakeinoja tai purkaa tai muulla tavoin uudelleen rakentaa Palvelua paitsi siinä laajuudessa ja niissä olosuhteissa kuin pakottava laki sallii.

7. Tili

7.1 Käyttäjälle iZettlen asiakasvaratilille maksetut varat maksetaan Käyttäjän osoittamalle pankkitilille alla olevan kohdan 22 mukaisesti.

7.2 Varat, joita iZettle säilyttää Käyttäjän lukuun yhdistetään muiden käyttäjien vastaavalla tavalla säilytettyihin varoihin yhdelle tai useammalle asiakastilille tähän tarkoitukseen valitussa pankissa tai pankeissa Säännösten mukaisesti (”Asiakasvaratilit”). iZettlellä on yksin päätösvalta kaikkien Asiakasvaratilien luomisesta ja ylläpidosta.

8. Käyttämätön tili

8.1 Jos Tilillä ei ole ollut toimintaa vähintään kahtena peräkkäisenä vuonna ja Käyttäjällä on saldoa Asiakasvaratileillä, iZettle ilmoittaa tästä Käyttäjälle sähköpostitse Käyttäjän rekisteröimään osoitteeseen ja/tai Sovelluksen avulla, ja antaa hänelle mahdollisuuden säilyttää Tili aktiivisena tai lopettaa se ja nostaa jäljellä oleva saldo Asiakasvaratileiltä. Jos iZettle ei ole saanut Käyttäjän vastausta kolmenkymmenen päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, iZettle lopettaa Tilin automaattisesti, ja Käyttäjän varoja käsitellään soveltuvan lain mukaisesti eli ne siirtyvät – siinä määrin kuin on sallittua – iZettlelle.

9. Maksuehdot

9.1 Palvelun käyttöä varten sitoudut maksamaan maksut, jotka on arvioitu ja laskettu liitteenä olevan Hintataulukon mukaisesti. Hyväksymällä tämän Sopimuksen pyydät ja suostut siihen, että veloitamme sinulta Maksut (sekoitettuna kauppiaan palvelumaksuna), jotka on määritetty ja laskettu liitteenä olevan Hintataulukon mukaisesti. Palvelu on arvonlisäverosta vapautettu maksupalvelu. Pidätämme oikeuden koska tahansa muuttaa maksujamme kohdan 30 mukaisesti. Maksut arvioidaan sillä hetkellä, kun Korttimaksua käsitellään, ja ne vähennetään niistä varoista, jotka olemme vastaanottaneet ja hyvittäneet Tilillesi.

9.2 iZettlellä on oikeus kuitata tästä Sopimuksesta johtuvat saatavansa Käyttäjältä hänen Tilillään olevaa saldoa vastaan.

9.3 Kaikki kulut laskutetaan Käyttäjältä siinä yhteydessä, kun kyseinen summa siirretään iZettlen Asiakasvaratileiltä Käyttäjän pankkitilille alla olevan kohdan 22 mukaisesti.

10. Vaihtokurssit

10.1 Valuuttakurssit, joita kulloinkin sovelletaan muussa valuutassa kuin euroissa tehtäviin maksuihin, ilmoitetaan Kotisivuilla. Käyttäjän on annettava asiakkaalle tiedoksi ennen jokaisen maksutapahtuman suorittamista, mikäli valuuttaa vaihdetaan sekä mitä valuuttakurssia käytetään.

11. Palvelun tarjoaminen

11.1 Palvelua tarjotaan normaalisti 24 tuntina vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. iZettle ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on virheetön tai keskeytymätön tuona aikana.

11.2 Toisinaan iZettle tekee huoltotoimia tai parannuksia Palveluun, mikä saattaa aiheuttaa Palveluun keskeytyksiä, viivästyksiä tai virheitä. iZettle pyrkii aina ilmoittamaan etukäteen suunnitelluista huoltotoimista, mutta ei voi taata, että ilmoituksia toimitetaan aina. Lisäksi Palvelu voi sisältää virheitä ja ohjelmointivirheitä, jotka saattavat johtaa keskeytyksiin ja virheisiin. Käyttäjä ymmärtää tämän ja hyväksyy, että iZettle voi ottaa häneen yhteyttä tarkoituksenaan auttaa Käyttäjää Palvelun kanssa ja pyytää tietoja, joita tarvitaan virheiden tunnistamiseen ja niiden korjaamiseen.

11.3 Käyttäjän pääsy Palveluun riippuu lisäksi kolmansien osapuolten palveluista (kuten matkapuhelinpalveluista). iZettlellä ei ole mitään vastuuta kyseisten kolmansien osapuolten palvelujen toimittamisesta.

12. Reklamaatiot ja velvollisuus ilmoittaa asiattomista maksutapahtumista

12.1 Jos Käyttäjä (i) haluaa vedota virheeseen Palvelussa tai (ii) huomaa, että on tapahtunut virhe tai että hänen Tiliinsä liittyen on tehty oikeudettomia maksutapahtumia, Käyttäjän tulee ilmoittaa iZettlelle kyseisestä reklamaatiosta tai maksutapahtumasta ottamalla yhteyttä iZettleen Kotisivujen kautta. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä iZettleen viivytyksettä sen jälkeen, kun Käyttäjä huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata virhe tai maksutapahtuma.

13. iZettlen vastuu Palvelusta

13.1 iZettle vastaa alla kohdassa 14 ilmoitetuin rajoituksin siitä, että Palvelun kautta suoritetut maksutapahtumat tehdään asianmukaisesti, Palvelua käyttämällä tehdyt maksumääräykset siirtyvät asianmukaisesti kortinhaltijan maksupalvelujen tarjoajalle ja että Käyttäjälle hyvitetyt varat maksetaan Käyttäjälle kohdassa 22 tarkemmin kuvatulla tavalla, ellei tässä Sopimuksessa ole toisin esitetty. Jos maksutapahtumaa ei ole tehty asianmukaisesti tai sitä ei ole tehty lainkaan, iZettle yrittää Käyttäjän pyynnöstä jäljittää maksutapahtuman ja ilmoittaa Käyttäjälle tämän tuloksesta.

13.2 iZettle vastaa kuluista ja/tai koroista, jotka tulevat Käyttäjän, jos hän on kuluttaja, maksettavaksi maksutapahtumasta, jota ei ole tehty asianmukaisesti tai jota ei ole tehty lainkaan, edellyttäen että tällainen tapahtuma johtuu iZettlen virheestä. Jos Käyttäjä ei ole kuluttaja, iZettlellä ei ole tällaista vastuuta.

13.3 iZettle ei vastaa (i) muista Palveluun tai sen tarjoamiseen liittyvistä puutteista tai virheistä (mukaan lukien kohdassa 11.1 esitetty), (ii) siitä, että Palvelu on aina saatavilla maksutapahtumia varten, tai (iii) oikeudettomasta pääsystä iZettlen palvelimella säilytettäviin Tilitietoihin tai niiden käytöstä, ellei pakottavasta laista muuta seuraa.

13.4 Mikäli iZettle saa tietää, että siihen oikeudettomalla henkilöllä on pääsy tai kyseinen henkilö on saanut pääsyn iZettlen palvelimella oleviin Tilitietoihin, iZettle tiedottaa Käyttäjää tapahtuneesta sekä, siltä osin kuin on mahdollista siitä, mitä Tilitietoja tapahtunut koskee.

14. Vastuunrajoitus

14.1 Kohdassa 14.2 esitetty huomioiden, iZettle ei vastaa missään olosuhteissa välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tiedon menetyksestä tai muista Palvelun käytön tai käyttämättä jättämisen yhteydessä aiheutuneista menetyksistä.

14.2 Kohdasta 14.1 huolimatta iZettle vastaa aiheuttamastaan kuolemasta tai henkilövahingosta, iZettlen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista tai muusta menetyksestä, jonka osalta iZettle ei voi soveltuvan lainsäädännön puitteissa rajata vastuutaan.

14.3 Edelleen yllä oleva huomioiden, iZettle vastaa ainoastaan vahingoista, jotka aiheutuvat iZettlen omasta virheestä. iZettle ei vastaa mistään kolmansien osapuolten teoista tai laiminlyönneistä. iZettle ei ole missään tapauksessa vastuussa Käyttäjän kokemista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat iZettlen velvoitteista noudattaa soveltuvaa lakia, viranomaisen menettelystä tai laiminlyönnistä, sotatoimista, onnettomuudesta, luonnonmullistuksesta, lakosta, saarrosta tai muusta vastaavasta tapahtumasta, huolimatta siitä, onko iZettle kyseisen tapahtuman alkuunpanija.

MAKSUTAPAHTUMAT

15. Hyväksytyt maksukortit ja maksutavat ym.

15.1 Palvelussa voidaan tehdä maksutapahtumia vain niillä Korteilla, jotka on lueteltu Kotisivuilla. Hyväksyttyjen Korttien valikoimaa voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän tulee hyväksyä kaikki Kotisivuilla luetellut Kortit kaikkiin tarjoamiinsa tavaroihin ja/tai palveluihin.

15.2 Palvelua voidaan käyttää vain sellaisiin maksutapahtumiin, joissa sekä Kortti että asiakas ovat fyysisesti läsnä maksutapahtuman hetkellä.

16. Tarkastukset maksutapahtuman yhteydessä

16.1 Käyttäjän tulee maksun yhteydessä suorittaa seuraavat tarkastukset:

Kortti

Käyttäjän tulee silmämääräisen tarkastuksen kautta varmistaa, että (i) Kortti ei ole vanhentunut, (ii) Korttiin painettu tilinumero vastaa tilinumeroa Kortin takapuolella, (iii) Kortti on varustettu kortinhaltijan allekirjoituksella ja tämä allekirjoitus vastaa kortinhaltijan Palvelun yhteydessä käytettävän laitteen näytölle tekemää allekirjoitusta, (iv) Kortissa ei ole merkkejä muutoksista eikä se muutenkaan näytä käsitellyltä, (v) Kortissa olevat tiedot kuten kortinhaltijan nimen sukupuoli vastaavat Käyttäjän havaintoja, ja että (vi) henkilöllisyystodistus esitettäessä Korttiin painettu nimi on sama kuin kortinhaltijan henkilöllisyystodistuksessa. Edellä esitettyjen seikkojen suhteen epäselvissä tapauksissa Korttia ei saa hyväksyä maksuvälineeksi.

Tunnistaminen

Jos ostoksen summa ylittää iZettlen kulloinkin päättämän ja Sovelluksen tai muuta kautta tiedottaman summan, kortinhaltijan tulee osoittaa olevansa kortinhaltija hyväksytyllä henkilöllisyystodistuksella. Jos kortinhaltijalla ei ole tällaista henkilöllisyystodistusta tai hän ei kykene todistamaan olevansa kortinhaltija, Korttia ei saa hyväksyä maksuvälineeksi.

Allekirjoitus

Käyttäjän tulee verrata kortinhaltijan allekirjoitusta allekirjoitustositteessa Kortin ja henkilöllisyystodistuksen nimikirjoitukseen. Jos yhteneväisyys aiheuttaa epäselvyyttä tässä suhteessa, Korttia ei saa hyväksyä maksuvälineeksi.

16.2 PIN-koodilla varustettua sirukorttia käytettäessä Käyttäjä ei saa pyytää kortinhaltijalta allekirjoitusta tai vaatia muunlaista henkilöllisyyden todistamista ellei sovellettava laki tätä salli.

17. Maksutapahtuman hyväksyminen

17.1 Käyttäjän tulee varmistaa, että kortinhaltija hyväksyy maksutapahtuman ja sen, että summa nostetaan hänen tililtään allekirjoittamalla sähköisen allekirjoitustositteen nimellään Sovelluksessa merkittyyn paikkaan, ellei Sovellus kehota käyttämään PIN-koodia.

18. Tosite

18.1 iZettle tarjoaa ainoastaan sähköisiä tositteita sähköpostitse tai tekstiviestitse.

18.2 Käyttäjän on kortinhaltijan pyynnöstä annettava tälle suoritettua maksutapahtumaa koskeva kirjallinen tosite.

18.3 Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että mahdolliset kirjanpitolain (1997:1336) ja vastaavien normien mukaiset velvollisuudet tulevat noudatetuiksi.

19. Maksumääräyksen peruuttaminen

19.1 Maksumääräystä ei saa peruuttaa sen päivän päättymisen jälkeen, kun kortinhaltija on siirtänyt määräyksen tai antanut hyväksyntänsä maksutapahtuman suorittamiselle.

20. Tapahtumien vahvistaminen

20.1 Kirjautumalla Tilillesi pääset katsomaan tapahtumatietojasi. Pääset myös katsomaan ladattavia raportteja. Tapahtumatiedoissa näkyvät myös kaikki kertyneet maksut, muut Tililtäsi kyseisen ajanjakson aikana veloitetut summat sekä tiedot maksuista määrätylle pankkitiilillesi. Käyttämämme tapahtumatietojen esittämistapa mahdollistaa sen, että voit tallentaa ja kopioida tiedot muuttumattomina esimerkiksi tulostamalla kopioita. Tarjoamme sinulle tiedot tapahtumista viitteen avulla, joka mahdollistaa tapahtuman tunnistamisen, tapahtumasumman Tilisi valuutassa sekä tapahtumaan liittyvän maksun määrän. Hyväksymällä tämän Sopimuksen pyydät ja suostut siihen, että kokoamme nämä tiedot tapahtumaan soveltuvan tuotemerkin, sovelluksen, maksuvälinekategorioiden ja vaihtokurssien perusteella, kuten tilanteeseen soveltuu, sekä siihen että tarjoamme sinulle nämä tiedot jaksoittain, ainakin kerran kuukaudessa Tilisi kautta, mahdollistaen sen, että voit tallentaa ja kopioida tiedot muuttumattomina (esimerkiksi PDF-muodossa). Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä iZettlellä ei ole pakottavan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien lisäksi velvollisuutta säilyttää tai tarjota asiakirjoja tai muuta tietoa mistään Palvelun välityksellä suoritetusta tapahtumasta.

21. Takaisinmaksut ja palautukset

21.1 Hyväksymällä tämän Sopimuksen Käyttäjä suostuu tekemään kaikki tuotteitaan ja/tai palveluitaan koskevat takaisinmaksut ja niiden palautuksia koskevat tarkistukset Palvelun välityksellä asiakkaan Kortille tämän Sopimuksen ehtojen sekä soveltuvien Korttiohjelman Sääntöjen mukaisesti. Korttiohjelman Säännöt edellyttävät, että Käyttäjä (i) ylläpitää reilua palautus-, peruutus- ja tarkistuskäytäntöä, (ii) antaa Käyttäjän palautus- tai peruutuskäytännön asiakkaiden saataville ostohetkellä, (iii) ei suorita takaisinmaksuja asiakkaalle käteisellä kortilla tehdyn maksutapahtuman yhteydessä, ellei soveltuva laki näin vaadi ja (iv) ei hyväksy käteistä tai muuta arvotavaraa kortilla tehtävän takaisinmaksun valmistelemiseksi.

21.2 Täydellisten takaisinmaksujen tulee kattaa alkuperäisen maksutapahtuman tarkka summa mukaan lukien verot, käsittelymaksut ja muut maksut. Takaisin maksettava summa ei saa ylittää alkuperäistä myyntihintaa, ellei kyse ole asiakkaalle tavaroiden palauttamisesta aiheutuvien postimaksujen korvausta vastaavasta summasta. Palvelun välityksellä käsitellyt takaisinmaksut tulee tehdä 30 päivän kuluessa alkuperäisestä maksutapahtumasta. Kun kyse on käsitellyistä takaisinmaksuista, iZettle vähentää takaisin maksettavan summan (mukaan lukien mitkä tahansa soveltuvat maksut) (i) varoista, jotka on maksettava Käyttäjälle muiden korttitapahtumien käsittelystä tai (ii) Käyttäjän Tilillä olevista varoista. Jos nämä varat eivät riitä, Käyttäjä valtuuttaa iZettlen tekemään suoraveloituksen Käyttäjän pankkitililtä sellaisella summalla, joka on tarpeen takaisinmaksun toteuttamiseksi asiakkaan Kortille. Jos iZettle ei saa pääsyä Käyttäjän pankkitiliin suoraveloituksen avulla, Käyttäjä suostuu maksamaan Käyttäjän iZettlelle velkaa olevan summan välittömästi tätä pyydettäessä. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa tuotteidensa ja/tai palveluidensa palautusten käsittelystä ja hyväksymisestä. iZettle ei ole missään määrin vastuussa tai velvollinen käsittelemään tällaisia palautuksia.

22. Maksut Käyttäjän pankkitilille

22.1 Käyttäjälle maksutapahtuman yhteydessä maksetut varat siirretään Käyttäjän pankkitilille vasta, kun transaktion katsotaan tapahtuneen kokonaisuudessaan. Transaktion katsotaan tapahtuneen kokonaisuudessaan, kun iZettle on vastaanottanut varat Asiakasvaratilille kulloiseltakin Tilittäjältä tai Korttiohjelmalta. Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin todettu, iZettlen verifioitua Käyttäjän pankkitilin iZettle aloittaa Käyttäjälle hyvitettyjen varojen (nettomaksut, takaisinveloitukset, palautukset, saatavat ja muut varat, jotka tulee maksaa iZettlelle) maksun Käyttäjän pankkitilille sinä pankkipäivänä, joka seuraa pankkipäivää, jolloin iZettle vastaanotti varat Asiakasvaratilille. Riippuen käytetystä kortinlukijatyypistä, ja siitä onko Käyttäjän asiakas hyväksynyt maksutapahtuman allekirjoituksellaan, PIN-koodilla tai muulla tavalla riski- ja tilitapahtumahistorian vuoksi, varojen siirrot Käyttäjän pankkitilille tapahtuvat Käyttäjälle kulloinkin ilmoitettujen ajanjaksojen ja muiden rajojen puitteissa. Näistä aikajaksoista ja rajoista on löydettävissä informaatiota Kotisivuilta. Käyttäjä saa Kotisivujen kautta tiedon Käyttäjän pankkitilille aloitetuista varojen siirrosta. Käyttäjä voi Tilin välityksellä valita vaihtoehtoisia maksuaikatauluja ja/tai ohjeistaa iZettleä ylläpitämään Tilin saldoa takaisinmaksujen kattamiseksi.

22.2 iZettle varaa oikeuden pidättää Käyttäjälle vastaanotettuja ja sille maksettavia varoja siinä määrin, kuin on tarpeellista, jotta iZettle voi saattaa päätökseen meneillään olevan selvityksen tai ratkaista meneillään olevan riidan tai jos tämä on tarpeellista soveltuvan lain tai tuomioistuimen ratkaisun noudattamiseksi tai jos rikollisuutta vastaan taisteleva tai muu valtion viranomainen näin vaatii.

23. Takaisintilitys ja riitautetut tapahtumat

23.1 Tilitapahtumaan liittyvä summa voidaan tilittää tai nostaa takaisin Asiakasvaratileiltä, tai jos sellainen summa on jo tilitetty Käyttäjälle, vaatia takaisin Käyttäjältä, (molemmat edellä mainitut tilanteet "Takaisintilitys”), jos tilitapahtuma (i) on riitautettu (mukaan lukien tavaroiden tai palveluiden toimittamatta jättäminen tai tilanne, jossa ne eivät täytä vaadittuja standardeja), (ii) jostain syystä vedetään takaisin Korttiohjelman, Tilittäjän, asiakkaan tai kortin liikkeellelaskijan toimesta, (iii) ei ole sallittu tai iZettlellä on aihetta epäillä, että tapahtuma ei ole sallittu, tai (iv) on väitetysti laiton tai arveluttava tai se ei ole tämän Sopimuksen tai Tilittäjien tai Korttiohjelmien sääntöjen mukainen. Käyttäjä ei saa uudelleenlähettää tai -käsitellä mitään maksutapahtumaa, joka on ollut Takaisintilityksen kohteena.

23.2 iZettlellä on oikeus pidättää jokaisesta iZettlen arvion mukaan Takaisintilitykseen johtavasta tapahtumasta summa, joka vastaa todennäköistä takaisintilityssummaa, kunnes varmistuu onko Takaisintilitys tarkoituksenmukaista. Takaisintilitykseen liittyen iZettlellä on oikeus tehdä Käyttäjien Asiakasvaratileiltä nostoja tai vaatia Käyttäjältä sellaisia summia, jotka vastaavat takaisintilityssummaa sekä sellaisia Korttiohjelmien perimiä kuluja tai sakkoja, jotka liittyvät Takaisintilitykseen.

23.3 Jos Asiakasvaratileillä ei ole riittäviä varoja Takaisintilityksen kattamiseen, Käyttäjän tulee välittömästi korvata tämä iZettlelle (mukaan lukien iZettlelle Takaisintilityksestä aiheutuvat kulut).

23.4 Jos iZettle katsoo, että Käyttäjälle tulee Takaisintilityksiä liian usein, iZettle varaa oikeuden tehdä tarkastuksia tai asettaa Tilille ja Palvelulle rajoittavia ehtoja, mukaan lukien oikeuden vahvistaa uusia kuluja tapahtumien käsittelemisestä, vaatia kohtuullista varasummaa tulevien Takaisintilitysten ja kulujen kattamiseen, rajoittaa Käyttäjän nostomahdollisuutta Asiakasvaratileiltä sekä irtisanoa Sopimus ja lopettaa Palvelu.

23.5 Käyttäjä sitoutuu iZettlen pyynnöstä kohtuullisessa määrin auttamaan iZettleä riitaisiin maksutapahtumiin liittyen ja esimerkiksi tarkastamaan tapahtumia, jotka on tehty Palvelun välityksellä. iZettle saattaa pyytää Käyttäjältä tarpeellisia tietoja tarkoituksenaan esim. riitauttaa Takaisintilitykset.

23.6 Käyttäjä vapauttaa iZettlen vastuusta kaikkiin kustannuksiin, menetyksiin tai vastuisiin nähden, joita iZettlelle voi koitua johtuen sitä vastaan kohdistetuista Palvelun tarjoamiseen liittyvistä vaatimuksista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki vaatimukset, jotka liittyvät iZettlen käsittelemillä Korteilla ostetuissa tuotteissa tai palveluissa oleviin virheisiin.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

24. Salassapito ja tiedon säilytys

24.1 Ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu, Käyttäjä on velvollinen suojaamaan ja huolehtimaan siitä, ettei se paljasta siihen oikeudettomille Korttien tietoja tai muita kortin omistajaan liittyviä tietoja, joita se saa tietoonsa maksutapahtumien suorittamisen yhteydessä. Jos Käyttäjä saa tietää tällaisten tietojen luvattomasta paljastumisesta tai epäilee sellaista, Käyttäjän on ilmoitettava siitä välittömästi iZettlelle ja tarjottava iZettlelle tarvittavat asiakirjat ja apunsa sekä muutoinkin toimittava iZettlen kohtuullisten ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on lisäksi velvollinen käsittelemään Korttien tietoja niiden standardien ja toimintaohjeiden mukaan, jotka PCI DSS kulloinkin määrää ja jotka ovat saatavilla osoitteessa www.pcisecuritystandards.org.

24.2 Käyttäjä saa käyttää kohdassa 24.1 viitattuja tietoja tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen ainoastaan käyttääkseen Palvelua ja tämän Sopimuksen ehtojen ja sovellettavan lain mukaisesti mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta, tietosuojaa koskevat lait.

24.3 Kohdassa 27 mainitun ohella Käyttäjä hyväksyy sen, että iZettle voi paljastaa mitä tahansa sille tai Tilittäjälle toimitettuja tietoja Korttiohjelmille varmistuakseen yksilön, mukaan lukien asiakkaat, henkilöllisyydestä Korttiohjelmien määräämien sääntöjen mukaisesti ja siten kuin sovellettava laki tämän sallii.

25. Palaute Palvelusta

25.1 Käyttäjä voi antaa palautetta ja ideoita Palvelusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuki@izettle.com tai suoraan iZettlen vastuuhenkilölle osoitteeseen thisisnotok@izettle.com. iZettle ei ole vastuussa tällaisista palautteesta tai ideoista. Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen antamastaan palautteesta, vaan iZettle voi vapaasti käyttää palautetta ja ideoita sekä pitää itsellään kaikki niihin liittyvät oikeudet.

26. Sopimuskausi ja irtisanominen jne.

26.1 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus milloin tahansa ja lopettaa Tilinsä välittömin vaikutuksin ottamalla yhteyttä iZettleen Kotisivujen kautta. iZettlellä on oikeus irtisanoa Sopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla.

26.2 Tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy välittömin vaikutuksin, jos iZettlen sopimus Tilittäjiensä kanssa päättyy mistä tahansa syystä tai jos Korttiohjelmat poistavat iZettlen rekistereistään.

26.3 iZettlellä on oikeus sulkea Käyttäjän Tili, evätä häneltä pääsy Palveluun ja/tai purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos (i) iZettle saa tietää tai iZettlellä on muutoin aiheellinen syy olettaa, että Käyttäjä käyttää tai tulee käyttämään Palvelua Sopimuksen vastaisesti tai muutoin soveltuvan lain tai määräysten tai iZettlen Tilittäjien tai Korttiohjelmien laatimien sääntöjen vastaisesti, (ii) on tullut ilmi sellaisia tietoturvallisuuteen liittyviä teknisiä tai hallinnollisia käytäntöjä koskevia tietoja, että on aiheellinen syy epäillä, että Käyttäjän Tiliä tullaan väärinkäyttämään, (iii) muutoin on aiheellinen syy olettaa, että Käyttäjän Tiliä on väärinkäytetty tai tullaan väärinkäyttämään, (iv) Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelemiseksi kohdan 27.1 mukaisesti, (v) henkilökohtaista takausta ei ole iZettlen pyynnöstä huolimatta annettu kohdan 33.1 mukaisesti, (vi) Käyttäjän vuosittainen MasterCard ja Visa merkeillä varustettujen Korttien transaktioiden volyymi ylittää kohdassa 2.5 kuvatun summan ja/tai Käyttäjää ei hyväksytä Premium iZettle Kauppasopimuksen osapuoleksi, (vii) Käyttäjä ei noudata iZettlen kehotusta kohdan 2.6 mukaisesti; tai (viii) Käyttäjä ei anna oikeita ja tarvittavia ajantasaisia tietoja Tiliinsä liittyen.

26.4 Ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu, Sopimuksen lakkaamisen yhteydessä iZettlen tulee tilittää Käyttäjälle mahdolliset varat, joita on pidetty erillään tämän lukuun, vähennettynä mahdollisilla kuluilla. Lakkaamisen yhteydessä Käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää Palvelua ja myönnetty käyttöoikeus lakkaa olemasta voimassa.

26.5 Ehdot 13, 14 ja 23 jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeen.

27. Henkilötietojen käsittely

27.1 Käyttäjän yksityisyys ja Käyttäjää koskevien tietojen suoja ovat erittäin tärkeitä iZettlelle. Käyttäjä tunnustaa, että se on saanut, lukenut kokonaisuudessaan ja hyväksynyt iZettlen Tietosuojakäytännön ehdot, jotka on liitetty kiinteäksi osaksi tätä Sopimusta ja joihin sisältyy Käyttäjän iZettlelle antama suostumus henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn, tallennukseen, luovuttamiseen ja muuhun Tietosuojakäytännössä kuvattuun käsittelyyn iZettlen toimesta. Tietosuojakäytännössä selostetaan, miten ja mitä tarkoituksia varten iZettle kerää, käsittelee, tallentaa, luovuttaa ja suojaa tietoja, jotka Käyttäjä antaa iZettlelle. Käsiteltäessä henkilötietoja iZettle on rekisterinpitäjä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja etenkin Ruotsin henkilötietolain (1998:204) sekä Säännösten mukaisesti.

28. Ilmoitukset ja tiedot

28.1 Kirjalliset ilmoitukset iZettleltä Käyttäjälle laaditaan suomeksi ja lähetetään sähköpostitse tai Sovelluksen kautta Käyttäjän osoittamaan osoitteeseen. Ilmoitusten, jotka lähetetään edellä kuvatusti Käyttäjälle, katsotaan tulleen tämän saataville viimeistään ilmoituksen lähetystä seuraavana päivänä.

28.2 Tiedot, jotka iZettlen on Säännösten mukaan annettava Käyttäjälle, ovat kaiken aikaa saatavilla Kotisivujen kautta. Käyttäjällä on pyynnöstä oikeus saada tämä Sopimus ja kaikki muut Säännösten edellyttämät tiedot luettavissa olevassa kestävässä muodossa. Pyyntö on lähetettävä kirjallisena tämän Sopimuksen alkuosassa ilmoitettuun osoitteeseen.

29. Luovuttaminen

29.1 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Palveluun tai Tiliin liittyviä oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman iZettlen kirjallista hyväksyntää. iZettlellä on oikeus luovuttaa Sopimukseen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

30. Lisäykset ja muutokset

30.1 iZettlellä on oikeus tehdä toisinaan lisäyksiä ja muutoksia Sopimukseen. Nämä muutokset tehdään suomeksi. Jos Käyttäjä on kuluttaja, Käyttäjälle ilmoitetaan muutos- tai lisäysehdotuksista, ja ne tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Jos Käyttäjä ei hyväksy tiedotettuja muutoksia tai lisäyksiä, hänellä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus kohdan 26 mukaisesti. Jos Käyttäjä ei ole ilmoittanut iZettlelle, että hän ei hyväksy muutoksia ja lisäyksiä niiden voimaantulopäivään mennessä, Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne. Epäselvyyden välttämiseksi, jos Käyttäjä ei ole kuluttaja, muutokset ja lisäykset tulevat voimaan välittömästi.

30.2 iZettlellä on aina oikeus tehdä välittömästi sellaisia muutoksia (mukaan lukien hinnanmuutos), joita vaaditaan laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä tai iZettlen Tilittäjän tai Korttiohjelman määräämissä asetuksissa ja säännöissä.

31. Riidat ja lainvalinta

31.1 Sopimusta tulkitaan Ruotsin lain mukaan, ja Sopimukseen liittyvät riidat, joita ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan ruotsalaisessa käräjäoikeudessa Ruotsin lain mukaan. Kuluttajalla on tästä huolimatta oikeus vedota pakottavaan lainsäädäntöön ja saada riita ratkaistuksi pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

31.2 Käyttäjällä on mahdollisuus ottaa yhteys iZettleen koskien kaikenlaisia Palveluun liittyviä tiedusteluja ja valituksia. Tämän ja muun yllä olevan lisäksi, mikäli Käyttäjä on kuluttaja, hän voi Käyttäjän ja iZettlen välisessä riitatilanteessa ottaa yhteyttä kuluttajansuojaviranomaisiin.

31.3 Mikäli tämä Sopimus ja Korttiohjelmien määräämät säännöt ovat ristiriidassa, on Korttiohjelmien Säännöillä etusija voimassa olevan pakottavan lain sallimassa laajuudessa.

32. Kolmansien osapuolten www-sivustot

32.1 Kotisivuilla voi olla linkkejä tai viittauksia muiden kuin iZettlen ylläpitämille verkkosivuille. iZettle ei hallitse eikä vastaa mistään näiden verkkosivujen sisällöstä. Käyttäjä on täydessä vastuussa tällaisten verkkosivujen käytöstä. Tästä syystä Käyttäjää kehotetaan lukemaan huolellisesti kaikki saatavilla olevat yleiset ehdot sekä tietosuojaa ja salassapitoa koskevat ehdot ja käytännöt.

33. Henkilökohtainen takaus

33.1 Jos Käyttäjä ei ole luonnollinen henkilö, iZettle voi yksinomaisella harkinnallaan, ennen yllä kohdassa 3.5 kuvatun päätöksen tekemistä tai sen jälkeen, vaatia johtajaa, osakasta tai muuta Käyttäjän edustajaa antamaan iZettlen hyväksi henkilökohtaisen takauksen Käyttäjän puolesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä. Tällaisen henkilökohtaisen takauksen ehtojen tulee olla muodoltaan ja sisällöltään iZettlen hyväksyttävissä, ja ne tulee toimittaa iZettlen päätettävissä olevassa määräajassa.

34. Tarkastus

34.1 Käyttäjä tiedostaa ja sitoutuu siihen, että iZettlellä on oikeus, ennen yllä kohdassa 3.5 kuvatun päätöksen tekemistä tai sen jälkeen, itse tai iZettlen osoittaman kolmannen osapuolen välityksellä tarkastaa Käyttäjän liiketoiminnan (sisältäen paikan päällä suoritettavat tarkastukset) siten kuin iZettle harkitsee tarpeelliseksi sen varmistamiseksi, että Käyttäjä noudattaa sovellettavia lakeja sekä iZettlen Tilittäjän tai Korttiohjelmien asettamia sääntöjä ja/tai tätä Sopimusta.

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi 08.04.2016 alkaen.