izettle

Izettle verkkokaupan käyttöehdot

IZETTLE VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty edellisen kerran: 24. syyskuuta 2019

Nämä käyttöehdot, mukaan lukien tässä yhteydessä mainitut ehdot, toimintatavat, suositukset ja ohjeet (“iZettle verkkokaupan ehdot”), muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen iZettle Merchant Services AB:n, yritystunnus: 556812-2674, jonka rekisteröity kotipaikka on osoitteessa Regeringsgatan 59, 111 56 Tukholma, Ruotsi (“iZettle”, “me”, “meidän” tai "meille") ja sinun, meille tilin luoneen yksityisyrittäjän, yhtiön tai muun liiketoimintayksikön välillä (“Kauppias”, “sinä” tai “sinun”), ja hallinnoivat pääsyäsi verkkokauppapalveluihimme ja niiden käyttöä (yhdessä “iZettle Verkkokauppapalvelu”).

Hyväksymällä tai muuten sähköisesti suostumalla näihin iZettle Verkkokaupan ehtoihin, vahvistat, että olet lukenut ja hyväksynyt olevasi sidottu näihin iZettle Verkkokaupan ehtoihin. Jos et hyväksy näitä iZettle Verkkokaupan ehtoja (tai jos sinulla ei ole oikeutta sitoa edustamaasi yhtiötä tai muuta liiketoimintayksikköä näihin ehtoihin), sinulla ei ole oikeutta päästä iZettle Verkkokauppapalveluun tai käyttää sitä, eikä sinun tulisi hyväksyä näitä iZettle Verkkokaupan ehtoja.

Ne yleiset käyttöehdot, jotka hallinnoivat pääsyäsi iZettlen palveluihin ja jotka hyväksyt tullessasi iZettlen käyttäjäksi ("Yleiset käyttöehdot"), katsotaan sisällytetyiksi näihin iZettlen Verkkokaupan ehtoihin niiltä osin kuin Yleisten käyttöehtojen sopimusehdot viittaavat tiettyjä palveluita varten oleviin "Lisäehtoihin" (jotka sisältävät nämä iZettle Verkkokaupan ehdot) ja siinä määrin kuin nämä iZettle Verkkokaupan ehdot erityisesti viittaavat Yleisten käyttöehtojen sopimusehtoihin.

Voit hyväksyä ja käsitellä maksuja Verkkokauppasi asiakkailta (kuten alla on määritelty) eri maksutapoja käyttäen, jotka iZettle AB tarjoaa kulloinkin oikeudenkäyttöalueellasi, kuten Korttimaksut, laskutus ja vaihtoehtoiset maksutavat ("Maksupalvelu"). Pääsyäsi Maksupalveluun ja sen käyttöä sääntelee iZettle AB:n maksuja koskevat ehdot ("Maksujen käyttöehdot"). Lisätietoja saadaksesi, ole hyvä ja tutustu Verkkosivuihimme.

Määritellyillä termeillä, joita käytetään näissä iZettle Verkkokaupan ehdoissa, on sama merkitys kuin niillä, joita käytetään Yleisissä käyttöehdoissa tai Maksuehdoissa, ellei muutoin ole tässä määritelty.

1. Rekisteröinti

Päästäksesi iZettle Verkkokauppaan ja käyttääksesi sitä, sinun tulee luoda iZettle Tili, kuten on selostettu Yleisten käyttöehtojen osiossa 1.

Niiden vakuutusten lisäksi, jotka on mainittu Yleisten käyttöehtojen osassa 1, vakuutat meille, että: a) käytät iZettle Verkkokauppaa yksinomaan kaupankäyntiin, liiketoimintaan tai ammatillisiin tarkoituksiin, b) noudatat kaikki soveltuvia lakeja, mukaan lukien direktiiviä 2011/83/EU kuluttajan oikeuksista, direktiiviä 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä, ja direktiiviä 93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista, ja direktiiviä 2000/31/EY sähköisestä kaupankäynnistä, implementoituna soveltuvaan paikalliseen lakiin, c) et käytä iZettle Verkkokauppapalvelua mihinkään laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen, mukaan lukien kaikki toiminta, joka on listattu Kielletyissä Segmenteissä, d) jos et käytä verkkotunnusta, jonka me olemme antaneet, sinä olet sen verkkotunnuksen omistaja, jota käytät pystyttäessäsi Verkkokauppasi (kuten alla on määritelty) ja tämä verkkotunnus on täysin toimiva ja siihen on pääsy internetissä, ja e) et tee mitään toimia, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa (meidän yksinomaisessa harkinnassamme) kohtuuttoman tai suhteettoman suuren taakan tekniselle infrastruktuurillemme.

Me pidätämme oikeuden peruuttaa sinulta oikeuden iZettle Verkkokaupan pääsyyn ja käyttöön, sekä irtisanoa ja sulkea sinun Verkkokauppasi, jos annat meille virheellisiä, totuudenvastaisia tai epätäydellisiä tietoja.

2. Meidän roolimme

iZettle Verkkokauppa tarjoaa sinulle internet-alustan, jossa voit tarjota tuotteitasi ja palveluitasi myyntiin asiakkaille oman verkkokauppasi kautta (“Verkkokauppa”) ja hallinnoida näitä myyntejä.

Meillä ei ole mitään velvollisuutta kontrolloida mitään sisältöä, jonka lisäät käyttäessäsi iZettle Verkkokauppaa ja sinä olet yksinomaisessa vastuussa kaikista kuvauksista, tiedosta ja sisällöstä, jotka lisätään, kerätään, luodaan, säilötään, jaetaan tai esitetään toimestasi tai iZettle Verkkokaupan käyttösi yhteydessä, kuten valokuvista, kuvista, kirjallisesta sisällöstä jne. ja siitä, että tämä materiaali ei ole virheellistä tai harhaanjohtavaa. Me voimme, mutta me emme ole missään tilanteessa siihen velvoitettuja, meidän yksinomaisen harkintamme mukaan, poistaa mitä tahansa sisältöä jonka olet lisännyt Verkkokauppaasi, jos se on meidän mielestämme laitonta, loukkaavaa, halventavaa, harhaanjohtavaa, rikkoo kolmannen osapuolen yksityisyydensuojaa tai immateriaalioikeuksia tai ei ole näiden iZettle Verkkokaupan ehtojen mukaista.

Hyväksyt, että me voimme milloin tahansa päivittää tai muokata iZettle Verkkokauppaa tiedotettuamme asiasta ennakkoon Yleisten käyttöehtojen kohdan 19 mukaisesti. Pidätämme kuitenkin oikeuden toteuttaa tällaiset päivitykset ja muutokset välittömästi ennen etukäteistä ilmoittamista, kun se on välttämätöntä järjestelmiemme turvallisuuden säilyttämiseksi tai soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi.

3. Sinun roolisi

Sinä olet yksinomaisessa vastuussa Verkkokaupastasi, Verkkokaupassa olevista tuotteista ja/tai palveluista ja tällaisten tuotteiden laadusta ja markkinoinnista. Kaikki tuotteiden ja/tai palvelujen myynti Verkkokauppasi kautta on liiketapahtuma sinun ja asiakkaasi välillä ja sitä hallinnoi sopimus sinun ja asiakkaasi välillä. Me emme ota mitään osaa näihin sinun ja asiakkaasi välisiin liiketapahtumiin ja me emme ole missään vastuussa, emmekä voi kontrolloida, tämän liiketapahtuman toteutumista kummankaan osapuolen puolesta, tai minkä tahansa tuotteiden tai palveluiden laatua, laillisuutta tai toimivuutta. Sinä olet yksinomaisessa vastuussa siitä, että tarjoat paikkaansa pitäviä kuvauksia ja tietoja liittyen tuotteisiin ja palveluihin, joita tarjoat Verkkokaupassasi.

Sinä sitoudut, rajoittamatta takuita jotka on listattu osiossa 1 (Rekisteröinti): a) esittämään tuotteesi ja/tai palvelusi täydellisessä ja paikkaansa pitävässä muodossa mukaan lukien niiden kuvaukset Verkkokaupassasi, b) esittämään tuotteiden ja/tai palveluiden hinnat siinä valuutassa, jossa ne ovat myynnissä Verkkokaupassasi, sisältäen kaikki verot, c) tarjoamaan asiakkaillesi Verkkokaupassasi tietoa mahdollisista toimitusrajoituksista ennen kuin he aloittavat tilausprosessin, sekä toimitusajoista, sekä käsittelemään palautukset viipymättä d) pitämään asiakkaasi tiedotettuina heidän tilauksiensa statuksista, e) vastaamaan asiakkaittesi kyselyihin kohtuullisessa ajassa, f) tiedottamaan asiakkaitasi menettelytavoistasi koskien toimitusta, tilauksesta vetäytymistä ja palautusta Verkkokaupassasi, g) toimittamaan, laskemaan, kokoamaan, raportoimaan ja maksamaan mahdolliset verot, joita peritään tuotteittesi ja/tai palvelujesi ostamisen yhteydessä, h) siihen, että et jakele tai julkaise roskapostia, ei-toivottua tai massana tapahtuvaa sähköistä viestintää, ketjuviestejä, viruksia, pyramidimyyntiä tai mitään muuta, joka saattaa meidän perustellun mielipiteemme mukaan haitata, ärsyttää tai vaivata iZettleä tai asiakkaitasi, i) esittämään kaikki Korttijärjestelmän merkit verkkosivullasi ja Verkkokaupassasi saatavilla olevina maksutapoina, ja tekemään kaikki maksutavat tunnetuiksi ennen tilausprosessin aloittamista, j) esittämään yhteystietosi näkyvästi, mukaan lukien toiminimesi, jota käytät liiketoiminnassa, ALV numero (jos soveltuu), järjestönumerosi, osoitteesi, yksityiskohdat mistä tahansa kauppa- tai ammattijärjestöstä, jonka jäsen olet ja rekisteritiedot (jos on), asiakaspalvelusta vastaavan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite Verkkokaupassasi ja sen lisäksi myös joko ostosten maksusivulla (jossa näkyy ostosten kokonaissumma) tai jollain niistä sivuista, joita asiakas saa nähtäväkseen tilausprosessin aikana, k) antamaan asiakkaillesi tiedon eri teknisistä vaiheista, joita tilauksen tekeminen vaatii ja teknisistä tavoista, joilla tunnistetaan ja korjataan mitä tahansa näppäilyvirheitä tilausprosessin aikana, l) ennen kuin asiakas tekee tilauksen, näyttämään (ostosten maksusivulla) tuotteiden ja/tai palveluiden pääominaisuudet, kuten tuotteiden/palveluiden kokonaishinta veroineen (kuten ALV), kaikkine toimituskustannuksineen ja mahdolliset muut kustannukset sekä tilaajasopimusten (jos soveltuu) kohdalla kokonaissumma maksukauden ajalta tai kuukauden ajalta ja jos sopimus tehdään määrittämättömäksi ajanjaksoksi tai se on asetettu uusiutumaan automaattisesti, sopimuksen irtisanomisehdot, ja jos sovellettavissa, kuluttajan sopimuksen alaisten sitoumusten vähimmäiskesto, m) kuitata jokaisen tilauksen ilman kohtuutonta viivettä, n) vahvistamaan jokaisen sopimuksen pysyvän välineen avulla, o) sisällyttämään tuotteiden ja/tai palveluiden oston ehdot Verkkokauppaasi, mukaan lukien maksuehdot, toimitusehdot, yksityiskohdat koskien tilauksesta vetäytymistä, irtisanomista, palautusta, vaihtoa, peruuttamista tai hyvitystä, tuotteita ja/tai palveluita koskevat vienti- tai lailliset esteet sekä tietosuojaselosteen, jossa kuvailet, miten asiakkailtasi saatuja henkilötietoja käsitellään, p) veloittamaan maksun vasta kun tuotteet ovat valmiina toimitettaviksi tai kun toimituspäivä on vahvistettu, g) lähettämään tuotteet 3 pankkipäivän sisällä kaupantekohetkestä, r) toimittamaan tuotteesi lähetystunnuksella ja pyynnöstämme esittämään meille tällaisen lähetystunnuksen, ja s) varmistamaan, että ei ole mahdollista ostaa tuotteita ja/tai palveluita Verkkokaupastasi sellaisessa maassa, jossa tällaiset tuotteet ja/tai palvelut ovat laittomia.

4. Lisenssi

Yleisten käyttöehtojen kohtaan 20 sisällytetyn Palveluiden käytön mahdollistavan henkilökohtaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-siirtokelpoisen, ei-alilisensioitavissa olevan lisenssin katsotaan sisältävän lisenssin iZettle Verkkokauppaan.

5. Rajoitukset

Hyväksymällä nämä iZettle Verkkokaupan ehdot, vahvistat ja suostut siihen, ettet käytä iZettle Verkkokauppaa sellaisiin liiketapahtumiin kaupankäynnin tai liiketoiminnan yhteydessä, jotka on lueteltu Kielletyt segmentit -listassa.

iZettle Verkkokauppa on Euroopan Unionissa rekisteröityjen yritysten saatavilla (jonka katsotaan sisältävän Yhdistyneen kuningaskunnan, vaikka Yhdistynyt kuningaskunta jälkeenpäin lakkaisi olemasta osa Euroopan Unionia). Niistä rajoituksista huolimatta, jotka Maksujen käyttöehdoissa on asetettu, iZettle Verkkokauppa on loppuasiakkaiden saatavilla kaikilla oikeudenkäyttöalueilla ja olet oikeutettu suorittamaan liiketapahtumia kaikilla sellaisilla oikeudenkäyttöaluilla, joissa Verkkokauppa on saatavilla, näiden iZettle Verkkokaupan Ehtojen rajoitusten puitteissa.

6. Maksut

Kirjautumalla iZettle Verkkokauppaan, mukaan lukien minkä tahansa ilmaisen kokeilujakson päättymisen jälkeen, sitoudut maksamaan palkkiot ja kaikki soveltuvat verot, jotka on määritelty Verkkosivustollamme ja/tai oman iZettle Tilisi asetuksissa, tai kuten muuten on kirjallisesti sovittu Yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

Verkkokaupassa tehtyjen liiketapahtumien käsittelemiseksi sitoudut maksamaat Maksupalvelun palkkiot Maksujen käyttöehdoissa esitetyn mukaisesti.

7. Yksityisyys

Sinusta keräämiämme henkilötietoja käsitellään Yleisten käyttöehtojen kohdan 12 mukaisesti.

Sinun vastuullasi on varmistaa, että kaikki asiakkaittesi henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen ja käsittely tapahtuu soveltuvan lain ja tietosuojaselosteesi mukaisesti. Et käytä mitään iZettle Verkkokaupan käytön kautta käsiteltyjä ja/tai saatuja henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin iZettle Verkkokaupan käyttämiseen näiden iZettle Verkkokaupan ehtojen mukaisesti.

iZettle Verkkokauppa sisältää kolmannen osapuolen ylläpidon ETA-alueen ulkopuolella, minkä vuoksi olemme tehneet kaikki vaadittavat järjestelyt asianmukaisen suojan järjestämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR) (Asetus (EU) 2016/679).

8. Immateriaalioikeudet

Myönnät meille ja tytäryhtiöillemme rajoitetun, ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin näyttää ja käyttää mitä tahansa toiminimeä, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, logoa, kuvaa ja muuta Verkkokauppaasi liittyvää sisältöä tarjotaksemme iZettle Verkkokauppaa sekä mainostaaksemme iZettle Verkkokauppaa.

9. Sinua koskeva täydentävä vastuu ja korvaus

Sen lisäksi, mitä on sanottu Yleisten käyttöehtojen kohdassa 16, olet vastuussa kaikista kolmannelle osapuolelle tai meille aiheutuneista velvoitteista, jotka aiheutuvat pääsystäsi iZettle Verkkokauppaan tai sen käytöstä ja/tai mistä tahansa näiden iZettle Verkkokaupan ehtojen sopimusehdon rikkomisesta. Sitoudut hyvittämään tällaiselle kolmannelle osapuolelle tai meille kaikki tällaiset velvoitteet.

Sen estämättä, mitä sanotaan edellä tai missään muussa näiden iZettle Verkkokaupan ehdoissa, ja sen lisäksi, mitä on sanottu Yleisten käyttöehtojen kohdassa 16, sitoudut puolustamaan ja vapauttamaan meidät ja kaikki vastaavat johtajamme, asiamiehemme, tytäryhtiömme ja edustajamme vastuusta mistä tahansa väitteestä, kulusta, kanteesta, vaatimuksesta, menetyksestä, vastuusta, vahingosta, toiminnasta, menettelystä, tuomiosta, rangaistuksesta, korista ja kustannuksista (mukaan lukien kuitenkaan rajoittamatta kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka perustuvat tai liittyvät: a) näiden iZettle Verkkokaupan ehtojen minkään sopimusehdon todelliseen tai oletettuun loukkaukseen b) laittomaan tai sopimattomaan iZettle Verkkokaupan käyttöösi, c) kolmannen osapuolen velvoitteisiin tai korvausvelvollisuuksiin, jotka meille aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti sinun toimiesi tai laiminlyöntiesi johdosta.

Jos olet velkavastuussa meille mistä tahansa summasta, voimme välittömästi kerätä sellaiset summat iZettle Tilisi varojen kautta. Jos Tilillä ei ole tarvittavia varoja velkavastuusi kattamiseen, sitoudut hyvittämään meille sanotun summan muilla tavoin välittömästi pyyntömme jälkeen.

10. Vastuumme

Vastuumme iZettle Verkkokaupasta säännellään Yleisten käyttöehtojen kohtien 5 (Palvelun taso), 17 (Ei takuuta) ja 18 (Vastuunrajoitus) mukaisesti.

11. Kausi ja irtisanominen

Nämä iZettle Verkkokaupan ehdot ovat voimassa siitä päivästä alkaen, kun hyväksyt ne ja ne pysyvät voimassa siihen asti, kunnes ne irtisanotaan sinun tai meidän toimesta näiden iZettle Verkkokaupan ehtojen tai Yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä on todettu Yleisten käyttöehtojen kohdassa 23, voimme irtisanoa nämä iZettle Verkkokaupan ehdot tai sulkea Verkkokauppasi ilman ennakkoilmoitusta: a) jos Verkkokaupassasi myytäviksi tarjotut tuotteet ja/tai palvelut tai iZettle Verkkokaupan kautta lisätty sisältö loukkaa Kielletyt segmentit -listaa tai näitä iZettle Verkkokaupan ehtoja, b) jos toimintasi tai toimesi perustellun arviomme mukaan loukkaa tai saattaa loukata julkisuuskuvaamme tai mainettamme tai Korttiohjelman tai Luovutuksensaajan mainetta tai julkisuuskuvaa.

Näiden iZettle Verkkokaupan ehtojen irtisanomisen tai Verkkokauppasi sulkemisen tai lakkauttamisen seurauksena Verkkokauppasi ei ole enää saatavilla verkossa. Ellei toisin näissä iZettle Verkkokaupan ehdoissa määrätä, et ole oikeutettu saamaan mitään hyvityksiä maksetuista maksuista.