izettle

Tietosuojapolitiikkaamme koskien Advance-palvelun käyttöä

Tervetuloa lukemaan Tietosuojapolitiikkaamme koskien Advance-palvelun käyttöä

Viimeksi päivitetty: 1. lokakuuta 2020

Henkilökohtainen koskemattomuus on meille tärkeää ja otamme yksityisyytesi vakavasti.

Tulet löytämään täältä vastauksia esimerkiksi siihen

 • mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme,
 • miksi ja miten käsittelemme niitä,
 • mistä tiedot on saatu,
 • kuka on osallisena ja
 • minkä oikeusperusteen mukaan voimme tehdä niin.

Kerromme tässä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja mitä toimenpiteitä teemme kunnioittaaksemme yksityisyyttäsi, kun käytät Advance-palvelua! Kehotamme sinua lukemaan tämän Tietosuojapolitiikan ja käyttämään sitä tietoon perustuvien päätösten tekemisen helpottamiseksi.

Luethan tämän Tietosuojapolitiikan huolellisesti. Luettuasi tämän Tietosuojapolitiikan, toivomme sinun voivan luottaa siihen, että työskentelemme kovasti täyttääksemme sinun odotuksesi.

Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla on mitään kysymyksiä koskien tätä Tietosuojapolitiikkaa tai yleisesti koskien henkilötietojasi.

Voit olla meihin aina yhteydessä sähköpostitse osoitteessa dataprotection@izettle.com.

iZettle Capital AB, Y-tunnus 559068-5433, Regeringsgatan 59, 111 56 Tukholma, Ruotsi, Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen (Finansinspektion) rekisteriin rekisteröitynyt rahoituslaitos ("iZettle", "me", "meidän" tai "meille"), tytäryhtiömme mukaan lukien, on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan jokaisen yksilön henkilötietojen suojaa, joiden henkilötietoja käsittelemme tarjotessamme Advance-rahoituspalveluamme (jatkossa "Advance-palvelu" tai "Palvelu").

Kaikki viittaukset "PayPaliin" tai "PayPal-konserniin" tässä Tietosuojapolitiikassa tarkoittavat sitä yritysten ryhmittymää, joista jokainen joko välittömästi tai välillisesti käyttää määräysvaltaa meihin, on määräysvallassamme tai on kanssamme yhteisen määräysvallan alaisena.

Tämän Tietosuojapolitiikan tavoitteena on tarjota sinulle tarpeelliset tiedot koskien tahollamme tapahtuvaa henkilötietojesi käyttöä, mukaan lukien tarjoamalla sinulle vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä henkilötiedot ovat?
 • Mitä henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?
 • Kenen tulisi lukea tämä Tietosuojapolitiikka?
 • Kattaako tämä Tietosuojapolitiikka kaikki käsittelytoimenpiteemme?
 • Mitä jos käytän tai olen käyttänyt muita palveluita kuin Advance-palvelua ja minulla on kysyttävää?
 • Kenen suhteen iZettle on rekisterinpitäjä?
 • Mitä tietoja käsittelemme sinusta, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperusteella voimme tehdä niin?
 • Mitä henkilötietoja keräämme kolmansilta osapuolilta käyttäessäsi Advance-palvelua?
 • Millä tavoin emme käytä tietojasi käyttäessäsi Advance-palvelua?
 • Mitä automaattinen päätöksenteko ja profilointi tarkoittavat käyttäessäsi Advance-palvelua?
 • Haluatko tietää enemmän toimintaperiaatteistamme koskien tietojen jakamista kolmansille osapuolille käyttäessäsi Advance-palvelua?
 • Mitä siirroilla kolmansiin maihin tarkoitetaan käyttäessäsi Advance-palvelua?
 • Turvallisuus ja eheys - kuinka suojaamme henkilötietosi käyttäessäsi Advance-palvelua?
 • Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi käyttäessäsi Advance-palvelua?
 • Miten voit vaikuttaa siihen, kuinka käsittelemme tietojasi (eli sinun oikeutesi)?
 • Kuinka voit harjoittaa oikeuksiasi ja ottaa meihin tai tietosuojaviranomaiseen yhteyttä?
 • Mitä evästeillä tarkoitetaan?
 • Mitä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ja palveluilla tarkoitetaan?
 • Kuinka voimme muuttaa tätä Tietosuojapolitiikkaa?

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa olevaan fyysiseen, elossa olevaan ihmiseen liittyviä tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero sekä lokitiedot, salatut tiedot ja muut elektronisten tunnisteiden lajit (esim. IP-osoitteet) ovat henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää fyysiseen elossa olevaan ihmiseen.

Mitä henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin, riippumatta siitä, tapahtuuko se automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen vai ei. Esimerkkejä tavanomaisista henkilötietojen käsittelytoimista ovat henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen.

Kenen tulisi lukea tämä Tietosuojapolitiikka?

Tämä Tietosuojapolitiikka on merkityksellinen jokaiselle, joka käyttää Advance-palvelua tai muulla tavoin on vuorovaikutuksessa kanssamme.

Kattaako tämä Tietosuojapolitiikka kaikki käsittelytoimemme?

Ei, se koskee ainoastaan sellaista henkilötietojen käsittelyä, jonka suhteen olemme rekisterinpitäjänä – toisin sanoen silloin, kun määrittelemme käsittelyn tarkoitukset (miksi henkilötietoja kerätään) ja keinot (mitä henkilötietoja kerätään, kuinka kauan niitä säilytetään jne.)

Mitä, jos käytän tai olen käyttänyt muita palveluita kuin Advance-palvelua ja minulla on kysyttävää?

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien iZettle-brändin alla olevia palveluita, osoitathan kysymyksesi ja/tai pyyntösi tänne.

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien muiden PayPal-konsernin yhtiöiden tarjoamia palveluita, osoitathan kysymyksesi ja/tai pyyntösi tänne lisää.

Kenen suhteen iZettle on rekisterinpitäjä?

iZettle on rekisterinpitäjä suhteessa niihin henkilötietoihin, joita käsittelemme, kun asiakkaamme käyttävät Advance-palveluamme, jos he ovat luonnollisia henkilöitä ("Kauppias").

Tämä tarkoittaa sitä, että toimimme rekisterinpitäjänä suhteessa kaikkiin niihin henkilötietoihin, joita käsittelemme sinusta yksityisyrittäjänä tai yksilönä käyttäessäsi Advance-palveluamme.

Asiakkaidemme toimitusjohtajat, hallituksen jäsenet, todelliset edunsaajat ja valtuutetut allekirjoittajat

iZettle on rekisterinpitäjä suhteessa niihin henkilötietoihin, joita saamme silloin, kun asiakkaamme, muut kuin yksityisyrittäjät, käyttäessään Advance-palvelua antavat tietoja koskien heidän yrityksensä rakennetta, joka voi sisältää henkilötietoja.

Tämä tarkoittaa sitä, että iZettle on rekisterinpitäjä suhteessa minkä tahansa osakeyhtiömuodossa tai vastaavassa muodossa olevan yritysasiakkaamme toimitusjohtajaa ja hallituksen jäseniä koskeviin henkilötietoihin ja suhteessa yritysasiakkaidemme todellisia edunsaajia koskeviin henkilötietoihin, jos he ovat luonnollisia henkilöitä.

iZettle on myös rekisterinpitäjä suhteessa yritysasiakkaidemme valtuutettuihin allekirjoittajiin.

Asiakkaiden edustajat

iZettle toimii myös rekisterinpitäjänä suhteessa asiakkaiden edustajia koskeviin henkilötietoihin, jotka toimivat edustajina yritysasiakkaillemme.

Mitä tietoja käsittelemme sinusta, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperusteella voimme tehdä niin?

Kauppiaat

Henkilötietoryhmät, joita käsittelemme

 • Tunnistetiedot: esim. tunnusnumero, käyttäjätunnus, salasanat tai muut vastaavat
 • Yhteystiedot: esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti tai vastaava
 • Taloustiedot: esim. pankkitiedot, maksutapahtumat tai muut vastaavat, luottotiedot (mukaan lukien luottoluokitus)
 • Oikeudellisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: esim. asiakkaan tuntemismenettely ja rahanpesun estämiseen liittyvät vaatimukset, kirjanpito
 • Käyttäytymiseen ja seurantaan liittyvät tiedot: esim. sijaintitiedot, käyttäytymismallit, henkilökohtaiset mieltymykset, IP-osoitteet, evästetiedot, yksilölliset laitetunnisteet laitteista, joita käytät päästäksesi ja käyttääksesi palveluita ja verkkosivustojamme
Kuinka käytämme tietoja (Käsittelyn tarkoitukset) Käsittelyn oikeusperusteet (Miksi tietojen käsittely on välttämätöntä)
Tarjotaksemme Advance-palvelua, täyttääksemme asiaankuuluvat sopimukset kanssasi ja muulla tavoin hallinnoidaksemme liikesuhdetta kanssasi. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen, soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ja varmentaaksemme henkilö- ja yhteystietosi. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen ja soveltuvien lakien noudattaminen
Oikeudellisen vaateen tai tiedonkeruun perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen, soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Sisäisten menettelytapojen noudattamiseksi. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen ja soveltuvien lakien noudattaminen
Hallinnoidaksemme maksujasi Advance-palvelua varten ja hallinnoidaksemme asiakassuhdetta, ts. noudattaaksemme sinun ja meidän välillä olevan minkä tahansa sopimuksen velvollisuuksia ja tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi tietoja, tuotteita ja palveluita. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen, soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Arvioidaksemme kykyäsi maksaa takaisin Advance-rahoitus Advance-palvelun käyttösi mukaan, esimerkiksi suorittamalla sisäisiä ja ulkoisia luottokelpoisuusarviointeja. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen, soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Asiakasanalyysejä varten, hallinnoidaksemme Advance-palvelua ja sisäisiä toimintoja varten, mukaan lukien ongelmanratkaisua, tietojen analysointia, testejä, tutkimuksia ja tilastollisia tarkoituksia varten. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Varmistaaksemme, että sisältö esitetään kaikista tehokkaimmalla tavalla sinulle ja laitteellesi. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Estääksemme Advance-palvelun väärinkäyttöä osana pyrkimyksiämme pitää palvelumme turvallisena. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Suorittaaksemme riskianalyysejä, petosten estämistä ja riskien hallinnointia. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Kehittääksemme Advance-palvelua sekä yleisiä yritystoiminnan kehittämistarkoituksia varten, kuten luottoriskimallien kehittäminen voidaksemme esim. minimoida petokset, kehittää uusia tuotteita ja ominaisuuksia sekä tutkia uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit. Tämä käsittely muodostaa perustan markkinointi-, menetelmä- ja järjestelmäkehittämiselle, mukaan lukien testauksen. Tätä tehdään voidaksemme kehittää tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakastarjontaamme. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Noudattaaksemme soveltuvia lakeja, kuten rahanpesun estämistä koskevia ja kirjanpitolakeja sekä osoittamiemme pankkien ja asianmukaisten maksukorttiverkkojen antamia sääntöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme käsitellä henkilötietoja asiakkaan tuntemiseen liittyvien vaatimuksien perusteella, estääksemme, tunnistaaksemme ja tutkiaksemme rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja petoksia. Voimme myös suorittaa pakoteseulontaa, raportoida veroviranomaisille, poliisille, lainvalvontaviranomaisille ja valvontaviranomaisille. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Riskienhallintavelvollisuudet, kuten luottokehitys ja -luottoluokitus, vakuutusriskit ja vakavaraisuusvaatimuksien noudattaminen soveltuvan lain mukaisesti. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Hallinnoidaksemme maksuja, jotka tapahtuvat käyttämällä Advance-palvelua. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Voidaksemme olla sinuun yhteydessä Advance-palveluun liittyen. Sinua kohtaan olevien sopimuksellisten velvollisuuksiemme täyttäminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen

Muu kuin Kauppias

Asiakkaidemme toimitusjohtajat, hallituksen jäsenet, todelliset edunsaajat ja valtuutetut allekirjoittajat

Henkilötietoryhmät, joita käsittelemme

 • Tunnistetiedot: esim. tunnusnumero, käyttäjätunnus tai vastaava
 • Yhteystiedot: esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti tai vastaava
 • Oikeudellisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: asiakkaan tuntemismenettely ja rahanpesun estämiseen liittyvät vaatimukset
Kuinka käytämme tietoja (Käsittelyn tarkoitukset) Käsittelyn oikeusperusteet (Miksi tietojen käsittely on välttämätöntä)
Tarjotaksemme Advance-palvelua. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Vahvistaaksemme identiteettisi ja varmentaaksemme henkilö- ja yhteystietosi. Soveltuvien lakien noudattaminen
Oikeudellisen vaateen tai tiedonkeruun perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Sisäisten menettelytapojen noudattamiseksi. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Estääksemme Advance-palvelun väärinkäyttöä osana pyrkimyksiämme pitää Advance-palvelu turvallisena. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Suorittaaksemme riskianalyysejä, petosten estämistä ja riskien hallinnointivaatimuksia, kuten luottokehitys ja -luottoluokitus, vakuutusriskit ja vakavaraisuusvaatimuksien noudattaminen soveltuvan lain mukaisesti. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Noudattaaksemme soveltuvia lakeja, kuten rahanpesun estämistä koskevia ja kirjanpitolakeja sekä osoittamiemme pankkien ja asianmukaisten maksukorttiverkkojen antamia sääntöjä. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen

Asiakkaiden edustajat

Henkilötietoryhmät, joita käsittelemme

 • Tunnistetiedot: esim. tunnusnumero, käyttäjätunnus tai vastaava
 • Yhteystiedot: esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti tai vastaava

Olemassa olevien asiakkaiden edustajien osalta:

 • Käyttäytymiseen ja seurantaan liittyvät tiedot: esim. sijaintitiedot, käyttäytymismallit, henkilökohtaiset mieltymykset, IP-osoitteet, evästetiedot, yksilölliset laitetunnisteet laitteista, joita käytät päästäksesi ja käyttääksesi palveluita ja verkkosivustojamme
Kuinka käytämme tietoja (Käsittelyn tarkoitukset) Käsittelyn oikeusperusteet (Miksi tietojen käsittely on välttämätöntä)
Tarjotaksemme Advance-palvelua. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ja varmentaaksemme henkilö- ja yhteystietosi. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Oikeudellisen vaateen tai tiedonkeruun perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Soveltuvien lakien noudattaminen ja iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Sisäisten menettelytapojen noudattamiseksi. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Asiakasanalyysejä varten, hallinnoidaksemme Advance-palvelua ja sisäisiä toimintoja varten, mukaan lukien ongelmanratkaisua, tietojen analysointia, testejä, tutkimuksia ja tilastollisia tarkoituksia varten. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Varmistaaksemme, että sisältö esitetään kaikista tehokkaimmalla tavalla sinulle ja laitteellesi. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Estääksemme Advance-palvelun väärinkäyttöä osana pyrkimyksiämme pitää palvelumme turvallisena. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Suorittaaksemme riskianalyysejä, petosten estämistä ja riskien hallinnointia. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen
Tarjotaksemme sinulle tietoja, uutisia ja markkinointia meistä tai samankaltaisista palveluista. iZettlen oikeutettujen etujen edistäminen

Mitä henkilötietoja keräämme kolmansilta osapuolilta?

Käsittelemme henkilötietoja, jotka saadaan valikoiduilta kolmansilta osapuolilta, kuten luottolaitoksilta, petosten havaitsemiseen erikoistuneilta viranomaisilta, muilta rahoituslaitoksilta ja muilta tietojen tarjoajilta sekä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä (kuten väestörekisterit ja veroviranomaisten, kaupparekisteriviranomaisten, valvontaviranomaisten ja muiden vastaavien ylläpitämät rekisterit).

Muut ulkoiset lähteet, joista voimme kerätä tietoa, ovat pakotelistat, joita ylläpitävät kansainväliset organisaatiot kuten EU ja YK sekä kansalliset toimijat, kuten rekisterit, joita ylläpitävät luottopisteytyslaitokset ja muut kaupallisen tiedon tarjoajat, jotka tarjoavat tietoja esimerkiksi todellisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

Millä tavoin emme käytä tietojasi?

Emme koskaan käytä henkilötietojasi mihinkään muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on lueteltu tässä Tietosuojapolitiikassa, ellemme ole saaneet kirjallista hyväksyntääsi tai tiedottaneet sinua ennen kuin alamme käsittelemään tietojasi uuteen tarkoitukseen tai tarkoitukseen, joka on yhtenäinen sen tarkoituksen kanssa, jota varten henkilötiedot on kerätty soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Mitä emme tee henkilötiedoillasi:

Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotta he voisivat käyttää niitä omiin markkinointitarkoituksiinsa ilman sen varmistamista, että heillä on laillinen peruste tehdä niin.

Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Mitä automaattinen päätöksenteko ja profilointi tarkoittavat?

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa prosessia, jossa päätöksiä tehdään automaattisesti ilman ihmisen osallistumista. Profilointi tarkoittaa yksilön persoonallisuuden, käyttäytymisen, kiinnostuksen kohteiden ja tapojen analysointia häntä koskevien ennusteiden tai päätösten tekemiseksi. On olemassa sellaisia yksinomaan automaattisesti tehtyjä päätöksiä, joilla voi olla oikeusvaikutuksia tai muita vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia sinuun yksilönä. Saatamme jossain tapauksissa käyttää automaattista päätöksentekoa päätöksiin, jos olet antanut meille suostumuksesi siihen, jos se on sallittu unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jos sitä tarvitaan sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi.

Voit aina pyytää manuaalista päätöksentekoa automaattisen sijasta, ilmaista mielipiteesi tai riitauttaa päätöksen, joka perustuu yksinomaan automaattiseen päätöksentekoon, mukaan lukien profiloinnin, jos sellaisella päätöksellä olisi oikeusvaikutuksia tai muita vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia sinuun.

Ota yhteyttä meihin, jos tarvitset lisätietoja automaattisesta päätöksenteosta.

Haluatko tietää enemmän toimintaperiaatteistamme koskien tietojen jakamista kolmansille osapuolille?

PayPal-konserni. Voimme jakaa tietoja PayPal-konsernin jäsenten kautta tässä Tietosuojapolitiikassa eriteltyihin tarkoituksiin.

Kolmannet palveluntarjoajat. Tarjotaksemme palveluitamme jaamme sellaisia henkilötietoja sinusta, jotka ovat välttämättömiä sinun tunnistamiseksi ja jotta voimme suorittaa toimeksiannon tai sopimuksen sellaisten yritysten kanssa joiden kanssa teemme yhteistyötä suorittaaksemme palveluitamme. Nämä palvelut käsittävät muun muassa turvalliseen tunnistamiseen tarkoitetut ratkaisut ja luottolaitokset asiaankuuluvassa maassa ja sellaisten talousjärjestelmässä toimivien osapuolten, kuten pankkien välillä.

Määrätyt pankkimme voivat myös päätyä käsittelemään henkilötietojasi omiin petosten torjunta- ja riskienhallintatarkoituksiinsa. Valitut palveluntarjoajat, kuten tietyt luottolaitokset, voivat myös päätyä käsittelemään henkilötietojasi omien palveluidensa parantamiseen ja kehittämiseen.

Luottoluokituslaitokset. Toimitamme henkilötietosi luottoluokituslaitoksille, jotka puolestaan antavat meille tietoja sinusta, kuten taloudellisesta historiastasi. Teemme tämän arvioidaksemme luottokelpoisuutta ja tuotteen soveltuvuutta sekä tarkistaaksemme henkilöllisyytesi, hallinnoidaksemme tiliäsi, seurataksemme ja periäksemme velkaa ja ehkäistäksemme rikollista toimintaa.

Käytämme seuraavia luottoluokituslaitoksia:

Bisnode www.bisnode.se Creditsafe www.creditsafe.se

Kolmannet osapuolet, jotka ovat henkilötietojen käsittelijöitä. Tietyt kolmannet osapuolet, joiden kanssa jaamme tietojasi, ovat henkilötietojen käsittelijöitä. Henkilötietojen käsittelijä on sellainen osapuoli, joka käsittelee henkilötietoja puolestamme ohjeidemme mukaan.

Teemme yhteistyötä valittujen toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Esimerkkejä palveluntuottajista ovat IT-kehittäjät, -huoltopalvelut, -hosting-palvelut ja -tukipalvelut, mutta myös palveluntuottajat, jotka tukevat meitä markkinoinnissa.

Kun jaamme henkilötietojasi käsittelijöiden kanssa, jaamme niitä vain tarkoituksiin, joihin olemme keränneet tietoja (kuten sopimuksen suorittamiseen). Valvomme aina kaikkia käsittelijöitä ja varmistamme, että he tarjoavat riittävät takeet henkilötietojen turvallisuudesta ja luottamuksellisuudesta. Olemme tehneet kirjalliset sopimukset kaikkien käsittelijöiden kanssa, joiden välityksellä he takaavat henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden, joita he käsittelevät puolestamme sekä rajoittamaan siirtoja kolmansiin maihin.

Kolmannet osapuolet, jotka ovat rekisterinpitäjiä. Jotkut kolmansista osapuolista, joiden kanssa jaamme henkilötietoja, ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Tämä tarkoittaa, että emme ole niitä, jotka sanelevat, kuinka tarjoamiamme henkilötietoja käsitellään. Esimerkkejä ovat viranomaiset, luottolaitokset, hankkijat ja muut rahoituslaitokset. Kun tietojasi jaetaan itsenäisten rekisterinpitäjien kanssa, sovelletaan heidän tietosuojakäytäntöjä ja henkilötietojen käsittelyperiaatteita.

Viranomaiset. Jaamme henkilötietojasi myös viranomaisille siinä laajuudessa kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin. Tällaisia viranomaisia ovat asianomaisten maiden veroviranomaiset, poliisi, lainvalvontaviranomaiset ja valvontaviranomaiset. Meillä saattaa myös olla velvollisuus antaa lain vaatimalla tavalla toimivaltaisille viranomaisille tietoja palveluidemme käytöstäsi, kuten tulo- tai veroviranomaisille, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, kuten nimesi, osoitteesi ja tiedot koskien korttimaksujasi, joita olemme puolestasi käsitelleet käyttäessäsi palveluitamme.

Mitä siirroilla kolmansiin maihin tarkoitetaan?

Jos siirrämme henkilötietojasi kolmanteen maahan, ts. maahan, joka sijaitsee Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolella, noudatamme kaikkia siirtoon soveltuvia lakeja sekä varmistamme, että henkilötietosi pidetään turvassa ja että asianmukaiset suojatoimenpiteet ovat olemassa riittävän suojan takaamiseksi, kuten tekemällä sopimuksia Euroopan komission hyväksymässä muodossa.

Suosimamme peruste siirrolle on mallisopimuslausekkeiden (standard contractual clauses) käyttö. Pääset näkemään kyseiset EU:n mallisopimuslausekkeet, joita käytämme siirroissa, verkkosivulla www.eur-lex.europa.eu ja etsimällä hakusanalla 32010D0087.

Siirrämme tietojasi Yhdysvalloissa sijaitseville palveluntarjoajille ja näiden siirtojen perustana ovat mallisopimuslausekkeet.

Paypal-konsernin sisällä tapahtuvien henkilötietojesi siirtojen osalta noudatamme yritystä koskevia sitovia sääntöjä (Binding Corporate Rules), jotka toimivaltainen valvontaviranomainen on hyväksynyt (luettavissa täältä)

Turvallisuus ja eheys - kuinka suojaamme henkilötietosi?

Otamme turvallisuuden vakavasti.

Käsittelemme henkilötietoja aina soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti, ja olemme panneet toimeen riittävät tekniset ja organisatoriset turvatoimet estääksemme henkilötietojesi käytön luvattomiin tarkoituksiin tai niiden luovuttamisen oikeudettomasti kolmansille osapuolille ja että tietosi ovat muutoin suojatut väärinkäytöltä, häviämiseltä, muuttamiselta tai tuhoutumiselta.

Sisällyttämämme tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat suunniteltu sitä varten, että voidaan varmistaa sellainen turvallisuuden taso, joka on suhteutettu tietojesi käsittelyyn liittyviin riskeihin, joita ovat erityisesti tapaturmainen tai laiton tuhoutuminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton jakaminen tai pääsy henkilötietoihisi mukaan lukien kuluvanvalvonta tiloihin, rakennuksiin, järjestelmiin, ohjelmiin ja tietoihin, tietojen luovuttamisen valvonta, tietokanavien valvonta, työn valvonta, saatavuuden valvonta ja erottelun valvonta.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Emme käsittele henkilötietoja pidempään kuin sen ajanjakson, joka on tarpeellinen tässä Tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamista varten. Säilytämme tietojasi ainoastaan varmistaaksemme, että noudatamme oikeudellisia ja säännöksellisiä velvollisuuksiamme. Henkilötietosi anonymisoidaan tai poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että säilytämme tietojasi vain sen ajan, joka on tarpeellinen sopimusvelvoitteidemme suorittamista varten ja kuten soveltuvissa laeissa vaaditaan. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimusvelvoitteiden suorittamiseen, kuten rahanpesun vastaisia tarkoituksia ja kirjanpitoa varten, säilytämme tietoja vain, jos se on tarpeellista ja/tai lakien ja säännösten vaatimaa kyseiseen tarkoitukseen.

Tietojen säilyttämistä koskevat velvollisuudet vaihtelevat PayPal-konsernin sisällä soveltuvien paikallisten lakien mukaisesti.

Alta näet esimerkkejä soveltamistamme säilytysajanjaksoista:

 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten torjunta, havaitseminen ja tutkiminen: vähintään viisi (5) vuotta siitä hetkestä, kun liiketoimintasuhde on loppunut
 • Kirjanpitosäännökset: seitsemän (7) vuotta
 • Yksityiskohdat sopimuksen suorittamisesta: jopa kymmenen (10) vuotta asiakassuhteen loppumisen jälkeen, jotta voimme puolustautua mahdollisia oikeusvaatimuksia vastaan
 • Tukemme nauhoittamat puhelut: jopa yhdeksänkymmentä (90) päivää laskettuna puhelusta tukeemme, mutta saatamme säilyttää nauhoituksia jopa kaksi (2) vuotta petosten tutkintaa varten.

Yllä oleva on tarkoitettu vain selvennykseksi ja säilytysajat saattavat vaihdella maakohtaisesti.

Miten voit vaikuttaa siihen, kuinka käsittelemme tietojasi (toisin sanoen sinun oikeutesi)?

Saatamme olla vastuullinen osapuoli henkilötietojesi käsittelyssä, kun käytät verkkosivustojamme tai palveluitamme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei sinulla olisi mitään sananvaltaa siihen. Sinulla on oikeuksia ja ne ovat meille tärkeitä!

Yleisesti uskomme, että sinulla on oikeus siihen, että tietojasi käsitellään vain odotuksiesi mukaisesti. Sinulla on kuitenkin myös soveltuvaan lakiin perustuvia oikeuksia. Alla voit lukea lisää oikeuksistasi siinä järjestyksessä, jonka uskomme olevan sinulle tarkoituksenmukaisin.

Oikeudet, joiden uskomme olevan sinulle tärkeimpiä

 • Sinulla on oikeus saada tietoja tietyistä yksityiskohdista henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Annamme nämä tiedot tässä Tietosuojapolitiikassa.

 • Sinulla on oikeus saada jäljennös niistä henkilötiedoistasi, joita käsittelemme. Voit saada nämä tiedot ottamalla meihin yhteyttä.

 • Sinulla on oikeus saada hallussamme olevat henkilötietosi korjatuksi, jos huomaat niiden olevan virheellisiä.

 • Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä.

Ota huomioon, että näihin alla listattuihin oikeuksiin on olemassa poikkeuksia, joten pääsy saatetaan kieltää esimerkiksi sen perusteella, että laki estää meitä luovuttamasta tietoja.

Henkilötietoihisi liittyvät oikeudet

**Oikeus saada tietoja **

Sinulla on oikeus saada tietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Tämä tiedottaminen tapahtuu tämän Tietosuojapolitiikan avulla. Voit kuitenkin aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on lisäkysymyksiä.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy niihin henkilötietoihin, joita meillä on sinusta. Voit saada jäljennöksen näistä henkilötiedoista. Lisäjäljennöksistä pidätämme oikeuden veloittaa kohtuullisen maksun perustuen hallinnollisiin kuluihimme. Harjoittaaksesi tätä oikeutta, ota meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen mukaisesti. Huomaathan, että iso osa käsittelemistämme henkilötiedoista on saatavilla omalla iZettle-tililläsi.

Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus:

 • saada vahvistus siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme,
 • saada pääsy henkilötietoihisi ja
 • vastaanottaa täydentäviä tietoja (jotka vastaavat tässä Tietosuojapolitiikassa tarjottavia tietoja).

Huomaathan, että saatamme pyytää sinua toimittamaan lisätietoja itsestäsi voidaksemme tunnistaa sinut ja käsitellä pyynnöt tehokkaalla ja turvallisella tavalla. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että voimme edellyttää sinun lähettävän meille kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksestasi ja varmistamaan, että tämä kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta on sinun allekirjoittamasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Varmistamme, että epätarkat tai virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan. Sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojen oikaisemiseen, joita meillä on sinusta.

Oikeus henkilötietojesi poistamiseen ("Oikeus tulla unohdetuksi")

Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai käsiteltiin (eikä uutta käsittelyn oikeusperustetta ole),
 • nimenomainen tilanteesi antaa oikeuden vastustaa käsittelyä perustuen oikeutettuun etuun (katso alta lisätietoja) eikä perusteltua syytä jatkaa käsittelyä enää ole,
 • käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi ja peruutat suostumuksesi, eikä muuta käsittelyn oikeusperustetta ole,
 • henkilötietojen käsittely on ollut laitonta tai
 • meillä on laillinen velvollisuus poistaa tiedot.

Huomaathan, että koska tarjoamme sellaisia rahoituspalveluja, joihin tarvitaan lisenssi, meillä on monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteesi ajan ja jopa sen jälkeen, esim. noudattaaksemme lakisääteistä velvoitetta tai jos käsittely suoritetaan laillisten vaatimusten hoitamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että säilytämme kaikki KYC-tiedot, joita meillä on sinusta sen ajanjakson ajan, jota soveltuvat rahanpesun estämisen säännökset vaativat.

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä (tarkoittaen, että henkilötietoja voidaan ainoastaan säilyttää meillä ja voimme käyttää niitä ainoastaan rajoitettuihin tarkoituksiin), jos:

 • meillä olevat henkilötiedot ovat epätarkkoja,
 • käsittely on laitonta ja pyydät meitä rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä poistamisen sijasta,
 • emme tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitsemme niitä edelleen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
 • olet vastustanut käsittelyä väittäen, että oikeutetun edun laillinen perusta on pätemätön ja odotat tämän väitteen varmistamista.

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Kun henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos:

 • pystyt osoittamaan, että etusi, oikeutesi ja vapautesi koskien henkilötietojasi syrjäyttävät meidän etumme käsitellä henkilötietojasi tai
 • käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, muun muassa profilointiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskeytämme sellaisen käsittelyn, paitsi jos

 • osoitamme pakottavan oikeutetun syyn käsitellylle, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai
 • tarvitsemme henkilötietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos päätät vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tässä Tietosuojapolitiikassa kuvatulla tavalla, huomaa, että emme välttämättä voi enää tarjota sinulle pyytämiäsi palveluita ja saatamme joutua irtisanomaan asiaankuuluvat sopimukset kanssasi; katso soveltuvat käyttöehdot saadaksesi lisätietoja. Lisäksi voimme jatkaa tietojesi käsittelyä muihin laillisiin tarkoituksiin, kuten täyttääksemme sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, suojellaksemme etuamme oikeustoimien yhteydessä ja täyttääksemme lailliset velvoitteemme.

Viestintää ja markkinointia koskevat valinnat

Jos olet vastaanottanut meiltä markkinointia, voit koska tahansa vastustaa tätä markkinointia. Helpoin tapa tehdä niin on kieltää markkinointi seuraamalla vastaanottamassasi markkinointimateriaalissa olevia ohjeita.

Jos sinulla on PayPal-kauppiastili tai jos käytät PayPalia kuluttajan ominaisuudessa maksutapana, pois lukien Advance-palvelu, voit myös säätää viestintäasetuksiasi tilisi omissa asetuksissa. Push-ilmoituksilla lähetettyjen viestien osalta voit hallita asetuksia oman laitteesi asetusten kautta.

Huomaathan, että voimme edelleen lähettää sinulle viestintää, joka on vaadittua tai välttämätöntä palveluidemme käyttäjille, ja muun muassa toimittaa sinulle sellaisia ilmoituksia, jotka sisältävät tärkeitä tietoja sekä muuta meiltä pyytämääsi viestintää. Et voi kieltäytyä vastaanottamasta näitä viestejä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen:

 • koskien niitä henkilötietoja, jotka olet antanut meille ja
 • jos oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimuksen täytäntöönpano tai suostumus.

Lähetämme sinulle tai osoittamallesi henkilölle/yritykselle kopion tiedoista yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa, kun se on teknisesti mahdollista ja kun tämän oikeutesi käyttö ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Kuinka voit harjoittaa oikeuksiasi ja ottaa meihin tai tietosuojaviranomaiseen yhteyttä?

Lähetä pyyntö tai viesti verkkolomakkeemme kautta täällä, ja teemme parhaamme ratkaistaksemme asian yhdessä.

Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@izettle.com tai postia osoitteeseen iZettle Capital AB, Attn. Privacy Function, Regeringsgatan 59, 111 56 Tukholma, Ruotsi.

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, voit tehdä ilmoituksen valtiosi valvovalle tietosuojaviranomaiselle.

Voit myös hakea ratkaisua paikallisesta tuomioistuimesta, jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu.

Mitä evästeillä tarkoitetaan?

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka asetetaan tietokoneellesi, joiden avulla voidaan kerätä verkkosivustojen kirjautumistietoja ja kerätä tilastollisia raportteja verkkosivuston käytöstä. Voit asettaa selaimesi tilaan, jossa se ei hyväksy evästeitä. Joissain tapauksissa tämä voi kuitenkin estää joitain verkkosivustomme ominaisuuksia toimimasta.

Verkkosivustomme käyttää näin ollen evästeitä erottaakseen sinut muista verkkosivustomme käyttäjistä. Tämä auttaa meitä tarjoamaan hyvän käyttökokemuksen, kun selaat verkkosivustoamme ja mahdollistaa myös verkkosivustomme kehittämisen. Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja evästeitä, joita käytämme ja niiden tarkoituksista, tutustu Evästekäytäntöömme.

Mitä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ja palveluilla tarkoitetaan?

Verkkosivustomme ja palvelumme saattavat ajoittain sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joita emme hallinnoi. Jos vierailet tällaisilla verkkosivustoilla tai käytät tällaisia palveluita, otathan huomioon sen, että tämä Tietosuojapolitiikka ei koske kolmansien osapuolten suorittamaa käsittelyä ja kehotamme sinua tutustumaan huolellisesti tällaisten kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelyyn ennen heidän verkkosivustonsa tai palveluidensa käyttöä.

Kuinka voimme muuttaa tätä Tietosuojapolitiikkaa?

Teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme ja kehittääksemme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme, joten saatamme ajoittain muuttaa tämän Tietosuojapolitiikan sisältöä. Emme vähennä Tietosuojapolitiikkaan tai soveltuviin tietosuojalakeihin perustuvia oikeuksiasi niillä oikeudenkäyttöalueilla, joissa toimimme. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä selkeästi silloin, kun laki niin vaatii. Tarkasta ajoittain tämän Tietosuojapolitiikan sisältö pysyäksesi ajan tasalla muutoksista.