Articles
iZettle.com

We are doing all we can to support our community. See our COVID-19 measures.

Recording of telephone calls to iZettle's customer support

When you call our customer support team, the telephone call may be recorded. We record the telephone call in order to educate and train our customer support staff, improve our customer support and improve the way we work so that we can help you in the best possible way.

Recorded telephone calls are stored for up to 90 days.

Personal data controller

iZettle AB, reg. no. 556806-0734, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sweden is responsible for this processing of personal data.
 
If you want us to rectify, update or remove your personal data, just submit a request through our online web form found here and we’ll do our best to assist you. For more information about the data subject rights process, see this article.

Right to receive a copy of your data

While we’re the ones processing your personal data when you use our services, that doesn’t mean you don’t have any control over it. You have rights and they are important to us.

You have the right to receive a copy of the personal data we process about you. And you have a right to ensure that we process up-to-date and accurate personal data.

To exercise your right and get a copy of your personal data, just submit a request through our online web form found here and we’ll do our best to assist you. For more information about the data subject rights process, see this article.

När du ringer vår kundsupport kan telefonsamtalet komma att spelas in. Vi spelar in telefonsamtal för att utbilda vår supportpersonal, så att vi kan förbättra sättet vi arbetar på och därmed hjälpa dig på bästa vis.
 
Inspelade samtal sparas i upp till 90 dagar.

Personuppgiftsansvarig

iZettle AB, reg. no. 556806-0734, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige är ansvarig för hanteringen av dessa personuppgifter.

Om du vill att vi ska korrigera, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter, skicka bara en begäran via vårt webbformulär som finns här. Mer information om processen för den registrerades rättigheter finns i den här artikeln.

Rätt till utdrag 

Det må vara vi som hanterar dina personuppgifter när du använder våra tjänster, men det betyder inte att du saknar kontroll över dem. Du har rättigheter – och de är viktiga för oss.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att säkerställa att personuppgifterna vi hanterar är uppdaterade och korrekta.

För att utöva din rätt och få en kopia av dina personuppgifter, eller någon annan rättighet, skicka bara en begäran via vårt webbformulär. Mer information om hur du utövar dina rättigheter finns i den här artikeln.

Was this article helpful?

Can't find what you're looking for?

Contact iZettle Support