Ontdek hoe wij onze community tijdens COVID-19 ondersteunen

izettle

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Deze algemene voorwaarden, inclusief de voorwaarden, het beleid, de richtlijnen en instructies waarnaar hierin wordt verwezen, (“Algemene Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen iZettle AB, bedrijfsnummer: 556806-0734, met maatschappelijke zetel te Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Zweden of zijn dochterondernemingen (“iZettle”, “wij”, “onze” of “ons”) en u, de eenmanszaak, bedrijf of andere zakelijke entiteit die een account bij ons heeft aangemaakt (de “Handelaar”, “u” of “uw”), over uw toegang tot en gebruik van onze diensten, inclusief onze mobiele softwaretoepassingen (de “App”), hardware, onze websites (de “Website”) en overige producten en diensten (gezamenlijk de “Diensten”).

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden of deze anderszins te accepteren, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en accepteert dat u eraan gebonden bent. U gaat ook akkoord met enige aanvullende voorwaarden en bepalingen die specifiek zijn voor de diensten die u gebruikt ("Aanvullende voorwaarden"), zoals de Betaalvoorwaarden die deel uitmaken van uw overeenkomst met ons. Als u niet instemt met deze Algemene Voorwaarden (of als u geen recht heeft om de onderneming of de zakelijke entiteit die u vertegenwoordigt te binden), mag u zich geen toegang verschaffen tot de Diensten noch deze gebruiken, en moet u de Algemene Voorwaarden niet accepteren.

Indien van toepassing, aanvaardt u de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw werknemers of andere vertegenwoordigers die namens u de Diensten gebruiken, deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Het is belangrijk dat u de risico's en aansprakelijkheid begrijpt die gepaard gaan met het gebruik van de Diensten, en we raden u daarom aan deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u met deze akkoord gaat en voordat u de Diensten gaat gebruiken.

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de inhoud van deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden of als u meer wilt weten over de manier waarop de Diensten werken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door ons klantensuccesteam te bellen op 0207941160 of door een e-mail te sturen naar help.nl@izettle.com.

DEEL 1 - TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

1. Registratie

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, moet u een account bij ons aanmaken (een “iZettle Account”). De Diensten worden alleen beschikbaar gesteld aan eenmanszaken, bedrijven of andere geaccepteerde entiteiten die een bedrijf exploiteren dat goederen en diensten verkoopt en worden als zodanig niet beschikbaar gesteld aan personen voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden. U mag slechts één iZettle Account aanmaken, tenzij we het aanmaken van extra iZettle Accounts goedkeuren.

U kunt ervoor kiezen om u te registreren als eenmanszaak of als een door ons geaccepteerd bedrijf of een andere bedrijfsentiteit. Als u een iZettle Account aanmaakt als eenmanszaak, garandeert u ons dat u niet handelt namens, of ten voordele van, iemand anders. Als u een iZettle Account aanmaakt als bedrijf of een andere zakelijke entiteit, garandeert u ons dat u naar behoren gemachtigd bent om een ​​iZettle Account aan te maken namens dat bedrijf of bedrijfsentiteit.

Als u een iZettle Account aanmaakt als een bedrijf of een andere zakelijke entiteit, betekenen de termen 'Handelaar', 'u' of 'uw', u, de natuurlijke persoon, evenals een dergelijke onderneming of andere zakelijke entiteit. U garandeert ons verder dat: a) u een wettige inwoner of een staatsburger bent van Nederland, of een bedrijf of andere bedrijfsentiteit, naar behoren gemachtigd om zaken te doen in dat land, b) u de Diensten uitsluitend zult gebruiken voor handel, zaken of professionele doeleinden in dat land, c) u de Diensten niet direct of indirect in of in een ander land zult gebruiken, tenzij anders met ons is overeengekomen, en d) u, als natuurlijke persoon, ten minste 18 jaar oud bent of, als u onder de achttien 18 bent, u de toestemming hebt verkregen van uw ouder of wettelijke voogd om deze Algemene Voorwaarden te accepteren en de Diensten op de door ons voorgeschreven manier te gebruiken.

U moet een e-mailadres opgeven en een wachtwoord instellen om toegang te krijgen tot uw iZettle-account en de Diensten. U moet mogelijk ook bepaalde persoonsgegevens verstrekken. U moet juiste en volledige informatie verstrekken bij het aanmaken van uw iZettle-account. U moet er verder voor zorgen dat alle informatie die u verstrekt juist, volledig en actueel is en blijft. U moet ons op de hoogte houden van eventuele wijzigingen en de informatie op uw iZettle Account dienovereenkomstig bijwerken zonder onnodige vertraging.

U stemt ermee in dat wij informatie over u en uw iZettle Account kunnen verspreiden en delen met onze kopers, de Betaalkaartsystemen en door ons toevertrouwde partnerbanken en financiële instellingen. Dit omvat het delen van informatie over u en uw transacties voor wettelijke of compliance doeleinden, voor gebruik in verband met het beheer en onderhoud van onze Diensten, voor het maken en bijwerken van klantdossiers over u en voor het uitvoeren van risicomonitorings- en beheerprocessen.

We behouden ons het recht voor uw toegang tot en gebruik van de Diensten op te schorten en uw iZettle Account op te heffen en te sluiten als u ons onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, of als u niet voldoet aan de vereisten voor accountregistratie.

2. Accountgegevens

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw e-mailadres, wachtwoord en andere gepersonaliseerde beveiligingsfuncties die u gebruikt om toegang te krijgen tot uw iZettle Account en de Diensten ("Accountgegevens") veilig worden bewaard. Dit betekent dat u alle redelijke stappen moet nemen om uw Accountgegevens geheim te houden en deze niet met anderen te delen, met uitzondering van daartoe bevoegde medewerkers of andere vertegenwoordigers binnen uw bedrijf.

U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via de Website of door contact op te nemen met ons klantensuccesteam op help.nl@izettle.com. als u ontdekt, of redenen heeft om aan te nemen, dat uw Accountgegevens verloren of gestolen zijn of dat iemand anders anders uw iZettle Account heeft gebruikt of dit heeft geprobeerd met uw Accountgegevens zonder uw toestemming.

3. Subaccounts

Via uw iZettle Account-instellingen kunt u subaccounts aanmaken en uw werknemers en andere daarvoor in aanmerking komende vertegenwoordigers machtigen (elk een "Bevoegde Gebruiker") om dergelijke subaccounts te gebruiken om toegang te krijgen tot uw iZettle Account en namens uw bedrijf de Diensten te gebruiken. U moet elke Bevoegde Gebruiker bij ons registreren en een gebruikersnaam en wachtwoord voor elke Bevoegde Gebruiker aanmaken om toegang te krijgen tot uw iZettle Account en om de Diensten te gebruiken. We behouden ons het recht voor het aantal Bevoegde Gebruikers dat u mogelijk heeft te beperken. Uw Bevoegde Gebruikers zullen de mogelijkheid hebben om de gelimiteerde acties uit te voeren die u selecteert in uw iZettle Account-instellingen.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Bevoegde Gebruikers zich aan deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden houden bij het gebruik van uw iZettle Account en de Diensten. We behouden ons het recht voor geautoriseerde gebruikers op elk moment de toegang tot uw iZettle Account en de Diensten te weigeren. U stemt ermee in dat u te allen tijde aansprakelijk bent voor de acties of nalatigheden van uw Bevoegde Gebruikers en dat u ons schadeloos zult stellen voor en vrijwaart tegen acties of nalatigheden van uw Bevoegde Gebruikers in verband met het gebruik of misbruik van uw iZettle Account en de Diensten.

4. Onze rol

De Diensten stellen u in staat om, onder andere, cashoverboekingen en bepaalde andere geaccepteerde betaalmethoden te gebruiken via de App die is geïnstalleerd op uw smartphone of een ander compatibel mobiel apparaat, evenals om informatie die wordt gegenereerd in verband met dergelijke transacties, te verzamelen, analyseren en volgen.

U stemt ermee in dat wij de Diensten op elk moment kunnen updaten of wijzigen. We zullen altijd proberen dergelijke updates of wijzigingen met een redelijke kennisgeving aan u te melden in overeenstemming met artikel 19. We behouden ons echter het recht voor om dergelijke updates en wijzigingen met onmiddellijke ingang in te voeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, indien deze nodig zijn om de veiligheid van onze systemen te handhaven of te voldoen aan toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Uw vermogen om de Diensten te gebruiken is afhankelijk van diensten die u worden aangeboden door derden (zoals internet-, dataverkeer- en netwerkdiensten) en kan ook afhankelijk zijn van softwaretoepassingen die u worden aangeboden door derden (zoals oplossingen bij verkooppunten). Dergelijke derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor toegang tot en gebruik van dergelijke diensten en/of softwaretoepassingen om de Diensten te gebruiken en u bent als enige verantwoordelijk om dergelijke kosten te betalen. Wij zijn niet de eigenaar van, hebben geen controle over of enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor diensten van derden of softwaretoepassingen die u selecteert om te gebruiken in verband met de Diensten. Wij aanvaarden of nemen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aan voor de werking of beveiliging van diensten of softwaretoepassingen van derden, voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken als gevolg van diensten of softwaretoepassingen van derden of voor uw schending van de voorwaarden van uw contract met diensten van derden of softwaretoepassingen als gevolg van het gebruik van de Diensten of anderszins.

5. Serviceniveau

Hoewel we alle commerciële redelijke inspanningen verrichten om de Diensten 24 uur per dag, zeven dagen per week te verlenen, kunnen we niet garanderen dat de Diensten vrij zullen zijn van onderbrekingen, vertragingen of fouten veroorzaakt door onze systemen of andere externe dienstverleners, algemene internetstoringen of overmacht. U dient ons onverwijld op de hoogte te stellen via onze Website of door contact op te nemen met ons klantensuccesteam op help.nl@izettle.com als u onderbrekingen, vertragingen of fouten in de Diensten ondervindt en ons alle redelijk gevraagde informatie en hulp te verstrekken bij het identificeren en oplossen van dergelijke onderbrekingen, vertragingen of fouten.

Van tijd tot tijd zullen we onderhoud en upgrades van de Diensten uitvoeren, wat kan resulteren in onderbrekingen, vertragingen of fouten in de Diensten. Hoewel we ons best zullen doen u, in overeenstemming met artikel 19, van tevoren op de hoogte te stellen van gepland onderhoud, kunnen we niet garanderen dat een dergelijke melding altijd wordt verstrekt.

6. Klantenservice en klachten

We zullen u tijdens normale kantooruren via e-mail, internet of telefoon reguliere klantenservice bieden om eventuele problemen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, de App, de Website en uw iZettle-account op te lossen.

U bent als enige verantwoordelijk voor het verlenen van service aan uw klanten voor alle problemen met betrekking tot uw producten en diensten.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u klachten heeft met betrekking tot onze Diensten door contact met ons op te nemen via de Website.

7. Compatibiliteit

Uw gebruik van de Diensten vereist dat u een compatibel mobiel apparaat heeft. Hoewel we ons best doen om een ​​actuele lijst met compatibele mobiele apparaten op onze Website bij te houden, kunnen we niet garanderen dat de Diensten compatibel zijn met uw mobiele apparaat. U mag de Diensten niet samen gebruiken met een mobiel apparaat dat is gewijzigd in strijd met de software- of hardwarerichtlijnen van de fabrikant.

8. App

Om de Diensten te gebruiken, moet u de App downloaden en installeren. U kunt de App downloaden bij de App Store of Google Play. U moet de meest recente beschikbare versie van de App downloaden en gebruiken en updates downloaden en installeren, die van tijd tot tijd beschikbaar komen. De App is mogelijk ook beschikbaar in andere formats, bijvoorbeeld in software-ontwikkelingskitformat.

9. Fouten en onbevoegd of onwettig gebruik

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen via onze Website of door contact op te nemen met ons klantensuccesteam op help.nl@izettle.com als u ontdekt of redenen heeft om aan te nemen dat een fout is gemaakt of dat uw iZettle Account ongeoorloofd of onwettig is gebruikt, en, waar mogelijk, uw accountgegevens wijzigen om verdere fouten en/of ongeoorloofd of illegaal gebruik te voorkomen. U moet ons alle informatie en documentatie in uw bezit verschaffen met betrekking tot een dergelijke fout en/of ongeoorloofd of illegaal gebruik van uw iZettle Account en alle redelijke stappen nemen die door ons zijn gevraagd om ons te helpen bij ons onderzoek.

10. Belastingen

U bent verantwoordelijk voor het bepalen van alle belastingen die zijn vastgesteld, ontstaan of vereist om te worden verzameld, betaald of ingehouden voor welke reden dan ook voor de verkoop van uw producten en diensten en alle betalingen die u ontvangt in verband met uw gebruik van onze Diensten (“Belastingen”). U bent als enige verantwoordelijk voor het verzamelen, inhouden, rapporteren en afdragen van de juiste Belastingen voor en aan de relevante belastingautoriteit. Wij zijn niet verplicht en zullen ook niet bepalen of Belastingen van toepassing zijn of enige aansprakelijkheid in verband hiermee aanvaarden, of Belastingen die voortvloeien uit een transactie berekenen, verzamelen, rapporteren of afdragen aan enige belastingautoriteit.

11. Transactiegegevens

U kunt toegang krijgen tot informatie die is gegenereerd in verband met transacties die worden verantwoord door het gebruik van de Diensten, door u aan te melden bij uw iZettle Account. U kunt ook toegang krijgen tot uw downloadbare verslagen. De manier waarop we de transactiegegevens verstrekken, stelt u in staat om de gegevens ongewijzigd op te slaan en te reproduceren, bijvoorbeeld door kopieën af te drukken.

12. Uw privacy

Uw privacy en de bescherming van uw gegevens is van groot belang voor ons. U erkent dat u de voorwaarden van ons Privacybeleid die in deze Algemene Voorwaarden door verwijzing zijn opgenomen, hebt ontvangen, volledig hebt gelezen, die uiteenzetten hoe en voor welke doeleinden we de informatie die u ons verstrekt verzamelen, gebruiken, bewaren, vrijgeven en beveiligen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid van persoonsgegevens die in ons bezit zijn. We hebben administratieve, technische en organisatorische procedures geïmplementeerd om persoonsgegevens die op onze servers zijn opgeslagen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en onbedoeld verlies, wijziging of openbaarmaking.

13. Privacy van anderen

U bevestigt en stemt ermee in dat u informatie die u mogelijk ontvangt over uw klanten of andere derden tijdens het gebruik van de Diensten, zult beschermen en niet zult vrijgeven, registreren of anderszins verwerken, behalve indien vereist door de wet. U dient ons op de hoogte te stellen via onze Website of door contact op te nemen met ons klantensuccesteam op help.nl@izettle.com zonder onnodige vertraging als u kennis neemt van of vermoedt dat ongeautoriseerde toegang tot of openbaarmaking van dergelijke informatie heeft plaatsgevonden. U mag geen informatie over uw klanten of andere derde partijen bekendmaken of verspreiden of deze gebruiken voor marketingdoeleinden of andere doeleinden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die klant of derde partij hebt ontvangen. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke privacywetten en -voorschriften van uw specifieke rechtsgebied.

14. Uw inhoud

In verband met uw iZettle Account, een bedrijfsvermelding en uw gebruik van de Diensten, kunt u mogelijk foto's, logo's, producten en andere materialen of informatie uploaden of verstrekken (“Inhoud”). U stemt ermee in dat u geen Inhoud uploadt of verstrekt, tenzij u die Inhoud zelf heeft gecreëerd of u toestemming hebt van de eigenaar van de inhoud om dit te doen. U verleent ons, onze gelieerde ondernemingen en onze opvolgers een wereldwijd, niet-exclusief, royalty-vrij, volledig betaald, overdraagbaar en sub-licentieerbaar recht om publiekelijk uw Inhoud in alle media te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, te verspreiden, om de Diensten te leveren en promoten. U behoudt alle rechten op uw Inhoud, met inachtneming van de rechten die ons in deze Algemene Voorwaarden zijn verleend. U kunt uw Inhoud aanpassen of verwijderen via uw iZettle Account of door uw iZettle Account op te heffen, maar uw Inhoud kan blijven bestaan ​​in historische, gearchiveerde of in het cachegeheugen opgeslagen exemplaren en versies daarvan die beschikbaar zijn op of via de Diensten.

U stemt ermee in geen materiaal te uploaden of aan te leveren, of anderszins te plaatsen, verzenden, distribueren of verspreiden via materiaal dat: a) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, onzedelijk, pornografisch, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of beledigend is, b) gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit wordt beschouwd of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, c) inbreuk maakt op plichten ten aanzien van of rechten van een persoon of entiteit, inclusief rechten op publiciteit, privacy of intellectueel eigendom, d) corrupte gegevens bevat of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden, of e) naar ons enkel oordeel, verwerpelijk is of ons, onze gelieerde ondernemingen of klanten kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

15. Uw garanties

Naast enige andere garanties uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden, garandeert u ons dat: a) u in aanmerking komt om de Diensten te registreren en te gebruiken en het recht, de macht en het vermogen hebt om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan en uit te voeren, b) de door u aangegeven naam bij uw registratie is uw naam of bedrijfsnaam waaronder u producten en/of diensten verkoopt; c) u en uw gebruik van de Diensten zullen voldoen aan alle op uw bedrijf toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief alle van toepassing zijnde belastingwetten en -voorschriften, en d) u de Diensten niet direct of indirect zult gebruiken voor enige frauduleuze onderneming of op enige manier om het gebruik van de Diensten te verstoren.

16. Uw aansprakelijkheid en vrijwaring

U bent aansprakelijk voor alle schade opgelopen door een derde partij of door ons in verband met uw toegang tot en gebruik van de Diensten en/of als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden. U gaat ermee akkoord om een dergelijke derde partij of ons schadeloos te stellen voor al deze kosten, van welke aard dan ook.

Behoudens het bovenstaande of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden, gaat u ermee akkoord ons en elk van onze respectieve bestuurders, agenten, filialen en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen elke claim, kosten, rechtszaak, vordering, verlies, aansprakelijkheid, schade, actie, juridische procedure, boete, rente en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met: a) een werkelijke of vermeende schending door u van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden, b) uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Diensten, c) uw schending van enig recht van derden, waaronder maar niet beperkt tot privacy rechten, publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten, d) aansprakelijkheid jegens derden of verplichting tot betaling van schadevergoedingen die we oplopen als direct of indirect gevolg van uw handelingen of nalatigheden, en e) uw schending van enige toepasselijk recht, wet of voorschriften van uw specifieke rechtsgebied.

17. Geen garanties

Wij leveren de Diensten aan u op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, behalve zoals specifiek vermeld in deze Algemene Voorwaarden. We garanderen geen ononderbroken, ononderbroken of veilige toegang tot enig onderdeel van de Diensten en we zijn niet aansprakelijk voor enige verstoring of aantasting van de Diensten onder deze Algemene voorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen wij niet dat de Diensten accuraat, betrouwbaar of correct zijn, dat de Diensten aan uw vereisten zullen voldoen, dat de Diensten op een bepaald moment of locatie beschikbaar zullen zijn, ononderbroken of veilig zijn, dat gebreken of fouten worden gecorrigeerd of dat de Diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud of gegevens die worden gedownload of anderszins worden verkregen door het gebruik van de Diensten, worden gedownload op eigen risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendom of verlies van gegevens die voortvloeien uit dergelijke downloads.

18. Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige van de volgende soorten verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, enige Aanvullende Voorwaarden of anderszins: a) indirecte of gevolgschade of schade (inclusief verlies van winst, goodwill, zaken, contracten, inkomsten of verwachte besparingen, zelfs als we worden geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), b) verlies of beschadiging van gegevens, c) verlies of schade, dat niet rechtstreeks voortvloeit uit onze schending van deze Algemene Voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden, d) verlies of schade van welke aard dan ook die groter is dan die werd veroorzaakt als een direct gevolg van onze schending van deze Algemene Voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden (ongeacht of u in staat bent om dergelijk verlies of schade aan te tonen), of e) verlies of schade die u heeft opgelopen als gevolg van handelingen of nalatigheid van u of derden of onze verplichting om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, elke handeling of nalatigheid van een overheidsinstantie, oorlogshandeling, ongeval, natuurramp, staking, blokkade of soortgelijke gebeurtenis, ongeacht of we een aanstichter of getroffene van een dergelijke gebeurtenis zijn.

Niets in deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid als gevolg van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor zover dergelijke beperking of uitsluiting niet is toegestaan ​​door toepasselijk recht.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u uit hoofde van of in verband met deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden met betrekking tot enige en alle vorderingen zal in totaal niet groter zijn dan het bedrag van de vergoedingen die u aan ons hebt betaald voor de Diensten gedurende de periode van drie maanden die onmiddellijk voorafgaat aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheidsvordering, of als u de Diensten gedurende drie (3) maanden niet hebt gebruikt, uw gemiddelde maandelijkse vergoeding vermenigvuldigd met drie (3).

DEEL 2 - OVERIGE JURIDISCHE VOORWAARDEN

19. Kennisgevingen en informatie

U stemt ermee in dat wij u elektronische kennisgevingen en informatie kunnen aanbieden door deze op onze website te plaatsen, of door deze te e-mailen naar uw opgegeven e-mailadres dat is gekoppeld aan uw iZettle Account. Dergelijke kennisgevingen en informatie worden geacht binnen 24 uur te zijn ontvangen per plaatsing op onze website of binnen 24 uur naar u te zijn gemaild, tenzij we een bericht ontvangen dat de e-mail niet is afgeleverd. Voor dit doel behoudt u te allen tijde ten minste één geldig e-mailadres dat is gekoppeld aan uw iZettle Account. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-bezorgde e-mails als het enige e-mailadres dat u hebt opgegeven niet geldig is of als u uw e-mailadres hebt gewijzigd maar ons niet op de hoogte hebt gesteld van een dergelijke wijziging.

U moet regelmatig en frequent binnenkomende kennisgevingen en informatie controleren. E-mails kunnen links naar verdere communicaties op onze website bevatten. Wanneer wij op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om u op een duurzame manier informatie te verstrekken, sturen wij u een e-mail of sturen wij u een kennisgeving met informatie op onze website zodat u de informatie in gedrukte vorm kunt bewaren.

Behalve berichten aan u via e-mail, behouden wij ons het recht voor om contact met u op te nemen via brief of telefoon, indien dit passend is. Kennisgevingen of informatie verzonden per post worden geacht vijf dagen na verzending te zijn ontvangen.

U geeft iZettle opdracht om u op de hoogte te stellen van incidenten waarbij iZettle wettelijk verplicht is om haar klanten op de hoogte te stellen, via uw e-mailadres dat is gekoppeld aan uw iZettle Account.

Wij zullen uw voorkeurstaal instellen op basis van het land dat u kiest tijdens het registreren en we zullen u standaard kennisgevingen en informatie in de door u gekozen taal sturen. Voor niet-standaard communicatie behouden wij ons het recht voor om in de Engelse taal met u te communiceren.

20. Uw licentie

We verlenen u een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor elektronische toegang tot en gebruik van de Diensten, uitsluitend om uw iZettle Account te beheren en om andere diensten te gebruiken die we mogelijk van tijd tot tijd via de App beschikbaar stellen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden. De Diensten omvatten onze websites, onze mobiele applicaties, software, programma's, documentatie, tools, op internet gebaseerde diensten, componenten en eventuele updates (inclusief software-onderhoud, service-informatie, hulpinhoud, bugfixes of onderhoudsreleases). U hebt het recht om updates van de Diensten te downloaden, onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden die u toen bekend werden gemaakt, wanneer we deze updates beschikbaar stellen.

Hoewel we willen dat u van de Diensten geniet, mag u geen enkele derde partij het volgende laten doen: a) materiaal of informatie over een iZettle-systeem openen of monitoren met behulp van een handmatig proces of robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, tenzij u afzonderlijk een schriftelijke overeenkomst met ons hebt gesloten die u uitdrukkelijk een uitzondering op dit verbod verleent, b) kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken maken, openbaar weergeven, publiceren, uploaden, verzenden, verkopen of verspreiden van de Diensten of materiaal of informatie die u ontvangt of waartoe u toegang van ons krijgt; c) derden toestaan ​​de Diensten te gebruiken en ervan te profiteren via een huur-, lease-, timesharing-, servicebureau of andere overeenkomst, d) rechten overdragen die aan u zijn verleend onder deze Algemene Voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden, e) de beperkingen van de Diensten, schenden, technische beperkingen van de Diensten omzeilen, middelen gebruiken om functies of functionaliteiten die anderszins zijn uitgeschakeld in de Diensten inschakelen, of de Diensten decompileren, demonteren of anderszins reverse-engineeren, f) acties uitvoeren of proberen uit te voeren die de juiste functionaliteit van de Diensten zouden hinderen, toegang tot of gebruik van de Diensten door onze andere klanten zouden belemmeren, of een onredelijke of een onevenredig grote belasting op onze infrastructuur zou leggen, of g) anders de Diensten gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden.

21. Eigenaarschap

De Diensten worden in licentie uitgegeven en niet verkocht. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden. De Diensten worden beschermd door octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten. Wij bezitten de eigendom, auteursrechten en andere wereldwijde intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en alle exemplaren van de Diensten. Deze Algemene Voorwaarden noch enige Aanvullende Voorwaarden verlenen u enig recht op onze handelsmerken of dienstmerken.

U kunt ervoor kiezen of we kunnen u uitnodigen om opmerkingen of feedback met betrekking tot de Diensten in te dienen, waaronder maar niet beperkt tot hoe de Diensten of onze andere producten of diensten kunnen worden verbeterd (“Feedback”). Door Feedback in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw melding vrijwillig, ongevraagd en zonder beperking is, dat het ons niet onder een fiduciaire of andere verplichting plaatst en dat we vrij zijn om de Feedback te gebruiken zonder enige aanvullende compensatie voor u en/of om de Feedback op een niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan anderen bekend te maken. U erkent verder dat wij door aanvaarding van uw inzending geen afstand doen van enig recht om soortgelijke of gerelateerde ideeën te gebruiken die eerder bij ons bekend waren, of die door onze werknemers zijn ontwikkeld of die afkomstig zijn van andere bronnen dan u.

22. Websites van derden

Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Het opnemen van een websitelink impliceert geen onderschrijving, goedkeuring of aanbeveling door ons. U stemt ermee in dat u op eigen risico naar dergelijke websites gaat en dat dergelijke websites niet worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor deze websites af. Uw surfgedrag en interactie op een andere website, inclusief die een link hebben op onze website, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website.

23. Duur en Beëindiging

Deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden zijn van kracht op de datum waarop u hiermee instemt en blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd.

U kunt deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden te allen tijde beëindigen door uw iZettle Account te sluiten in overeenstemming met de instructies die beschikbaar zijn op onze Website of op uw iZettle Account of na 30 dagen voorafgaande kennisgeving door contact op te nemen met onze klantensuccesteam op help.nl@izettle.com.

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden opzeggen of uw iZettle Account op elk moment opheffen, na voorafgaande kennisgeving aan u in overeenstemming met artikel 19.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden ook opzeggen of uw iZettle Account opschorten of opheffen zonder voorafgaande kennisgeving aan u indien: a) u inbreuk maakt of anderszins niet voldoet aan enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden, b) we reden hebben om aan te nemen dat u op enigerlei wijze betrokken bent bij frauduleuze activiteiten, het witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten, c) u een onaanvaardbaar krediet- of frauderisico voor ons vormt, of d) u insolvent bent verklaard, wordt onderworpen aan een schuldsaneringsprocedure, een akkoordprocedure of vergelijkbare schuldsaneringsregeling, failliet wordt verklaard of een herstructureringsprocedure begint.

Indien uw iZettle Account wordt opgeschort of opgeheven of als deze Algemene voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden worden opgezegd (door u of ons), stemt u ermee in: a) gebonden te blijven aan deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden totdat eventuele openstaande verplichtingen en de verplichtingen tussen u en ons definitief zijn beslecht, b) om uw gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken, c) dat de licentie die is verleend onder deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden zal worden beëindigd, d) dat we al uw informatie en accountgegevens die zijn opgeslagen op onze servers verwijderen, tenzij we verplicht zijn om dergelijke informatie onder de toepasselijke wetgeving te bewaren, en e) dat we niet aansprakelijk zijn jegens u voor compensatie, vergoeding of schade in verband met het verwijderen van uw informatie of accountgegevens.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor compensatie, terugbetaling of schadevergoeding in verband met opzegging van deze Algemene Voorwaarden, enige Aanvullende Voorwaarden of het sluiten of opschorten van uw iZettle Account. Elke opzegging van deze Algemene Voorwaarden, enige Aanvullende Voorwaarden of de sluiting of opschorting van uw iZettle Acount ontheft u niet van uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden.

24. Wijzigingen en aanpassingen

Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, te verwijderen of voorwaarden toe te voegen en te allen tijde een element of aspect van de Diensten te wijzigen, te verwijderen, te beëindigen of hieraan voorwaarden op te leggen. Een wijziging kan eenzijdig door ons worden aangebracht. Wij zullen u 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging, echter altijd in overeenstemming met de dwingende wetgeving, in overeenstemming met artikel 19, en de wijziging zal van kracht gaan zodra de opzegtermijn van 30 dagen is verstreken, zij het dat de opzegtermijn van 30 dagen niet van toepassing is wanneer een wijziging is vereist door de Betaalkaartregels of de toepasselijke wetgeving of betrekking heeft op de toevoeging van een nieuwe dienst, extra functionaliteit aan de bestaande Diensten of enige andere wijziging die naar ons goeddunken uw rechten niet vermindert en uw verantwoordelijkheden niet vergroot. In dergelijke omstandigheden zal de wijziging worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zal deze onmiddellijk van kracht zijn.

Als u een wijziging niet accepteert, moet u uw iZettle Account sluiten. Als u geen bezwaar maakt tegen een wijziging door uw iZettle Account te sluiten binnen de opzegtermijn van 30 dagen, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Hoewel u uw iZettle Account te allen tijde en zonder kosten kunt sluiten, moet u er rekening mee houden dat u nog steeds aansprakelijk kunt worden gesteld nadat u deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden hebt opgezegd, voor eventuele schade die u hebt geleden voordat u deze Algemene voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden had opgezegd.

25. Toewijzing

Deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden, en alle rechten en licenties die op grond daarvan worden verleend, kunnen niet worden overgedragen of toegewezen door u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar kunnen door ons worden overgedragen zonder uw toestemming of andere beperkingen.

26. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene Voorwaarden en enige Aanvullende Voorwaarden, en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met het onderwerp hiervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) zullen worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Zweden, met de uitsluiting van de daar van toepassing zijnde conflict-van-recht-bepalingen.

Alle geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Stockholm, Zweden. Niettegenstaande het voorgaande kan iZettle een procedure tegen u instellen bij iedere rechtbank en in verschillende rechtsgebieden.

27. Entire agreement

Deze Algemene Voorwaarden en enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de levering van de diensten. In geval van een strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden, enige Aanvullende Voorwaarden en enige andere overeenkomst of beleid, zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren over het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden en enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden hebben voorrang op het onderwerp van dergelijke toepasselijke Aanvullende voorwaarden, tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden, respectievelijk.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, beschrijven deze Algemene Voorwaarden en enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden onze volledige aansprakelijkheid jegens u en worden hierin uw exclusieve rechtsmiddelen uiteengezet met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of enige van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden (of een gedeelte daarvan) ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard volgens de toepasselijke wetgeving, dan zal deze worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van dergelijke bepaling te bereiken, voor zover maximaal mogelijk onder toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen zullen onverminderd van kracht blijven. De rechten die aan ons in deze Algemene Voorwaarden en enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden worden verleend, zijn niet bedoeld om elkaar uit te sluiten of voor enige andere rechten en rechtsmiddelen die wij mogelijk hebben bij wet of in redelijkheid en billijkheid.

28. Overmacht

Geen enkele partij is aansprakelijk voor vertragingen in de verwerking of andere niet-uitvoering veroorzaakt door gebeurtenissen zoals branden, telecommunicatie- of internetstoringen, storingen in nutsvoorzieningen, stroomstoringen, uitval van apparatuur, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslag, niet-uitvoering van leveranciers of verkopers of andere oorzaken waarover de respectieve partij geen redelijke controle heeft, behalve dat dit uw aansprakelijkheid en verplichtingen onder artikel 16 niet zal aantasten of u hiervan zal vrijstellen.

Niettegenstaande het voorgaande is een partij niet aansprakelijk op grond van deze Algemene Voorwaarden of enige van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden (of een gedeelte daarvan) in gevallen van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarover deze partij geen controle heeft, voor zover de gevolgen van dergelijke omstandigheden onvermijdelijk waren of indien iZettle gebonden is aan andere wettelijke verplichtingen die onder de EU- of nationale wetgeving vallen.

29. Voortbestaan

Elke bepaling die redelijkerwijs noodzakelijk is om het doel van deze Algemene Voorwaarden en enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te bereiken of te handhaven, blijft bestaan ​​en blijft van kracht in overeenstemming met de respectieve voorwaarden bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden en enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden.

DEEL 3 - PARTNERAPPLICATIES EN AANVULLENDE DIENSTEN

30. Partnerapplicaties

Via uw iZettle Account-instellingen kunt u machtigingen aan bepaalde externe dienstverleners (”Partners”) verlenen, verwijderen en beheren om bepaalde acties namens u te ondernemen, door verbinding te maken met uw iZettle Account, zoals toegang tot en ophaling van gegevens van uw iZettle Account. Door een softwaretoepassing van derden (een "Partner-app") te machtigen om verbinding te maken met uw iZettle Account, geeft u iZettle toestemming en instrueert u de Partner-app om acties te ondernemen die zijn toegestaan ​​door uw autorisaties. Een Partner-app, eenmaal geautoriseerd, blijft toegang houden tot uw iZettle Account en bevoegd om dergelijke acties uit te voeren die zijn toegestaan ​​door uw toestemmingen totdat u actief uw toestemming intrekt door de instellingen in uw iZettle Account te wijzigen. U erkent dat de toegang tot uw gegevens van uw iZettle Account door een Partner en het gebruik van een dienst van een Partner uitsluitend wordt beheerst door de bepalingen en voorwaarden en het beleid van die Partner. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot en gebruik van Partner-apps en u wordt daarom geadviseerd om zorgvuldig alle voorwaarden en bepalingen en het beleid met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van Partner-apps te lezen. U erkent en stemt ermee in dat u iZettle niet verantwoordelijk zult houden voor en iZettle zult vrijwaren van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de acties of nalatigheden van Partners in verband met enige autorisaties die u verleent.

31. Aanvullende diensten en abonnementen

iZettle (of andere bedrijven binnen de iZettle-groep) kunnen aanvullende diensten aan u bieden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke aanvullende diensten. Waar u en iZettle (of een ander bedrijf binnen de iZettle-groep) het eens zijn over de levering van aanvullende diensten, zijn de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten van toepassing tussen iZettle (of een ander bedrijf binnen de iZettle-groep) en u met betrekking tot dergelijke diensten, in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Dergelijke aanvullende diensten worden geacht te zijn inbegrepen in de definitie van "Diensten" in deze Algemene Voorwaarden.

iZettle (of een ander bedrijf binnen de iZettle-groep) kan één of meer van de Diensten aanbieden als een abonnement (“Abonnement”). Door u aan te melden voor een Abonnement, gaat u ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Diensten inbegrepen in het Abonnement, in aanvulling op enige Aanvullende Voorwaarden. Een Abonnement wordt automatisch elke maand verlengd totdat u het abonnement beëindigt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden.

Door u aan te melden voor een extra dienst of een abonnement, ook na afloop van een gratis proefperiode, stemt u ermee in de vergoedingen en toepasselijke belastingen zoals uiteengezet in ons Tariefschema en/of in uw iZettle Acccount-instellingen of zoals anders schriftelijk is overeengekomen tegen het afgesproken bedrag en datum, aan (i) ons te betalen (namens onszelf als leverancier van de aanvullende dienst of het Abonnement, of namens een ander bedrijf binnen de iZettle-groep dat de aanvullende dienst of het Abonnement levert), of (ii) aan een ander bedrijf binnen de iZettle-groep dat de aanvullende diensten of het Abonnement levert. Aanvullende kosten kunnen worden betaald met een bankpas, creditcard, factuur of in mindering gebracht op uw transactieopbrengst, indien van toepassing. Als u een bankpas of creditcard op uw iZettle Account koppelt, machtigt u ons (of het toepasselijke bedrijf binnen de iZettle-groep) om extra kosten te heffen door uw gekoppelde debet- of creditcard in rekening te brengen. Maandelijks terugkerende kosten kunnen van tevoren worden betaald. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden, heeft u geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen. In het geval u deze Algemene Voorwaarden en / of Aanvullende Voorwaarden beëindigt in overeenstemming met 23, heeft u het recht uw Abonnement te gebruiken totdat het volgende maandelijkse bedrag moet worden betaald.

32. Premium-klantenondersteuning

In het geval u zich hebt aangemeld voor onze dienst die premium klantenondersteuning omvat, heeft u toegang tot onze klantenondersteuning tijdens verlengde openingsuren tijdens doordeweekse avonden en in het weekend. De prijs voor premium klantenondersteuning is uiteengezet in ons tariefschema beschikbaar op onze Website en is exclusief btw, belastingen en andere heffingen.