Ontdek hoe wij onze community tijdens COVID-19 ondersteunen

izettle gift cards

Voorwaarden voor de cadeaukaartdienst

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2020

Deze voorwaarden, inclusief de hierin genoemde voorwaarden, beleidslijnen, richtlijnen en instructies (“Cadeaukaartvoorwaarden”) en de algemene voorwaarden betreffende uw toegang tot onze diensten (“Algemene Voorwaarden”) vormen een wettelijke overeenkomst tussen iZettle AB, bedrijfsregistratienummer: 556806-0734, statutair gevestigd te Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Zweden (“iZettle”, “we”, “onze” of “ons”) en u, de zelfstandige handelaar, onderneming of andere bedrijfsentiteit die bij ons (de “Handelaar”, “u” of “uw”), een account heeft aangemaakt betreffende uw toegang tot en gebruik van onze cadeaukaartdienst (gezamenlijk, de “iZettle Cadeaukaartdienst”).

Door het aanvaarden van of anderszins instemmen met deze Cadeaukaartvoorwaarden erkent u dat u deze Cadeaukaartvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd om aan deze Cadeaukaartvoorwaarden gebonden te worden. Als u niet instemt met deze Cadeaukaartvoorwaarden (of als u niet gerechtigd bent de onderneming of andere bedrijfsentiteit die u vertegenwoordigt hiertoe te verbinden), hebt u geen toestemming voor toegang of gebruik van de iZettle Cadeaukaartdienst en mag u deze Cadeaukaartvoorwaarden niet aanvaarden.

De algemene voorwaarden betreffende uw toegang tot de iZettle diensten die u accepteert om een gebruiker van iZettle te worden (“Algemene Voorwaarden”) worden geacht onderdeel uit te maken van deze Cadeaukaartvoorwaarden voor die delen waar de bepalingen van de Algemene Voorwaarden verwijzen naar "Aanvullende Voorwaarden" voor specifieke diensten (inclusief deze Cadeaukaartvoorwaarden) en voor zover deze Cadeaukaartvoorwaarden specifiek verwijzen naar de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

U zal in staat zijn om betalingen van uw klanten met betrekking tot cadeaukaarten in uw bedrijfspanden te accepteren en te verwerken door middle van verschillende betalingsmethoden die van tijd tot tijd door iZettle in uw jurisdictie worden aangeboden, zoals Kaartbetalingen (de "Betaaldienst"). Uw toegang tot en gebruik van de Betaaldienst is onderworpen aan de betalingsvoorwaarden van iZettle ("Betalingsvoorwaarden"). Voor meer informatie, bezoek onze Website.

Termen die in deze Cadeaukaartvoorwaarden zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als de termen die in de Algemene Voorwaarden of de Betalingsvoorwaarden worden gebruikt, tenzij hier anderszins aangegeven.

Het is belangrijk dat u de risico's in verband met de iZettle Cadeaukaartdienst begrijpt. Daarom bevelen we u aan deze Cadeaukaartvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u ermee instemt en voordat u de iZettle Cadeaukaartdienst voor het eerst gebruikt.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van deze Cadeaukaartvoorwaarden of indien u een beter inzicht wilt in hoe de iZettle Cadeaukaartdienst werkt, neemt u dan gerust contact met ons op door te bellen met ons klantsuccesteam op 020-225 12 21 of door een e-mail te sturen naar help.nl@izettle.com.

1. Onze rol

De iZettle Cadeaukaartdienst geeft u een platform waarmee u cadeaukaarten aan uw klanten kan aanbieden om te gebruiken voor uw producten en diensten in uw fysieke winkel en de verkoop van cadeaukaarten kan beheren en administreren. De iZettle Cadeaukaartdienst is geïntegreerd in uw iZettle Account en maakt het voor u mogelijk om cadeaukaarten te verkopen, te volgen en te verzilveren in uw fysieke winkel. De iZettle Cadeaukaartdienst bevat niet de levering van fysieke kaarten of andere waardecertificaten. Aanvullende informatie over de iZettle Cadeaukaartdienst kan worden gevonden op https://www.izettle.com/nl/kassasysteem/cadeaubonnen.

2. Uw rol

U bent zelf verantwoordelijk voor de uitgifte en het beheer van de cadeaukaarten. We nemen geen aansprakelijkheid aan om cadeaukaarten die door u aan klanten zijn uitgegeven te verifiëren of anderszins te controleren, en u bent zelf verantwoordelijk voor het geven van accurate beschrijvingen, informatie en inhoud met betrekking tot de cadeaukaarten die door u worden uitgegeven door middel van de iZettle Cadeaukaartdienst.

Cadeaukaarten die door u worden uitgegeven kunnen alleen worden verzilverd bij uw winkel(s) voor goederen en/of diensten die door u worden aangeboden bij uw bedrijfspand(en).

3. Taxes

Uw uitgifte van de cadeaukaart via de iZettle Cadeaukaartdienst is onderworpen aan BTW. U onderkent en begrijpt dat de iZettle Cadeaukaartdienst alleen multi-purpose vouchers ondersteunt hetgeen betekent dat elke betaalbare BTW alleen verschuldigd is wanneer de voucher wordt verzilverd voor goederen of diensten.

4. Restricties

Met de aanvaarding van deze Cadeaukaartvoorwaarden bevestigt u en stemt u ermee in dat u de iZettle Cadeaukaartdienst niet zult gebruiken voor transacties in verband met de zaken of zakelijke activiteiten die in de lijst met Verboden segmenten zijn opgenomen.

De iZettle-cadeaubonnendienst is beschikbaar gemaakt voor bedrijven die in Nederland zijn geregistreerd en zal in overeenstemming met de beperking die is uiteengezet in sectie 7 van de Betalingsvoorwaarden niet gebruikt worden in andere rechtsgebieden behalve Nederland.

5. Beperkingen

Door het accepteren van deze Cadeaukaartvoorwaarden stemt u ermee in dat u geen cadeaukaarten mag uitgeven met een waarde van meer dan 1.000 EUR (of het equivalent in een buitenlandse valuta) of waarde mag toevoegen aan een eerdere uitgegeven cadeaukaart zodat het totale tegoed dat op de cadeaukaart is geladen op enige dag op zichzelf een waarde overschrijdt van 1.000 EUR. Verder, u mag niet meer uitgeven dan 5.000 EUR in cadeaukaarten aan een enkele persoon in enige dag op zichzelf.

U mag geen cadeaukaarten uitgeven via de iZettle Cadeaukaartdienst die langer geldig zijn dan zesendertig (36) maanden vanaf de uitgiftedatum.

Je mag geen geldteruggave doen op cadeaukaarten, behalve voor zover wettelijk vereist. U mag een eerder uitgegeven cadeaukaart niet inwisselen met een andere cadeaukaart. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik of misbruik van uw cadeaukaarten en claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw cadeaukaarten, zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

U mag betaling met cadeaukaarten alleen accepteren via dergelijke betalingsmethoden die van tijd tot tijd in uw rechtsgebied door iZettle worden aangeboden, zoals Kaartbetalingen (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden) of contant geld.

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan uw klanten over de voorwaarden in deze Cadeaukaartvoorwaarden die van toepassing zijn op uitgegeven cadeaukaarten, bijvoorbeeld dat u geen contante terugbetaling mag doen, dat drempelwaarden gelden en dat er alleen bepaalde betalingsmethoden zijn die worden geaccepteerd. Verder stemt u ermee in om uw klanten te informeren over de vervaldatum van de uitgegeven cadeaukaart zoals vermeld op het ontvangstbewijs dat u moet verstrekken in overeenstemming met artikel 12 van de Betalingsvoorwaarden .

U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving die van toepassing is op uw cadeaukaarten, inclusief maar niet beperkt tot de Wet op het financieel toezicht, de wet op de Omzetbelasting 1968 en het Burgerlijk Wetboek. U bent ook verantwoordelijk voor het verlenen van klantenservice aan kopers en houders van cadeaukaarten.

6. Regelgevingszaken

Uw gebruik van de iZettle Cadeaukaartdienst kan betekenen dat u: a) elektronisch geld uitgeeft in Nederland, hetgeen kan betekenen dat u geautoriseerd moet worden, of geregistreerd moet worden, als een elektronisch geldinstelling (EGI) door De Nederlandsche Bank (DNB) krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft); en/of b) betaaldiensten verleent in Nederland, hetgeen kan betekenen dat u geautoriseerd moet worden, of geregistreerd moet worden, als een EGI door DNB krachtens de Wft, met een vergunning om betaaldiensten te verlenen; of als een betaalinstelling (BI) krachtens de Wft.

Onder de Wft moet een persoon die betaaldiensten verleent of elektronisch geld uitgeeft zonder vergunning of registratie van DNB gebruik makende van de uitzondering die bekend staat als de "beperkt netwerkuitzondering" (LNE), DNB op de hoogte brengen wanneer de totale waarde van de uitgevoerde betalingstransacties via dergelijke diensten en/of uitgevoerd met het elektronische geld meer is dan 1.000.000 EUR (of het equivalent in buitenlandse valuta) in een periode van twaalf maanden - welke periode aanvangt vanaf het moment dat een persoon betaaldiensten verleent of elektronisch geld uitgeeft gebruik makende van de LNE. U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor het rapporteren van uw activiteiten aan DNB in overeenstemming met de bepalingen bij of krachtens de Wft.

Mits u deze Cadeaukaartvoorwaarden naleeft, overweegt iZettle dat uw gebruik van de iZettle Cadeaukaartdienst onder de reikwijdte van de LNE valt. Dat betekent dat u niet wordt geacht elektronisch geld uit te geven of gereguleerde betaaldiensten te verlenen onder de Wft. Echter, de wetten en regelgeving in Nederland kunnen van tijd tot tijd veranderen en u bent op enig moment alleen verantwoordelijk om een beoordeling te maken van de geldende wetten en regelgeving en te bepalen of voor het gebruik van de iZettle Cadeaukaartdienst autorisatie van DNB nodig is of niet.