Ontdek hoe wij onze community tijdens COVID-19 ondersteunen

izettle

Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt: 30 juni 2020

Gearchiveerde versie 2019

Gearchiveerde versie 2018

Welkom bij ons Privacybeleid

Dank u wel voor het gebruikmaken van onze websites en diensten. Persoonlijke integriteit vinden wij heel belangrijk en we nemen uw privacy serieus.

Hier komt u bijvoorbeeld te weten welke persoonsgegevens we over u verwerken, waarom en hoe we dit doen, waar ze vandaan komen, wie erbij is betrokken en wat onze wettelijke grondslag is om dit te doen.

Hier leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken en wat we doen om uw integriteit te respecteren! Het verdient aanbeveling dit Privacybeleid te lezen en het te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door – als u onze websites en diensten blijft gebruiken, bevestigt u daarmee dat u dit Privacybeleid in zijn geheel hebt gelezen en begrepen. We hopen dat u, door het lezen van dit Privacybeleid, ervan overtuigd bent dat wij hard aan het werk zijn om uw verwachtingen waar te maken.

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit Privacybeleid of algemene vragen betreffende uw persoonsgegevens.

U kunt altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan dataprotection@izettle.com.

iZettle AB, reg.nr. 556806-0734, Regeringsgatan 59, 111 56, Stockholm, Zweden (“iZettle”, “we/wij”, “ons/onze” of “ons”), met inbegrip van onze aangesloten bedrijven, zet zich in voor het beschermen en respecteren van de privacy van alle personen wier persoonsgegevens wij verwerken als onderdeel van onze levering van de hieronder genoemde producten en diensten (gezamenlijk “diensten” en dit omvat eveneens producten en diensten geleverd door bij ons aangesloten bedrijven binnen onze groep “iZettle Group”). iZettle is eigendom van en onderdeel van de PayPal Group ("PayPal Group"). Onder de PayPal Group vallen PayPal Holdings Inc. en de dochtermaatschappijen en -ondernemingen (inclusief, maar niet beperkt tot, PayPal) al naargelang het geval.

Dit Privacybeleid geeft u voldoende informatie betreffende ons gebruik van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat is het verwerken van persoonsgegevens?*
 • Wie moet dit Privacybeleid lezen? *Dekt dit Privacybeleid al onze verwerkingsactiviteiten?
 • Wat wordt niet gedekt door dit Privacybeleid?
 • Ten aanzien van wie is iZettle de verwerkingsverantwoordelijke?
 • Welke informatie over u verwerken we, voor welke doeleinden en wat is de wettelijke grondslag om dit te doen?
 • Welke persoonsgegevens verzamelen we van derden?
 • Hoe gebruiken we uw informatie niet?
 • Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?
 • Wilt u meer weten over ons beleid voor het doorgeven van gegevens aan derden?
 • Hoe zit het met overdracht naar een ander land? *Beveiliging en integriteit - hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
 • Hoeveel inspraak heeft u wat betreft onze verwerking van uw gegevens (met andere woorden wat zijn uw rechten)?
 • Hoe kunt u uw rechten uitoefenen en hoe kunt u contact opnemen met ons of met de gegevensbeschermingsautoriteit?
 • Hoe zit het met cookies?
 • Hoe zit het met andere websites en diensten van derden?
 • Hoe kunnen we dit Privacybeleid wijzigen?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is allerlei informatie die een fysieke, levende persoon direct of indirect kan identificeren. Dat betekent dat bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer maar ook log- en versleutelde gegevens en andere soorten elektronische IDs (bv. een IP-adres) persoonsgegevens zijn voor zover deze kunnen worden verbonden aan een fysieke, levende persoon.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling in verband met persoonsgegevens, ongeacht of dit geautomatiseerd wordt gedaan of niet. Voorbeelden van algemene verwerkingshandelingen zijn verzamelen, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, overdracht en verwijdering.

Wie moet dit Privacybeleid lezen?

Dit Privacybeleid is relevant voor iedereen die onze websites bezoekt, gebruikmaakt van onze diensten, producten of anderszins contact met ons heeft.

Dekt dit Privacybeleid al onze verwerkingsactiviteiten?

Nee, het betreft alleen het verwerken van persoonsgegevens waarvoor wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn – met andere woorden, waar wij het doel vaststellen (waarom de persoonsgegevens worden verzameld) en de middelen (welke persoonsgegevens worden verzameld, hoelang ze worden bewaard enz.) voor de verwerking.

Wat wordt niet gedekt door dit Privacybeleid?

Het dekt niet de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren als gegevensverwerker – met andere woorden, als wij bijvoorbeeld namens u gegevens verwerken en we uw instructies opvolgen als u gebruikmaakt van onze diensten en u degene bent die persoonsgegevens verzamelt en het doel vaststelt voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens. Voor deze activiteiten geldt onze Gegevensverwerkingsovereenkomst, Bijlage 1 van onze Betalingsvoorwaarden.

Ten aanzien van wie is iZettle de verwerkingsverantwoordelijke?

Handelaar

iZettle is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verwerkt als onze klanten zich opgeven voor onze diensten en/of deze gebruiken en wanneer onze klanten producten van ons kopen zoals een kaartlezer, als zij een natuurlijke persoon zijn (“Handelaar”). Dit houdt in dat wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor alle persoonsgegevens die we verwerken over u als eenmanszaak of als persoon.

De CEO, directieleden, de uiteindelijke gerechtigden en tekengemachtigden van onze klanten

iZettle is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die verkregen worden als onze klanten, anders dan eenmanszaken, zich registreren voor onze diensten en tijdens de registratieprocedure informatie verschaffen betreffende hun bedrijfsstructuur die persoonsgegevens kan omvatten.

Dat betekent dat iZettle de verwerkingsverantwoordelijke is in verband met persoonlijke informatie ten aanzien van de CEO en directieleden van onze klanten die een besloten vennootschap zijn of een equivalent daarvan en in verband met persoonlijke informatie van de uiteindelijke gerechtigden, als deze een natuurlijke persoon zijn van onze zakelijke klanten.

iZettle is ook de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de tekengemachtigden van onze zakelijke klanten.

Vertegenwoordigers van klanten

iZettle is ook de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens met betrekking tot klantvertegenwoordigers die onze zakelijke klanten vertegenwoordigen en de mensen die onze diensten en/of producten gebruiken.

Dit houdt ook in dat iZettle de verwerkingsverantwoordelijke is voor vertegenwoordigers van potentiële klanten die of websitebezoekers zijn die persoonsgegevens verschaffen via enig formulier op onze websites, of anderszins contact met ons opnemen bijvoorbeeld via onze klantendienst, of mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten en/of producten wier informatie we via andere bronnen hebben verkregen.

Eindklanten

iZettle is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens dat plaatsvindt als een klant van onze Handelaar (“Eindklant”) ervoor kiest om te betalen

 • met een kaart door gebruik te maken van de iZettle-app op de smartphone, het tablet of een ander compatibel apparaat van de Handelaar verbonden met een kaartlezer van iZettle,

 • via een factuur en deze factuur online betaalt met een kaart of enig andere door ons in het betreffende rechtsgebied beschikbaar gestelde online betaalmethode,

 • via een betalingslink beschikbaar gesteld via e-mail, SMS-bericht of soortgelijk communicatiemiddel,

 • online met een kaart of een andere door ons in het betreffende rechtsgebied beschikbaar gestelde online betaalmethode in de Webwinkel van de Handelaar,

 • via een derde betalingsdienstaanbieder

voor de diensten en/of producten beschikbaar gesteld door onze Handelaars die iZettle gebruiken in hun fysieke winkel of Webwinkel, voor zover van toepassing.

iZettle is ook de verwerkingsverantwoordelijke als een eindklant een betalingsbewijs wenst te ontvangen voor de diensten en/of producten aangeboden door onze Handelaars die iZettle gebruiken in hun fysieke winkel of Webwinkel, naargelang hetgeen van toepassing is.

Websitebezoekers en personen die onze klantendienst bellen of e-mailen

Verder is iZettle de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die verwerkt worden als iemand onze klantendienst belt of onze website gebruikt of anderszins contact met ons opneemt via onze ondersteuningskanalen.

Dit betekent dat iZettle de verwerkingsverantwoordelijke is voor persoonsgegevens die worden verwerkt over websitebezoekers (d.w.z. mensen die alleen rondkijken op onze websites).

Welke informatie over u verwerken we, voor welke doeleinden en wat is de wettelijke grondslag om dit te doen?

Handelaars

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken

 • Identificatie-informatie: bv. identificatienummer, identiteitsbewijs, wachtwoorden of soortgelijken
 • Contactinformatie: bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijken
 • Financiële informatie: bv. bankgegevens, kaartinformatie, financiële transacties of soortgelijken, kredietverleden (waaronder kredietwaardigheid), informatie betreffende door ons uitgegeven facturen
 • Informatie in verband met wettelijke vereisten: bv. klantenonderzoek en vereisten voor witwasbestrijding en boekhouding
 • Gedrags- en volggegevens: bv. locatiegegevens, gedragspatronen, persoonlijke voorkeuren, IP-nummer, cookie-identifiers, unieke identifiers van apparaten die u gebruikt voor toegang tot en gebruik van de diensten en onze websites
Hoe gebruiken we deze (Doel van de verwerking) Wettelijke basis voor de verwerking (Waarom gegevensverwerking nodig is)
Om onze diensten en producten te leveren, om relevante overeenkomsten met u na te komen en om anderszins onze zakelijke relatie met u te administreren Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u, voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om uw identiteit te bevestigen en uw persoons- en contactgegevens te verifiëren Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u en voor het naleven van de geldende wetten
Om aan te tonen dat er transacties zijn uitgevoerd Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u en voor het naleven van de geldende wetten
Om een rechtsvordering of incassoprocedure vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u, voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om te voldoen aan interne procedures Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u en, voor het naleven van de geldende wetten
Om uw betaling voor producten en/of diensten en de klantrelatie te administreren, dat wil zeggen het nakomen van onze verplichtingen die voorvloeien uit een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan en om u de informatie, producten en diensten te leveren die u bij ons aanvraagt Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u, voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om te beoordelen welke betaalmogelijkheden en betaaldiensten we u kunnen bieden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een interne en externe kredietbeoordeling Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u, voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Voor klantanalyse, voor de administratie van de diensten van iZettle en voor interne activiteiten waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek en statistische doelen Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw apparaat Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om misbruik van de diensten van iZettle te voorkomen als onderdeel van onze inspanningen om onze diensten voortdurend veilig en beveiligd te houden Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om risicoanalyse, fraudepreventie en risicobeheer uit te voeren Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om onze diensten te verbeteren en voor de algemene bedrijfsontwikkeling, zoals het verbeteren van modellen voor kredietrisico's teneinde bijvoorbeeld fraude terug te dringen, nieuwe producten en functies te ontwikkelen en nieuwe bedrijfsmogelijkheden te verkennen Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Marketing, product- en klantanalyse. Deze verwerking vormt de grondslag voor marketing, het ontwikkelen van procedures en systemen, met inbegrip van testen. Dit gebeurt ter verbetering van ons assortiment aan producten en voor het optimaliseren van hetgeen wij de klant kunnen bieden Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om geldende wetten na te leven, zoals wetten betreffende witwasbestrijding en boekhouding en de regelgeving betreffende de vereisten voor kapitaaltoereikendheid en regels die zijn vastgesteld door onze aangewezen banken en relevante kaartnetwerken. Dit betekent dat we persoonsgegevens verwerken voor KYC-vereisten, voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen, de financiering van terrorisme en fraude. We voeren ook sanctiescontroles uit en doen meldingen bij de belasting-, politie-, handhavings- en toezichthoudende instanties Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om uw bestelling en/of aankoop te administreren Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Verplichtingen ten aanzien van risicobeheer zoals kredietwaardigheid en -kwaliteit, verzekeringsrisico's en voldoen aan de vereisten voor kapitaaltoereikendheid volgens de geldende wetten Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om betalingen uitgevoerd door het gebruik maken van onze diensten van een Handelaar te administreren Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om met u te communiceren in verband met onze diensten Voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle

Andere dan Eindklanten of Handelaars

De CEO, directieleden, de uiteindelijke gerechtigden en tekengemachtigden van onze klanten

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken

 • Identificatie-informatie: bv. identificatienummer, identiteitsbewijs, of soortgelijken
 • Contactinformatie: bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijken
 • Informatie in verband met wettelijke vereisten: bv. klantenonderzoek en vereisten voor witwasbestrijding.
Hoe gebruiken we deze (Doel van de verwerking) Wettelijke basis voor de verwerking (Waarom gegevensverwerking nodig is)
Om onze diensten en producten te leveren Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om uw identiteit te bevestigen en uw persoons- en contactgegevens te verifiëren Om de geldende wetten na te leven
Om een rechtsvordering of incassoprocedure vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om te voldoen aan interne procedures Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om misbruik van de diensten van iZettle te voorkomen als onderdeel van onze inspanningen om onze diensten voortdurend veilig en beveiligd te houden Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om risicoanalyse, fraudepreventie en verplichtingen betreffende risicobeheer uit te voeren zoals kredietwaardigheid en -kwaliteit, verzekeringsrisico's en om te voldoen aan de vereisten voor kapitaaltoereikendheid Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om geldende wetten na te leven, zoals wetten betreffende witwasbestrijding en boekhouding en regels die zijn vastgesteld door onze aangewezen banken en relevante kaartnetwerken. Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle

Vertegenwoordigers van klanten

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken

 • Identificatie-informatie: bv. identificatienummer, identiteitsbewijs of soortgelijken
 • Contactinformatie: bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijken bestaande klanten
 • Gedrags- en volggegevens: bv. locatiegegevens, gedragspatronen, persoonlijke voorkeuren, IP-nummer, cookie-identifiers, unieke identifiers van apparaten die u gebruikt voor toegang tot en gebruik van de diensten en onze websites
Hoe gebruiken we deze (Doel van de verwerking) Wettelijke basis voor de verwerking (Waarom gegevensverwerking nodig is)
Om onze diensten en producten te leveren Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om uw identiteit te bevestigen en uw persoons- en contactgegevens te verifiëren Om de geldende wetten na te leven
Om een rechtsvordering of incassoprocedure vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om te voldoen aan interne procedures Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Voor klantanalyse, voor de administratie van de diensten van iZettle en voor interne activiteiten waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek en statistische doelen Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw apparaat Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om misbruik van de diensten van iZettle te voorkomen als onderdeel van onze inspanningen om onze diensten voortdurend veilig en beveiligd te houden Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om risicoanalyse, fraudepreventie en risicobeheer uit te voeren Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om u informatie, nieuws en marketing te verschaffen over onze en soortgelijke diensten Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle

Eindklanten

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken

 • Identificatie-informatie: we verwerken geen identificatie-informatie over u.
 • Contactinformatie: bv. uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres of soortgelijken.
 • Financiële informatie: we verwerken creditkaart- en betaalpasinformatie zoals kaartnummer, vervaldatum en CVV-code, naam van de eigenaar van de kaart, financiële transacties of soortgelijken, gegevens over welke producten en/of diensten u hebt gekocht.
 • Informatie in verband met wettelijke vereisten: bv. klantenonderzoek en vereisten voor witwasbestrijding en boekhouding.
 • Gedrags- en volggegevens: bv. locatiegegevens, gedragspatronen, IP-nummer, cookie-identifiers, unieke identifiers van apparaten die u gebruikt voor toegang tot en gebruik van de diensten en onze websites
Hoe gebruiken we deze (Doel van de verwerking) ** Wettelijke basis voor de verwerking (Waarom gegevensverwerking nodig is)**
Als u Eindklant bent, verwerken we persoonsgegevens die verkregen worden als u ervoor kiest te betalen met een kaart of via een factuur of door een andere van tijd tot tijd door iZettle aangeboden betaalmethode te gebruiken, waaronder alternatieve, door derden geleverde betaaloplossingen Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Verwerken van betalingen. We verwerken uw persoonsgegevens alleen als u ervoor kiest te betalen (i) met een kaart via de iZettle-app op de smartphone, het tablet of een ander compatibel apparaat van de Handelaar, dat verbonden is met een iZettle kaartlezer. (ii) via een factuur en deze factuur wordt online betaald met een kaart of een andere door ons in het betreffende rechtsgebied beschikbaar gestelde online betaalmethode, (iii) via een betalingslink beschikbaar via e-mail, SMS-bericht of een soortgelijk communicatiemiddel, (iv) online met een kaart of een andere door ons in het betreffende rechtsgebied beschikbaar gestelde online betaalmethode in de Webwinkel van de Handelaar, (v) via een derde betalingsdienstaanbieder. voor de diensten en/of producten aangeboden door onze Handelaars die iZettle gebruiken in hun fysieke winkel of Webwinkel, naargelang hetgeen van toepassing is. We verwerken persoonsgegevens voor het verwerken van de betalingstransactie en het uitvoeren van een beveiligde transactie, en voor risicobeheer en het voorkomen van fraude en andere strafbare handelingen. Als u ervoor kiest om via een factuur te betalen, kan iZettle de persoonsgegevens verwerken die u aan de Handelaar hebt verstrekt die gebruikmaakt van de Factureringsdienst van iZettle en die de Handelaar nodig heeft voor het kunnen uitschrijven, beheren en versturen van de factuur via de factureringsdienst van iZettle, voor risicobeheer waaronder het voorkomen van fraude en andere strafbare handelingen Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Verstrekken van betalingsbewijzen. U kunt ervoor kiezen een betalingsbewijs te ontvangen via e-mail of SMS-bericht als u betaalt voor de diensten en/of producten geleverd door een van onze Handelaars die iZettle gebruikt in zijn fysieke winkel. Als u uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer verstrekt aan een Handelaar die iZettle gebruikt, bewaren wij uw gegevens voor de volgende keer dat u iets koopt van een Handelaar die iZettle gebruikt in zijn fysieke winkel, als u dezelfde kaart gebruikt voor de betaling. Dit doen wij ongeacht of u vroeger al wel of niet iets gekocht heeft van deze Handelaar. Dit betekent dat uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer voor het gemak al wordt ingevuld in het betalingsbewijsvenster de volgende keer dat u iets koopt van een Handelaar die iZettle gebruikt in zijn fysieke winkel. We gebruiken uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer alleen om u een betalingsbewijs toe te sturen. iZettle gebruikt uw contactinformatie niet voor enig ander doel en geeft deze niet door aan anderen zonder eerst schriftelijk toestemming van u te verkrijgen of u te informeren voordat wij een nieuwe verwerking beginnen voor nieuwe doeleinden of een doel hebben dat overeenkomt met het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, alles in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften. iZettle kan uw e-mail ook verwerken om u een betalingsbewijs te verstrekken voor de diensten en/of producten geleverd door een Handelaar in diens Webwinkel. Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle

Websitebezoekers en personen die onze klantendienst bellen of e-mailen

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken

 • Contactinformatie: bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijken bestaande klanten
 • Gedrags- en volggegevens: bv. locatiegegevens, gedragspatronen, persoonlijke voorkeuren, IP-nummer, cookie-identifiers, unieke identifiers van apparaten die u gebruikt voor toegang tot en gebruik van de diensten en onze websites
Hoe gebruiken we deze (Doel van de verwerking) ** Wettelijke basis voor de verwerking (Waarom gegevensverwerking nodig is)**
Om uw identiteit te bevestigen en uw persoons- en contactgegevens te verifiëren Voor het naleven van de geldende wetten en voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om u onze diensten en/of producten te leveren en aan de man te brengen Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle
Om u de ondersteuning te geven die u van ons vraagt Voor het nastreven van de legitieme belangen van iZettle

Welke persoonsgegevens verzamelen we van derden?

We verwerken persoonsgegevens verkregen van geselecteerde derden zoals kredietbureaus, fraudeopsporingsinstanties, andere financiële instellingen en andere informatieleveranciers en van publiekelijk toegankelijke bronnen (zoals bevolkings- en belastingregisters, instellingen voor bedrijfsregistratie, handhavingsinstanties enz.). Derden van wie wij persoonsgegevens verkrijgen, omvatten ook bv. sociale netwerken of soortgelijken verbonden aan uw iZettle-account. In verband met betalingen verzamelen we informatie van bv. banken, betalingsdienstaanbieders en anderen.

Andere externe bronnen van wie wij eventueel informatie verzamelen zijn sanctielijsten (gehouden door internationale organisaties zoals de EU en de VN evenals nationale organisaties zoals het Office of Foreign Asset Control (OFAC), registers van kredietbeoordelingbureaus en andere commerciële informatieleveranciers die informatie verschaffen over bv. uiteindelijke gerechtigden en politiek prominente personen.

Hoe gebruiken we de informatie over u niet?

We gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor enig ander doel dan wat er genoemd wordt in dit Privacybeleid, tenzij we schriftelijk toestemming van u krijgen of u informeren voordat wij een nieuwe verwerking beginnen voor nieuwe doeleinden of een doel hebben dat overeenkomt met het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, alles in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

Wat we niet doen met uw persoonsgegevens:

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor gebruik van hun eigen marketingdoeleinden zonder de verzekering dat er een wettige grondslag bestaat om dit te doen.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?

Op dit moment voert iZettle geen verwerking uit die wordt gedefinieerd als uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming(“AVG”) met ”juridische gevolgen” of met andere soortgelijke aanzienlijke gevolgen voor u.

Wilt u meer weten over ons beleid voor het doorgeven van gegevens aan derden?

iZettle en PayPal Group.

We kunnen persoonlijke gegevens delen met leden van de iZettle Group en andere entiteiten van de PayPal Group, voor de doeleinden die genoemd worden in dit Privacybeleid.

Handelaars.

Als u Eindklant bent, kan iZettle uw gegevens doorgeven aan de Handelaar van wie u iets gekocht hebt. De Handelaar heeft zulke persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren en administreren van uw aankoop, met inbegrip van het omgaan met mogelijke klachten en geschillen. Voor de persoonsgegevens die aan Handelaars worden doorgegeven geldt het beleid voor gegevensbescherming en het hanteren van persoonsgegevens van de Handelaar. Dit betekent dat iZettle persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke Eindklanten die in de Webwinkel iets van de Handelaar kopen mag doorgeven.

Dienstverlening door derden.

Voor het leveren van onze diensten maken we persoonsgegevens bekend over u die nodig is om u te identificeren en een opdracht of overeenkomst uit te voeren met bedrijven waarmee we samenwerken teneinde onze diensten uit te voeren. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, beveiligde identificatieoplossingen en kredietbureaus in het betreffende land en tussen de partijen in een financieel systeem zoals een bank.

We gebruiken de onderstaande kredietbureaus:

Onze aangewezen banken en relevante kaartnetwerken kunnen ook uw persoonsgegevens gaan verwerken voor hun eigen fraudepreventie en risicobeheer. Geselecteerde dienstverleners, zoals bepaalde kredietbureaus, kunnen eveneens uw persoonsgegevens gaan verwerken voor het uitbreiden en ontwikkelen van hun eigen diensten.

Gegevensverwerkende derden.

Sommige derden aan wie wij persoonsgegevens doorgeven zijn gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is een partij die volgens onze instructies en namens ons persoonsgegevens verwerkt.

We werken samen met geselecteerde leveranciers, voor onder andere het namens ons verwerken van persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn leveranciers van IT-ontwikkeling, onderhoud, organisatie en ondersteuning, maar ook leveranciers die ons ondersteunen bij onze marketing.

Als we uw persoonsgegevens doorgeven aan gegevensverwerkers, doen wij dit alleen voor doeleinden die overeenkomen met de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld (bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst). We controleren altijd alle gegevensverwerkers en zorgen ervoor dat zij toereikende garanties kunnen bieden met betrekking tot beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens. We hebben schriftelijke overeenkomsten met alle gegevensverwerkers waarmee zij de beveiliging en geheimhouding van de door hen namens ons verwerkte persoonsgegevens garanderen evenals beperkingen ten aanzien van overdracht naar andere landen.

Verwerkingsverantwoordelijke derden.

Sommige derden aan wie wij persoonsgegevens doorgeven zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Dat betekent dat wij niet degenen zijn die voorschrijven hoe de door ons verschafte gegevens verwerkt worden. Voorbeelden zijn bevoegde instanties, kredietbureaus, acquirers en andere financiële instellingen. Als uw gegevens worden doorgegeven aan een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, gelden diens gegevensbeleid en gegevensverwerking principes.

Bevoegde instanties.

We maken persoonsgegevens ook bekend aan bevoegde instanties voor zover we daartoe een wettelijke verplichting hebben. Dergelijke instanties omvatten belasting-, politie-, handhavings- en toezichthoudende instanties in de betreffende landen. Het kan ook vereist zijn dat wij informatie moeten verstrekken aan bevoegde instanties over uw gebruik van onze diensten bijvoorbeeld aan de belastingdienst, indien wettelijk verplicht, hetgeen persoonsgegevens kan omvatten zoals uw naam, adres en informatie over door ons namens u verwerkte kaarttransacties via uw gebruik van onze diensten.

Hoe zit het met overdracht naar een ander land?

Als wij uw persoonsgegevens overbrengen naar een derde land, d.w.z. een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), voldoen wij aan alle geldende wetten met betrekking tot een dergelijke overdracht en wij zorgen dan ook dat uw persoonsgegevens beveiligd blijven en wij zorgen voor gepaste waarborgen om toereikende bescherming te garanderen zoals het aangaan van een overeenkomst in door de Europese Commissie goedgekeurde vorm.

Wij geven de voorkeur aan het gebruik van Standaard Contractuele Clausules als basis voor overdracht. U kunt een kopie inzien van de betreffende model-clausules van de EU die wij gebruiken voor overdrachten door te gaan naar www.eur-lex.europa.eu en te zoeken op 32010D0087.

We dragen uw gegevens over naar dienstverleners in de VS en we baseren deze overdracht op Standaard Contractuele Clausules en het Privacyschild. Als u meer wilt weten over het Privacyschild, dat een overeenkomst over bescherming van persoonsgegevens is tussen de EU en de VS, kunt u dat hier lezen:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en of https://www.privacyshield.gov/welcome

We brengen uw gegevens ook over naar dienstverleners in Australië en we baseren deze verwerking op Standaard Contractuele Clausules. Voor overdracht van je persoonlijke gegevens binnen de PayPal Group, vertrouwen wij op bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door bevoegde toezichthoudende autoriteiten (hier beschikbaar: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=nl_NL).

Beveiliging en integriteit - hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen beveiliging serieus.

Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en we hebben de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor niet-legitieme doeleinden of worden bekendgemaakt aan onbevoegde derden en anderszins worden beschermd tegen misbruik, verlies, wijziging of vernietiging.

De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we hebben doorgevoerd zijn ontwikkeld om een niveau van beveiliging te verzekeren tegen de risico's die worden geassocieerd met onze gegevensverwerkingsactiviteiten, in het bijzonder onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking van of toegang tot uw persoonsgegevens inclusief toegangscontrole voor gebouwen, faciliteiten, systemen en gegevens, controle op openbaarmaking, inbreng, banen, beschikbaarheid en segregatie.

iZettle heeft een PCI-DSS Niveau 1-certificering en moet zich zodoende houden aan alle door de PCI Security Standards Council geformuleerde vereisten. Voor meer informatie over de verschillende vereisten van de PCI Security Standards Council kunt u hier meer lezen: https://www.pcisecuritystandards.org

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van het doel van een dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren uw persoonsgegevens alleen om te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd of verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw gegevens slechts bewaren zo lang ze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst zoals voorgeschreven door de geldende wetten. Als we uw gegevens bewaren voor een ander doel dan het uitvoeren van een overeenkomst, zoals witwasbestrijdingsdoeleinden, boekhouding en regelgeving betreffende de vereisten voor kapitaaltoereikendheid, bewaren we de gegevens alleen indien noodzakelijk en/of wegens wettelijke en reglementaire vereisten voor de respectievelijke doeleinden.

De verplichtingen aangaande gegevensbewaring verschillen binnen de iZettle Group en zijn onderworpen aan de geldende plaatselijke wetten.

Zie hieronder voor voorbeelden van de door ons toegepaste bewaarperiodes:

 • Voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen, terrorismefinanciering en fraude: minimaal vijf (5) jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie.
 • Voorschriften voor de boekhouding: zeven (7) jaar.
 • Gegevens over het uitvoeren van een overeenkomst: maximaal tien (10) jaar na het eind van de klantrelatie ter verdediging tegen mogelijke vorderingen.
 • Opgenomen telefoongesprekken met onze klantendienst: maximaal negentig (90) dagen na het telefoongesprek met de klantendienst.

Het bovenstaande dient alleen ter informatie en de bewaarperiodes kunnen van land tot land verschillen.

Hoeveel inspraak heeft u wat betreft onze verwerking van uw gegevens (met andere woorden wat zijn uw rechten)?

Misschien zitten wij achter het stuur wat betreft het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze websites of diensten. Maar dat betekent niet dat u er niets over te zeggen hebt. U hebt rechten en deze vinden wij belangrijk!

In het algemeen vinden wij dat u het recht hebt op verwerking van uw gegevens in overeenstemming met uw verwachtingen. Maar u hebt ook rechten die zijn vastgelegd in de geldende wetten. Hieronder kunt u meer lezen over uw rechten in de volgorde die ons het meest relevant voor u lijkt.

De rechten waarvan wij denken dat ze het meest relevant zijn voor u

*U hebt recht op informatie over bepaalde details van de verwerking van uw persoonsgegevens. We verstrekken deze informatie via dit Privacybeleid.

*U hebt recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u verwerken. U kunt deze gegevens ontvangen door contact met ons op te nemen.

*U hebt het recht de persoonsgegevens die we over u verwerken te corrigeren als u ziet dat deze onjuist zijn.

*U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Let op dat er uitzonderingen op de onderstaande rechten zijn, dus toegang kan worden geweigerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking wettelijk verboden is.

Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Het recht op informatie

U hebt recht op informatie over hoe we persoonsgegevens over u verwerken. We doen dit in dit Privacybeleid. U kunt echter altijd contact met ons opnemen als u nog vragen hebt.

Het recht op toegang

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. In dit verband kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bezitten. We behouden ons het recht voor een redelijk bedrag te vragen voor extra kopieën op basis van onze administratiekosten. Voor het uitoefenen van dit recht kunt u contact met ons opnemen volgens de onderstaande wijze. Let op dat veel van de persoonsgegevens die we over u verwerken beschikbaar en zichtbaar zijn in uw iZettle-account.

Dit recht houdt in dat u het recht hebt om:

 • een bevestiging te krijgen over welke persoonsgegevens we over u verwerken
 • toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen en
 • dergelijke aanvullende informatie te ontvangen (die overeenkomt met de informatie die in dit Privacybeleid staat).

Let op dat we u misschien moeten vragen om meer informatie te verschaffen over uzelf zodat wij u kunnen identificeren en het verzoek op efficiënte en veilige wijze kunnen afhandelen. Dat kan betekenen dat we u kunnen vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen en u vragen ervoor te zorgen dat deze kopie van het geldige identiteitsbewijs door u is ondertekend.

Het recht op rectificatie

We zorgen ervoor dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gewist of gerectificeerd. U hebt recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben.

Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens (”Het recht om te worden vergeten”)

U hebt recht op uitwissen als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt (en er geen nieuw wettig doel voor is)
 • uw specifieke situatie u het recht geeft bezwaar te maken tegen verwerking op grond van een legitiem belang (meer informatie hieronder) en er geen gerechtvaardigde reden is om door te gaan met verwerking
 • de juridische grondslag voor het verwerken uw toestemming is en u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag bestaat
 • het verwerken van de persoonsgegevens onwettig is geweest, of
 • wij de wettelijke verplichting hebben de gegevens te wissen.

Let op dat wij, wegens de wetgeving voor de financiële sector, in veel gevallen zijn verplicht om persoonsgegevens over u te bewaren tijdens uw klantrelatie en zelfs daarna, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer er verwerking wordt uitgevoerd met betrekking tot een rechtsvordering. Dat betekent dat we alle KYC-gegevens die we over u hebben bewaren gedurende de door de geldende witwasbestrijdingsregels voorgeschreven tijdsperiode.

Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht ons te vragen het verwerken van uw gegevens te beperken (in de zin dat de persoonsgegevens alleen in ons bezit mogen zijn en alleen mogen worden gebruikt voor beperkte doelen) als:

 • de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist zijn
 • de verwerking onwettig is en u ons vraagt het gebruik van de persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te wissen
 • we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar als we deze nog steeds nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en u beweert dat de wettelijke grondslag van het legitieme belang ongeldig is en u wacht op de verificatie van deze bewering.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer onze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens onze legitieme belangen dient, heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens als:

 • u kunt aantonen dat uw belangen, rechten en vrijheden betreffende de persoonsgegevens zwaarder wegen dan ons belang om uw persoonsgegevens te verwerken, of
 • we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, profilering. Dat betekent dat we zullen stoppen met deze verwerking tenzij we
 • een overtuigende legitieme grondslag voor de verwerking naar voren brengen die uw belangen, rechten en vrijheden terzijde schuift, of
 • de persoonsgegevens nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

Als u ervoor kiest bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, dient u te weten dat we u misschien niet langer kunnen voorzien van de door u aangevraagde diensten en dat wij derhalve de betreffende overeenkomsten met u kunnen beëindigen; zie de betreffende algemene voorwaarden voor meer informatie. Bovendien kunnen we doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere legitieme doeleinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan een overeenkomst met u, om uw belangen te beschermen in verband met gerechtelijke procedures en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Als u marketing van ons hebt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze marketing door contact op te nemen via dataprotection@izettle.com of u afmelden door de instructies in het marketingmateriaal te volgen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid:

 • voor persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, en
 • als de wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens het nakomen van een overeenkomst is of toestemming.

We sturen u of een door u aangewezen persoon/organisatie een kopie van uw gegevens in algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm als dat technisch haalbaar is en als het door u uitoefenen van dit recht geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen en hoe kunt u contact opnemen met ons of met de gegevensbeschermingsautoriteit?

Dien een verzoek in via ons webformulier dat je hier kunt vinden, en wij zullen ons best doen om het samen op te lossen. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection@izettle.com of een brief naar iZettle AB, t.a.v.: Privacy Function, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Zweden.

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij of contact opnemen met de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit (Sw. Datainspektionen), op datainspektionen@datainspektionen.se of Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden, telefoonnummer +46 08-657 61 00 of the Information Commissioner´s Office (“ICO”) bij op 0303 123 1113 (lokaal tarief) of 01625 545 745 of stuur een brief naar Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk of stuur een e-mail naar ICO door deze link te volgen: https://ico.org.uk/global/contact-us/email/.

U kunt ook verhaal halen bij de plaatselijke rechtbank als u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

Hoe zit het met cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst voor het verzamelen van standaard internetloginformatie en bezoekersgebruik van de website en voor het samenstellen van statistische rapporten over websiteactiviteiten. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert. In sommige gevallen functioneren de eigenschappen van onze website echter niet als gevolg daarvan.

Daarom gebruikt onze website cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat u een goede ervaring te bieden als u op onze website rondkijkt en daardoor kunnen we onze website ook verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken kunt u ons Cookiebeleid inzien.

Hoe zit het met andere websites en diensten van derden?

Onze websites en diensten kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle staan. Als u zulke websites bezoekt of gebruikmaakt van dergelijke diensten, wees er dan op bedacht dat dit Privacybeleid niet geldt voor het verwerken door zulke derden en daarom raden we aan om goed door te lezen hoe deze derden persoonsgegevens verwerken voordat u hun websites of diensten gebruikt.

Hoe kunnen we dit Privacybeleid wijzigen?

Wij zijn voortdurend aan het werk om onze diensten, producten en websites te verbeteren en te ontwikkelen waardoor we dit Privacybeleid af en toe kunnen veranderen. We doen geen afbreuk aan uw rechten volgens dit Privacybeleid of volgens de geldende wetten betreffende gegevensbescherming in de rechtsgebieden waar wij actief zijn. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn, sturen wij u een meer opvallend bericht als we dat verplicht zijn volgens de geldende wetten. Het verdient aanbeveling dit Privacybeleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.