IZETTLE

Forbudte segmenter

Nedenfor er en liste over produkter og/eller tjenester du ikke har lov til å selge når du bruker tjenestene våre.

Vi gjør vårt beste for å holde listen oppdatert, men siden lovgivningen og regler om kortnettverk raskt endrer seg, kan listen bli endret uten forhåndsvarsel.

Hvis du ikke overholder disse forbudene, kan tilgangen du og også sluttbrukerne dine har til tjenestene, bli opphevet uten varsel, og du kan bli nektet fremtidig tilgang til tjenestene.

Gjennom å bruke tjenestene våre bekrefter du at du er bosatt i landet du har registrert den fysiske virksomheten din i, og at du ikke driver virksomhet i andre land (ingen postboks eller skallselskap).

Forbudt ved alle transaksjoner

Du kan ikke bruke tjenestene våre til å motta betaling for varer og/eller tjenester som:

(I) er tilknyttet (a) reseptbelagte legemidler (med mindre selger har alle de tillatelser som kreves for å kunne levere slike legemidler, og leveringen skjer i henhold til gjeldende lover og regler), (b) steroider og narkotika, (c) brukerutstyr; (d) er våpen;

(II) er tilknyttet livestrømmer, dating (inkludert sexdating), erotisk dans eller lignende tjenester, pornografi, herunder barnepornografi, sexklubber, eskortetjenester, prostitusjon, blader, videoer eller bilder med pornografisk innhold og sexleketøy i tilfeller der slike produkter er de eneste som markedsføres; er tilknyttet timesharing (for eksempel tjenester der kunden kan kjøpe delvis eierskap til bruksretten til et bosted for bestemte uker av året); er kroppsdeler fra mennesker; fremmer hat og rasisme eller andre ekstreme politiske holdninger; utgjør ulovlig handel med ville dyr;

(III) utgjør finansieringstjenester; er pyramidespill eller Ponzi-svindel eller nettverksmarkedsføring/nettverkssalg; er tilknyttet spåing/synskhet; er tilknyttet reisebyrå/flybilletter; er tilknyttet virtuell valuta som kan omsettes / veksles inn i virkelig valuta; er tilknyttet kuponger med lengre gyldighet enn 36 måneder; er tilknyttet pengespill, veddemålsspill, lotterier, bingo eller andre kasinotjenester eller er handel med binære opsjoner; er vertstjenester for filer / fildelingstjenester (herunder "cyberlockers"); er markedsplasser; er aggregatorer; er ulovlig aktivitet (som for eksempel ulovlig salg av reseptbelagte legemidler / tobakks-/nikotin-/alkoholprodukter), tjenester, kopierte produkter eller perifer støtte (tjenestelevering) av ulovlig aktivitet (forfalsking av varemerker, ulovlige elektroniske apparater eller produkter eller tjenester som utgjør inngrep i opphavsrett, varemerkeinngrep eller inngrep i immaterielle rettigheter); er enheter som brukes til å omgå (teknologiske) sperringer; er tilknyttet "anonymitetstjenester", dersom formålet med tjenesten er å skjule en persons identitet på Internett;

(IV) er forbudt ved lov; er oppført i regler for kortnettverk (herunder BRAM/GBPP) eller, etter iZettles skjønn alene, på annen måte tvilsomme med tanke på risiko, klager eller omdømme.

iZettle skal etter eget skjønn alene avgjøre om bruken din av tjenestene skal anses å utgjøre noen av produktene eller tjenestene ovenfor og følgelig anses å ikke være i henhold til iZettles vilkår.

Tilleggsforbud for CNP-transaksjoner der kort ikke forevises

I tillegg kan du ikke bruke tjenestene våre ved CNP- (card not present-)transaksjoner der kortet som brukes til betalingen, ikke forevises fysisk for selger, til å motta betaling for varer og/eller tjenester som:

(I) er tilknyttet (a) legemidler og legemiddeltjenester (herunder reseptbelagte og reseptfrie legemidler og kjemikalier), (b) helsekostprodukter;

(II) inneholder tobakk/nikotin (herunder damp-/e-sigaretter);

(III) er donasjoner;

(IV) er ulovlige i henhold til lover og regler i landet der du selger og/eller markedsfører produktene dine.