Finn ut hvordan vi støtter fellesskapet vårt under COVID-19

IZETTLE

Generelle vilkår

GENERELLE VILKÅR

Sist oppdatert: 2. mai 2018

Disse generelle vilkårene, herunder vilkår, retningslinjer og instrukser som det her vises til ("Generelle vilkår"), utgjør en juridisk bindende avtale mellom iZettle AB, org. nr. 556806-0734, med registrert forretningsadresse i Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige, eller dets datterselskaper (”iZettle”, "vi", "vår" eller "oss") og deg, det enkelte firma, aksjeselskap eller annen juridisk person som har opprettet konto hos oss ("Kjøper", "du", "deg" eller "ditt"), som styrer din tilgang til og bruk av våre tjenester, herunder våre mobile programvareapplikasjoner ("Appen"), maskinvare, våre hjemmesider ("Hjemmesiden") og andre produkter og tjenester (i fellesskap benevnt "tjenestene").

Ved å akseptere eller på annen måte godkjenne disse generelle vilkårene, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av disse vilkårene. Du godkjenner også tilleggsvilkårene som særskilt gjelder de tjenester som du benytter ("tilleggsvilkår"), for eksempel vilkårene for betalingstjeneste, som blir en del av din avtale med oss. Dersom du ikke godkjenner disse generelle vilkårene (eller dersom du ikke har fullmakt til å forplikte den juridiske personen som du representerer), så vil du ikke få tilgang til eller rett til å benytte deg av tjenestene og du skal da ikke godkjenne disse generelle vilkårene.

I tilfelle påtar du deg ansvaret for å påse at enhver ansatt hos deg eller andre representanter som benytter tjenestene på vegne av deg, har lest, forstått og aksepterer at de er bundet av disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår.

Det er viktig at du er klar over den risiko og ansvar som er forbundet med bruk av tjenestene og vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye igjennom de generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår før godkjenner dem og før du begynner å benytte deg av tjenestene.

Dersom du har spørsmål eller det er noe du lurer på vedrørende innholdet i disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene eller ønsker å få en bedre forståelse av hvordan tjenestene fungerer, er det bare å ta kontakt med oss enten på telefon til vår kundeservice på 21 95 92 66 eller sende en e-post til help.no@izettle.com.

DEL 1 – ADGANG TIL Å BENYTTE TJENESTENE

1. Registrering

For å få tilgang til og å kunne benytte deg av tjenestene, må du opprette konto hos oss ("iZettle-konto"). Tjenestene vil kun være tilgjengelig for innehavere av enkeltpersonfirma, aksjeselskaper og andre enheter som vi godkjenner som juridiske personer som driver næringsvirksomhet som selger varer og tjenester og som sådan ikke gjøres tilgjengelig for enkeltpersoner til personlige, familie- eller husholdningsformål. Du kan kun opprette én iZettle-konto, med mindre vi ikke godkjenner at du oppretter ytterligere iZettle-kontoer.

Du kan velge å registrere deg som enkeltpersonfirma, aksjeselskap eller annen virksomhet som vi godkjenner som juridisk person. I tilfelle du oppretter en iZettle-konto i egenskap av enkeltpersonfirma, garanterer du at du ikke opptrer på vegne av andre eller til fordel for andre. Dersom du oppretter en iZettle-konto for et aksjeselskaper eller annen juridisk person, garanterer du at du har fullmakt til å opprette iZettle-konto i navnet til aksjeselskapet eller slik annen juridisk person.

Dersom oppretter en iZettle-konto i egenskap av aksjeselskaper eller annen juridisk person, skal definisjonene "Kjøper", "du", "deg" eller "ditt" gjelde deg, privatpersonen, samt det aktuelle aksjeselskap eller annen juridisk person. Du garanterer videre at: a) du enten er rettslig hjemmehørende i Norge eller norsk statsborger, eller er et aksjeselskap eller annen juridisk person som har fullmakt til å drive virksomhet i samme land, b) du kun vil benytte tjenestene i nærings- og profesjonell virksomhet i det landet, c) du, verken direkte eller indirekte, kommer til å benytte tjenestene i eller overfor noe annet land dersom ikke annet er avtalt med oss, og d) du, som privatperson, er minst 18 år, eller, dersom du er under 18 år, har innhentet samtykke fra dine foreldre eller verge for at du godkjenner disse generelle vilkårene og bruken av tjenestene på den måten som vi har beskrevet.

Du vil bli bedt om å oppgi en e-postadresse og angi et passord for å få tilgang til din iZettle-konto og tjenestene. Du kan også bli bedt om å gi visse personlige opplysninger. Du må oppgi korrekt og fullstendig informasjon når du oppretter iZettle-kontoen. Du må påse at den informasjon du gir er og forblir korrekte, fullstendige og relevante. Du må informere oss om eventuelle endringer og oppdatere opplysningene som er koblet mot din iZettle-konto i samsvar med slike endringer uten unødig opphold.

Du aksepterer at vi kan kontakte deg og dele opplysninger om deg og din iZettle-konto med våre oppkjøpere, kortsystemer samt betrodde samarbeidspartnere som består av banker og finansinstitusjoner. Dette innebærer en rett til å dele opplysningene om deg og dine transaksjoner for regulatoriske og regeloverholdelsesformål, til bruk i tilknytning til håndtering og vedlikehold av våre tjenester, for å opprette og oppdatere våre kunderegistre om deg og for gjennomføring av overvåknings- og risikohåndteringsprosesser.

Vi forbeholder oss retten til å inndra din tilgang til og bruk av tjenestene og til å si opp eller legge din iZettle-konto i tilfelle du gir feilaktige, uriktige eller ufullstendige opplysninger eller i tilfelle du ikke oppfyller alle forutsetningene for registrering av konto.

2. Kontoopplysninger

Du plikter å påse at din e-postadresse, passord og andre personlige sikkerhetsinnstillinger som du bruker for å få tilgang til iZettle-kontoen og tjenestene ("Kontoopplysninger") oppbevares trygt og sikkert. Det betyr at du må gjøre de nødvendige tiltak for å holde dine kontoopplysninger hemmelig og ikke dele dem med noen, bortsett fra hensiktsmessig godkjente ansatte eller andre representanter innenfor din virksomhet.

Du må umiddelbart gi oss beskjed på hjemmesiden eller ved å ta kontakt med kundeservice via help.no@izettle.com dersom du oppdager eller har grunn til å tro at noen av kontoopplysningene har blitt borte eller er stjålet eller at noen andre har benyttet eller forsøkt å benytte din iZettle-konto ved hjelp av dine kontoopplysninger uten samtykke fra deg.

3. Underkontoer

Ved innstillingene for din iZettle-konto har du mulighet til å opprette underkontoer og gi ansatte eller andre kvalifiserte representanter (hver for seg nevnt "Kvalifisert bruker") tillatelse til å bruke slik underkonto for å få tilgang til din iZettle-konto og å benytte seg av tjenestene på vegne av deg for din virksomhet. Du må registrere hver enkelt kvalifiserte bruker hos oss og opprette brukernavn og passord for hver kvalifiserte bruker for at vedkommende skal kunne få tilgang til din iZettle-konto og til å benytte seg av tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å begrense det antall kvalifiserte brukere som du kan ha. Dine kvalifiserte brukere vil få mulighet til å utføre de begrensede tiltak som du velger i innstillingene for iZettle-kontoen.

Du plikter å påse at dine kvalifiserte bruker følger disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår når de benytter din iZettle-konto og tjenestene. Vi forbeholder oss retten til enhver tid å nekte en kvalifisert bruker tilgang til din iZettle-konto og tjenestene. Du aksepterer at du til enhver tid er ansvarlig og at du vil holde oss skadesløs for de handlinger eller utelatelser som utøves av dine kvalifiserte bruker i forbindelse med deres anvendelse eller misbruk av din iZettle-konto og tjenestene.

4. Vår rolle

Tjenestene gir deg mulighet til blant annet å gjøre rede for kontanter og andre godkjente betalingsmetoder ved bruk av Appen som er installert på smarttelefon eller annen kompatibel mobilenhet, samt å innhente, analysere og kartlegge opplysninger som genereres i forbindelse med slike transaksjoner.

Du samtykker til at vi når som helst kan oppdatere eller modifisere tjenestene. Vi vil alltid forsøke å informere om slike oppdateringer eller endringer i rimelig tid på forhånd i samsvar med punkt 19. Vi forbeholder oss imidlertid retten til med umiddelbar virkning å implementere slike oppdateringer og endringer uten å informere deg på forhånd dersom dette er nødvendig for bevare sikkerheten i våre systemer eller for å følge gjeldende lover, regler og forskrifter.

Din tilgang til tjenestene avhenger av de tjenester som du får fra tredjeparter (for eksempel internett, datatrafikk og nettverkstjenester) og kan også avhenge av programvareapplikasjoner som du får fra tredjeparter (for eksempel salgsstedsløsninger). Slike tredjeparter kan kreve en avgift for tilgang til og bruk av slike tjenester og/eller programvareapplikasjoner for at du skal kunne benytte deg av tjenestene og du vil være ansvarlig for betaling slike avgifter. Vi verken eier, kontrollerer eller har noe som helst ansvar for noen av tredjepartstjenestene eller programvareapplikasjonene som velger å benytte i tilknytning til tjenestene. Vi påtar oss intet ansvar for drift eller sikkerhet som gjelder tredjepartstjenester eller programvareapplikasjoner, for din manglende evne til å benytte tjenestene på grunn av enkelte tredjepartstjenester eller programvareapplikasjoner eller for at du har brutt vilkårene i avtale som gjelder tredjepartstjenester eller programvareapplikasjoner på grunn av din bruk av tjenestene eller lignende.

5. Servicenivå

Selv om vi vil gjøre vårt ytterste for å tilby betalingstjenesten 24 timer i døgnet, kan vi ikke garantere at det ikke vil forekomme avbrudd, forsinkelser eller feil som skyldes våre systemer eller andre tredjeparter leverandører, generelle nettverksfeil eller force majeure. Du må varsle oss uten unødig opphold via vår hjemmeside eller ta kontakt med vår kundeservice på help.no@izettle.com dersom du opplever avbrudd, forsinkelser eller feil på betalingstjenesten, og gi alle de opplysninger som måtte være nødvendige og bistå med å identifisere eller løse eventuelle avbrudd, forsinkelser eller feil.

Fra tid til annen vil vi utføre vedlikehold og oppgraderinger av tjenestene, som kan medføre avbrudd, forsinkelser eller feil i tjenestene. Selv om vi vil gjøre vårt beste for at du skal få melding om eventuelt planlagt vedlikehold i henhold til punkt 19, kan vi ikke garantere at vi alltid får gitt slik beskjed.

6. Kundeservice og klager

Vi vil regelmessig kunne yte kundeservice på e-post, via hjemmesiden eller over telefon i løpet av normal arbeidstid for å bistå med løsning av spørsmål vedrørende din bruk av tjenestene, Appen, hjemmesiden og din iZettle-konto.

Du er ene og alene ansvarlig for yte service til dine kunder for eventuelle spørsmål vedrørende dine produkter og tjenester.

Hvis du ønsker å sette frem klager på tjenesten vår, kan du når som helst kontakte oss via denne nettsiden.

7. Kompatibilitet

Din bruk av tjenestene forutsetter at du har en kompatibel mobiltelefon. Vi vil gjøre vårt beste for å ha en oppdatert lise over kompatible mobiltelefoner på vår hjemmeside, men vi kan uansett ikke garantere at tjenestene vil være kompatible med din mobiltelefon. Du kan ikke benytte tjenestene med en mobiltelefon som har blitt endret i strid med produsentens retningslinjer for programvaren eller maskinvaren.

8. App

For å kunne benytte tjenestene må du laste ned og installere Appen. Du kan laste ned Appen fra App Store eller Google Play. Du må laste ned og benytte den nyeste tilgjengelige versjonen av Appen, herunder laste ned og installere eventuelle oppdateringer som til enhver tid blir gjort tilgjengelig. Appen kan også være tilgjengelig i andre formater, for eksempel i et program for utviklingsverktøy.

9. Feil og urettmessig eller ulovlig bruk

Du må umiddelbart varsle oss via hjemmesiden eller ta kontakt med vår kundeservice på help.no@izettle.com dersom du oppdager eller har grunn til å tro at det har vært en feil eller urettmessig eller ulovlig bruk av din iZettle-konto og, dersom det er mulig, endre dine kontoopplysninger for å unngå ytterligere feil og/eller urettmessig eller ulovlig bruk. Du må gi oss alle opplysninger og dokumenter som du har i din besittelse vedrørende omstendigheter rundt slike feil og/eller urettmessig eller ulovlig bruk av din iZettle-konto og foreta de nødvendige handlinger for å bistå oss i undersøkelsen.

10. Skatter

Du er ansvarlig for å fastsette eventuelt ilignede skatter som påløper eller som skal kreves opp, betales eller eventuell forskuddsskatt som grunn for salg av dine produkter og tjenester og for eventuelle betalinger du mottar i forbindelse med din bruk av tjenestene ("Skatt"). Du er ene og alene ansvarlig for oppkreving, forskuddsbetaling, rapportering og sending av betaling av Skatt til de rette skattemyndigheter. Vi har ingen forpliktelse, og vi vil heller ikke avgjøre hvorvidt skatt vil gjelde eller påta oss noe ansvar i den forbindelse, eller beregne, innkreve, rapportere eller foreta innbetaling til skattemyndighetene av eventuell skatt som oppstår ved en transaksjon.

11. Transaksjonsopplysninger

Du kan få tilgang til opplysninger som er generert i forbindelse med transaksjoner det er avlagt regnskap for ved bruk av tjenestene ved å logge deg inn på din iZettle-konto. Du vil også få tilgang til nedlastbare rapporter. Den måten vi formidler transaksjonsopplysningene på gjør det mulig for deg å lagre og kopiere opplysningene uendret, for eksempel ved utskrift av kopier.

12. Personvern

Ditt person- og datavern er svært viktig for oss. Du bekrefter at du har mottatt, lest igjennom og er enig i vilkårene i vår Personvernpolicy som utgjør en del av disse generelle vilkårene ved henvisning, og som forklarer hvordan og til hvilke formål vi innhenter, bruker, tilbakeholder, utleverer og ivaretar de opplysningene som du gir til oss.

Det er vårt ansvar å sikre dine personopplysninger som vi har i vår besittelse. Vi har innført administrative, tekniske og organisatoriske rutiner for å sikre personopplysninger som lagres på våre servere mot urettmessig tilgang og tilfeldig tap, endring eller utlevering. Vi kan imidlertid ikke garantere at urettmessige tredjeparter under enhver omstendighet ikke vil kunne klare å forsere de tiltakene eller å bruke slike opplysninger til utilbørlige formål.

13. Andres personvern

Du bekrefter og er enig i at du vil sikre og, bortsett fra når det er pålagt ved lov, ikke utlevere, registrere eller på annen måte behandle opplysninger som du måtte få om dine kunder eller andre tredjeparter mens du benytter deg av tjenestene. Du må snarest og uten unødig opphold varsle oss via vår hjemmesiden eller ta kontakt med vår kundeservice på help.no@izettle.com dersom du blir klar over eller har mistanke om urettmessig tilgang til eller utlevering av slike opplysninger. Du kan ikke utlevere eller dele ut opplysninger om dine kunder eller tredjeparter eller bruke slike opplysninger i markedsføring eller til andre formål uten å ha innhentet uttrykkelig samtykke fra slik kunde eller tredjepart. Du har ene og alene ansvaret for å overholde gjeldende personvernregler og bestemmelser i ditt spesifikke rettsområde.

14. Innhold

I tilknytning til din iZettle-konto, eventuelle bedriftsoppføringer, og din bruk av tjenestene, vil du ha mulighet til å laste opp og dele bilder, logoer, produkter og annet materiell eller informasjon ("Innhold"). Du bekrefter at du ikke vil laste opp eller dele Innhold, bortsett fra i de tilfeller du har skapt det selv eller har fått tillatelse fra eier av innholdet til å gjøre det. Du kan gi oss, våre agenter eller våre etterfølgere en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, avgiftsfri, fullt innbetalt, overførbar og lisensierbar rett til å benytte, gjengi, endre, bearbeide, offentliggjøre, utarbeide avledede arbeider av, distribuere, utføre eller vise Innholdet offentlig i media for å kunne gi og fremme tjenestene. Du beholder retten til alt ditt Innhold i henhold til de rettigheter som du har gitt oss ved disse generelle vilkårene. Du kan endre eller fjerne Innholdet via din iZettle-konto eller ved å si opp din iZettle-konto, men Innholdet kan bli bevart i historiske, arkiverte eller bortgjemte kopier og versjoner som er tilgjengelige eller gjennom tjenestene.

Du bekrefter at du gjennom tjenestene ikke vil laste opp eller fremlegge innhold eller på annen måte sende, overføre, distribuere eller spre materiale som: a) er uriktige, misvisende, ulovlige, obskøne, uanstendige, utuktige, pornografiske, ærekrenkende, truende, sjikanerende, hatske eller fornærmende, b) oppmuntrer til oppførsel som anses som en kriminell handling eller som danner grunnlag for sivilrettslig ansvar, c) bryter enhver forpliktelse overfor annen person eller annen persons eller virksomhets rettigheter, herunder rett til offentlighet, personvern eller immaterielle rettigheter, d) inneholder korrupte data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødeleggende filer, eller e) som etter vårt skjønn er støtende og som kan utsette oss, våre agenter eller kunder for skade eller påføre oss ansvar på noen som helst måte.

15. Dine garantier

I tillegg til eventuelle andre garantier angitt i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, garanterer du at: a) du er berettiget til å registrere og benytte tjenestene og at du har rett, fullmakt og evne til å inngå og utøve disse generelle vilkårene, b) navnet som identifiserer deg er ditt eller at det er virksomhetens navn hvor du selger produkter og/eller tjenester, c) du og din bruk av tjenestene vil etterkomme alle lover, regler og forskrifter som gjelder for din virksomhet, herunder gjeldende skattelovgivning og forskrifter, og d) du ikke vil benytte tjenestene, verken direkte eller indirekte, i straffbare handlinger eller på en måte som vil være til hinder for bruk av tjenestene.

16. Ditt ansvar og skadesløsholdelse

Du er ansvarlig for alle forpliktelser som en tredjepart eller vi pådrar oss ved din tilgang til og bruk av tjenestene og/eller som oppstår ved at du bryter en av bestemmelsene i disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår. Du bekrefter at du vil godtgjøre tredjepart eller oss i slike tilfeller.

Til tross for det forannevnte eller eventuelt andre bestemmelser i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, bekrefter du at du vil forsvare, godtgjøre og holde oss og våre direktører, agenter, tilknyttede selskaper og representanter skadesløse for eventuelle krav, kostnader, rettstvister, etterspørsel, tap, forpliktelser, skade, handlinger, dom i saksanlegg, straff, renter og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatutgifter) som oppstår ved eller har tilknytning til: a) ditt eventuelle faktiske eller påståtte brudd på noen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, b) din ulovlige eller urettmessige bruk av tjenestene, c) ditt brudd på tredjepartsrettigheter, herunder, men ikke begrenset til, personvernrettigheter, rettigheter for offentligheten eller immaterielle rettigheter, e) erstatningsforpliktelser overfor tredjepart som vi pådrar oss som en direkte eller indirekte konsekvens av dine handlinger eller utelatelser, og f) ditt brudd på gjeldende lover, regler og forskrifter som gjelder for ditt rettsområde.

17. Ingengarantier

Vi yter tjenestene på en "som de er" og "som tilgjengelig"-basis uten noen garanti eller vilkår, uttrykkelig eller stilltiende, utover det som er spesifikt angitt i disse generelle vilkårene. Vi garanterer ingen kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til noen av del av tjenestene, og vi er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser eller forverring av tjenestene under disse generelle vilkårene.

Uten begrensning av foranstående garanterer vi ikke at tjenestene er nøyaktige, pålitelige eller korrekte, at tjenestene vil svare til dine krav, at tjenestene vil være tilgjengelige på et bestemt tidspunkt eller sted, uavbrutt eller sikre, at eventuelle feil og mangler vil bli rettet opp, eller at tjenestene er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Eventuelt innhold eller data som er lastet ned eller innhentet på annen måte ved bruk av tjenestene, laster du ned for egen risiko og du vil ene og alene være ansvarlig for eventuell skade på egen eiendom eller tap av data som skyldes slik nedlastning.

18. Ansvarsbegrensning

Vi vil ikke under noen omstendighet være ansvarlig for noen av de følgende typer tap eller skade som oppstår i forbindelse med eller i tilknytning til disse generelle vilkårene, eventuelle tilleggsvilkår eller på annen måte: a) indirekte tap eller konsekvenstap eller skade (herunder tapt fortjeneste, tapt goodwill, tapt virksomhet, tapte kontrakter, tapte inntekter eller tap av forventet innsparing selv om vi har blitt informert om at det vil være mulig at det vil oppstå slike skader, tapt fortjeneste, tapt goodwill, tapt virksomhet, tapte kontrakter, tapte inntekter eller tap av forventet innsparing), b) tapt eller korrumpert data, c) tap eller annen skade som ikke direkte stammer fra vårt eventuelle brudd på de generelle vilkårene eller tilleggsvilkår, d) tap eller annen skade som overstiger det som var et direkte resultat av vårt brudd på de generelle vilkårene eller tilleggsvilkår (uavhengig av om du kan bevise slikt tap eller skade), eller e) tap eller skade som du pådrar deg etter eventuelle handlinger eller utelatelser av deg eller tredjepart eller vår forpliktelse til å overholde gjeldende lover, eventuelle handlinger eller utelatelser av offentlige myndigheter, krigshandling, ulykke, naturkatastrofe, streik, blokade, eller andre lignende tilfeller, uavhengig av om vi er opphavsmann til eller offer for en slik hendelse.

Det er intet i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår som begrenser vårt ansvar på grunn av bedrageri eller uriktige opplysninger, grov uaktsomhet, grov forsømmelse, død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller i den grad slik begrensning eller unntak ikke er tillatt i gjeldende lovgivning.

Vår totale forpliktelse overfor deg i forbindelse med disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår skal ikke overstige det gjennomsnittlige beløp for den avgift som du har betalt for tjenestene i løpet av den tremåneders periode som umiddelbart følger hendelsen som danner grunnlag for erstatningskravet. Hvis du ikke har brukt tjenestene i tre (3) måneder, vil din gjennomsnittlige månedlige avgift multiplisert med tre (3) bli lagt til grunn.

Del 2 – Andre vilkår

19. Meldinger og informasjon

Du godtar at vi kan sende deg skriftlige meldinger og informasjon elektronisk ved å legge det ut på vår hjemmeside, eller via e-post til din oppgitte e-postadresse i tilknytning til din iZettle-konto. Slike meldinger og informasjon anses mottatt av deg innen 24 timer etter at det ble lagt ut på vår Hjemmeside eller innen 24 timer etter at e-posten ble sendt deg, dersom vi ikke mottar melding om at e-posten ikke ble levert. I den forbindelse må du alltid opprettholde minst én gyldig e-postadresse som kan ha tilknytning til din iZettle-konto. Vi er ikke ansvarlig for ikke-leverte e-poster dersom den ene e-postadressen som du har oppgitt ikke er gyldig eller dersom du har endret e-postadresse og ikke har varslet oss om endringen.

Vi ber om at du jevnlig sjekker innkomne meldinger og informasjon. E-poster kan inneholde lenker til nærmere informasjon på vår hjemmeside. Dersom lov eller forskrift pålegger oss å gi deg opplysninger i et varig medium, vil vi enten sende deg en e-post eller melding som henviser deg til informasjon på vår Hjemmeside, på en måte som muliggjør at du kan få informasjon i trykt format.

Utover meldinger på e-post, forbeholder vi oss retten til å ta kontakt med deg via post eller over telefon når det er hensiktsmessig. Eventuelle meldinger eller informasjon som sendes pr. post antas mottatt av deg innen fem dager etter postlegging.

Vi velger ditt foretrukne språk basert på det land du velger i registreringsprosessen og vi vil sende deg standardmeldinger og informasjon på det språket du har valgt. Når det gjelder ikke-standardisert kommunikasjon forbeholder vi oss retten til å kommunisere med deg på engelsk.

20. Din lisens

Vi gir deg en personlig, begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-lisensierbar lisens til elektronisk tilgang til og bruk av tjenestene kun med det formål å forvalte din iZettle-konto og nyttiggjøre deg slike tjenester som vi til enhver tid gjør tilgjengelig i Appen i samsvar med disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår. Tjenestene omfatter våre hjemmesider, våre mobile applikasjoner, programvare, programmer, dokumentasjon, verktøy, internettbaserte tjenester, komponenter og eventuelle oppdateringer (herunder vedlikehold av programvare, tjenesteinformasjon, bistand på innhold, rette opp feil eller vedlikeholdsutgivelser) av disse. Du vil ha rett til å laste ned oppdateringer av tjenestene i henhold til tilleggsvilkår som du vil bli kjent med når vi gjør slike oppdateringer tilgjengelige.

Samtidig som vi ønsker at du skal ha glede av tjenestene, kan du ikke, og du kan heller ikke gi tredjepart tillatelse til, å: a) gå inn på eller overvåke materiale eller informasjon om noe iZettle-system ved å benytte manuelle prosesser eller robot, indekseringsrobot ("spider"), skrape ("scraper") eller andre automatiserte metoder med mindre du har inngått skriftlig avtale med oss som uttrykkelig gjør unntak fra dette forbudet, b) kopiere, gjengi, endre, modifisere, opprette avledede arbeider, vise offentlig, offentliggjøre på ny, laste opp, poste, overføre, videreselge eller distribuere Tjenester eller eventuelt materiale eller informasjon som du mottar, eller får tilgang til, fra oss, c) tillate at tredjepart kan bruke og dra nytte av Tjenester via et utleie-, leasing-, time-sharing- eller serviceselskap eller andre ordninger, d) overføre eventuelle rettigheter som du har fått via disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, e) overskride de restriksjoner som gjelder for tjenestene eller omgå noen av tjenestenes tekniske begrensninger, bruke verktøy for å aktivere elementer eller funksjonaliteter som ellers er inaktive i tjenestene, eller [bryte ned], demontere eller på annen måte tilbakeføre, om- eller rekonstruere tjenestene, f) utføre eller forsøke å utføre handlinger som vil være til hinder for forsvarlig funksjonalitet for tjenestene, hindre at våre øvrige kunder får tilgang til eller kan benytte seg av tjenestene, eller påføre en urimelig eller uforholdsmessig stor byrde på vår infrastruktur, eller g) bruke tjenestene på annen måte enn det som uttrykkelig fremgår av disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

21. Eierskap

Tjenestene er lisensiert, ikke solgt. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår. Tjenestene er patentbeskyttet, opphavsretts beskyttet, varemerke beskyttet, er underlagt forretningshemmeligheter og annen lovgivning vedrørende immaterielle rettigheter. I vårt forhold er det vi som har eiendomsrett, opphavsrett og annen verdensomspennende immaterielle rettigheter for tjenestene og alle kopier av tjenestene. Verken disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår gir deg noen som helst rett til våre varemerker eller servicemerker.

Du kan velge eller vi kan invitere deg til å sende kommentarer eller tilbakemeldinger vedrørende tjenestene, herunder, men ikke begrenset til, hvordan vi kan forbedre tjenestene eller våre andre produkter eller tjenester ("Tilbakemelding"). Når du sender en tilbakemelding aksepterer du at innholdet i meldingen er frivillig, uoppfordret og uten restriksjoner, og at den ikke vil sette oss under et avtaleforhold eller annen forpliktelse, og at vi står fritt i å bruke tilbakemeldingen uten noen tilleggs-kompensasjon til deg og/eller å legge frem tilbakemeldingen overfor andre på et ikke konfidensielt grunnlag eller på annen måte. Videre bekrefter du ved innsendelsen erkjenner at vi ikke frafaller retten til å bruke lignende eller beslektede forslag som vi tidligere har hatt kjennskap til, eller som er utviklet av våre ansatte, eller innhentet fra andre kilder enn deg.

22. Tredjeparts hjemmesider

Vår hjemmeside kan inneholder lenke til en tredjeparts hjemmeside. Henvisningen til en hjemmeside betyr ikke at vi har godkjent, bekreftet eller anbefalt den. Du aksepterer at du går inn på disse sidene på egen risiko, og disse sidene ikke er underlagt de vilkår som fremgår av disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for disse hjemmesidene. Det du søker på eller samhandler med andre hjemmesider, herunder de som vi har lenke til på vår hjemmeside, er underlagt vedkommende hjemmesides egne regler og instrukser.

23. Varighet og opphør

Disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår gjelder fra dato for signatur og løper inntil den sies opp av deg eller av oss.

Du kan si opp disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår når som helst ved å stanse eller avslutte din iZettle-konto i samsvar med de instrukser som fremgår på vår hjemmesiden og på din iZettle-konto.

Vi kan når som helst ved forhåndsvarsel til deg og i samsvar med punkt 19 si opp disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår eller stanse eller avslutte din iZettle-konto.

Vi kan også si opp disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår eller stanse eller avslutte din iZettle-konto uten forhåndsvarsel dersom: a) du bryter eller på annen måte ikke overholder bestemmelser i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, b) vi har grunn til å tro at du er involvert i bedrageri, hvitvasking, terrorfinansiering eller annen kriminell aktivitet, c) du fremstår som en uakseptabel kredittrisiko eller svindelrisiko for oss, eller d) du er erklært insolvent, blitt underlagt gjeldssanering, inngått akkordforhandlinger eller lignede gjeldsforhandlinger, slås konkurs eller har inngått forhandlinger om restrukturering.

Dersom din iZettle-konto stanses eller avsluttes (enten av deg eller oss) aksepterer du: a) fortsatt å være bundet av disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår inntil utestående forpliktelser mellom oss er endelig avsluttet, b) umiddelbart å stanse din bruk av tjenestene, c) at lisensen gitt under disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår vil bli avsluttet, d) at vi kan slette alle opplysninger om deg og kontoinformasjon som er lagret på våre servere, med mindre vi er pålagt ved lov å ta vare på slik informasjon, og e) at vi ikke vil være ansvarlig for noen som helst kompensasjon overfor deg, tilbakebetaling eller erstatning i forbindelse med sletting av opplysninger om deg eller kontoinformasjon.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for noen som helst kompensasjon, tilbakebetaling eller erstatning i forbindelse eventuelt opphør av disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår eller ved avslutning eller stansing av din iZettle-konto. Ethvert opphør av disse generelle vilkårene, eventuelle tilleggsvilkår eller avslutning eller stansing av din iZettle-konto fritar deg ikke for forpliktelser i henhold til disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

24. Endringer og tillegg

Vi har til enhver tid rett til å endre, slette eller gjøre tilføyinger i disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår samt endre, slette, inndra eller pålegge vilkår på eventuelle deler eller aspekter av tjenestene. En endring kan gjøres ensidig av oss. Vi vil gi deg to måneders varsel om eventuelle endringer i samsvar med punkt 19 der endringen vil finne sted etter utløpet av tomånedersperioden, med mindre tomånedersperioden ikke vil gjelde der endringen kreves av kortsystemreglene eller gjeldende lovgivning eller har tilknytning til tilføyelse av nye tjenester, ekstra funksjonalitet i gjeldende Tjeneste eller eventuelle andre endringer som etter vårt skjønn ikke vil redusere dine rettigheter eller øke ditt ansvar. Endringen vil under slike omstendigheter gjøres uten forhåndsvarsel og med umiddelbar virkning.

Dersom du ikke godtar endringen må du avslutte din iZettle-konto. Dersom du ikke har innsigelser mot endringen ved å avslutte din iZettle-konto innen to månedersfristen, vil det anses som aksept fra din side. Ved at du når som helst kan avslutte din iZettle-konto uten kostnad, vær oppmerksom på at du fremdeles er bundet av de generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår og er ansvarlig for eventuelle forpliktelser som du må ha pådratt deg eller er ansvarlig for forut for oppsigelse av de generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

25. Overdragelse

Du kan ikke overføre eller overdra disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår og eventuelle rettigheter og lisenser som gis i forbindelse med disse uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss, men vi kan overdra disse uten samtykke fra deg eller andre restriksjoner.

26. Lovvalg og tvisteløsning

Disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, og eventuelle tvister eller krav som måtte oppstå på bakgrunn av disse (herunder ikke kontraktsmessige tvister eller krav), er underlagt svensk rett.

Svensk domstol skal ha eksklusiv jurisdiksjon i eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår, eller ved brudd på, opphør eller ugyldigheten av disse. Uavhengig dette har iZettle rett til å innlede rettslige prosesser mot deg for enhver domstol og i et ubegrenset antall jurisdiksjoner.

27. Avtalen i sin helhet

Disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss vedrørende tjenestene. I tilfelle konflikt mellom disse generelle vilkårene, eventuelle tilleggsvilkår og andre avtaler og instrukser, vil disse generelle vilkårene gå foran ved saker som gjelder innholdet i disse og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår vil gå foran ved saker som gjelder innholdet i disse, med mindre annet fremgår av henholdsvis de generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt her, gir disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår en beskrivelse av vårt fulle og hele ansvar overfor deg og fremstiller dine rettsmidler vedrørende din tilgang til og benyttelse av tjenestene. Dersom en bestemmelse i disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår anses ugyldig eller uanvendelig under gjeldende lovgivning, så vil den bli endret og innfortolkes til å oppfylle formålet med bestemmelsen så langt det er mulig under gjeldende lovgivning, og de resterende bestemmelser vil fortsatt gjelde. De rettigheter som er tilstått oss i disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår har ikke til hensikt å utelukke hverandre eller eventuelle andre rettigheter og rettsmidler som vi lovlig eller med rimelighet måtte ha.

28. Force majeure

Ingen av partene vil være ansvarlig ved forsinkelser i behandlingen eller annet mislighold som skyldes brann, svikt i telekommunikasjon eller internett, feil ved hjelpeutstyr, strømbrudd, streik, opprør, krig, terrorangrep, mislighold fra leverandører eller andre forhold som de respektive parter med rimelighet ikke har kontroll over, bortsett fra at intet av dette vil påvirke eller frita deg for ditt ansvar og dine forpliktelser som nevnt i punkt 16.

Uavhengig av ovennevnte har partene intet ansvar under disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene (eller deler av disse) i tilfelle ekstraordinære og uforutsigbare omstendigheter som den part som påberoper seg disse omstendigheter ikke kan påvirke og hvis konsekvenser tross alle anstrengelser hadde vært umulig å avverge, eller i de tilfeller iZettle er bundet av andre rettslige forpliktelser som følger av europeisk eller nasjonal lovgivning.

29. Overlevelse

Enhver bestemmelse som med rimelighet er nødvendig for gjennomføringen og håndhevingen av hensikten med disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår vil forplikte videre og fortsatt gjelde i henhold til de respektive bestemmelsene ved opphør av disse generelle vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår.

Del 3 – Partnerapplikasjon og tilleggstjenester

30. Partnerapplikasjon

Gjennom innstillingene for din iZettle-konto kan du gi, fjerne og administrere fullmaktene til visse tredjeparts tjenesteytere ("Partnere") til å utføre visse oppgaver på dine vegne ved å knytte seg til din iZettle-konto, for eksempel til å gå inn på og gjenopprette dine data for iZettle-kontoen. Ved å gi fullmakt til en tredjeparts programvareapplikasjon ("Partner App") til å knytte seg til din iZettle-konto, gir du fullmakt og instruks til iZettle til å gi tillatelse til Partner Appen til å utføre de oppgaver som du har gitt tillatelse til. En Partner App vil så snart den har fått tillatelse fortsette å ha tilgang til din iZettle-konto og vil ha fullmakt til å utføre de handlinger som du har gitt tillatelse til inntil du aktivt trekker tilbake fullmakten ved å endre innstillingene i din iZettle-konto. Du bekrefter at en Partners tilgang til dine data i iZettle-konto og dennes bruk av tjenestene, kun er underlagt Partnerens betingelser og instrukser. Du er ene og alene ansvarlig for din tilgang til og bruken av Partner Appene og vi anbefaler at du leser nøye igjennom eventuelle betingelser og instrukser vedrørende din tilgang til og bruk av Partner Apper. Du bekrefter at du ikke vil holde iZettle ansvarlig for, og vil holde iZettle skadesløs, ved ansvar som oppstår på grunn av handlinger eller manglende handling fra en Partner i forbindelse med en fullmakt som du har gitt.

31. Tilleggstjenester

iZettle (eller andre selskaper i iZettle-konsernet) kan tilby tilleggstjenester forutsatt at du godkjenner tilleggsvilkårene som gjelder for slike tilleggstjenester. Der du og iZettle (eller annet selskap i iZettle-konsernet) er enige om bestemmelsen om tilleggstjenester, vil tilleggsvilkårene som gjelder for disse også gjelde mellom iZettle (eller annet selskap i iZettle-konsernet) og deg vedrørende slike tjenester utover disse generelle vilkårene og slike tilleggstjenester skal anses omfattet av definisjonen "Tjenester" i samsvar med disse generelle vilkårene.

iZettle (eller andre selskaper i iZettle-konsernet) kan tilby én eller flere tjenester som abonnement ("Abonnement"). Ved et abonnement aksepterer du at disse vilkårene skal gjelde for din tilgang til og bruk av tjenestene som inngår i abonnementet, i tillegg til eventuelle tilleggsvilkår. Et abonnement fornyes automatisk hver måned inntil du sier opp abonnementet i samsvar med disse generelle vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

Ved å inngå avtale om tilleggstjenester eller abonnement, herunder etter utløpet av en gratis prøvetid, aksepterer du å skulle betale enten (i) oss (for egent regning eller på oppdrag fra det selskap iZettle-konsert som tilbyr en tilleggstjeneste eller abonnement), eller (ii) slik annet selskap i iZettle-konsernet som tilbyr en tilleggstjeneste eller abonnement, de avgifter eller andre gjeldende avgifter som fremgår på hjemmesiden og/eller dine innstillinger på iZettle-kontoen eller som er skriftlig avtalt på annen måte og ved forfall. Tilleggsavgift kan betales med det som er aktuelt, enten ved betalingskort, kredittkort, faktura eller trekkes fra ditt transaksjonsutbytte. Hvis du knytter et betalingskort eller kredittkort opp mot din iZettle-konto, gir du oss (eller annet selskapet i iZettle-konsernet) fullmakt til å trekke tilleggsavgift fra det kortet.

Månedlige avgifter betales forskuddsvis. Dersom ikke annet fremgår av disse generelle vilkårene eller tilleggsvilkårene, har du ikke rett til tilbakebetaling av eventuelle avgifter som allerede er betalt. Dersom du sier opp disse generelle vilkårene og/eller tilleggsvilkårene i henhold til punkt 23, har rett til å benytte deg av abonnementet inntil neste månedlige forfall.

32. Premium-support

Dersom du har registrert deg for tjenesten som omfatter premium-support har tilgang til support i vår utvidede åpningstid om kvelden og i helgene. Pris for premium-support fremgår av prislisten som er tilgjengelig på hjemmesiden og er angitt eksklusive merverdiavgift, skatter og andre avgifter.