Artikler
iZettle.com

Rapporter

Du kan vise alle transaksjonene både i iZettle Go-appen og ved å logge deg inn på my.izettle.com. Mens appen gir deg en rask oversikt, gir my.izettle.com mer detaljert informasjon.

I rapportene kan du for eksempel finne informasjon om:
- Totalt salg
- Antall kortbetalinger du har mottat
- Antall kontantbetalinger du har mottatt
- Rabatt som er gitt
- iZettle-gebyrene dine
- En liste over produktene du har solgt
- Hvor mange av hvert produkt har du solgt og mer 

Riktig rapportering? Aktiver kassasystem – helt gratis

Finner du ikke det du ser etter?

Kontakt iZettle brukerstøtte