Artikler
iZettle.com

Feilsøk for eldre iZettle-kortlesere

iZettle Reader

Klikk her for feilsøking av iZettle Reader.

Pro Contactless-kortleser


Kortleseren starter ikke
Sett inn ladekabelen i kortleseren og lad den. Ladeindikatoren skal lyse rødt, noe som indikerer at batteriet lades. Kortleseren kan brukes når den lades.

Ladeindikatoren blinker rødt
Prøv med en annen ladekabel. Hvis den fortsatt blinker mens kabelen står i, ta kontakt med vår brukerstøtte.

Jeg har åpnet iZettle Go-appen, men kortleseren viser ikke ”Sett inn/dra kort” eller ”Sett inn/hold kort over”

  • Gå til Bluetooth-innstillinger på smarttelefonen/nettbrettet for å forsikre seg om at kortleseren vises som tilkoblet. Hvis ikke, trykk på den for å koble til. Åpne deretter appen og vent i opptil 15 sek. for at enhetene skal koble seg til.
  • Koble til kortleseren igjen. Gå til Bluetooth-innstillinger på smarttelefonen/nettleseren og trykk på ”iZettle ###” og fjern kortleseren fra enheter som ligger inne. Nå kan du pare (link til paring) enhetene igjen.

Displayet i kortleseren har låst seg
Start kortleseren på nytt.

Meldingen "Ulovlig endret enhet" vises på skjermen
Kortleseren må bli håndtert med forsiktighet. Hvis den utsettes for støt, ekstreme temperatursvingninger, fuktighet, forsøk på ulovlig endringer eller lignende, vil den vise meldingen "Ulovlig endret enhet". Hvis kortleseren viser denne meldingen, kan den ikke lenger brukes. Hvis garantien din fortsatt er gyldig, ta kontakt med vår brukerstøtte

Pro-kortleser

Start med å sørge for at batteriet er ladet, plugg micro-USB-kablen inn i kortleseren og lad den. Batterisymbolet på displayet vil vises når batteriet er fulladet. Kortleseren kan brukes når den lades.

Pro-kortleseren lader ikke
Dette kan skje når kortleseren har lavt batterinivå, selv om den er koblet til et strømuttak. Følg disse trinnene:

  • Sett ladekabelen inn i kortleseren og i strømuttaket.

  • Skru av kortleseren ved å trykke på den lille, svarte på/av-knappen på venstre side av kortleseren i noen sekunder.

Ladeindikatoren skal lyse rødt kontinuerlig, noe som indikerer at batteriet lades.

Merk: Hvis ladeindikatoren på siden blinker rødt, ta kontakt med vår brukerstøtte.

  • Prøv å starte smarttelefonen eller nettleseren på nytt. Prøv også å starte appen på nytt.

  • Du kan også koble til kortleseren på nytt. Gå til Bluetooh-innstillingene på enheten din og fjern kortleseren fra enhetene som ligger inne. Når kortleseren er fjernet, kan du pare den igjen ved å følge disse instruksjonene.

  • Kortleseren må håndteres med forsiktighet. Hvis den utsettes for støt, ekstreme temperatursvingninger, fuktighet, forsøk på ulovlig endringer eller lignende, vil den vise meldingen "Ulovlig endret enhet". Hvis kortleseren viser denne meldingen, kan den ikke lenger brukes. Hvis garantien din fortsatt er gyldig, ta kontakt med vår brukerstøtte.

Finner du ikke det du ser etter?

Kontakt iZettle brukerstøtte