Regnskap

Rapporter

Hvis du går til “Salg” > “Rapporter” kan du eksportere en rapport til enten Excel eller PDF. Du finner informasjon om:

 • Totalt salgsvolum

 • Hvor mange betalinger du har tatt imot 

 • Hvor mange kortbetalinger eller kontantbetalinger du har tatt imot

Velg hvilken dag eller måned du ønsker mer informasjon om, klikk deretter på “Eksporter” for å laste ned en rapport i Excel- eller PDF-format. 

Betalinger

Hvis du går til “Salg” > “Rapporter” kan du eksportere en liste til Excel med informasjon om transaksjonene dine. Du finner informasjon om:

 • Dato og tidspunkt for transaksjonen

 • Kvitteringsnummer

 • Totalt beløp som er tatt imot, samt gebyret og nettobeløpet

 • Om det var en kort- eller kontantbetaling

 • Korttype og kortets siste sifre

 • Medarbeider som tok imot betalingen

 • Enhet som ble brukt til å ta imot betalingen

 • Beskrivelse av betalingen 

Du kan velge hvilket intervall du ønsker å finne ut mer om, klikk på “Eksporter til Excel” og du vil få en komplett rapport om transaksjonene som er gjort i løpet av denne perioden. Denne filen gir da et godt grunnlag for regnskapet ditt.     

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 93 72 02