iZettle Advance

Om iZettle Advance
Kvalifikasjonskrav
Mine kontantforskudd-muligheter
Tilbakebetaling

Om iZettle Advance

Hva er iZettle Advance?
iZettle Advance er et kontantforskudd på ditt fremtidige salg. Det er en enkel og fleksibel måte å få tilgang på midler på, slik at du kan utvide virksomheten din. Velg beløpet du trenger, og betal tilbake automatisk og smertefritt.
 
Er det et lån?
Nei, iZettle Advance er ikke et lån. Et tradisjonelt lån leveres med renter og faste månedlige eller årlige avdrag. Med Advance får du tilgang til midler fra ditt fremtidige salg via et kontantforskudd. Du må betale forskuddet tilbake innen 12 måneder. Det eneste det koster deg, er et fast, 100 % forutsigbart gebyr.
 
Hvordan registrerer jeg meg for Advance?
Når du er berettiget til Advance, vil du få et tilbud med vilkår som du ser under Advance-fanen på my.izettle.com. Her går du gjennom en veiledet registrering, der du velger et beløp, ser gjennom vilkårene og signerer en Advance-avtale. Deretter blir Advance-beløpet utbetalt til bankkontoen som er knyttet til iZettle-kontoen din.
 
Hva koster det?
Du betaler et fast gebyr for iZettle Advance, avhengig av beløpet du velger. Gebyret er den totale kostnaden for din Advance.  

Kvalifikasjonskrav

Hvordan vet jeg om jeg kan få Advance?
Hvis du er aktiv iZettle-bruker og tar betalt med kort gjennom oss, kan du være berettiget til et Advance-beløp. Når du er berettiget, lager vi et tilbud til deg basert på kortsalget ditt og gir deg beskjed på e-post. Du vil også kunne se tilbudet under Advance-fanen på my.izettle.com.
 
Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne få Advance:

  • Kortomsetningsvolum: Kortomsetningsvolumet du genererer gjennom iZettle, må ligge over en viss grense. Dette tallet hjelper oss med å fastslå beløpet for Advance-tilbudet ditt.
  • Aktivitet: Du må kunne vise til en stabil kortomsetning med et stabilt antall korttransaksjoner. 
  • Drift: Du må sørge for at virksomheten din går godt og har et stabilt eller voksende kortomsetningsvolum.
Hvis du ennå ikke er berettiget til Advance, fortsetter du bare å drive og bygge virksomheten, så vil du kunne oppnå det etter hvert. 
 
Sjekk om jeg kvalifiserer – helt gratis  

Hvis du ennå ikke bruker iZettle i driften din, kan du registrere deg her.

Mine kontantforskudd-muligheter

Hvor mye kan iZettle gi meg i forskudd?
Størrelsen på beløpet du er berettiget til, avhenger av kortsalget ditt gjennom iZettle. Du må også kunne betale tilbake beløpet innen 12 måneder, med en tilbakebetalingssats som normalt ikke overskrider 25 % av ditt daglige salg.

Kan jeg begynne med et lite Advance-beløp og øke det senere?
Det kan du! Du kan begynne med et beløp du synes er passelig. Når du er berettiget til et høyere beløp, kan du fylle på med ekstra finansiering. Vi gir deg beskjed når du kan øke beløpet.

Når får jeg min Advance?
Du får pengene inn på konto innen 1–2 dager, avhengig av banken din. 
 
Er det mulig å registrere seg for enda en Advance?
Det finnes to måter å få en ny Advance på: Den første er at du betaler tilbake totalbeløpet du skylder, og deretter registrerer deg for en ny Advance når vi har gitt beskjed om at du er berettiget på nytt. Når du er berettiget, vil du få et Advance-tilbud med vilkår tilsendt på e-post, i tillegg til at du finner det under Advance-fanen på my.izettle.com.
 
Du kan også bli berettiget til å fylle på beløpet du allerede betaler ned på. I så fall sender vi deg et tilbud med vilkår på e-post, i tillegg til at du finner det under Advance-fanen på my.izettle.com.

Tilbakebetaling

Hvordan betaler jeg tilbake?
Tilbakebetalingen blir automatisk trukket fra det daglige kortsalget ditt. Vi trekker en prosentandel av salget ditt hver dag til du har betalt tilbake hele beløpet, men hvor mye du betaler daglig, vil variere avhengig av salget ditt. Hvis salget ditt går ned, vil også de daglige tilbakebetalingstrekkene gå ned. Prosentandelen du betaler tilbake, er ikke en rentesats, men rett og slett den delen av det daglige salget som vil bli brukt til å betale tilbake totalbeløpet du skylder.
 
Når starter tilbakebetalingen?
Vi begynner å trekke prosentandelen fra kortsalget ditt så snart vi har sendt pengene til kontoen din. 
 
Hvor lang tid vil det ta å betale tilbake Advance-beløpet? 
Prosentandelen du betaler tilbake, beregnes ut fra kortsalget ditt på registreringstidspunktet. Normalt anslår vi at du vil ha betalt tilbake beløpet i løpet av 12 måneder.
 
Vi følger med på din daglige tilbakebetaling, og hvis du kommer på etterskudd, kontakter vi deg for å diskutere alternativer. Hvis vi vurderer det som sannsynlig at du ikke vil klare å betale tilbake totalbeløpet innen 20 måneder, kan vi – som en siste utvei – avslutte din Advance-avtale og kreve at du betaler tilbake det utestående beløpet.
 
Et eksempel:
La oss si at du velger et beløp på [10 000]. Gebyret, tilbakebetalingssatsen og det daglige tilbakebetalingsbeløpet vil da se slik ut, basert på en tilbakebetalingsperiode på 12 måneder:
 
Advance-beløp: [10 000]
Fast gebyr: [1 300]
Totalt å betale tilbake: [11 300]
 
Tilbakebetalingssats: [10 % av daglig kortsalg]
Daglig kortsalg: 310
Daglig beløp å betale tilbake: [31]
 
Hva skjer hvis jeg slutter å bruke iZettle før jeg har betalt tilbake hele beløpet?
Hvis du slutter å bruke iZettle, vil din Advance-avtale bli avsluttet, og det utestående beløpet må betales tilbake i en omgang.
 
Er det mulig å betale tilbake hele beløpet i en omgang?
Ja. Du kan når som helst betale tilbake hele beløpet du skylder. Ta kontakt med vårt supportteam, så forklarer vi deg hva du skal gjøre.
 
Hvor finner jeg Advance-dokumentene jeg trenger til bokføringen?
Alle transaksjoner knyttet til Advance finner du i kontoutskriften din på my.izettle.com.

  • Logg inn på my.izettle.com.
  • Gå til Salg og klikk på Kontoutskrift.
  • Velg en tidsperiode og sorter etter Advance. 

Du kan også se en oversikt over alle tilbakebetalinger i dashbordet under Advance-fanen på my.izettle.com.
 
Hvis du har spørsmål om bokføring av Advance, anbefaler vi å ta kontakt med en regnskapsfører.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du ikke finner det du leter etter, vennligst ta kontakt. Vårt brukerstøtte-team er på jobb mandag til fredag fra 09.00 til 17.00. Ring oss på telefon 21 93 72 02

Ring oss på: 21 93 72 02