Artikler
iZettle.com

Oppdaterer ordrer og kundeopplysninger

Ønsker du å oppdatere opplysningene knyttet til en enkelt ordre, gjør du dette enkelt fra E-commerce-kontrollpanelet. Dette er spesielt nyttig hvis en kunde har lagt inn feil leveringsadresse eller gjort en feil når de la inn e-postadresse, navn eller firma under betalingsprosessen.

Slik oppdaterer du en enkelt ordre

  1. Fra kontrollpanelet i E-commerce, klikk på Ordrer > Alle.

  2. Finn ordren du vil oppdatere, ved hjelp av søkefeltet, åpne siden med informasjonen om ordren, og klikk på Mer > Rediger kunde.

  3. Du får opp et popup-vindu med kundeopplysningene for ordren.

  1. Oppdater kundeopplysningene som nødvendig for ordren og klikk på Oppdater.

  2. Oppdateringene du gjør, vil kun påvirke akkurat denne bestemte ordren. Ønsker du å oppdatere hele kundens profilinformasjon, les videre.

Slik oppdaterer du kundeopplysningene

Du kan oppdatere en kundes profil med presise opplysninger som leveringsadresse, navn eller e-postadresse.

Slik oppdaterer du kundeopplysningene slik at de blir gjeldende for alle ordrer fra kunden:

  1. Fra E-commerce-kontrollpanelet, klikk på Kunder.

  2. Finn kunden og åpne siden med kundens opplysninger, og klikk deretter på Rediger.

  3. Du får opp et popup-vindu med kundens opplysninger. Oppdater med korrekte opplysninger.

  1. Til slutt klikker du i avkrysningsboksen nederst for å oppdatere kundens ordrer hvis du vil oppdatere alle ordrer kunden tidligere har sendt inn, med de nye opplysningene.

  2. Klikk på Oppdater, så er du ferdig!

 
Merk: Når du redigerer og velger å oppdatere en kundes ordrer, vil alle kundens opplysninger fra tidligere bli overskrevet og ikke kunne gjenopprettes senere. Oppdaterer du kundens profil, vil oppdateringene overskrive eksisterende og tidligere ordrer som kanskje ikke er fullført enda. Men hvis kunden endrer e-postadresse eller har fått ny leveringsadresse, kan det likevel være lurt å oppdatere kundens profil. Du behøver ikke å oppdatere alle ordrer fra kunden for å kunne bruke denne funksjonen.
 

 
 

Finner du ikke det du ser etter?

Kontakt iZettle brukerstøtte