Artikler
iZettle.com

Slik konfigurerer du manuelle fraktsatser

Måter du kan sende med manuelle satser på:

 • Opprett dynamiske fraktpriser etter antall, verdi og vekt.
 • Opprett vektbaserte fraktpriser beregnet per produkt.
 • Angi priser for ekspress-/spesialleveringsalternativer, f.eks. standardpakke, over natten-sending, prioritert forsendelse.
 • Aktiver eller deaktiver sending til bestemte land.
 • Tilby gratis frakt for enkeltprodukter.

Kom i gang:

 • Fra E-commerce-kontrollpanelet, klikk på Innstillinger > Frakt.

 • Slå på “Aktiver frakt”, velg vektenhet og legg til landene du vil kunne sende til, ved å klikke på “Legg til land”.

 • På siden for landinnstillinger må du konfigurere hvordan prisene for hvert land du sender til, skal beregnes.

 • Sanntid:Vi kontakter fraktleverandørene du er koblet opp mot, for å vise prisene deres. Hvis ingen priser er tilgjengelig, vil ikke bestillingen bli behandlet. Se veiledningen vår for informasjon om hvordan du konfigurerer sanntidspriser.

 • Sanntid og manuelle priser: Vi kontakter fraktleverandørene du er koblet opp mot, for å vise prisene deres. Hvis ingen priser er tilgjengelig fra leverandøren, bruker vi prisene som er konfigurert manuelt for landet.

 • Manuelle priser: Vi bruker prisene du har oppgitt manuelt for bestillinger som skal sendes til landet.


Når du har valgt “Manuelle priser” eller “Sanntid og manuelle priser”, kan du tilpasse fraktalternativer land for land etter verdi, vekt og antall.

For å legge til et manuelt forsendelsesalternativ for landet du redigerer, klikk på “Legg til tjeneste”.

Gi tjenesten et navn, for eksempel “Ekspressforsendelse” eller “Standard forsendelse”, og husk å angi en pris for tjenesten. Når du er ferdig, vil kundene dine kunne velge mellom de ulike forsendelsestjenestene du har definert, ved betaling. Klikk på “Lagre” når du har lagt inn alle opplysningene.
 
Du har også muligheten til å angi generelle satser for resten av verden i innstillingene hvis du ikke har behov for å angi egne satser for hvert land enkeltvis.

Finner du ikke det du ser etter?

Kontakt iZettle brukerstøtte