iZettle

Personvernerklaering

PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 11 september 2017

1. Vår personvernpraksis

iZettle AB, 556806-0734, ("iZettle", "vi", "vår" eller "oss") er forpliktet til å beskytte og respekterepersonvernet til enhver person vi har personlig informasjon om for å kunne tilby våre produkter og tjenester (heretter "tjenester", og inkluderer også produkter og tjenester som leveres av selskaper tilknyttet iZettle-gruppen). Nedenfor beskrives hvilke personlige data vi behandler og hvorfor, samt hvilke valg du har.

Denne personvernerklæringen beskriver behandlingen hvor iZettle kontrollerer den personlige informasjonen. Av og til kan våre hjemmesider og tjenester inneholde lenker til tredjeparts hjemmesider som vi ikke har kontroll over. Hvis du besøker slike hjemmesider eller bruker slike tjenester, må du være klar over at denne personvernerklæringen ikke gjelder for tredjepartsbehandling. Derfor anbefaler vi deg å undersøke hvordan slik tredjepart behandler personlig informasjon før du bruker deres hjemmesider eller tjenester.

2. Personlig informasjon som vi behandler

Vi behandler personlig informasjon som innhentes når du registrerer deg for å kunne bruke tjenestene våre og gjennom din kontakt med oss, våre tilknyttede selskaper eller tredjepart som opptrer på vegne av oss, samt når du deltar i konkurranser, spørreundersøkelser eller lignende, og ellers når du bruker våre hjemmesider og tjenester.

Vi behandler også de personopplysninger som du avgir til et av våre brukersteder som bruker iZettles fakturatjeneste eller ved betaling av de fakturaer som våre brukersteder har utstedt ved bruken av iZettles fakturatjeneste når du bruker kort (i begge tilfeller "Sluttbruker").

Eksempler på personlig informasjon vi behandler, inkluderer navnet ditt, personnummer eller fødselsdato, bostedsadresse, e-postadresse, IP-adresse, unik identifikator for enheter du bruker for å få tilgang til og for å bruke tjenestene og hjemmesidene våre, informasjon om bankkonto og transaksjonshistorikk (inkludert stedsdata) og krypterte kortdata.

Vi kan også behandle personlig informasjon som er innhentet fra utvalgt tredjepart, for eksempel kredittbyråer, andre finansinstitusjoner og fra offentlig tilgjengelige kilder. Tredjepart som vi henter personlig informasjon fra kan også for eksempel være sosiale nettverk eller liknende som du har koblet din iZettle-konto til.

3. Slik bruker vi personlig informasjon

Vi behandler alltid personlig informasjon i henhold til gjeldende lovverk, og vi har implementert sikkerhetstiltak for å forhindre at din personlige informasjon brukes med urettmessig eller videreformidles til uautorisert tredjepart.

Vi behandler din personlige informasjon for å kunne levere våre tjenester, for å kunne oppfylle relevante avtaler vi har med deg og for å kunne administrere vårt forretningsforhold til deg. Den personlige informasjonen behandles også for å kunne gi deg nyheter, informasjon og markedsføring vedrørende våre, og liknende, tjenester. Vi kan også bruke den personlige informasjonen til å forbedre og utvikle hjemmesidene og tjenestene våre.

I tillegg til det ovennevnte kan vi også behandle personlig informasjon relatert til Sluttbruker eller våre brukersteder som bruker iZettles tjenester for kredittvurdering og risikovurdering, for å forhindre at våre tjenester misbrukes og for å forhindre brudd på vilkår, samt for å overholde våre rettslige forpliktelser utstedt av våre banker og relevante kortutstedere.

Vi kan dele din personlige informasjon med våre tilknyttede selskaper og tredjepart for de formål som beskrevet over, inkludert til tredjepart som er lokalisert utenfor EU/EØS. Våre banker og relevante kortutstedere kan også komme til å behandle din personlige informasjon for sin egen forebygging av svindel og risikovurdering. Utvalgte tjenesteleverandører, som for eksempel enkelte kredittbyråer, kan også komme til å behandle din personlige informasjon for å forbedre og utvikle sine egne tjenester.

Hvis du har koblet din iZettle-konto til et sosialt nettverk, kan vi også dele personlig informasjon med andre som bruker det samme sosiale nettverket. Personlig informasjon som deles på denne måten, er begrenset til personlig informasjon som du har gitt oss tilgang til via det sosiale nettverket, for eksempel profilbilde og annen liknende informasjon som er koblet til profilen din.

4. Samtykke og dine valgmuligheter

Når du registrerer deg og/eller bruker noen av tjenestene, samtykker du til behandlingen som beskrevet i denne personvernerklæringen, inkludert enhver overføring av din personlige informasjon til land utenfor EU/EØS. Du samtykker også til å motta elektronisk markedsføringsmateriell fra oss, våre tilknyttede selskaper og partnere. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføringsmateriell fra oss.

Vi korrigerer og oppdaterer din personlige informasjon på forespørsel og dersom vi blir oppmerksom på at informasjonen ikke lenger er korrekt.

Du kan kontakte oss på dataprotection@izettle.com dersom du ønsker å endre eller oppdatere din personlige informasjon eller dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke om å motta ytterligere markedsføringsmateriell fra oss.

For å kontrollere at vi behandler oppdatert og korrekt personlig informasjon har du rett til, uten kostnad og én gang hvert år, å be om å få et utdrag av den personlige informasjonen vi behandler om deg. Slik forespørsel må være signert av deg personlig og sendes via vanlig post til følgende adresse.

iZettle AB

Data Protection

Regeringsgatan 59

SE-111 56 Stockholm

Sverige

Vennligst vær oppmerksom på at dersom du velger å trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle informasjonen som beskrevet i denne personvernerklæringen, vil vi ikke lenger kunne tilby deg tjenestene du har bedt om og vi kan derfor avslutte løpende avtaler med deg. Se vilkårene for mer informasjon. I tillegg kan vi fortsette å behandle din personlige informasjon for juridiske formål, for eksempel for å oppfylle en kontrakt med deg, for å beskytte våre interesser i forbindelse med rettssaker og for å oppfylle rettslige forpliktelser.