izettle gift cards

Vilkår og betingelser for gavekorttjenesten

Sist oppdatert: 25 mai 2020

Disse vilkår og betingelser, inkludert vilkår, regelverk, retningslinjer og instrukser som referert til i dette dokumentet (“Vilkår for Gavekorttjenesten”) sammenholdt med de generelle vilkårene som gjelder for din tilgang til våre tjenester (“Generelle Vilkår”) utgjør en juridisk bindende avtale mellom iZettle AB, org. nr. 556806-0734, med registrert adresse Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige (“iZettle”, “vi”, “vår” eller “oss”) og deg, personlig forretningsdrivende, foretak eller annen forretningsenhet som har opprettet konto hos iZettle (“Kunden”, “du” eller “din”), som regulerer din tilgang til og bruk av vår gavekorttjeneste (samlet kalt “iZettles Gavekorttjeneste”).

Ved å akseptere eller på annet vis elektronisk godta disse Vilkår for Gavekorttjenesten, anerkjenner du at du har lest, forstått og aksepterer å bli bundet av disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse Vilkår for Gavekorttjenesten (eller dersom du ikke har myndighet til å binde selskapet eller annen virksomhet som du representerer), skal du ikke ha adgang til eller benytte iZettle Gavekorttjenesten, og du bør ikke akseptere iZettles Vilkår for Gavekorttjenesten.

De generelle vilkår og betingelser som regulerer din tilgang til iZettles tjenester og som du aksepterer i sammenheng med å bli en iZettle-bruker (“Generelle Vilkår”) skal bli ansett som inkorporert i disse Vilkår for Gavekorttjenesten i de deler hvor de Generelle vilkår referer til tilleggsvilkår for spesifikke tjenester (som inkluderer disse Vilkår for Gavekorttjenesten) og i den utstrekning Vilkår for Gavekorttjenesten spesifikt refererer til bestemmelser i de Generelle Vilkår.

Du vil kunne akseptere og prosessere betalinger for gavekort fra dine kunder i dine forretningslokaler gjennom de forskjellige betalingsmetoder per tidspunkt tilbys av iZettle i din jurisdiksjon, slik som kortbetalinger (“Betalingstjenester”). Din tilgang til og bruk av våre Betalingstjenester er regulert av vilkår og betingelser for iZettles Betalingstjenester (“Betalingsbetingelser”). For mer informasjon, vennligst besøk vår nettside.

De definerte termer brukt i disse Vilkår for Gavekorttjenesten vil ha samme betydning som de som brukt i de Generelle Vilkår eller Vilkår og Betingelser for Betaling, med mindre spesifikt definert i dette dokumentet.

Det er viktig at du forstår og er oppmerksom på de ulike risikoer forbundet med iZettles Gavekorttjeneste, vi anbefaler derfor at du leser Vilkår for Gavekorttjenesten nøye før du aksepterer vilkårene og tar i bruk iZettles Gavekorttjeneste.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende innholdet av Vilkårene for Gavekorttjenesten eller ønsker en bedre forståelse av hvordan iZettles Gavekorttjeneste virker, er du velkommen til å kontakte vårt kundeserviceteam på telefonnummer 21 93 72 02 eller sende en epost til help.no@izettle.com.

1. Vår rolle

iZettles Gavekorttjeneste gir deg en plattform hvor du kan tilby dine kunder gavekort til bruk i ditt fysiske forretningslokale for dine produkter og tjenester og forvalte og administrere salg av gavekort. iZettles Gavekorttjeneste er integrert i din iZettle-konto og setter deg i stand til å selge, spore og løse inn gavekort i ditt fysiske forretningslokale. iZettles Gavekorttjeneste inkluderer ikke levering av fysiske kort eller andre verdibevis. Ytterligere informasjon om iZettles Gavekorttjeneste finnes på denne nettsiden https://www.izettle.com/no/betalingslosninger/gavekort.

2. Din rolle

Du er alene ansvarlig for utstedelse og administrasjon av gavekort. Vi påtar oss intet ansvar for å verifisere eller på andre vis kontrollere gavekort utstedt av deg til kunder, og du er alene ansvarlig for å oppgi presise beskrivelser, informasjon og innhold i sammenheng med gavekortene utstedt av deg gjennom iZettles Gavekorttjeneste.

Gavekort utstedt av deg kan kun innløses i din forretning for varer og/eller tjenester levert av deg i dine forretningslokaler i Norge.

3. Skatter

Din utstedelse av gavekort gjennom iZettles Gavekorttjeneste er underlagt merverdiavgiftsreglene. Du anerkjenner at du har lest og forstår at iZettles Gavekorttjeneste kun støtter verdibevis som kan brukes for flere formål i ditt forretningslokale, hvilket betyr at merverdiavgift kun skal betales når verdibeviset innløses mot varer eller tjenester.

4. Restriksjoner

Ved å akseptere disse Vilkårene for Gavekorttjenesten, bekrefter og aksepterer du at du ikke vil bruke iZettles Gavekorttjeneste for transaksjoner i forbindelse med forretninger eller handelsaktiviteter inkludert i listen over Forbudte Segmenter.

iZettles gavekortløsning er nå tilgjengelig for virksomheter registrert i Norge, og skal i følge restriksjonene angitt i avsnitt 7 i betalingsvilkårene, ikke brukes i andre territorier enn Norge.

5. Begrensninger

Ved å akseptere disse Vilkår for Gavekorttjenesten, aksepterer du at du ikke kan utstede gavekort med høyere verdi enn 10,000 NOK (eller ekvivalent i annen valuta) eller legge til verdi til et tidligere utstedt gavekort slik at det totale beløp satt inn på gavekortet i løpet av en enkelt dag overgår 10,000 NOK. Videre kan du ikke utstede gavekort for mer enn 50,000 NOK (eller ekvivalent i annen valuta) til en enkelt person i løpet av en enkelt dag.

Du kan ikke utstede gavekort gjennom iZettles Gavekorttjeneste med varighet lenger enn trettiseks (36) måneder fra utstedelsesdatoen.

Du kan ikke refundere gavekort i penger utover refusjon påkrevd ved lov. Du kan ikke innløse et tidligere utstedt gavekort med et ytterligere gavekort. Alt ansvar for bruk eller misbruk av dine gavekort, alle tredjepartskrav som oppstår fra eller i forbindelse med dine gavekort, er ditt ansvar alene.

Du kan kun akseptere betaling for gavekort gjennom de betalingsmetodene tilbudt av iZettle på det aktuelle tidspunktet i din jurisdiksjon, som kortbetalinger (som definert i de Generelle Vilkår) eller kontanter.

Du er ansvarlig for å gi informasjon til dine kunder vedrørende Vilkårene for Gavekorttjenesten som gjelder for utstedte gavekort, for eksempel at du ikke kan refundere gavekort i penger, at beløpsgrenser gjelder og at det kun er enkelte betalingsmetoder som er akseptert. Ytterligere, du aksepterer å informere dine kunder om utløpsdatoen for det utstedte gavekortet som beskrevet på kvitteringen du er pålagt å gi i samsvar med avsnitt 12 i de Betalingsbetingelser .

Du er alene ansvarlig for å overholde lover og reguleringer som gjelder for dine gavekort, inkludert men ikke begrenset til finansforetaksloven, finansavtaleloven, merverdiavgiftsloven and forbrukerkjøpsloven. Du er også ansvarlig for å yte kundeservice for kjøpere og innehavere av gavekort.

6. Regulatoriske spørsmål

Din bruk av iZettles Gavekorttjeneste kan bety at du: a) utsteder e-penger i Norge, hvilket kan kreve at du autoriseres eller blir registrert av Finanstilsynet som et e-pengeforetak etter finansforetaksloven; og/eller b) yte betalingstjenester i Norge, hvilket kan kreve at du autoriseres av eller blir registrert av Finanstilsynet som et e-pengeforetak etter finansforetaksloven eller betalingsforetak etter finansforetaksloven. Etter finansforetaksloven kan en ikke yte betalingstjenester eller utstede e-penger i Norge uten konsesjon fra Finanstilsynet. Imidlertid følger det av finansforetaksloven §§ 2-3 og 2-4 sammenholdt med finansforetaksforskriften § 1-7 og finansavtaleloven § 11 at det ikke vil anses som å utstede e-penger eller å yte betalingstjenester etter disse lovene dersom tjenesten er basert på betalingsinstrument som bare kan benyttes til å kjøpe varer eller tjenester hos en leverandør i dennes forretningslokaler eller innenfor et begrenset nettverk av leverandører eller for et begrenset utvalg av varer eller tjenester.

Forutsatt at du overholder disse Vilkår for Gavekorttjenesten, anser iZettle det som at din bruk av iZettles Gavekorttjeneste faller innenfor lovverkets unntak. Altså, at du ikke vil bli ansett som å utstede e-penger eller å yte betalingstjenester etter finansforetaksloven eller finansavtaleloven. Imidlertid, kan det norske lov- og regelverket endres og du er til enhver tid alene ansvarlig for å gjøre en vurdering av gjeldende rett og avgjøre om din bruk av iZettles Gavekorttjeneste krever konsesjon fra Finanstilsynet.