Sikkerhet i verdensklasse

Sikre betalinger er selve kjernen i det vi driver med. Med sertifiseringer i verdensklasse, det aller beste innen teknologi og skyhøy kvalitet på både prosesser og ansatte, kan du trygt legge bedriftens sikkerhet i våre hender.

Sertifisert Sikkerhet

iZettle er godkjent av EMV (Europay, MasterCard og Visa), og overholder kravene i "Payment Card Industry Data Security Standard" (PCI DSS) for håndtering av kortdata.

All systemutvikling følger OWASP-retningslinjene med industristandard, og et PCI-sertifisert servermiljø med overvåking hele døgnet er vert for hele systemet.

Security icons

Mer sikker med hvert minutt

Vi har avanserte systemer som overvåker hver eneste transaksjon som behandles. Vi har også et eget team som overvåker registreringer, betalinger og innskudd, og som utvikler nye prosesser som sikrer at vi beholder vår lederposisjon innen sikkerhet og risikostyring.

All trafikk loggføres og overvåkes for å kunne oppdage uvanlig og mistenkelig aktivitet. Dette betyr at våre sikkerhetsprosesser vokser i takt med systemet vårt. Med andre ord, iZettle er sikkert og blir mer og mer sikkert med hvert minutt.

Personer og prosesser

For at iZettle skal fortsette å være sikkert og trygt, må vi vite hvem vi jobber sammen med. Vi har avanserte prosesser for å bli kjent med våre brukere, og vi utfører kontinuerlig overvåking av systemene for å se etter uvanlig eller mistenkelig atferd.

Alle ansatte og konsulenter jobber selvfølgelig i overensstemmelse med sikkerhetsprotokoller med industristandard, og kun ansatte med absolutt behov har tilgang til sensitive data. Dersom noen ikke trenger informasjonen, vil de ikke se den.

For å sørge for at vi beholder vår lederposisjon innen betalingssikkerhet, blir våre systemer regelmessig undersøkt av både interne og eksterne sikkerhetseksperter.

Sikkerhet i verdensklasse

Alle sensitive data krypteres ved hjelp av avanserte kryptografiske algoritmer, og beskyttes av VeriSign Extended Validation SSL-sertifikater.

Chipkort-data krypteres i kortleseren, og lagres aldri på enheten eller smartphonen. Dette betyr at dersom du mister eller blir frastjålet en mobil enhet eller en iZettle chipkort-leser, forblir kortinformasjon og penger trygge.

En E-pengeinstitusjon

iZettle er en E-pengeinstitusjon, og derfor er vi under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. Å være under tilsyn av Finansinspektionen er en stor forpliktelse, men det er også en nødvendighet for selskaper som oss. Det er et kvalitetsmerke som betyr at vi har god risikostyring og er en velorganisert organisasjon sett under ett.

Det er FSAs plikt å beskytte forbrukere og opprettholde tilliten til finanssystemet, så når du er bruker av et overvåket foretak som iZettle kan du stole på at vi overholder alle relevante lover og regler, og at vi tar våre brukeres interesser på alvor. Med andre ord, som en E-pengeinstitusjon jobber vi hardt for å ta vare på finanssystemet som helhet, og spesielt våre brukere og dine kunder.

Sikkerhetstiltak

Vi gjør alt i vår makt til å beskytte våre brukeres informasjon og alle andre sensitive data. Dersom vår tjeneste misbrukes, vil vi fjerne og blokkere brukerens kontoer, kortleser og applikasjon øyeblikkelig. Vi tolererer selvfølgelig ikke svindel, inntrengingsforsøk eller annet misbruk, og vi rapporterer alle slike forbrytelser til relevante lokale myndigheter og organ som håndhever loven.

Vårt arbeid er under konstant evaluering, og vi flytter grensene for det som er mulig når det gjelder sikkerhet i teknologi, prosesser og mennesker. For å si det enkelt; vi passer på din og dine kunders sikkerhet, slik at du ikke behøver å gjøre det.

Hvis du har spørsmål eller opplever problemer med tjenesten vår, så ta kontakt øyeblikkelig!

Gjør som et stort antall norske bedrifter

Registrer deg på 5 minutter