Lägga till bankkonto

Du kan börja ta emot betalningar så snart ditt iZettlekonto är skapat, men för att vi ska kunna göra utbetalningar till dig behöver du lägga till ditt bankkonto med oss.
  1. Logga in på ditt iZettle-konto på my.izettle.com.
  2. Gå till "Inställningar" och sedan "Bankuppgifter".
  3. Lägg till ditt bankkonto. Du kan lägga till ett bankkonto, bankgiro eller plusgiro. 
Mer information:
- Tänk på att du måste kunna göra inbetalningar från det bankkontot som du lägger till.
- Ett bankkonto kan bara läggas till en gång. Om du har mer än ett iZettlekonto, måste du lägga till ett bankkonto för varje iZettlekonto.
- Privatkonto*: Det bankkonto som du lägger till  behöver vara registrerat på personen som har iZettlekontot.
- Företagskonto: Det bankkonto som du lägger till behöver vara registrerat i företagets eller firmatecknarens namn. 
Bankkonto:
- Oavsett om ditt bankkonto har ett fyrsiffrigt eller femsiffrigt clearingnummer ska du ange alla siffrorna i en följd, utan bindestreck.
- Om du är kund hos Nordea och har ett personkonto (kopplat till ditt personnummer) behöver du använda 3300 som clearingnummer.
- Om du är osäker på ditt clearingnummer behöver du kontakta din bank för att få veta vad det är som gäller.
Bankgiro och Plusgiro:
- Ange alla siffror i bankgirot eller plusgirot i en följd.

*Registrering för privatkonton togs bort mars 2017. Följande gäller för befintliga användare.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss om du inte hittar det du söker. Vårt supportteam finns på plats på vardagar mellan 9:00 och 17:00.

Du når oss på 010-888 72 67.

Busiest hours