Börja använda kassaregistret

Innehåll:
Introduktion

Öppna och stänga kassan
Rapporter
Historik
Mina kassor

Introduktion

Du kan koppla ett eller flera kassaregister till ditt företagskonto. När du öppnar ett kassaregister på en smartphone eller tablet kan du inte öppna samma kassaregister på en annan enhet samtidigt. För att kunna använda två kassaregister samtidigt måste du alltså ha två iZettle kassaregister. Kassan måste vara öppen för att du ska kunna ta emot betalningar. 

Alla betalningar som registreras i ett kassaregister sammanställs i en Z-dagrapport då kassan stängs. Om du har flera kassaregister så summeras all registrerad försäljning för företagets räkning under “Rapporter” i iZettleappen. Du kan även se försäljning per kassa under “Z-dagrapporter” på kassaregistersidan i appen.

Öppna och stänga kassan

Öppna kassan
I början av varje dag eller arbetspass måste du öppna kassan för att kunna ta emot betalningar.

1. Logga in i appen med ditt iZettle-konto (huvudkonto eller personalkonto). 
2. Gå till “Kassaregister” i menyn och tryck på “Öppna kassa”.
3. Fyll i beloppet du har i växelkassan.

Nu är du redo att ta emot betalningar med iZettles kassaregister!

Kan jag välja att öppna ett visst kassaregister?
När du öppnar kassaregisterfunktionen visas ett förvalt kassaregister. Om du vill välja ett annat kassaregister trycker du bara på namnet för det kassaregister du vill använda.

Hur gör jag för att ange olika adresser för mina olika kassaregister?
Har du flera kassaregister på olika fysiska platser kan du kontakta oss så hjälper vi dig att ändra adressinfon.

Öppna kassanFyll i växelkassaStänga kassan
Att stänga kassan innebär att du nollställer kassaregistret. Detta gör du i slutet av dagen eller arbetspasset. En Z-dagrapport genereras automatiskt vid stängning. När kassaregistret är stängt kan du inte ta emot några betalningar.

Att stänga kassan:
1. Välj “Kassaregister” i menyn i appen. 
2. Tryck på “Stäng kassa”. 

En Z-rapport genereras då automatiskt och kassan nollställs. Du kan skriva ut Z-dagrapporten om du har en skrivare inkopplad (kvittoskrivare eller skrivare som stöder AirPrint). 

Stäng kassan

Rapporter

X-dagrapport
En X-dagrapport är en sammanställning av ett kassaregisters försäljning sedan senast föregående Z-dagrapport. Du kan när som helst under ett pass skriva ut eller skicka en X-dagrapport via epost.

X-dagrapport summeringZ-dagrapport
En Z-dagrapport är en sammanställning av all försäljning i ditt kassaregister sedan det öppnades. En Z-dagrapport innehåller uppgifter som grand total försäljning, grand total retur och grand total netto. Dessa belopp anger summan sedan kassaregistret togs i bruk och går ej att nollställa. Du kan hitta alla Z-dagrapporter under “Z-dagrapporter” på kassaregistersidan i appen. Endast kontoägaren har tillgång till denna information.

Alla Z-dagrapporter sparas digitalt i sju år och listas i kronologisk ordning under “Z-dagrapporter” på kassaregistersidan i appen (bara tillgängliga för kontoägaren).

Z-dagrapport summeringDag- och månadsrapporter
Som kontoägare har du tillgång till dag- och månadsrapporter i appen och på izettle.com. De här rapporterna summerar all försäljning gjord i företaget. Du hittar dem i appen och på ditt konto på izettle.com.

Personalkonton har endast tillgång till sin egen försäljning under ett pågående pass (X-rapport).

Läs mer om rapporter (Se underbilaga 9) 

 

Historik

Z-dagrapporter - Historik (endast synligt för kontoägaren)
Som kontoägare kan du under “Z-dagrapporter” se alla genererade Z-dagrapporter för företagets räkning i kronologisk ordning, och kan där välja att skriva ut dem. 
Transaktioner – Historik
I transaktionshistoriken listas alla betalningar du tagit emot med ditt kassaregister i kronologisk ordning. Du kan även söka efter en transaktion. Genom att trycka på en transaktion i listan får du detaljerad information om köpet. Du kan även skicka eller skriva ut en kvittokopia.

 

Mina kassor

(endast synligt för kontoägaren)
Under “Mina kassor” i appen kan du som kontoägare se alla kassor som är kopplade till ditt företag. Här kan du tvinga stängning av en kassa som är öppnad på en annan enhet. Att stänga en kassa på en annan enhet innebär att kassaregistret nollställs och en Z-rapport genereras.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss om du inte hittar det du söker. Vårt supportteam finns på plats på vardagar mellan 9:00 och 17:00.

Du når oss på 010-888 72 67.

Busiest hours