iZettle AdvanceInnehåll:
Om iZettle Advance
Kvalificering
Mitt Advance-erbjudande
Återbetalning

Om iZettle Advance

Vad är iZettle Advance?
iZettle Advance är ett förskott på framtida försäljning. Det är ett enkelt och flexibelt sätt att få tillgång till kapital som kan hjälpa dig att få ditt företag att växa. Välj hur mycket pengar du behöver och betala tillbaka automatiskt – enkelt och smidigt!
 
Är det ett lån?
iZettle Advance är inget lån. Ett traditionellt lån har ränta och fasta avbetalningar varje månad eller år. Med iZettle Advance får du tillgång till din framtida försäljning i förväg genom ett kontantförskott. Du förväntas betala tillbaka förskottet inom 12 månader och din enda kostnad är en fast avgift – det finns inga dolda kostnader. 
 
Hur ansöker jag om iZettle Advance?
Om du är kvalificerad för iZettle Advance kommer du att se erbjudandet och villkoren under fliken Advance på my.izettle.com. Därefter vägleds du genom din ansökan: Du anger vilket belopp du vill ha, läser igenom villkoren och signerar. Därefter betalar vi ut förskottet till det bankkonto som är anslutet till ditt iZettle-konto inom 1–2 dagar.
 
Vad kostar iZettle Advance?
Allt vi tar ut är en fast avgift, beroende på hur stort förskott du väljer. Denna fasta avgift är allt du behöver betala för ditt förskott.  

Kvalificering

Hur vet jag om jag kan få ett förskott?
Om du är en aktiv iZettle-användare och sköter kortbetalningarna via iZettle, kan du vara kvalificerad för ett förskott. Om du är kvalificerad skickar vi ut ett mejl till dig om ditt erbjudande som baseras på din kortförsäljning. Du kan även när du vill gå in och se ditt erbjudande under fliken Advance på my.izettle.com.
 
Detta krävs för att du ska kvalificera dig för ett förskott:

  • Volym: Dina korttransaktioner som görs via iZettle måste uppgå till en viss försäljningsvolym. Volymen ligger till grund för ditt Advance-erbjudande.
  • Aktivitet: Din kortförsäljning ska vara fortlöpande, med ett stabilt antal transaktioner. 
  • Stabilitet: Ditt företag ska vara välmående och din kortförsäljningsvolym ska ligga på samma eller ökande nivå över tid.

Är du inte behörig för Advance just nu kan tjänsten bli tillgänglig för dig framöver när du har fått ditt företag att växa ytterligare. 
 
Se om du är kvalificerad

Om du inte har börjat använda iZettle i ditt företag ännu kan du skapa ett konto här

Mitt Advance-erbjudande

Hur stort förskott kan iZettle ge mig?
Hur stort förskott vi kan erbjuda dig beror på hur stor din kortförsäljning är med oss. En förutsättning är också att du kan återbetala ditt förskott inom 12 månader (med en återbetalningsnivå som normalt inte överstiger 25 % av din dagliga försäljning). 
 
Kan jag börja med ett litet förskott och fortsätta med ett större senare?
Ja, det kan du! Du kan välja en summa som du känner dig bekväm att börja med. När du sedan har rätt till ett större belopp kan du fylla på med ytterligare finansiering. Vi kommer att meddela dig när den högre summan är tillgänglig.
 
När kommer mitt Advance?
Pengarna kommer in på ditt bankkonto inom 1–2 dagar, beroende på din bank. 
 
Kan jag ansöka om ytterligare ett förskott?
Det finns två möjligheter att få ytterligare ett förskott. Det första alternativet är att betala in resterande lånesumma och sedan ansöka om ett nytt förskott när vi har meddelat att du är kvalificerad på nytt. När du är kvalificerad igen får du ett nytt erbjudande och villkor via mejl. Du kan även se ditt erbjudande under fliken Advance på my.izettle.com.
 
Du kan också bli kvalificerad för att utöka ditt förskott samtidigt som du återbetalar det. I så fall mejlar vi ut erbjudande och villkor, som du även kan se under fliken Advance på my.izettle.com.

Återbetalning

Hur betalar jag tillbaka mitt förskott?
Du betalar automatiskt tillbaka ditt förskott genom din dagliga kortförsäljning. Vi drar varje dag en fast procentsats från din försäljning fram till dess att du har betalat tillbaka förskottet. Vilket belopp du betalar per dag varierar alltså beroende på din försäljning – när affärerna blomstrar betalar du mer, och om försäljningen skulle gå ner minskar även storleken på dina återbetalningar. Procentsatsen är ingen ränta – en andel av din dagliga försäljning används helt enkelt för att betala tillbaka din totala lånesumma.

När börjar jag betala tillbaka?
Vi börjar dra av procentsatsen för avbetalning från din kortförsäljning så snart vi har skickat pengarna till ditt konto. 

Hur lång tid tar det att betala tillbaka förskottet?
Återbetalningsprocenten baseras på vilken kortförsäljning du har när du ansöker. Normalt räknar vi med att du har betalat tillbaka hela beloppet inom 12 månader.
 
iZettle håller koll på hur mycket du betalar tillbaka varje dag. Skulle du komma på efterkälken tar vi kontakt med dig och diskuterar olika alternativ. Visar våra beräkningar att du inte kommer att kunna betala tillbaka hela lånesumman inom 20 månader kan iZettle – som sista utväg – avsluta ditt iZettle Advance och kräva att den utestående lånesumman återbetalas.
 
Här är ett exempel på ett Advance:
Så här blir avgiften, återbetalningsnivån och det dagliga återbetalningsbeloppet om du väljer en summa på [10 000] kronor med en återbetalningsperiod på 12 månader:
 
Advance-belopp: [10 000]
Fast avgift: [1 300]
Totalt belopp att betala: [11 300]
 
Återbetalningsnivå: [10 % av den dagliga kortförsäljningen]
Daglig kortförsäljning: 310
Belopp att återbetala till iZettle per dag: [31]
 
Vad händer om jag slutar använda iZettle innan jag har betalat tillbaka mitt förskott?
Om du slutar använda iZettle avslutar vi ditt Advance och du får betala in resterande belopp i en klumpsumma.
 
Kan jag återbetala mitt förskott vid ett enda tillfälle?
Ja. Du kan betala in resterande lånesumma i en klumpsumma när du vill. Kontakta iZettles supportteam så talar vi om hur du ska göra för att betala in.
 
Var hittar jag det underlag jag behöver för att bokföra mitt förskott?
Du hittar alla transaktioner som hör till ditt förskott i dina kontohändelser på my.izettle.com:

Du kan också ladda ner en detaljerad rapport med alla dina återbetalningarna i din översikt på my.izettle.com under Advance-fliken.
 
Om du har frågor kring hur du ska bokföra ditt Advance rekommenderar vi att du rådfrågar en redovisningskonsult.

 

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss om du inte hittar det du söker. Vårt supportteam finns på plats på vardagar mellan 9:00 och 17:00.

Du når oss på 010-888 72 67.

Busiest hours