Lägg till produkt, kategori och avdelning

Den här artikeln innehåller information om iZettle Pro, speciellt för restauranger, barer och caféer.

Avdelningar
Kategorier
Produkter
Tillvalsgrupper
Instruktioner
Portioner

För att göra det enkelt för din personal att hitta alla dina produkter kan det vara en bra idé att kategorisera dem i iZettle Pro-systemet. Vårt system är inordnat i tre nivåer:

 • avdelningar
 • kategorier
 • produkter.

Avdelningar

Avdelningarna är den högsta nivån och används endast för att gruppera kategorierna för rapporteringssyften. De visas inte som en knapp på din iPad, men är till hjälp när du behöver jämföra hur ditt företag går generellt. Avdelningar kan t.ex. omfatta begrepp som mat eller varma drycker.

Skapa en avdelning

Gör så här för att skapa en avdelning:

 • Logga in i Backoffice.
 • Välj "Produkter" i menyn till vänster.
 • Välj "Avdelningar" i rullgardinsmenyn. Alternativet "Skapa avdelning" visas:
 • Klicka på "Skapa avdelning" uppe till höger.
 • Fyll i namn, välj en färg och klicka på "Skapa" för att lägga till avdelningen i listan.


Notera att du när som helst kan ändra eller ta bort avdelningar.

Kategorier

Genom att skapa kategorier kan du gruppera liknande produkter med varandra. Det blir då lättare för personalen att snabbt hitta det de behöver, t.ex. förrätter eller desserter. Kategorierna visas som knappar längst ner på iPadens kassaskärm.

Skapa en kategori

Så här skapar du en kategori:
 • Välj "Produkter" i menyn till vänster.
 • Välj "Kategorier" i rullgardinsmenyn.
 • Klicka på "Skapa kategori". Följande skärm visas:
 1. Ge kategorin ett namn och välj en knappfärg.
 2. Välj vilken avdelning kategorin ska tillhöra. Du kan tilldela flera olika kategorier till en och samma avdelning.
 3. Ställ in vilken station du vill att produkter i varje kategori ska skrivas ut vid. Kanske vill du t.ex. att huvudrätter ska skrivas ut i köket så att din personal kan sätta igång med beställningarna allt eftersom de kommer in.
 4. Klicka på "Skapa". Listan över kategorier visas.
Obs: Kategorierna visas i samma ordning här som på kvittot. Om du vill ändra vilken ordning kategorierna visas i drar du den lilla ikonen till höger om varje kategori och flyttar den upp eller ner.

Produkter

Till sist är det dags att lägga till dina produkter. Produkter är helt enkelt varorna du säljer, t.ex. en liten latte eller en viss typ av kaka.

Lägg till en produkt

Så här lägger du till en produkt:
 • Välj "Produkter" i menyn till vänster.
 • Välj "Produkter" i rullgardinsmenyn.
 • Klicka på "Lägg till produkt".
 • Välj produktnamn, knappfärg och vilken kategori den ska tillhöra.
 • Om produkten har en streckkod kan du ange den under "Artikelnummer".
 • Du kan aktivera och avaktivera erbjudanden för artikeln genom att slå på och av "Tillåt rabattnummer?". Det här kan vara användbart om du vill skifta mellan olika säsongsprodukter eller se till att vissa artiklar inte omfattas av en större prissänkning.
 • Om du behöver avaktivera artikeln en längre tid (t.ex. en isglass under vintersäsongen) ändrar du helt enkelt värdet för "Är produkten aktiv?" till "Nej". Vill du sälja artikeln igen är det bara att ändra värdet till "Ja".
 • I sektionen för pris och moms kan du välja att:
  • slå på "Är prissättningen öppen?" om du vill att priset ska kunna skifta
  • slå på "Prissätts volym?" för produkter som säljs efter vikt och inte till fast pris.
 • Ange pris och (om du vill) inköpspris.
 • Ange produktens momssats, pris för avhämtning och avhämtningsmoms efter behov.
 • Om du har ett lojalitetsprogram och vill att produkten ska ingå i det kan du under "Poäng" ange hur många poäng produkten ska generera vid köp, samt hur många poäng som kunden behöver ha samlat ihop för att lösa in dem mot produkten.
 • Klicka på "Spara produkt".

Instruktioner

Om du vill kan du skapa instruktioner för hur en produkt ska ändras. Det kan t.ex. vara olika sätt att tillaga en biff på. Instruktioner läggs in i tillvalsgrupper och fungerar som tillval, men ändrar inte priset på produkten. Du kan tilldela samma instruktioner till flera olika produkter – t.ex. om du skulle ha flera olika typer av biff på menyn.

Skapa instruktioner

Så här skapar du instruktioner:

 • Välj "Produkter" i menyn till vänster och sedan "Instruktioner" i rullgardinsmenyn.
 • Klicka på "Skapa instruktion". Då visas det här fönstret: 
 • Lägg till en instruktion – t.ex. "rare" eller "medium" och välj en färg för instruktionen.
 • Klicka på "Skapa".
 • Gå tillbaka till dina produkter och välj vilken produkt som instruktionerna ska höra ihop med. Så här gör du:
  • Välj vilken produkt som instruktionen ska höra ihop med och klicka på "Redigera".
  • Välj fliken "Tillvalsgrupper". Du kan skapa en ny tillvalsgrupp eller använda en befintlig (läs mer i vår artikel om tillvalsgrupper).
  • Klicka på "Lägg till instruktion" och leta upp instruktionen du vill lägga till.
  • Klicka på "Lägg till".
  • Klicka på "Skapa grupp" eller "Uppdatera grupp", beroende på om du har skapat en ny tillvalsgrupp eller använt en befintlig.

Tillvalsgrupper

Nu är det dags att gruppera alternativen. Välj "Tillvalsgrupper" i menyn till vänster och sedan "Skapa tillvalsgrupper". Ge gruppen ett namn, t.ex. "Tillagning av stek". Beroende på vad du lägger till kan systemet nu föreslå relaterade produkter. Du kan även lägga till associerade produkter tillsammans med alternativen – som en sås till steken, till exempel. Tryck på "Lägg till produkt" och sök efter produkten du vill lägga till.


När du har skapat tillvalsgruppen kan du enkelt lägga in ytterligare produkter i den genom att välja "Använd befintlig grupp".

Obs: Du kan läsa mer om hur man använder tillvalsgrupper här.
 

Portioner 

Du kan anpassa en produkts storlek och pris genom att lägga till portioner. En cappuccino kan t.ex. vara liten, mellan eller stor och därför ha olika pris.

Så här lägger du till portioner:

 1. Logga in i Backoffice och välj "Produkter" i menyn till vänster.
 2. Välj "Portioner" i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på "Lägg till portion". Ge den ett visningsnamn, en färg, och fyll i köks- och kundnamn (om du vill). Tryck sedan på "Skapa".
 4. Upprepa för att lägga till så många portioner som du behöver.

För mer information, se:

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss om du inte hittar det du söker. Vårt supportteam finns på plats på vardagar mellan 9:00 och 17:00.

Du når oss på 010-888 72 67.

Busiest hours
Behöver du mer hjälp?: help@izettle.com