izettle

Konsumenträtt

Vår vision är att göra allas betalningar enklare. Vi arbetar hårt för att leverera en fantastisk betalningstjänst och sätter en stolthet i att göra våra användare nöjda. Givetvis tar vi våra användares åsikter och feedback väldigt allvarligt. Så om du inte är nöjd med vår tjänst, har vi ett Användarombud som är redo att lyssna på dig. Läs mer.

Vi kommer att försöka svara på ditt mail inom en arbetsdag och kommer givetvis göra vårt bästa för att hitta en lösning på ditt problem så snabbt vi kan.

Om du inte tycker att vi hanterar ditt klagomål på ett bra sätt, kan du naturligtvis kontakta en myndighet eller annat konsumentombud. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket och Finansinspektionen tar alla emot klagomål från kunder, men det är vår skyldighet att upplysa dig om att de inte nödvändigtvis vidtar några åtgärder förrän ett flertal klagomål kommit in. Varken Konsumentverket eller Finansinspektionen tar upp enskilda fall.

Du kan också få information och vägledning i frågor som rör finansiella institut av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos konsumentvägledaren i din hemkommun.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är oberoende rådgivningsbyråer som ger gratis vägledning till privatpersoner inom det finansiella området och i försäkringsfrågor. De ger dig opartisk information och vägledning utan kostnad och hjälper dig som privatperson att:

  • tolka villkor
  • jämföra bank- och försäkringsprodukter
  • gå vidare om du är missnöjd med ett beslut.

På deras hemsida hittar du information om:

  • finansiella tjänster
  • lagar och regler på området
  • omprövningsmöjligheter

http://bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Deras arbete gör det lättare för dig när du handlar genom att de bland annat:

  • granskar reklam och ser till att den inte lurar dig
  • kontrollerar avtal som företag använder, så att du inte blir orättvist behandlad
  • jobbar för att varor och tjänster ska vara säkra
  • informerar om viktiga konsumentfrågor på sin webbplats

http://www.konsumentverket.se

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras uppdrag från allmänheten - riksdag och regering - är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. De ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

http://www.fi.se