Artiklar
iZettle.com

Ändra bankkonto

För att ändra dina bankuppgifter loggar du in på ditt iZettlekonto på my.izettle.com och följer de här stegen:
  1. Gå in på Inställningar > Bankuppgifter
  2. Klicka på ”Ändra bankuppgifter” och bekräfta att du vill ändra uppgifterna.
  3. Fyll i dina nya bankuppgifter.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support