Artiklar

Från 1 februari 2021 kommer vårt Hjälpcenter endast vara tillgängligt på finska. Du kan alltid läsa om våra tjänster och funktioner på vårt svenska Hjälpcenter.

Bokföring

En bra bas för din bokföring hittar du under både ”Rapporter” och ”Kvitton” på izettle.com

Rapporter

Gå till ”Försäljning” > ”Rapporter” för att exportera en rapport i Excel- eller PDF-format. Den innehåller information om:

- Total försäljningsvolym
- Hur många betalningar du har tagit emot
- Hur många kortbetalningar vs. kontantbetalningar som du har tagit emot

Välj vilken dag eller månad som du vill ha mer information om, klicka sedan på ”Exportera” för att ladda ner en rapport i Excel- eller PDF-format. 

Kvitton

Gå till ”Försäljning” > ”Kvitton” för att exportera en lista till Excel med information om dina transaktioner. Den innehåller information om:

- Datum och tidpunkt för betalningen
- Kvittonummer
- Totala beloppet som du har mottagit, samt avgiften och nettobeloppet
- Om det var en kort- eller kontantbetalning
- Korttyp och kortets sista siffror
- Personal som tog emot betalningen
- Enhet som använts för att ta emot betalningen
- Betalningens beskrivning

Välj den tidsintervall som du är intresserad av, ex. 1 augusti till 31 augusti 2013, klicka sedan på ”Exportera till Excel” så får du en rapport på alla transaktioner som du har genomfört under den här perioden. Den här filen är en bra bas för din bokföring. 

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support