Artiklar
iZettle.com

Krav på information om avgifter

Information i användarportalen
Existerande kunder kommer att tillhandahållas information om kostnaderna hänförliga till varje enskild korttransaktion elektroniskt i användarportalen. Detta inkluderar en transaktionsreferens, den avgift som debiterats användaren (inklusive fördelning mellan förmedlingsavgift och iZettles avgift) samt transaktionens belopp i den valuta som användarens konto redovisas i.

Information i prislistan
Det finns tre olika avgifter som framgår av prislistan. I tillägg till de avgifter som framgår i prislistan betalar vi även avgifter till andra parter som är involverade i betalningsflödet. Avgiften du betalar till oss påverkas inte av dessa avgifter. 

Avgift Sammanfattning
iZettles avgift (iZettle fee) Denna avgift är den enda avgift du betalar till iZettle. Den är baserad på din transaktionsvolym under en kalendermånad och debiteras som en procentsats av transaktionsbeloppet. Vi debiterar en blandad serviceavgift, vilket innebär att vi tar samma avgift för alla kortmärken och korttyper.
Förmedlingsavgift (Interchange fee) Denna avgift betalar vi till den kortutgivare (en bank eller finansiell institution) som ställt ut kortet till din kund. Förmedlingsavgifter per transaktion varierar beroende på:
  • Kortmärke (t.ex. Visa och MasterCard)
  • Korttyp (t.ex. konsument- eller företagskort)
  • Var kortet utgivits
Ordningens avgift (Scheme fee) Denna avgift betalar vi till kortnätverken (Visa och MasterCard) när de behandlar dina transaktioner. Ordningens avgifter varierar beroende på:
  • Kortmärke (t.ex. Visa och MasterCard)
  • Korttyp (t.ex. konsument- eller företagskort)
  • Var kortet utgivits

 
Förmedlingsavgiften och ordningens avgift kan variera beroende på vilken inlösare som vi använder. Inlösare är den part som behandlar och reglerar betalning från din kund till iZettle. iZettle använder Bambora och Elavon som sina inlösare. Förmedlingsavgiften och ordningens avgift som debiteras av Bambora och Elavon tillhandahålls separat i prislistan.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support