Artiklar

Från 1 februari 2021 kommer vårt Hjälpcenter endast vara tillgängligt på finska. Du kan alltid läsa om våra tjänster och funktioner på vårt svenska Hjälpcenter.

Felsökning av iZettle Reader

Hittar du inte din läsare? Klicka här för en översikt över alla våra kortterminaler.

Kom igång

Hur gör jag för att börja använda iZettle Reader?
Se vår snabbstartsguide.
 

Ladda batteriet

Varför laddar inte min Reader?
Du kan alltid kontrollera om kortläsaren laddar via iZettle Go-appen:

  • Tryck på  för att komma till menyn.
  • Gå sedan till "Inställningar" > "Kortläsare".
  • När kortläsaren laddas visas en laddningsindikator bredvid batterinivån.

Om du använder en iZettle Dock för att ladda kortläsaren bör LED-lampan lysa grönt.

Följ den här guiden om du har provat ovanstående och din kortläsare fortfarande inte verkar ladda:

Möjligt problem Lösning
Laddningsplattorna på din Reader eller Dock är smutsiga. Med tiden kan det samlas smuts som förhindrar laddning. Rengör de två små guldfärgade ringarna på baksidan av din Reader eller på din Dock försiktigt med en mjuk borste eller trasa och alkohol. Använd inga metallföremål – det kan skada plattorna.
Usb-porten, eluttaget eller sladden är defekt. Testa en annan port om du inte redan gjort det. Du kan även prova med en annan usb-kabel.
Kortläsaren ligger inte rätt mot laddningsplattorna på iZettle Dock. Kontrollera att kortläsaren är rätt placerad och försök ansluta kortläsaren till laddningsstället igen.
Kortläsaren fungerar inte. Testa att starta om läsaren genom att hålla strömknappen intryckt.

Kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp om du har testat allt detta och kortläsaren fortfarande inte laddar.

 

På- och avstängning

Varför startar inte min Reader?
Kontrollera att kortläsaren är laddad. Anslut den till elnätet via USB eller dockningsstationen. Håll strömknappen intryckt ett tag (det kan ta mer än 20 sekunder) för att starta om kortläsaren. Nu bör din Reader starta.

Om din kortläsare fortfarande inte startar, kontakta vårt supportteam för att få ytterligare hjälp.


Parkoppling

Min Reader visar "Looking for" eller "Waiting for" när jag försöker parkoppla den med min smartphone eller surfplatta.

Om kortläsaren visar "Looking for" (iOS) eller "Waiting for" (Android) innebär det att kortläsaren redan är parkopplad, antingen med samma enhet eller en annan.

Om din smartphone/surfplatta inte upptäcker kortläsaren börjar du med att kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet. Om enheten inte är parkopplad sedan tidigare och du precis har slagit på kortläsaren startar du om parkopplingen genom att hålla OK-knappen intryckt i 3–5 sekunder. Gå sedan igenom samtliga standardsteg för att parkoppla.

Om kortläsaren fortfarande visar "Looking for"/"Waiting for", gå till Bluetooth-inställningarna på din smartphone eller surfplatta. Se efter om kortläsaren står med som ansluten i listan. I den här listan kan det också finnas andra kortläsare som ser ut att vara parkopplade. Ta bort de enheter du inte behöver genom att trycka på "i" och sedan välja att glömma enheten. Endast den kortläsare du vill ansluta till bör stå med på listan. Gå igenom parkopplingsstegen på nytt.

När kortläsaren visar "Connected to" bör parkopplingen fungera normalt.

Min kortläsare har hängt sig eller visar ett konstigt meddelande.
​Starta om kortläsaren genom att hålla inne startknappen på ovansidan av läsaren i 3 sekunder. När läsaren har stängts av, sätt på den igen.

 Kontakta vårt supportteam om problemet kvarstår.


Ta betalt

Min Reader läser inte av betalkort.
Säkerställ att du kör den senaste versionen av appen samt att du har uppdaterat programvaran i din kortläsare. För att uppdatera, följ stegen i avsnittet nedan.

Säkerställ även att kortläsaren är redo att ta emot kort. När "Blippa/sätt i kort" visas på skärmen kan dina kunder blippa, sätta i eller dra kortet.

Om kundens kort fortfarande inte går att läsa kan du kontrollera att kortläsaren är ansluten genom att öppna iZettle-appen och gå till "Inställningar" > "Kortläsare". Om kortläsaren är ansluten och "Hej!" eller "Blippa/sätt i kort" visas på skärmen är det god anslutning mellan kortläsaren och din smartphone/surfplatta, vilket innebär att din Reader bör kunna läsa kort.

Om problemet ändå kvarstår, kontakta vårt supportteam så hjälper vi dig vidare.


Uppdatera programvaran

Använd alltid den senaste versionen av iZettle Go-appen. Följ de här stegen för att hämta den senaste versionen till din smartphone eller tablet:

  1. Öppna App Store (iOS) eller Google Play (Android) för att se om det finns en ny uppdatering.
  2. Om det finns en uppdatering tillgänglig, installera den.

Se också till att du har den senaste programvaran till din kortläsare installerad.

Hur vet jag om det finns en ny programvaruuppdatering tillgänglig?
Gå till "Inställningar" > "Kortläsare" och välj din läsare genom att trycka på den. Du får då se vilken version av mjukvara du har och om det finns en uppdatering tillgänglig.

Hur tar jag reda på vilken programvaruversion min kortläsare har installerad?
Gå till "Inställningar" > "Kortläsare" och välj din kortläsare i listan genom att trycka på den, så ser du vilken version du har installerad.

Hantering

Behöver jag ta hand om min Reader på något särskilt sätt?
Hantera din läsare varsamt! iZettle Reader har en intern skyddsmekanism som är mycket känslig. Om den utsätts för kraftiga stötar eller fall från högre höjder, kan meddelandet "Reader Damaged" visas.

Min läsare visar "Reader Damaged". Vad kan jag göra?
"Reader Damaged" betyder att något har utlöst läsarens interna larmsystem. Kontakta vår support för ytterligare hjälp.

Undrar du något annat?

Om förslagen ovan inte hjälpte dig med ditt problem är du som alltid välkommen att höra av dig till vårt supportteam, så hjälper vi dig vidare.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support