Artiklar

Från 1 februari 2021 kommer vårt Hjälpcenter endast vara tillgängligt på finska. Du kan alltid läsa om våra tjänster och funktioner på vårt svenska Hjälpcenter.

Avancerad lagerhanterare

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för iZettle Pro.


iZettle Pro har två lägen för lagerhantering, enkel och avancerad. Här kan du läsa mer om den avancerade lagerhanteraren, som används oftare inom hotell/restaurangsektorn.

Den avancerade lagerhanteraren använder begreppen leverantörer, ingredienser och recept för att låta dig hantera ditt lager på ett effektivt sätt. Recept kan användas för att registrera användning av flera ingredienser när en produkt säljs t.ex. en cocktail i en bar.

Leverantörer

Låt oss börja med att inrätta leverantörer. Logga in på din Backoffice-portal och välj ”lagerhanterare” > ”leverantörer” i menyn till vänster.

Sidan för leverantörhantering öppnas då och du kan klicka på ”Lägg till leverantör” för att lägga till din första leverantör.  Ett nytt fönster öppnas så att du kan fylla i leverantöruppgifterna. Observera att du inte behöver fylla i alla fält eftersom endast leverantörens namn behövs. 

När du har lagt till alla dina leverantörer till systemet kan du återvända till dem vid ett senare tillfälle och välja ”ändra” för att göra ändringar.

Ingredienser

Nu går vi vidare till att lägga till ingredienser. Välj ”Lagerhantering" > "Ingredienser” i menyn till vänster och sedan "Lägg till ingrediens" för att lägga till din första ingrediens. Ett nytt fönster öppnas så att du kan fylla i uppgifterna.

Följ följande steg för att skapa en ingrediens:

  1. Först ska du välja leverantörens namn i listan på leverantörer som du skapade i föregående steg.
  2. ​Sedan ska du ge ingrediensen ett namn.
  3. Kostnad per förpackning är densamma som vad du betalade för ingrediensen – kom ihåg att detta ska vara exklusive moms eftersom detta används för att beräkna din bruttovinst.
  4. Standardförpackningsstorlek hänvisar till ingrediensens förpackningsstorlek som du normalt köper. Vi har redan lagt till de mest vanliga förpackningsstorlekarna, t.ex. 24 enheter för inköp av färdigförpackade drycker. Du kan även ange detta i enheter som kilo, liter osv.
  5. Påfyllnadsnivån är den mängd lager som du vill ha hela tiden. När du skapar en inköpsorder kommer systemet automatiskt att föreslå vilken mängd du ska köpa så att lagret är på rätt nivå.
  6. Nuvarande lagernivå är den aktuella mängd du har i lager, i standardförpackningsstorleken. Om förpackningsstorleken exempelvis är 24 enheter och du skriver 1 i den här rutan, så har du 24 enheter i lagret.
  7. Under "Påminnelse, lagernivå" väljer du en nivå för påminnelse om lågt lager. Detta kan aktiveras/inaktiveras.
  8. Minimal och maximal beställning från leverantören är de högsta och lägsta mängderna du vill köpa i en enskild transaktion från leverantören av en ingrediens. Det kan exempelvis vara så att leverantören bara kan leverera högst 10 kolli av en ingrediens åt gången.
  9. Du kan bläddra bland ingredienserna genom att klicka på den här länken. Observera att du redan måste vara inloggad i backoffice.

Recept

Det finns två sätt att lägga in recept i systemet. Det första är att skapa receptet på förhand från receptsidan som finns i menyn till vänster. Detta används mest för att skapa ”underrecept” som kan återanvändas inom andra recept som t.ex. bröd. Läs mer om detta i ett annat avsnitt på supportsidan.

Det lättaste sättet att skapa ett recept för en produkt är att välja ”Produkter” i menyn till vänster och därefter välja den produkt som du vill skapa ett recept för. I det här exemplet skapar vi ett recept för en burgare. Gå till ”Produkter”, välj produkten som du vill skapa ett recept för, välj ”Lager” i huvudmenyn för produkten, följt av ”Lägg till produktrecept”.

Därefter kan du tilldela produkten ingredienser så att dessa dras av från lagret när produkten säljs. Lägg till den första ingrediensen genom att ange en ingrediens i sökrutan. Multiplikator-fältet tillåter dig att ange hur mycket som ska dras av för varje produkt. Om du t.ex. vill dra av två skivor ost skriver du 2 i multiplikatorrutan och ställer in enheten till ”Enskild enhet”.

Tryck på ”Spara recept” när du är klar. Prisfältet för produkternas inköpskostnaderna kommer också att fyllas i, vilket i sin tur används till att beräkna bruttovinstsiffror när produkten säljs.

Genomsnittliga inköpspriser 

Från och med iZettle Pro version 4 stödjer den avancerade lagerhanteraren genomsnittliga inköpspriser.  Detta kan vara bra när en leverantör ofta ändrar produkternas inköpspris. När du köper en produkt via din lagerhanterare och inköpspriset ändras, kommer det aktuella inköpspriset för samtliga produkter som finns i lager att ändras till ett genomsnittligt pris av det nya inköpet och vad du redan har i lager.

Det bästa sättet att beskriva hur detta fungerar är med ett kort exempel. Tänk dig att du normalt köper ett kolli av 24 flaskor läsk för 20,00 €. Detta motsvarar 0,83 € per flaska.

Du har redan ett kolli av dessa i lager (24 enheter) och du planerar att beställa ytterligare ett. Leverantören har ett erbjudande på gång vilket betyder att ett ytterligare kolli av läsk nu kommer att kosta 150,00 €. Du köper det. Det totala värdet av vad du har i lager är nu 350,00 € för 48 flaskor dvs. 7,30 € per flaska.

Det nya inköpspriset uppdateras över alla dina recept så att förändringarna återspeglas i alla bruttovinstsiffror.

Observera att om du uppdaterar ingrediensens inköpspris vid köptillfället kommer inköpspriset inte att ändras för att återspegla detta i ingrediens-inställningarna. Om en leverantör gör en permanent förändring av ett inköpspris uppdaterar du detta genom att gå till ”Lagerhanteraren” > ”Ingredienser” och ändrar det för att återspegla förändringen.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support