Artiklar
iZettle.com

Ändringar i våra villkor

Nya villkor för våra tjänster
Betaltjänstdirektivet
Ändringar av våra Allmänna villkor och Betaltjänstvillkor
Utökade informationskrav för iZettle
Dataskyddsförordningen
Vilka ändringar har vi gjort i vår sekretesspolicy och varför?

Nya villkor för våra tjänster

Nya lagar och regler innebär ändringar av våra villkor och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Betaltjänstdirektivet

För att implementera det nya betaltjänstdirektivet ("PSD2") har ändringar gjorts bland annat till lag om elektroniska pengar (2011: 755) och lag om betaltjänster (2010:751) per den 1 maj 2018.

Ändringar av våra Allmänna villkor och Betaltjänstvillkor

Syftet med PSD2 är innovation, att stärka kundskyddet och förbättra säkerheten för betalningar. För oss på iZettle rimmar detta bra med våra värderingar. Vi vill vara enkla, pålitliga och inspirerande. Nu när vi uppdaterar våra villkor vill vi göra dem lättare att läsa och förstå. Vi vill också särskilja den reglerade verksamheten (den del av vår verksamhet som bedrivs med stöd av vårt tillstånd hos Finansinspektionen och avser hantering av betalningar) i en uppsättning villkor - Betaltjänstvillkoren - och låta de grundläggande funktioner som är gemensamma för alla iZettle-användare regleras av de Allmänna Villkoren. Vi har också inkluderat villkoren för vår Fakturatjänst i våra Betaltjänstvillkor, så det inte längre krävs att du godkänner specifika villkor för att aktivera den funktionen.

Utökade informationskrav för iZettle

PSD2 fokuserar på att utöka betaltjänstanvändarnas rättigheter - dvs. dina rättigheter - särskilt när det gäller transparens och information. För att uppfylla dessa krav har vi lagt in information i våra betaltjänstvillkor om hur vi kommer informera dig om eventuella säkerhetsincidenter och hur du kan kontakta oss om du har klagomål på vår tjänst.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (“GDPR”) är en ny EU-lag som ställer högre krav på hur vi som bolag får behandla dina personuppgifter och den ger dig kontroll över dina personuppgifter. GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.

Vilka ändringar har vi gjort i vår sekretesspolicy och varför?

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att:

•Göra det enklare för dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in från dig, varför vi samlar personuppgifter, hur vi använder och lagrar de, samt när och med vem vi delar personuppgifter,
•Säkerställa att den är förenlig med GDPR, samt
•Klargöra vilka rättigheter som du har enligt GDPR och hur du kan utöva dessa.

Om du vill läsa mer om vårt GDPR-projekt så kan du läsa mer här.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support