Artiklar

Från 1 februari 2021 kommer vårt Hjälpcenter endast vara tillgängligt på finska. Du kan alltid läsa om våra tjänster och funktioner på vårt svenska Hjälpcenter.

Nätverkskrav

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för iZettle Pro.


För iZettle Pro gäller särskilda *nätverkskrav* som måste uppfyllas för att allt ska fungera smidigt.

Det finns två olika typer av krav: grundläggande och fullständiga. Om någon av följande tre punkter stämmer i din verksamhet, behöver du uppfylla de fullständiga nätverkskraven:

 • Bordshantering delas över flera iPads.
 • Mobila iPads (iPads som inte är låsta till en viss plats på kassadisken) används.
 • Fem eller fler iPads används på samma plats.

Om inget av detta stämmer in på din verksamhet gäller de grundläggande nätverkskraven för dig.

Grundläggande nätverkskrav

Fysiska krav för iZettle Pro:

 • en hylla eller ett utrymme på kassadisken med måtten 40 [B] x 40 [L] x 20 [H] cm per kassalåda
  • (Om du placerar kassasystemet på en kassadisk med en kassalåda undertill, rekommenderar vi att disken har ett hål på 25 mm som kablarna kan dras igenom. Går inte det kan kablarna dras längs kassadiskens ovansida.)
 • ett europeiskt standarduttag (240V 13A) för varje skrivare, iPad och kortläsare
 • en Ethernet RJ45 CAT5-kabel för varje skrivare som du ansluter till din bredbandsrouter/ditt nätverk (såvida skrivaren inte ansluts trådlöst).

WiFi-täckning

 • WiFi-signalen ska visas med fyra heldragna streck på iPaden på alla platser där en iPad kommer att användas. Hastigheten ska ligga på minst 0,5 Mbps.
 • Om du erbjuder gäst-WiFi ska du undvika att använda iZettle Pro med samma WiFi-anslutning som gästerna använder.

Streamingtjänster för musik eller video

 • Inga streamingtjänster (t.ex. Spotify eller Sonos) bör installeras eller användas på samma iPad eller nätverk som iZettle Pro. Sådana tjänster prioriteras i nätverket, vilket kan leda till störningar eller förseningar för skrivare/kassalåda. Du kan streama musik till ett separat VLAN om din router har stöd för det.

Inkompatibel nätverksutrustning

 • Smarta eller hanterade (managed) switchar är inte kompatibla med iZettle Pro och får inte användas för att ansluta routrar till accesspunkter eller för att ansluta skrivare till routern.
 • Kabeldelare får inte användasför dubbel trafik via en kabel, om den ena hälften av denna trafik utgörs av iZettle Pro-trafik.
 • Powerline-adaptrar får inte användas för nätverksförlängning via elnätet. De är inte kompatibla med iZettle Pro.

Fullständiga nätverkskrav

Fysiska krav för iZettle Pro:

 • ett europeiskt standarduttag (240V 13A) för varje skrivare, iPad och kortläsare
 • en hylla eller ett utrymme på kassadisken med måtten 40 [B] x 40 [L] x 20 [H] cm per kassalåda
  • (Om du placerar kassasystemet på en kassadisk med en kassalåda undertill, rekommenderar vi att disken har ett hål på 25 mm som kablarna kan dras igenom. Går inte det kan kablarna dras längs kassadiskens ovansida.)
 • en Ethernet RJ45 CAT5-kabel för varje skrivare som du ansluter till din bredbandsrouter/ditt nätverk (såvida skrivaren inte ansluts trådlöst).
 • en Apple Lightning-kabel – om du använder en skrivare med Lightning-port – för anslutning direkt till iPaden

WiFi-täckning

 • WiFi-signalen ska visas med fyra heldragna streck på iPaden på alla platser där en iPad kommer att användas. Hastigheten ska ligga på minst 5 Mbps.

Trafikseparering

 • Om en bredbandsuppkoppling ska delas av iZettle Pro och andra tjänster – t.ex. personal-WiFi, gäst-WiFi, övervakningskameror eller musikstreaming – måste du ha en separat nätverksdel enbart åt iZettle Pro.
 • Om möjligt bör du använda en helt separat router och accesspunkt för iZettle Pro-trafiken.
 • Går inte det kan du istället separera trafiken genom att dela upp nätverket i dedikerade VLAN från routern, med iZettle Pro-trafik som tilldelas VLAN 0 och annan trafik som separeras till VLAN 1, 2, 3 och så vidare.
 • Det kan även bli nödvändigt att begränsa bandbreddstilldelningen på VLAN 1, 2, 3 för att säkerställa att trafiken för iZettle Pro prioriteras.

Band- och kanalval

 • På platser där mobila iPads och/eller funktionen för bordshantering används måste en Dual Band-router/accesspunkt installeras, med all WiFi-trafik för iZettle Pro på 5 GhZ WiFi-bandet.
 • All övrig trafik bör använda 2,4 GHz-bandet.
 • För iZettle Pro-trafiken ska WiFi-kanalen med minst belastning användas(särskilt om flera olika accesspunkter används).

Bonjour och enhetsigenkänning

 • Bonjour ska aktiveras på din router/ditt nätverk, eller vid behov installeras med vidarebefordran av port (port forwarding).
 • Enhetsigenkänning ska även aktiveras på din router/ditt nätverk.

Inkompatibel nätverksutrustning

 • Smarta eller hanterade (managed) switchar är inte kompatibla med iZettle Pro och får inte användas för att ansluta routrar till accesspunkter eller för att ansluta skrivare till routern.
 • iZettle garanterar inte attiZettle Pro fungerar ordentligt om hanterade (managed) switchar används för att installera det nätverk som iZettle Pro använder.
 • Kabeldelare får inte användasför dubbel trafik via en kabel, om den ena hälften av denna trafik utgörs av iZettle Pro-trafik.
 • Powerline-adaptrar får inte användas för nätverksförlängning via elnätet. De är inte kompatibla med iZettle Pro.

Inkompatibel programvara

 • Inga streamingtjänster (t.ex. Spotify eller Sonos) bör installeras eller användas på samma iPad eller nätverk som iZettle Pro. Sådana tjänster prioriteras i nätverket, vilket kan leda till störningar eller förseningar för skrivare/kassalåda. Du kan streama musik till ett separat VLAN om din router har stöd för det.

Rekommenderad nätverksutrustning

 • router av typen DrayTek Vigor (modell 2862/2862N) eller motsvarande tvåbandsrouter avsedd för företagsverksamhet
 • accesspunkten Ubiquiti Unifi (modell AC-Lite/Pro) eller motsvarande tvåbands accesspunkt avsedd för företagsverksamhet
 • icke-hanteradenätverksswitchar på 1 Gbit för att ansluta skrivare och accesspunkter till iPads.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support