Artiklar
iZettle.com

Håll dina uppgifter uppdaterade

När du öppnar ett iZettle-konto ställer vi ett antal frågor till dig och vi kommer fortsätta att göra det då och då framöver. Frågorna kan komma i din app, i Backoffice eller, mer sällan, via mejl eller telefon.

Vi tar din säkerhet på allvar och dessa frågor hjälper oss att skydda dig. Vi använder även frågorna för att filtrera bort oärliga eller kriminella kontoinnehavare. Det är därför vi behöver ställa dessa frågor till alla kunder, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du oss att skydda din identitet och förebygga kriminell aktivitet.

Vilken typ av frågor ställer vi?

Här är några exempel på den information vi behöver:

  • Vad använder du våra tjänster till?
  • Hur ser ägarstrukturen ut för ditt företag?

Identifiering och verifiering

Vi kan också begära in registreringsbevis för ditt företagoch kontrollera att du har rätt att företräda företaget. Andra dokument vi kan be om är handlingar som kan bekräfta din identitetoch din adress, som en kopia av

  • ditt pass
  • ditt körkort
  • en annan ID-handling med foto.

Regelverk

iZettle är ett e-pengainstitut som regleras av den svenska Finansinspektionen (FI) och vi är därför enligt svensk lag (2017:630) skyldiga att ha kunskap om våra kunder och vad våra tjänster används till under hela affärsrelationen. iZettle arbetar aktivt för att skydda våra näringsidkare, deras företag och samhället genom att förhindra kriminella aktiviteter som penningtvätt, finansiering av terrorism etc.

Enkelt uttryckt: vi ställer personliga frågor till dig eftersom det är ett lagkrav och det är en del av vårt samhällsansvar att motverka kriminella aktiviteter. Det är därför vi kan komma att kontakta dig då och då. Vi skickar inte frågor till alla användare samtidigt och frågorna kan variera från en användare till en annan.

VANLIGA FRÅGOR

Jag har varit kund i flera år. Varför måste jag svara på dessa frågor eller skicka in fler dokument nu?
Alla finansinstitut i Sverige, till exempel banker och betalningsleverantörer, måste ha uppdaterad information om sina användare under hela affärsrelationen. Detta är i enlighet med den svenska penningtvättslagen (2017:630) och de kompletterande allmänna riktlinjerna från Finansinspektionen (FI), som reglerar åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ställer dessa frågor till alla våra användare, i början och efterhand.

Varför har mitt konto pausats?
Det händer att vi måste pausa kunders konton om vi inte har fått in begärda handlingar eller svar på ställda frågor. Det beror på att vi enligt svensk lag inte får tillhandahålla tjänster till kunder om vi inte vet vilka de är eller vad de använder våra tjänster till. När vi har fått tillfredsställande svar eller tagit emot de begärda dokumenten kommer vi att återaktivera ditt konto.

Jag känner att vissa av dessa ämnen kränker min integritet. Har ni verkligen rätt att ställa dessa frågor?
Vi måste ställa dessa frågor, så att förtroendet för vår roll i samhället upprätthålls. Alla banker och andra finansinstitut i Sverige är enligt penningtvättslagen skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Myndigheterna kräver därför att vi samlar in denna information om våra kunder. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att agera ansvarsfullt och förebygga kriminell aktivitet. Vi vet att merparten av våra användare är ärliga, men för att upptäcka de få som inte är det ställer vi dessa frågor till samtliga, utan undantag. Du bör veta att vi inte ställer dessa frågor för att vi på något sätt misstänker din verksamhet.

Kan jag svara på dessa frågor eller skicka in dokumenten senare?
Ja, du kan svara på våra frågor och skicka de begärda dokumenten när du vill. Men om vi inte har fått svar inom 30 dagar (efter att vi skickat det första meddelandet), måste vi pausa ditt konto tills dess att vi har fått de begärda svaren och dokumenten.

Måste jag besvara dessa frågor / måste jag ge er dessa dokument?
Ja, alla kunder måste svara på dessa frågor. Som finansinstitut och ansvarsfull samhällsaktör är vi skyldiga att ställa dessa frågor till alla våra kunder. Alla banker och andra finansinstitut i Sverige är enligt penningtvättslagen skyldiga att ha god kunskap om sina kunder.

Ni har redan ställt liknande frågor till mig / bett om liknande dokument nyligen. Varför ställer ni dessa frågor / begär in dessa dokument igen?
Vi måste ställa dig dessa frågor regelbundet, eftersom myndigheterna kräver att alla svenska banker och andra finansinstitut ska hålla sin kundinformation uppdaterad. Vårt huvudsakliga syfte är att bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell aktivitet som identitetsstöld, bedrägeri och så kallad phishing (informationsfiske). Samtidigt är vi enligt penningtvättslagen skyldiga att ha god kunskap om våra kunder. Vi ställer dessa frågor till alla våra användare, både nya och befintliga, oavsett hur länge de har varit kunder hos oss. Om du nyligen besvarat liknande frågor ber vi om ursäkt, men vi måste samla in dina svar. Om du vet alla svaren bör det inte ta mer än några minuter.

Ställer alla finansinstitut dessa frågor?
Ja, alla banker och andra finansinstitut i Sverige är enligt penningtvättslagen skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Därför kräver myndigheterna att alla banker och andra finansinstitut ställer dessa frågor till sina kunder. Hur och när de gör det kan variera, men myndigheternas krav är samma för alla.

Vad använder ni denna information / dessa dokument till?
Vi använder informationen för att lära känna och förstå våra kunder, så att vi kan bevaka deras ekonomiska intressen och upptäcka kriminell aktivitet. Vi gör detta för att skydda dig som kund och samhället som helhet. Vi vet att de flesta av våra kunder är ärliga. Alla banker och andra finansinstitut i Sverige är enligt penningtvättslagen skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Informationen används för att uppdatera våra kundsystem i syfte att uppnå kraven på god kunskap om kunderna. Det underlättar också vårt arbete med att kontrollera mot sanktionslistor, det vill säga listor över personer och företag som är föremål för sanktioner beslutade av EU etc.

Vad händer om jag inte svarar på dessa frågor / inte ger er de begärda dokumenten?
Om du inte svarar på alla frågor kan det i slutänden innebära att vi inte kan erbjuda dig alla våra tjänster eller att vi inte kan ge dig det stöd du behöver.

Vem kan se mina svar / dokument?
Informationen som du tillhandahåller är strikt konfidentiell, helt i enlighet med reglerna för banksekretess. Vi följer även personuppgiftslagen (PuL) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad kan jag ladda upp som fullmakt?
Du kan ge någon tillstånd att företräda ditt företag för att hantera alla frågor relaterade till ditt iZettle-konto. Öppna mejlet vi skickade till dig och ladda upp ett särskilt fullmaktsdokument eller ett annat dokument för detta ändamål. Det ska innehålla ditt namn, ditt företagsnamn, din namnteckning och namnet på den du vill ge tillstånd till. Du kan också använda vår mall.

Jag gjorde några misstag som jag skulle vilja korrigera. Hur gör jag det?
Kontakta vårt supportteam via telefon eller via e-post.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support