Säkerhet i världsklass

Alla vi på iZettle prioriterar säkerheten och sätter en stolthet i att våra system, känslig information och dina uppgifter hanteras så säkert som någonsin möjligt.

Certifierad säkerhet

iZettle är godkänt av EMV (Europay, MasterCard och Visa) och följer kraven i den globala “Payment Card Industry Data Security Standard” (PCI DSS) för säker hantering av kortdata.

All systemutveckling följer industristandarden OWASPs riktlinjer och hela vårt system är lagrat i en PCI-certifierad servermiljö med övervakning dygnet runt.

Security icons

Certifierad säkerhet

iZettle är godkänt av EMV (Europay, MasterCard och Visa) och följer kraven i den globala “Payment Card Industry Data Security Standard” (PCI DSS) för säker hantering av kortdata.

All systemutveckling följer industristandarden OWASPs riktlinjer och hela vårt system är lagrat i en PCI-certifierad servermiljö med övervakning dygnet runt.

Människor och processer

Att lära känna våra användare är är en central del i arbetet med att göra iZettle tryggt och säkert. Vi har avancerade system för att lära känna nya användare och naturligtvis arbetar alla anställda och konsulter med säkerhetsprotokoll enligt industristandard.

Bara anställda med tillräckliga befogenheter har tillgång till känslig data, så om någon inte behöver informationen kommer de inte se den. För att förbli i framkant när det gäller betalningssäkerhet så övervakas våra system hela tiden av såväl interna som externa säkerhetsexperter.

Säkrare för varje minut

Vi har avancerade system som övervakar varje enskild transaktion som genomförs med iZettle. Vi har också ett helt team som enbart arbetar med att kontrollera och övervaka registreringar, betalningar och insättningar. De utvecklar ständigt nya processer som gör att vi hela tiden ligger i absolut framkant när det kommer till säkerhet och riskhantering.

All trafik loggas och övervakas för att upptäcka ovanliga och misstänkta aktiviteter. I takt med att vårt system växer och utvecklas så utvecklas också våra säkerhetsprocesser. Med andra ord, iZettle är säkert och bli säkrare för varje minut.

iZettle - ett E-pengainstitut

Att lyda under och regleras av Finansinspektionen är ett stort åtagande. Det är en nödvändighet för ett företag som vi, men också en kvalitetsstämpel som säger att vi har bra riskhantering och att vi är en sund organisation överlag.

Det är Finansinspektionens skyldighet att skydda konsumenter och det finansiella systemet som helhet. Genom att lyda under deras regelverk visar vi att vi följer alla nödvändiga lagar och förordningar och att vi tar våra användares intressen på största allvar. Eftersom vi är ett E-pengainstitut måste vi jobba hårt för att upprätthålla både det finansiella systemet som helhet, och förtroendet bland våra användare i synnerhet.

Säkerhet på alla nivåer

All känslig data krypteras med avancerade kryptografiska algoritmer och den skyddas av VeriSign Extended Validation SSL-certifikat.

Chipkortsdata krypteras direkt i kortläsaren och lagras varken i kortläsaren, din smartphone eller din tablet. Blir din mobil eller kortläsare stulen så är all data och alla
uppgifter omöjliga att komma åt.

Gör som andra smarta företag
i Finland!

Börja ta betalt