Sälj smartare med iZettle

Ta betalt med kort

Ju mer du säljer, desto mindre betalar du: 2,75 % - 1 %.

Gör affärer var du vill

Driv ditt företag på en smartphone eller tablet.

Spara tid med enkla verktyg

Smarta försäljningsrapporter och underlag till bokföringen.