iZettle

Otillåtna segment

Du får inte använda våra tjänster för följande varor och/eller tjänster.

Vi gör vårt bästa för att hålla listan uppdaterad, men eftersom lagstiftning och kortnätverksregler ändras fort kan även denna lista ändras snabbt och utan förvarning.

Om du inte efterlever dessa förbud kan både du och eventuella slutanvändare förlora tillgången till tjänsterna och du kan komma att nekas fortsatt tillgång till våra tjänster.

Du bekräftar att du är bosatt och fysiskt närvarande i samma land där du är registrerad samt att verksamheten inte baserad i ett annat land (dvs. att det inte rör sig om brevlådeföretag eller skalbolag).

Förbjudet för samtliga transaktioner

Du får inte använda våra tjänster för att ta emot betalning för varor och/eller tjänster som

I. avser a) receptbelagda läkemedel (förutsatt att säljaren inte har alla nödvändiga tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter; b) steroider och narkotika; c) drogtillbehör; d) vapen

II. avser liveflöden, dejting (inklusive sexdejting), erotisk dans eller jämförbara tjänster; avser pornografi, inklusive barnpornografi, sexklubbar, eskorttjänster, prostitution, tidningar, videofilmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexleksaker i de fall då enbart sådana produkter saluförs; avser tidsdelning (där kunden kan förvärva delägarskap som medför nyttjanderätt av en bostad under vissa veckor av året); avser mänskliga kroppsdelar; främjar hat och rasism eller andra extrema politiska ståndpunkter, eller avser olaglig handel med vilda djur och/eller växter

III. utgör finansiella tjänster; avser pyramidspel, ponzibedrägerier eller nätverksförsäljning; avser spå-/siartjänster; avser resebyråer/flygbiljetter; avser virtuell valuta som kan omvandlas/växlas in till verkliga pengar; avser värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader; avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra kasinotjänster eller utgör binär optionshandel; utgör fillagringstjänster (inklusive s.k. cyberlockers); utgör marknadsplatser; utgör s.k. aggregators (hemsidor eller program som samlar och visar upp eller länkar till relaterat innehåll); utgör olaglig verksamhet (t.ex. olaglig försäljning av receptbelagda läkemedel, tobaks- eller alkoholprodukter), tjänster, produktkopior och angränsande stöd (tillhandahållande av tjänster) för olaglig verksamhet (förfalskade varor, olaglig elektronisk utrustning samt produkter eller tjänster som bryter mot upphovsrätt, varumärkesskydd och immateriella rättigheter); utgör utrustning för att kringgå regelverk, eller avser så kallade anonymitetstjänster, om syftet med tjänsten är att dölja en persons identitet på internet

IV. är förbjudna enligt lag; i kortnätverkensregler (inklusive BRAM/GBPP) enligt iZettles eget gottfinnande eller i övrigt bedöms vara tveksamma från ett risk-, reklamations- eller renomméperspektiv.

Det är enbart iZettles sak att avgöra om din användning av tjänsterna ska anses höra till ovannämnda varor eller tjänster och därför inte uppfyller iZettles villkor.

Ytterligare begränsningar för kortköp på distans

Du får inte heller använda våra tjänster för att godkänna en transaktion utan att ha fysisk tillgång till det kortet som används i transaktionen för varor och/eller tjänster som

I. avser a) läkemedel och läkemedelstjänster (inklusive receptbelagda och ej receptbelagda läkemedel och kemikalier) eller b) s.k. nutraceuticals

II. innehåller nikotin (inklusive vape/e-cigaretter)

III. utgör donationer

IV. är förbjudna enligt lag i det land där du saluför och/eller marknadsför dina produkter och/eller tjänster.