Kassaregister

Ditt kassaregister i molnet

Enligt Skatteverkets krav måste alla företag med en årlig omsättning på mer än 177 000 kronor i kontant- och kortförsäljning använda ett kassaregister.

alla dina betalningar på ett och samma ställe

Uppfyll kraven så att du är förberedd vid en eventuell skatterevision

Ett digitalt kassaregister registrerar och sparar all din försäljningsinformation i molnet. Alla företag med en årlig omsättning på mer än 177 000 kronor måste använda ett kassaregister, registrera det hos Skatteverket och vara förberedda på oanmälda stickprovskontroller (tillsynsbesök) där informationen som registrerats i kassaregistret granskas.

all your payments together in one place

Ett billigare, smidigare och säkrare kassaregister från iZettle

Traditionella kassaregister innebär en stor kassalåda som är stöldbegärlig, tar upp yta på disken och kostar betydligt mer. Med iZettles digitala kassaregister slipper du stora kassalådor och dyr hårdvara. All din försäljning sparas i appen och i molnet, redo för Skatteverkets kontroller.

iZettles priser

När vi tog fram vår kassaregisterfunktion ville vi att den skulle vara prisvärd. Funktionen ingår i kostnaden för iZettle Pro och kan aktiveras i iZettle Go-appen mot en låg månadsavgift.

Vad är fördelen med ett digitalt kassaregister?

Skydda din försäljnings- och produktinformation genom att spara den på ett säkert sätt i molnet med iZettles kassaregisterfunktion.

Det är enkelt

Ett kassaregister från iZettle är automatiskt, körs tyst i bakgrunden i appen utan att du behöver göra något särskilt. Du kan skapa Z-dagrapporter när du vill för att se vilken information som sparats och skriva ut den eller titta på den online.

Det är pålitligt

Vårt kassaregister uppfyller Skatteverkets alla krav och finns med på listan över tillverkardeklarerade kassaregister.

Det är säkert

iZettles kassaregister har trygga säkerhetssystem som skyddar din information. Allt sparas på ett säkert sätt i ett privat nätverk som är krypterat och skyddat av nätverksbrandväggar.

Hur funkar det?