Artiklar

Från 1 februari 2021 kommer vårt Hjälpcenter endast vara tillgängligt på finska. Du kan alltid läsa om våra tjänster och funktioner på vårt svenska Hjälpcenter.

Avancerat lager versus enkelt lager

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för iZettle Pro.


iZettle Pro har två lägen för hantering av lager och inventering: ”enkelt lager” och ”avancerat lager”.   Dessa två system har utformats för olika behov, vilka beskrivs nedan.

Enkelt lager

Enkelt lager används vanligen för butiksmiljöer, där du köper in vad du säljer, till exempel t-shirts. Det använder ett-till-ett samband mellan produkter och lagermängder, t.ex. varje gång du säljer en t-shirt dras exakt en t-shirt av lagret. Den enkla lagerhanteraren är det enda systemet som kan användas för produkter som har varianter.

Avancerat lager

Avancerat lager används oftast för restaurangmiljöer, där du säljer delar av vad du köper, t.ex. en ”pint” öl från ett fat öl. Här kan du använda dig av både ett-till-ett- och ett-till-flera-samband mellan produkterna du säljer och ingredienserna du lagrar. För en cocktail kan du t.ex. dra av flera ingredienser i taget, medan en ”pint” öl i allmänhet bara drar av en ”pint” från ett fat. Om du använder produktportioner, som t.ex. en ”halv pint”, kan du skapa olika recept per portion för att dra av olika mängder.

Du kan läsa mer om hur du använder den avancerade lagerhanteraren här.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support