Artiklar
iZettle.com

Garanti

iZettle tillhandahåller kortläsaren med en 12 månaders garanti som träder i kraft vid leverans eller uthämtningsdatum. Under denna tolvmånadersperiod garanterar iZettle att kortläsaren kommer vara fri från materiella fel som förhindrar normalt bruk. Om du köpt kortläsaren som konsument för privat bruk och inte för kommersiellt bruk gäller garantin under sådan längre period som tillämpliga konsumentskyddslagar föreskriver.

iZettle ansvarar inte för skador eller fel som uppstår till följd av vanligt slitage, olämplig hantering eller olycka, uppsåtlig skada, riskabel hantering, fukt, vätskeintrång, elektrisk överbelastning eller andra miljörelaterade betingelser som vanligtvis inte påträffas i en normal, säker arbetsmiljö. iZettle ansvarar inte för fel som uppstår till följd av att du inte följt iZettles skrivna instruktioner gällande förvaring, installation, bruk och underhåll av kortläsaren eller om du försöker reparera kortläsarenheten i fråga utan iZettles skrivna medtycke. iZettles garanti inkluderar inte sladdar, tillbehör, stickkontakter eller strömkällor.

Det är ditt ansvar att lämna tillbaka en ickefungerande kortläsare till iZettle. iZettle kommer, efter eget omdöme, antingen reparera eller ersätta ickefungerande kortläsare inom 90 dagar från och med det datum man mottog enheten. iZettle uppmanar dig att noga granska kortläsaren innan du skickar den för att försäkra dig om att den är defekt. Kortläsare som returneras men som visar sig inte vara defekt eller som skadats eller missköts av dig kommer returneras till dig och frakten kommer faktureras till dig. En kortläsare som reparerats eller ersatts skyddas under den tidsperiod som återstår av den ursprungliga garantin.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support