Artiklar
iZettle.com

Lägga till bankkonto

Du kan börja ta emot betalningar så snart ditt iZettlekonto är skapat, men för att vi ska kunna göra utbetalningar till dig behöver du lägga till ditt bankkonto med oss.

  1. Logga in på ditt iZettle-konto på my.izettle.com.
  2. Gå till "Inställningar" och sedan "Bankuppgifter".
  3. Registrera ditt bankkonto. Du kan registrera ett bankkonto, bankgiro eller plusgiro.
Mer information:
- Tänk på att du måste kunna göra inbetalningar från det bankkontot som du registrerar med oss.
- Ett bankkonto kan bara registreras en gång. Om du har mer än ett iZettlekonto, måste du registrera ett bankkonto för varje iZettlekonto.
- Privatkonto*: Det bankkonto som du registrerar behöver vara registrerat på personen som har iZettlekontot.
- Företagskonto: Det bankkonto som du registrerar behöver vara registrerat i företagets eller firmatecknarens namn. ​
*Registrering för privatkonton togs bort mars 2017. Följande gäller för befintliga användare.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support