Bruk utenlands

Du kan ikke bruke iZettle utenlands.

Vi forstår at dette er en etterspurt funksjon, og vi arbeider med å gjøre det mulig å ta imot betalinger over alt i fremtiden. 

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 93 72 02