Begynn å bruke kassasystemet

Innhold:
Introduksjon
Åpne og stenge kassen
Registrer kontantuttak
Rapporter
Historikk
Mine kasser
 

Introduksjon

Du kan knytte ett eller flere kassasystemer til bedriftskontoen din. Når du åpner et kassasystem på en smartphone eller tablet, kan du ikke åpne samme kassasystem på en annen enhet samtidig. For å kunne bruke to kassasystemer samtidig må du altså ha to iZettle kassasystemer. Kassen må være åpen før du kan registrere betalinger. 

Alle betalinger som registreres i kassasystemet, samles i en Z-rapport for dagen når kassen stenges. Har du flere kassasystemer, summeres alt salget som er gjort i foretakets navn, under Rapporter i iZettle-appen. Du kan også se salget per kasse under Z-rapporter på kassasystemsiden i appen.

Åpne og stenge kassen

Åpne kassen
På begynnelsen av dagen eller skiftet må du åpne kassen for å kunne registrere betalinger.

  1. Logg inn i appen med iZettle-kontoen din (hovedkonto eller medarbeiderkonto). 
  2. Gå til Kassasystem i menyen og trykk på Åpne kasse.
  3. Fyll inn beløpet du har i vekselkassen.

Velg kassasystem som skal åpnes
Hvordan kan jeg velge et bestemt kassasystem hvis jeg har aktivert flere kassasystemer? 

  • Når du trykker på Åpne kassasystem, velger vi automatisk et kassasystem for deg. Hvis du har aktivert flere systemer for virksomheten din og ønsker å velge et annet, trykker du ganske enkelt på kassasystemet og velger et fra listen.Nå kan du registrere betalinger med iZettles kassasystem!

Åpne kassen


Fyll inn beløpet i vekselkassen


Stenge kassen
Å stenge kassen innebærer at du nullstiller kassasystemet. Dette gjør du på slutten av dagen eller skiftet. En Z-rapport for dagen genereres automatisk ved stenging. Når kassasystemet er stengt, kan du ikke registrere betalinger.

Slik stenger du kassen:
1. Velg Kassasystem i menyen i appen. 
2. Trykk på Steng kasse.

Når kassen stenges, genereres en Z-rapport automatisk, og kassen nullstilles. Du kan skrive ut dagens Z-rapport hvis du har koblet til en skriver (kvitteringsskriver eller skriver med støtte for AirPrint).

Steng kassen

Registrer kontantuttak

Hvordan kan jeg gjøre det mulig å ta ut kontanter? 
Kontantuttak aktiveres automatisk hvis du har aktivert et kassasystem. 

Hvilke muligheter gir kontantuttaksfunksjonen for virksomheten min? 
Den gjør det mulig for deg å registrere i systemet hvor mye som er tatt ut av kassaapparatet av medarbeidere, og hvorfor pengene er tatt ut.

Vises kontantuttakene i rapportene?
Ja. Antallet kontantuttak og totalsummen vises i både X- og Z-rapporter. (For øyeblikket vises dette kun i X- og Z-rapporter som sendes på e-post. Støtte for å vise kontantuttak også i X- og Z-rapporter som skrives ut, kommer snart.)

 

Rapporter

X-rapport
En X-rapport er en summeringsstrimmel som viser salget som har gått gjennom kassasystemet siden siste Z-rapport. Du kan skrive ut eller sende en X-rapport på e-post når som helst i løpet av et skift.

Oppsummering X-rapport

Z-rapport
En Z-rapport er en summeringsstrimmel som viser alt salget som har gått gjennom kassasystemet siden det ble åpnet. En Z-rapport inneholder opplysninger som totalt salg, totalt slått i retur, og totalt netto salg. Disse beløpene angir summen fra det tidspunktet kassasystemet ble tatt i bruk etter forrige Z-rapport, og kan ikke nullstilles. Du finner alle genererte Z-rapporter under Z-rapporter på kassasystemsiden i appen. Kun kontoeier har tilgang til denne informasjonen.

Alle Z-rapporter lagres digitalt i syv år og står oppført i kronologisk rekkefølge under Z-rapporter på kassasystemsiden i appen (rapportene er kun tilgjengelige for kontoeier).

Oppsummering Z-rapport

Dags- og månedsrapporterSom kontoeier har du tilgang til dags- og månedsrapporter i appen og på my.izettle.com. Disse rapportene summerer opp alt salget som er gjort i foretakets navn. Du finner dem i appen og på kontoen din på my.izettle.com.

Medarbeidere med konto har kun tilgang til informasjon om salg de selv har gjennomført i løpet av pågående skift (X-rapport).

Les mer om rapporter (se undervedlegg 9)

Historikk

Z-rapporter – Historikk (kun synlig for kontoeier)
Som kontoeier kan du under Z-rapporter se alle Z-rapporter som er generert i foretakets navn, i kronologisk rekkefølge og velge å skrive dem ut.

 Transaksjoner – Historikk
I transaksjonshistorikken finner du alle betalinger som er registrert med kassasystemet, i kronologisk rekkefølge. Du kan også søke etter en transaksjon. Ved å trykke på en transaksjon i listen får du detaljert informasjon om kjøpet. Du kan også sende eller skrive ut en kvitteringskopi.

 

Mine kasser

(kun synlig for kontoeier)
Under Mine kasser i appen kan du som kontoeier se alle kasser som er knyttet til foretaket ditt. Her kan du også tvinge stenging av en kasse som er åpen på en annen enhet. Å stenge en kasse på en annen enhet innebærer at kassasystemet nullstilles og genererer en Z-rapport.

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 95 92 66