Mer informasjon om kassasystemet

Innhold:
Versjonshåndtering
Journalminne
Versjonsnummer, serienummer

Versjonshåndtering

Påse at du alltid har siste versjon av programvaren installert på smartphonen eller tableten din. Dokumentasjonen til kassasystemet vil alltid være oppdatert i henhold til siste versjon av programvaren.

Journalminne

Alt salg og annen aktivitet (f.eks. endringer i produktbiblioteket) registreres i kassasystemets journalminne. Ved bokettersyn kan Skatteetaten begjære å få utlevert informasjonen fra journalminnet.

Under Mine kassasystemer (kun synlig for kontoeier) kan du sende journalminnet for det aktuelle kassasystemet til din registrerte e-postadresse.

Versjonsnummer og serienummer

Når en kasse er åpen, finner du all informasjon om kassasystemet nederst på kassasystemsiden i appen.

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 95 92 66