Mer informasjon om kassasystemet

Innhold:
Versjonshåndtering
Kontrollenhet
Journalminne
Versjonsnummer, serienummer og kontrollenhetsnummer

Versjonshåndtering

Påse at du alltid har siste versjon av programvaren installert på smartphonen eller tableten din. Dokumentasjonen til kassasystemet vil alltid være oppdatert i henhold til siste versjon av programvaren.

Kontrollenhet

Alt salg registreres på en sikret kontrollenhet. Kontrollenheten til iZettles kassasystem er en skybasert tjeneste som automatisk kobles til når du oppretter et kassasystem. Kontrollenhetens serienummer står på kvitteringen.

Journalminne

Alt salg og annen aktivitet (f.eks. endringer i produktbiblioteket) registreres i kassasystemets journalminne. Ved bokettersyn kan Skatteetaten begjære å få utlevert informasjonen fra journalminnet.

Under Mine kassasystemer (kun synlig for kontoeier) kan du sende journalminnet for det aktuelle kassasystemet til din registrerte e-postadresse.

Versjonsnummer, serienummer og kontrollenhetsnummer

Når en kasse er åpen, finner du all informasjon om kassasystemet nederst på kassasystemsiden i appen.

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 95 92 66