Artikler
iZettle.com

Hold informasjonen din oppdatert

Når du registrerer deg for en iZettle-konto vil vi stille deg noen spørsmål, og vi vil fortsette å gjøre det av og til. Noen ganger gjør vi det i appen din, noen ganger i kontorstøttesystemet, og noen ganger på e-post eller telefon.

Vi tar din sikkerhet på alvor, og disse spørsmålene hjelper oss med å beskytte deg. Vi bruker dem også til å filtrere ut iZettle-kontoinnehavere som forsøker å utføre uærlige eller ulovlige handlinger. Derfor må vi stille alle disse spørsmålene, uten unntak. Når du svarer på spørsmålene våre, hjelper du oss å beskytte identiteten din fra kriminell aktivitet.

Hva slags spørsmål stiller vi?

Her er noen eksempler på informasjon vi trenger:

  • Hva bruker du tjenestene våre til?
  • Hva er eierstrukturen i selskapet ditt?

Identifikasjon og verifikasjon

Det kan også hende vi ber om dokumentasjon på registreringen av selskapet ditt og at vi sjekker at du har rett til å representere selskapet. Andre dokumenter vi ber om er dokumenter som bekrefter din identitet og din adresse, slik som:

  • en kopi av passet ditt
  • førerkort
  • annen offisiell ID med foto.

Regler

iZettle er et finansselskap regulert av den svenske Finansinspektionen, og vi er derfor lovpålagt (iht. svensk lov (2017:630)) å ha kunnskap om våre kunder og hva våre tjenester brukes til gjennom hele vårt forretningsforhold. iZettle jobber aktivt for å beskytte våre selgere, selskapet og samfunnet ved å hindre kriminell aktivitet, slik som hvitvasking, terrorfinansiering osv.

For å si det enkelt, stiller vi personlige spørsmål fordi det er en lovpålagt del av vårt samfunnsansvar å motarbeide kriminell aktivitet. Det er derfor vi av og til tar kontakt. Vi sender ikke spørsmål til alle brukere samtidig, og spørsmålene kan variere fra en bruker til en annen.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Jeg har vært kunde i mange år. Hvorfor må jeg svare på disse spørsmålene og sende dokumenter nå?
Alle finansielle institusjoner i Sverige, slik som banker, betalingstilbydere osv., må ha oppdatert informasjon om sine brukere gjennom deres forretningsforhold. Dette er i henhold til den svenske AML-loven (2017:630) og tilhørende generelle veiledning fra Finansinspektionen, som har ansvar for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi stiller disse spørsmålene til alle våre kunder, når de er nye og etter hvert som tiden går.

Hvorfor er min konto deaktivert?
Dersom vi ikke har mottatt dokumentene vi ba om, eller svar på spørsmålene vi stilte, vil vi noen ganger deaktivere kundenes kontoer midlertidig. Dette er fordi vi, i henhold til svensk lov, ikke har lov til å tilby tjenester til en bruker hvis vi ikke vet hvem de er eller hva de bruker tjenesten til. Når vi har mottatt tilstrekkelige svar, eller dokumentene vi ba om, vil vi reaktivere kontoen din.

Jeg føler at noen av disse temaene berører mitt privatliv. Har dere virkelig lov til å stille dem?
For å ivareta tilliten vi har som samfunnsaktør, er vi pålagt å stille disse spørsmålene. Alle banker og andre finansinstitusjoner i Sverige er i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking av penger forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine. Myndighetene krever derfor at vi innhenter denne informasjonen om kundene våre, og når du svarer på spørsmålene, hjelper du oss med å oppføre oss ansvarlig og forhindre kriminell aktivitet. Vi vet at nesten alle brukerne våre er ærlige, men for å oppdage de få som ikke er det, stiller vi spørsmål til alle, uten unntak. Du skal vite at vi ikke stiller disse spørsmålene fordi vi på noen måte har mistenksomhet mot virksomheten din spesielt.

Kan jeg svare på disse spørsmålene senere / kan jeg sende dokumentene senere?
Ja, du kan svare på spørsmålene / sende forespurte dokumenter når du selv ønsker. Hvis vi imidlertid ikke har mottatt en respons innen 30 dager etter at den første e-posten / det første varselet ble sendt, må vi deaktivere kontoen din inntil vi har mottatt de forespurte svarene/dokumentene.

Må jeg svare på disse spørsmålene / må jeg gi dere disse dokumentene?
Ja, alle kunder må svare på disse spørsmålene. Det er vår plikt som finansinstitusjon og som en ansvarlig samfunnsaktør å stille alle våre kunder disse spørsmålene. Alle banker og andre finansinstitusjoner i Sverige er i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking av penger forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine.

Dere har allerede spurt meg lignende spørsmål / bedt om lignende dokumentasjon nylig, hvorfor spør dere om dette / ber dere om disse dokumentene på nytt?
Vi må stille disse spørsmålene jevnlig, siden myndighetene krever at alle svenske banker og andre finansielle institusjoner oppdaterer sin kundeinformasjon. Vår hovedhensikt er å sikre dine finansielle interesser og beskytte deg mot kriminell aktivitet, slik som identitetstyveri, svindel og såkalt phishing (informasjonsfisking). Samtidig, i henhold til loven om tiltak mot hvitvasking, er vi pålagt å ha god kunnskap om våre kunder. Vi stiller disse spørsmålene til alle våre kunder, både nye og eksisterende, uansett hvor lenge de har vært kunder hos oss. Vi beklager dersom du nylig har svart på lignende spørsmål, men vi er pålagt å innhente svarene dine. Dersom du vet alle svarene bør det ikke ta mer enn noen få minutter.

Stiller alle finansielle institusjoner disse spørsmålene?
Ja, alle banker og andre finansinstitusjoner i Sverige er forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine, i henhold til loven om tiltak mot hvitvasking. Derfor krever myndighetene at alle banker og andre finansinstitusjoner stiller kundene sine disse spørsmålene. Hvordan og når de gjør det kan være forskjellig, men regjeringens krav er de samme for alle.

Hva bruker dere denne informasjonen / disse dokumentene til?
Vi bruker informasjonen for å bli kjent med, og forstå, kundene våre, for å kunne ivareta deres økonomiske interesser og oppdage enhver kriminell aktivitet. Vi gjør dette for å beskytte deg som kunde, og samfunnet som helhet. Vi vet at de fleste av våre kunder er ærlige. Alle banker og andre finansinstitusjoner i Sverige er i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking av penger forpliktet til å ha god kunnskap om kundene sine. Informasjonen brukes til å oppdatere kundesystemene våre, for å oppfylle kravene om god kundekunnskap. Det letter også vårt arbeid med å følge opp kontroller opp mot sanksjonslister, dvs. lister over personer og selskaper som er underlagt sanksjoner bestemt av EU osv.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på disse spørsmålene / ikke gir dere de forespurte dokumentene?
Hvis du ikke svarer på alle spørsmålene, kan det til syvende og sist kunne bety at vi ikke kan tilby deg alle våre tjenester, eller at vi ikke kan gi deg den støtten du trenger.

Hvem kan se svarene/dokumentene mine?
Informasjonen du gir oss er strengt konfidensiell, i samsvar med reglene for bankkonfidensialitet. Vi følger også personvernloven.

Hva kan jeg laste opp som autorisasjonsbrev?
Du kan autorisere noen til å handle på vegne av selskapet ditt og håndtere alle saker relatert til iZettle-kontoen. Vennligst åpne e-postundersøkelsen vi sendte deg, og last oppfullmaktsdokumentet, eller ethvert dokument til dette formålet som inneholder ditt navn, din virksomhets navn, din signatur, og navn på personen du ønsker å gi autorisasjon. Du kan også bruke vår mal.

Jeg gjorde noen feil jeg ønsker å rette opp. Hvordan gjør jeg det?
Vennligst kontakt vår brukerstøtte på telefon eller e-post.

Finner du ikke det du ser etter?

Kontakt iZettle brukerstøtte