Artikler
iZettle.com

Vi gjør alt vi kan for å støtte fellesskapet vårt. Se våre COVID-19-tiltak.

Krav til informasjon om gebyrer

Informasjon i kundeportalen
Informasjon om kostnadene knyttet til hver enkelt korttransaksjon finner eksisterende brukere i kundeportalen. Dette inkluderer en transaksjonsreferanse, det vil si det brukeren skylder (inkludert fordelingen mellom formidlingsgebyret og iZettle-gebyret), samt transaksjonsbeløpet i brukerens valuta.

Informasjon i gebyrplanen
Gebyrplanen viser tre forskjellige gebyrtyper. I tillegg til gebyrene som er oppgitt i gebyrplanen, betaler vi også gebyrer til en tredjepart som er involvert i betalingsstrømmen. 

Gebyr Oppsummering
iZettle-gebyret (iZettle fee) Dette gebyret er det eneste transaksjonsgebyret du betaler til iZettle. Det er basert på transaksjonsvolumet i løpet av en kalendermåned, og belastes som % av transaksjonsbeløpet. iZettle-gebyret er et kombinert servicegebyr, noe som betyr at du betaler samme gebyr uavhengig av korttype.
Formidlingsgebyr (Interchange fee) Dette er gebyret vi betaler til kortutsteder (bank eller annen finansinstitusjon) som har utstyrt kunden din med betalingskort. Formidlingsgebyr per transaksjon kan variere avhengig av
  • kortmerke (for eksempel MasterCard og Visa)
  • korttype (for eksempel privatkort eller bedriftskort)
  • hvor kortet ble utstedt
Administrasjonsgebyr (Scheme fee) Dette er gebyret vi betaler til kortordningene (Visa og MasterCard) når de behandler dine transaksjoner. Administrasjonsgebyr per transaksjon kan variere avhengig av
  • kortmerke (for eksempel MasterCard og Visa)
  • korttype (for eksempel privatkort eller bedriftskort)
  • hvor kortet ble utstedt

 
Formidlingsgebyret og administrasjonsgebyret kan variere avhengig av hvilken leverandør vi bruker. Leverandøren er den parten som behandler og gjennomfører betalingen fra din kunde til iZettle. iZettle bruker Bambora og Elavon som leverandører. Formidlings- og administrasjonsgebyrene som skal betales til Bambora og Elavon, vises separat i gebyrplanen.

Finner du ikke det du ser etter?

Kontakt iZettle brukerstøtte