Beløp reservert på kundens bankkonto

Hvis en transaksjon kanselleres, eller avbrytes, kan det være at pengene fortsatt er reservert på kundens konto i noen dager. 

En reservasjon betyr ikke at pengene vil bli belastet kontoen. Banken reserverte pengene på tidspunktet for kjøpet. Det ble gjort for å sørge for at det var tilstrekkelige midler for å fullføre betalingen. 

Reservasjonen vil fjernes etter noen virkedager, og pengene vil deretter vises på kontoen igjen.

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 93 72 02